Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní nasazení

Pracovní nasazení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Morávková
Šetření:04. 04. 2015 - 20. 04. 2015
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):26 / 26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto způsobem bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku. Studuji 3. rokem obor Management na fakultě ekonomické VŠB – TUO. Vypracovávám bakalářskou práci týkající se pracovního nasazení a problému vznikajících v této oblasti. Žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je samozřejmě anonymní, proto buďte prosím objektivní. Tyto odpovědi použiji výhradně pro účely praktické části své bakalářské práce.

Předem Vám děkuji za Vaše odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1773,91 %73,91 %  
Muž626,09 %26,09 %  

Graf

2. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední (s maturitou)1043,48 %43,48 %  
vysokoškolské1043,48 %43,48 %  
střední (vyučen)28,7 %8,7 %  
vyšší odborné14,35 %4,35 %  

Graf

3. Jsem osoba:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná1878,26 %78,26 %  
nedobrnezaměstnaná – práci si hledající417,39 %17,39 %  
osoba v domácnosti (mateřská dovolená, invalidita…)14,35 %4,35 %  

Graf

4. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 30 let1147,83 %47,83 %  
40 - 50 let626,09 %26,09 %  
30 – 40 let313,04 %13,04 %  
50 – 60 let313,04 %13,04 %  

Graf

5. Délka praxe v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 15 let730,43 %30,43 %  
2 roky a méně730,43 %30,43 %  
do 5 let313,04 %13,04 %  
do 15 let313,04 %13,04 %  
do 10 let313,04 %13,04 %  

Graf

6. Jaké procento času věnujete práci ve srovnání s časem, který trávíte s rodinou, přáteli apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50%939,13 %39,13 %  
50 – 80 %626,09 %26,09 %  
méně jak 30 %521,74 %21,74 %  
více jak 80 %313,04 %13,04 %  

Graf

7. Ovlivnil způsob Vaší práce negativně důvěrné vztahy, společenský život a Vaše zájmy, které Vás dříve těšily, jako jsou dovolené, rybaření, sporty, kultura, četba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1460,87 %60,87 %  
Ne521,74 %21,74 %  
Nejsem si toho vědom/a417,39 %17,39 %  

Graf

8. Když Vám něco způsobí duševní bolest, utíkáte před nepříjemnými pocity k práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1669,57 %69,57 %  
Ano417,39 %17,39 %  
Nejsem si toho vědom/a313,04 %13,04 %  

Graf

9. Míváte často velmi intenzívní touhu a puzení pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1878,26 %78,26 %  
Ano313,04 %13,04 %  
Nejsem si toho vědom/a28,7 %8,7 %  

Graf

10. Pokračujete v práci i přes jasné důkazy toho, že to škodí vašemu zdraví nebo to ohrožuje jiné pro vás důležité hodnoty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1252,17 %52,17 %  
Ano834,78 %34,78 %  
Nejsem si toho vědom/a313,04 %13,04 %  

Graf

11. Většinu věcí dělám raději sám, než bych požádal o pomoc.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1460,87 %60,87 %  
souhlasím417,39 %17,39 %  
nevím313,04 %13,04 %  
spíše nesouhlasím14,35 %4,35 %  
nesouhlasím14,35 %4,35 %  

Graf

12. Jsem netrpělivý, když mám na někoho čekat nebo když trvá něco moc dlouho (např. pomalu se pohybující fronta).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1252,17 %52,17 %  
spíše souhlasím939,13 %39,13 %  
spíše nesouhlasím14,35 %4,35 %  
nesouhlasím14,35 %4,35 %  

Graf

13. Jsem hodně zaměstnaný a mívám současně rozpracováno víc věcí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1147,83 %47,83 %  
spíše souhlasím626,09 %26,09 %  
nevím417,39 %17,39 %  
souhlasím28,7 %8,7 %  

Graf

14. Když mám přerušit nedokončenou práci, jsem podrážděný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1043,48 %43,48 %  
nevím521,74 %21,74 %  
souhlasím521,74 %21,74 %  
spíše nesouhlasím28,7 %8,7 %  
nesouhlasím14,35 %4,35 %  

Graf

15. Je pro mě důležité vidět konkrétní výsledky své práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1252,17 %52,17 %  
spíše souhlasím730,43 %30,43 %  
nevím313,04 %13,04 %  
spíše nesouhlasím14,35 %4,35 %  

Graf

16. Trávím spoustu času tím, že v duchu plánuji a přemýšlím o budoucích věcech a nevnímám současnost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím521,74 %21,74 %  
spíše nesouhlasím521,74 %21,74 %  
souhlasím521,74 %21,74 %  
nevím521,74 %21,74 %  
nesouhlasím313,04 %13,04 %  

Graf

17. Rozčiluji se, když lidé nedosahují mých měřítek dokonalosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1043,48 %43,48 %  
spíše nesouhlasím521,74 %21,74 %  
nesouhlasím417,39 %17,39 %  
nevím28,7 %8,7 %  
souhlasím28,7 %8,7 %  

Graf

18. Mám sklon si při práci dávat své vlastní termíny a pracovat pod jejich tlakem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím939,13 %39,13 %  
spíše nesouhlasím626,09 %26,09 %  
nevím417,39 %17,39 %  
nesouhlasím313,04 %13,04 %  
souhlasím14,35 %4,35 %  

Graf

19. Zapomínám, ignoruji nebo odbývám narozeniny, výročí, rodinná setkání a svátky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím939,13 %39,13 %  
nesouhlasím626,09 %26,09 %  
spíše souhlasím417,39 %17,39 %  
souhlasím28,7 %8,7 %  
nevím28,7 %8,7 %  

Graf

20. Když nepracuji, je pro mne těžké se uvolnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1356,52 %56,52 %  
spíše nesouhlasím730,43 %30,43 %  
spíše souhlasím28,7 %8,7 %  
souhlasím14,35 %4,35 %  

Graf

21. Byli jste předčasně „nuceni“ dospět a ujmout se povinnosti dospělých (jste starší sourozenec v rodině, kde např. otec nefunguje tak jak má a vy jste tím pádem museli převzít jeho úkoly – starost o mladšího sourozence, řešení nejrůznějších situací…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1460,87 %60,87 %  
Ano939,13 %39,13 %  

Graf

22. Pozorovali jste v rámci svého dětství či dospívání závislost na práci u jednoho nebo u obou rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1252,17 %52,17 %  
Ano730,43 %30,43 %  
Nejsem si toho vědom/a417,39 %17,39 %  

Graf

23. Byly na vás v dětství kladeny vysoké nároky (vzorně se učit, uklízet doma, navštěvovat kroužky, vydělávat si brigádami…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano939,13 %39,13 %  
Ne730,43 %30,43 %  
Nejsem si toho vědom/a730,43 %30,43 %  

Graf

24. Trávíte čas v práci raději než doma (doma je špatná situace, potřeba řešit komplikovaný problém, špatná finanční situace…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1982,61 %82,61 %  
Ano313,04 %13,04 %  
Nejsem si toho vědom/a14,35 %4,35 %  

Graf

25. Máte obavu z udržení pracovního místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1252,17 %52,17 %  
Ne1043,48 %43,48 %  
Nejsem si toho vědom/a14,35 %4,35 %  

Graf

26. Pociťujete v práci velice soupeřivou atmosféru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1460,87 %60,87 %  
Ano521,74 %21,74 %  
Nejsem si toho vědom/a417,39 %17,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Morávková, J.Pracovní nasazení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pracovni-nasazeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.