Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní motivace zaměstnanců

Pracovní motivace zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Brychtová
Šetření:22. 03. 2012 - 24. 03. 2012
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):36 / 35.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku pro účely mé diplomové práce ve společnosti DAFE - PLAST

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2985,29 %85,29 %  
žena514,71 %14,71 %  

Graf

2. Patříte do věkové kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 45 let1441,18 %41,18 %  
26 - 35 let1235,29 %35,29 %  
45 - 59 let823,53 %23,53 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyučen2985,29 %85,29 %  
středoškolské s maturitou514,71 %14,71 %  

Graf

4. Ve společnosti DAFE - PLAST pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 a více let1955,88 %55,88 %  
5 - 10 let823,53 %23,53 %  
1 - 5 let411,76 %11,76 %  
3 měsíce - 1 rok25,88 %5,88 %  
do 3 měsíců12,94 %2,94 %  

Graf

5. Uvažoval/a jste někdy o odchodu ze společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1852,94 %52,94 %  
ano1647,06 %47,06 %  

Graf

6. Jste spokojen/a se svým zaměstnáním

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2058,82 %58,82 %  
ano1132,35 %32,35 %  
spíše ne25,88 %5,88 %  
ne 12,94 %2,94 %  

Graf

7. Domníváte se,že je pracovní prostředí vyhovující (technické vybavení, osvětlení, klimkatice apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1338,24 %38,24 %  
ano1132,35 %32,35 %  
ne514,71 %14,71 %  
spíše ne514,71 %14,71 %  

Graf

8. Jste dostatečně informováni o dění ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1338,24 %38,24 %  
spíše ne1132,35 %32,35 %  
ano823,53 %23,53 %  
ne25,88 %5,88 %  

Graf

9. Poskytuje vám vaše zaměstnání pracovní jistotu a stabilitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1647,06 %47,06 %  
ano1647,06 %47,06 %  
spíše ne25,88 %5,88 %  

Graf

10. Vyhovuje vám péče o zaměstnance ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1852,94 %52,94 %  
spíše ne823,53 %23,53 %  
ano617,65 %17,65 %  
ne25,88 %5,88 %  

Graf

11. Jste spokojeni se spoluprácí a atmosférou s kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1441,18 %41,18 %  
ano1338,24 %38,24 %  
spíše ne514,71 %14,71 %  
ne25,88 %5,88 %  

Graf

12. Preferovali byste nezajímavou práci pokud byste dobře vycházeli se spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1647,06 %47,06 %  
spíše ne1132,35 %32,35 %  
spíše ano617,65 %17,65 %  
ano12,94 %2,94 %  

Graf

13. Preferovali byste zajímavou práci v případě,že byste byli neoblíbení mezi kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1338,24 %38,24 %  
ne926,47 %26,47 %  
ano823,53 %23,53 %  
spíše ano411,76 %11,76 %  

Graf

14. Je pro vás dostačující vaše pracovní postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1750 %50 %  
ano 1029,41 %29,41 %  
ne514,71 %14,71 %  
spíše ne25,88 %5,88 %  

Graf

15. Je pro vás důležitější vztah s nadřízenými než s kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1441,18 %41,18 %  
spíše ano1338,24 %38,24 %  
ano411,76 %11,76 %  
spíše ne38,82 %8,82 %  

Graf

16. Splňuje náplň práce ve společnosti DAFE - PLAST vaše očekávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1957,58 %55,88 %  
ano721,21 %20,59 %  
spíše ne515,15 %14,71 %  
ne26,06 %5,88 %  

Graf

17. Jste dostatečně motivováni ze strany společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1955,88 %55,88 %  
spíše ano617,65 %17,65 %  
ne 514,71 %14,71 %  
ano411,76 %11,76 %  

Graf

18. Jste spokojeni s prací vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2058,82 %58,82 %  
ano1132,35 %32,35 %  
spíše ne38,82 %8,82 %  

Graf

19. Pomáhá vám nadřízený dosahovat stanovených cílů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1750 %50 %  
ano1132,35 %32,35 %  
spíše ne617,65 %17,65 %  

