Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní adaptace

Pracovní adaptace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Evgeny Lebedev
Šetření:22. 03. 2015 - 05. 04. 2015
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobry den,

Rad bych Vás poprosil vyplnit tento dotazník. Poměrně krátký dotazník na tématu pracovní a sociální adaptace nového pracovníka ve firme. Tento výzkum také věnuje svou pozornost absolventům vysokých skol, které dostali do zaměstnaní: jak jsou spokojeny se svým pracovním místem, jak proběhla doba adaptace ve firme apod. Vaší odpovědi mě pomohou spracovat práce pro vysokou školu.

Dekuji moc!

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let2135 %35 %  
25-29 let1423,33 %23,33 %  
40 let a vice1220 %20 %  
35-39 let610 %10 %  
18-21 let58,33 %8,33 %  
30-34 let23,33 %3,33 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4676,67 %76,67 %  
Muž1423,33 %23,33 %  

Graf

3. Vzdělaní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné / Bc.3558,33 %58,33 %  
Střední s maturitou2440 %40 %  
Střední bez maturity11,67 %1,67 %  

Graf

4. Měli jste strach před svým prvním zaměstnaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2338,33 %38,33 %  
Spiše ano1423,33 %23,33 %  
Trošku1220 %20 %  
Spiše ne610 %10 %  
Vůbec ne35 %5 %  
Nevím23,33 %3,33 %  

Graf

5. Jak dlouho pracujete/ uz jste pracovali na prvním pracovním místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Míň než 1 rok2236,67 %36,67 %  
2-5 let1626,67 %26,67 %  
1-2 roků1220 %20 %  
5 a více1016,67 %16,67 %  

Graf

6. Jak jste byl seznámen s pracovním prostředím (budova a její dispozice, jednotlivá odděleni, zázemí apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl jsem proveden budovou a s ni seznámen4270 %70 %  
Byl jsem seznámen pouze ústně1118,33 %18,33 %  
Nebyl jsem ani proveden ani seznámen711,67 %11,67 %  

Graf

7. Kdo, nebo co Vám nejvíce pomohlo v době adaptace a zapracovaní se ve firme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spolupracovník3253,33 %53,33 %  
Primy nadřízeny1525 %25 %  
Musil jsem pomoc sám711,67 %11,67 %  
Předchůdce58,33 %8,33 %  
Tištené/elektronické zdroje11,67 %1,67 %  

Graf

8. Četnost zpětnovazebních rozhovorů během adaptace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než jednou týdně2745 %45 %  
Každý den1728,33 %28,33 %  
Jednou za dva dny813,33 %13,33 %  
Jednou do týdne813,33 %13,33 %  

Graf

9. Lehkost navazování kontaktů po nástupu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem lehce3253,33 %53,33 %  
Lehce1931,67 %31,67 %  
Těžce58,33 %8,33 %  
Celkem těžce46,67 %6,67 %  

Graf

10. Spokojenost s odbornou přípravou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2541,67 %41,67 %  
Ano2135 %35 %  
Spíše ne1118,33 %18,33 %  
Ne35 %5 %  

Graf

11. Doba po které jste zvykli na nové kolegy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dny2440 %40 %  
1 měsíc1728,33 %28,33 %  
2 - 4 měsíců1321,67 %21,67 %  
5 měsíců a více610 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Vzdělaní:

4. Měli jste strach před svým prvním zaměstnaní?

5. Jak dlouho pracujete/ uz jste pracovali na prvním pracovním místě?

6. Jak jste byl seznámen s pracovním prostředím (budova a její dispozice, jednotlivá odděleni, zázemí apod.)?

7. Kdo, nebo co Vám nejvíce pomohlo v době adaptace a zapracovaní se ve firme?

8. Četnost zpětnovazebních rozhovorů během adaptace

9. Lehkost navazování kontaktů po nástupu

10. Spokojenost s odbornou přípravou

11. Doba po které jste zvykli na nové kolegy

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Vzdělaní:

4. Měli jste strach před svým prvním zaměstnaní?

5. Jak dlouho pracujete/ uz jste pracovali na prvním pracovním místě?

6. Jak jste byl seznámen s pracovním prostředím (budova a její dispozice, jednotlivá odděleni, zázemí apod.)?

7. Kdo, nebo co Vám nejvíce pomohlo v době adaptace a zapracovaní se ve firme?

8. Četnost zpětnovazebních rozhovorů během adaptace

9. Lehkost navazování kontaktů po nástupu

10. Spokojenost s odbornou přípravou

11. Doba po které jste zvykli na nové kolegy

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lebedev, E.Pracovní adaptace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pracovni-adaptace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.