Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Skončení pracovního poměru - výpověď

Skončení pracovního poměru - výpověď

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Křístek
Šetření:26. 01. 2020 - 08. 02. 2020
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):23 / 13.15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník bude sloužit jako podklad k mé bakalářské práci, ve které se věnuji výpovědi z pracovního poměru a návrhům de lege ferenda. Dotazník je určen pro zaměstnance i pro zaměstnavatele.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Odpovídám jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zaměstnanec.otázka č. 2, Zaměstnavatel.otázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec.12696,18 %96,18 %  
Zaměstnavatel.53,82 %3,82 %  

Graf

2. Seznámili jste se s ustanoveními zákoníku práce o skončení pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.6249,21 %47,33 %  
Ne, nebyl k tomu zatím důvod.4031,75 %30,53 %  
Ano, ale až když jsem řešil/a problém se zaměstnavatelem.2419,05 %18,32 %  

Graf

3. Byl už s Vámi někdy rozvázán pracovní poměr výpovědí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8265,08 %62,6 %  
Ano.4434,92 %33,59 %  

Graf

4. Víte, jak dlouho trvá standardní výpovědní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 měsíc.otázka č. 5, 2 měsíce.otázka č. 5, 3 měsíce.otázka č. 5, Nevím.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 měsíce.9978,57 %75,57 %  
3 měsíce.2015,87 %15,27 %  
Nevím.53,97 %3,82 %  
1 měsíc.21,59 %1,53 %  

Graf

5. Přivítali byste možnost sjednat si kratší výpovědní dobu, než jak je nyní dáno zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, kratší výpovědní doba by přišla vhod.otázka č. 6, Ne. Myslím si, že nyní je to tak akorát.otázka č. 7, Je mi to jedno.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kratší výpovědní doba by přišla vhod.6250,82 %47,33 %  
Ne. Myslím si, že nyní je to tak akorát.4234,43 %32,06 %  
Je mi to jedno.1814,75 %13,74 %  

Graf

6. Jaká by z Vašeho pohledu byla optimální výpovědní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíc.5058,82 %38,17 %  
2 týdny.1214,12 %9,16 %  
3 týdny.33,53 %2,29 %  
1 a půl měsíce.22,35 %1,53 %  
2 mesice22,35 %1,53 %  
Optimální doba vyhovující oběma stranám. 11,18 %0,76 %  
Vyhovuje mi systém v Německu. Čím déle někde člověk pracuje, tím je výpovědní lhůta delší. (Ve zkušební době dva týdny, poté měsíc, po čase se to začíná prodlužovat.) 11,18 %0,76 %  
Dle dohody se zaměstnavatelem11,18 %0,76 %  
záleží na aktuální situace zaměstnance, v případě, že má již novou práci, tak kratší výpovědní dobu. V případě, že novou práci ještě nemá, nechala bych stávající dobu11,18 %0,76 %  
Podle dané situace11,18 %0,76 %  
podle toho, jestli už mám domluvené další zaměstnání11,18 %0,76 %  
-11,18 %0,76 %  
záleží na dané sociální situaci11,18 %0,76 %  
rok11,18 %0,76 %  
záleží na domluvě11,18 %0,76 %  
3 měsíce11,18 %0,76 %  
Možnost vypovědět na základě dohody obou.stran11,18 %0,76 %  
Dohodou11,18 %0,76 %  
Vzdy dle individualni potreby, zakladem by vsak byl 1 tyden max 2 tydny11,18 %0,76 %  
dle dohody11,18 %0,76 %  
Pokud odpovídám jako zaměstnanec, tak samozřejmě ta nejkratší, což je ale nereálné z pohledu zaměstnavatele.11,18 %0,76 %  

Graf

7. Víte, od kdy začíná běžet výpovědní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dnem doručení výpovědi.otázka č. 8, Týden po doručení výpovědi.otázka č. 8, 2 týdny po doručení výpovědi.otázka č. 8, Prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.otázka č. 8, Nevím.otázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.10180,16 %77,1 %  
Dnem doručení výpovědi.1814,29 %13,74 %  
Nevím.75,56 %5,34 %  