Graf

20. Jste spokojeni se zpětnou vazbou informovanosti od svého nadřízeného o úspěšnosti, přínosu a kvalitě práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2058,82 %58,82 %  
ano1338,24 %38,24 %  
spíše ne12,94 %2,94 %  

Graf

21. Přijde vám dostatečná odborná úroveň znalosti vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2058,82 %58,82 %  
ano1132,35 %32,35 %  
spíše ne38,82 %8,82 %  

Graf

22. Cítíte zájem ze strany zaměstnavatele o vaše osobní problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1029,41 %29,41 %  
ne1029,41 %29,41 %  
spíše ano1029,41 %29,41 %  
ano411,76 %11,76 %  

Graf

23. Je vaše mzdové ohodnocení relevantní vaší odvedené práci a úsili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1441,18 %41,18 %  
ne1132,35 %32,35 %  
spíše ano514,71 %14,71 %  
ano411,76 %11,76 %  

Graf

24. Jste spokojeni s výši mzdy v porovnání s jinými pracovníky u jiných podniků v kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1235,29 %35,29 %  
spíše ano1029,41 %29,41 %  
ne926,47 %26,47 %  
ano38,82 %8,82 %  

Graf

25. Myslíte si,že nejvíce ovlivňuje pracovní motivaci výše mzdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2058,82 %58,82 %  
spíše ano1235,29 %35,29 %  
spíše ne25,88 %5,88 %  

Graf

26. Přál/a byste si aby existovala možnost využití programu volného času (vstupenky na sportovní a kulturní akce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1647,06 %47,06 %  
spíše ano823,53 %23,53 %  
ne617,65 %17,65 %  
spíše ne411,76 %11,76 %  

Graf

27. Uvítal/a byste další rozšiřovaní znalostí v oboru (školení, jazykové kurzy atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1338,24 %38,24 %  
ano1132,35 %32,35 %  
ne 617,65 %17,65 %  
spíše ne411,76 %11,76 %  

Graf

28. Dovolená navíc

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13191,18 %91,18 %  
225,88 %5,88 %  
312,94 %2,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.06
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.06
Směrodatná odchylka:0.25
Medián:1
Modus:1

Graf

29. Penzijní připojištění

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12161,76 %61,76 %  
2926,47 %26,47 %  
325,88 %5,88 %  
525,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.53
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.77
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:1
Modus:1

Graf

30. Školka,jesle ,příspěvek na hlídání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11441,18 %41,18 %  
3823,53 %23,53 %  
5823,53 %23,53 %  
2411,76 %11,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.45
Směrodatná odchylka:1.57
Medián:2
Modus:1

Graf

31. Závodní stravování,příspěvek na stravovaní

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13397,06 %97,06 %  
512,94 %2,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1
Minimum:1
Maximum:1
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:1
Modus:1

Graf

32. Půjčky na bydlení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11235,29 %35,29 %  
51029,41 %29,41 %  
2926,47 %26,47 %  
338,82 %8,82 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.59
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.7
Směrodatná odchylka:1.64
Medián:2
Modus:1

Graf

33. Využívání služeb mobilního operátora

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51338,24 %38,24 %  
11338,24 %38,24 %  
3823,53 %23,53 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:3.1
Směrodatná odchylka:1.76
Medián:3
Modus:5

Graf

34. Prodej nových či ojetých vozů za zaměstnanecké ceny

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11029,41 %29,41 %  
5926,47 %26,47 %  
3926,47 %26,47 %  
2617,65 %17,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.32
Směrodatná odchylka:1.52
Medián:3
Modus:1

Graf

35. Teambuilding

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11132,35 %32,35 %  
51029,41 %29,41 %  
3823,53 %23,53 %  
2514,71 %14,71 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.78
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.56
Směrodatná odchylka:1.6
Medián:3
Modus:1

Graf

36. Jistota stálého příjmu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13294,12 %94,12 %  
412,94 %2,94 %  
212,94 %2,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.03
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.03
Směrodatná odchylka:0.18
Medián:1
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (84,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brychtová, L.Pracovní motivace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pracovni-motivace-zamestnanc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.