Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní klima v organizaci

Pracovní klima v organizaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matěj Růžek
Šetření:20. 02. 2012 - 27. 02. 2012
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník bude sloužit jako praktická část k mé bakalářské práci. Prosím o pravdivé vyplnění. Dotazník je určen pouze respondentům v pracovním poměru. (Tedy pouze částečný, poloviční či plný pracovní úvazek nikoliv dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.)

Odpovědi respondentů

1. V jakém sektoru pracujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém2575,76 %75,76 %  
státním824,24 %24,24 %  

Graf

2. Je politikou Vaší zaměstnanecké organizace orientace na zaměstnance ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1236,36 %36,36 %  
Spíše ano1133,33 %33,33 %  
Ano515,15 %15,15 %  
Ne515,15 %15,15 %  

Graf

3. Jste hrdý/á že pracujete ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1442,42 %42,42 %  
Ano824,24 %24,24 %  
Spíše ne824,24 %24,24 %  
Ne39,09 %9,09 %  

Graf

4. Domníváte se, že se spolupodílíte na životě zaměstnanecké organizace ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1133,33 %33,33 %  
Spíše ne1030,3 %30,3 %  
Ano721,21 %21,21 %  
Ne515,15 %15,15 %  

Graf

5. Jste loajální k zaměstnanecké organizaci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1854,55 %54,55 %  
Spíše ano1236,36 %36,36 %  
Spíše ne26,06 %6,06 %  
Ne13,03 %3,03 %  

Graf

6. Označil/a byste pracovní prostředí za dobré ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1957,58 %57,58 %  
Ano927,27 %27,27 %  
Spíše ne412,12 %12,12 %  
Ne13,03 %3,03 %  

Graf

7. Je využito Vašich znalostí, schopností a zkušeností ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1030,3 %30,3 %  
Ano927,27 %27,27 %  
Spíše ne824,24 %24,24 %  
Ne618,18 %18,18 %  

Graf

8. Důvěřujete svému přímému nadřízenému ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1442,42 %42,42 %  
Spíše ano1236,36 %36,36 %  
Spíše ne515,15 %15,15 %  
Ne26,06 %6,06 %  

Graf

9. Má podle Vašeho názoru Váš nadřízený dobré odborné znalosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1545,45 %45,45 %  
Spíše ano1339,39 %39,39 %  
Ne39,09 %9,09 %  
Spíše ne26,06 %6,06 %  

Graf

10. Má podle Vašeho názoru Váš nadřízený dobré manažerské schopnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1133,33 %33,33 %  
Ano824,24 %24,24 %  
Spíše ne824,24 %24,24 %  
Ne618,18 %18,18 %  

Graf

11. Myslíte si, že Vás zaměstnanecká organizace skutečně motivuje k pracovnímu jednání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1545,45 %45,45 %  
Spíše ano1442,42 %42,42 %  
Ano26,06 %6,06 %  
Ne26,06 %6,06 %  

Graf

12. Jste spokojen/á s komunikací nadřízených s Vámi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1339,39 %39,39 %  
Ano927,27 %27,27 %  
Spíše ne721,21 %21,21 %  
Ne412,12 %12,12 %  

Graf

13. Setkáváte se se svými spolupracovníky mimo pracovní dobu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1030,3 %30,3 %  
Ano927,27 %27,27 %  
Spíše ne927,27 %27,27 %  
Spíše ano515,15 %15,15 %  

Graf

14. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1545,45 %45,45 %  
Ne824,24 %24,24 %  
Spíše ne824,24 %24,24 %  
Spíše ano26,06 %6,06 %  

Graf

15. Jste spokojen/a se svým pracovním prostředím ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1957,58 %57,58 %  
Ano1030,3 %30,3 %  
Spíše ne26,06 %6,06 %  
Ne26,06 %6,06 %  

Graf

16. Existují ve Vaší zaměstnanecké organizaci nějaká omezení týkající se Vašeho pracovního prostředí, která nepovažujete za nutná ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1442,42 %42,42 %  
Spíše ano824,24 %24,24 %  
Ne721,21 %21,21 %  
Ano412,12 %12,12 %  

Graf

17. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce pro své zaměstnance ? (semináře, školení)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1545,45 %45,45 %  
Ne927,27 %27,27 %  
Spíše ano618,18 %18,18 %  
Spíše ne39,09 %9,09 %  

Graf

18. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace team building ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1648,48 %48,48 %  
Spíše ne927,27 %27,27 %  
Ano618,18 %18,18 %  
Spíše ano26,06 %6,06 %  

Graf

19. Spojujete své pracovní uplatnění s Vaší zaměstnaneckou organizací i do budoucna ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1648,48 %48,48 %  
Spíše ne824,24 %24,24 %  
Ne515,15 %15,15 %  
Ano412,12 %12,12 %  

Graf

20. Jak byste ohodnotil/a firemní kulturu ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá1133,33 %33,33 %  
Špatná927,27 %27,27 %  
Velmi dobrá824,24 %24,24 %  
Žádná39,09 %9,09 %  
Výborná26,06 %6,06 %  

Graf

21. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let1442,42 %42,42 %  
26 – 35 let1442,42 %42,42 %  
36 – 45 let515,15 %15,15 %  

Graf

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1957,58 %57,58 %  
Vysokoškolské1442,42 %42,42 %  

Graf

23. Jaké je Vaše pracovní zařazení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovník2781,82 %81,82 %  
Řídící pracovník618,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Růžek, M.Pracovní klima v organizaci (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pracovni-klima-v-organizaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.