Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní podmínky žen a mladistvých

Pracovní podmínky žen a mladistvých

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Šollová
Šetření:16. 09. 2009 - 14. 11. 2009
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník mi pomáhá k upřesnění informací do bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16285,71 %85,71 %  
muž2714,29 %14,29 %  

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student11962,96 %62,96 %  
pracující6132,28 %32,28 %  
nezaměstnaný94,76 %4,76 %  

Graf

3. Váš věk je mezi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 3411560,85 %60,85 %  
15 – 205629,63 %29,63 %  
35 a více 189,52 %9,52 %  

Graf

4. Nejvýše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské11259,26 %59,26 %  
vysokoškolské4222,22 %22,22 %  
základní3518,52 %18,52 %  

Graf

5. Mají ženy stejné možnosti uplatnění v zaměstnání jako muži

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, s ohledem na danou profesi 10153,44 %53,44 %  
ne8645,5 %45,5 %  
ano21,06 %1,06 %  

Graf

6. Je žena hodnocena stejně jako muž při stejné pracovní pozici

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14777,78 %77,78 %  
ano4222,22 %22,22 %  

Graf

7. Mají ženy stejnou možnost kariérního růstu jako muži

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud nemá děti11158,73 %58,73 %  
ne4724,87 %24,87 %  
ano3116,4 %16,4 %  

Graf

8. Při přijímacím pohovoru se zaměstnavatel táže ženy, zda-li již má rodinu či ji teprve plánuje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14978,84 %78,84 %  
ne4021,16 %21,16 %  

Graf

9. Setkali jste se při brigádách do 18 let s extrémním nedodržením pracovní doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11560,85 %60,85 %  
ano, ale nevadilo mi to4121,69 %21,69 %  
ano, neměl/a jsem na vybranou 3317,46 %17,46 %  

Graf

10. Seznámil Vás zaměstnavatel řádně s bezpečností práce při brigádách či v trvalém pracovním poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pouze se základy9952,38 %52,38 %  
ano5428,57 %28,57 %  
ne3619,05 %19,05 %  

Graf

11. Je ČR na tom lépe než jiné státy EU v dodržování pracovních podmínek žen a mladistvých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem dostatečně informován/a11761,9 %61,9 %  
ne2714,29 %14,29 %  
myslím, že jsme na tom stejně jako jiné státy2714,29 %14,29 %  
nevím, nezajímá mě to168,47 %8,47 %  
ano21,06 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste

 • odpověď pracující:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 a více na otázku 3. Váš věk je mezi
 • odpověď student:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 4. Nejvýše dosažené vzdělání
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 20 na otázku 3. Váš věk je mezi

3. Váš věk je mezi

 • odpověď 15 – 20:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 4. Nejvýše dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

3. Váš věk je mezi

4. Nejvýše dosažené vzdělání

5. Mají ženy stejné možnosti uplatnění v zaměstnání jako muži

6. Je žena hodnocena stejně jako muž při stejné pracovní pozici

7. Mají ženy stejnou možnost kariérního růstu jako muži

8. Při přijímacím pohovoru se zaměstnavatel táže ženy, zda-li již má rodinu či ji teprve plánuje.

9. Setkali jste se při brigádách do 18 let s extrémním nedodržením pracovní doby?

10. Seznámil Vás zaměstnavatel řádně s bezpečností práce při brigádách či v trvalém pracovním poměru?

11. Je ČR na tom lépe než jiné státy EU v dodržování pracovních podmínek žen a mladistvých?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

3. Váš věk je mezi

4. Nejvýše dosažené vzdělání

5. Mají ženy stejné možnosti uplatnění v zaměstnání jako muži

6. Je žena hodnocena stejně jako muž při stejné pracovní pozici

7. Mají ženy stejnou možnost kariérního růstu jako muži

8. Při přijímacím pohovoru se zaměstnavatel táže ženy, zda-li již má rodinu či ji teprve plánuje.

9. Setkali jste se při brigádách do 18 let s extrémním nedodržením pracovní doby?

10. Seznámil Vás zaměstnavatel řádně s bezpečností práce při brigádách či v trvalém pracovním poměru?

11. Je ČR na tom lépe než jiné státy EU v dodržování pracovních podmínek žen a mladistvých?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šollová, M.Pracovní podmínky žen a mladistvých (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pracovni-podminky-zen-a-mladistvych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.