Graf

8. Zdá se Vám zákonem daný interval mezi podáním výpovědi a začátkem běhu výpovědní doby příliš dlouhý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, interval bych upravil/a, ale v jaký den podám výpověď neřeším.otázka č. 9, Ano, vždy se snažím podat výpověď tak, aby byl interval co nejkratší.otázka č. 9, Ne, interval mi v této podobě vyhovuje.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, interval mi v této podobě vyhovuje.5243,7 %39,69 %  
Ano, vždy se snažím podat výpověď tak, aby byl interval co nejkratší.4336,13 %32,82 %  
Ano, interval bych upravil/a, ale v jaký den podám výpověď neřeším.2218,49 %16,79 %  
Ano, interval bych upravil, ale v jaký den podám výpověď neřeším.21,68 %1,53 %  

Graf

9. Kdy by podle Vás měla výpovědní doba po podání výpovědi ideálně začít běžet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnem doručení výpovědi.4560,81 %34,35 %  
Libovolným dnem označeným ve výpovědi (nejdříve dnem doručení výpovědi).2635,14 %19,85 %  
Týden po doručení výpovědi.34,05 %2,29 %  

Graf

10. Slyšeli jste někdy o institutu „vykoupení ze zaměstnání“?

Vykoupení ze zaměstnání znamená, že by se výpovědní doba nahradila peněžitou kompenzací ve výši průměrného výdělku odpovídající době, o níž by byla výpovědní doba zkrácena.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, slyším o tom poprvé.10684,13 %80,92 %  
Ano, už jsem o tom slyšel/a.2015,87 %15,27 %  

Graf

11. Co si myslíte o možnosti, že by Vás zaměstnavatel mohl vyplatit ze zaměstnání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že je to doprý nápad.5342,4 %40,46 %  
Přistoupil/a bych na to.5040 %38,17 %  
Spíš bych na to nepřistoupil/a.2016 %15,27 %  
Myslím si, že to je blbost.129,6 %9,16 %  
Přistoupil bych na to.21,6 %1,53 %  
Záleželo by taky na okolnostech.10,8 %0,76 %  
Spíš bych na to nepřistoupil.10,8 %0,76 %  
Myslím, že by na to nikdo nepřistoupil, zaměstnanec přeci nemá pouze hodnotu svého měsíčního platu10,8 %0,76 %  
mám málo informací10,8 %0,76 %  
zažil jsem to10,8 %0,76 %  
Rozhodně bych na to nepřistoupil.10,8 %0,76 %  
Jen,.pokud by to byla jednostranná výpověď.nikoliv.dohoda10,8 %0,76 %  
záleželo by na související právní úpravě - např. řešení zdravotního pojištění po ukončení prac. poměru - byla by přechodná doba pojištění?10,8 %0,76 %  
Pristoupila bych pouze za urcitych okolnosti. 10,8 %0,76 %  
nevím10,8 %0,76 %  
Proč by to dělal? Pokud podávám výpověď já z vlastní hlavy, je přeci v zájmu zaměstnavatele udržet mě na pozici co nejdéle, aby stihl najít a najmout jinou pracovní sílu. Předpokládám, že ono "vykoupení ze zaměstnání" funguje spíše naopak, zaměstnanec se může z práce vykoupit, aby mohl zaměstnání ukončit dříve.10,8 %0,76 %  
Již jsem zažila10,8 %0,76 %  
já asi nechápu, co z toho má ten zaměstanavatel. Ztratí zaměstnance, a ještě mu platí za to, že není v práci? Nebo ej to myšleno tak jakože nový změstnavatel platí původnímu zaměstnavateli, aby zaměstnanec nastoupil do nové práce dřív?10,8 %0,76 %  

Graf

12. Seznámili jste se s ustanoveními zákoníku práce o skončení pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, úprava skončení pracovního poměru mě zajímá.360 %2,29 %  
Ano, ale až v momentě, kdy jsem řešil/a problém se zaměstnancem.240 %1,53 %  

Graf

13. Jakým způsobem ukončujete pracovní poměr častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohodou.480 %3,05 %  
Výpovědí.120 %0,76 %  

Graf

14. Víte, jak dlouho trvá standardní výpovědní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 měsíc.otázka č. 15, 2 měsíce.otázka č. 15, 3 měsíce.otázka č. 15, Nevím.otázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 měsíce.5100 %3,82 %  

Graf

15. Přivítali byste možnost sjednat si se zaměstnancem kratší výpovědní dobu, než jak je nyní dáno zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 16, Ne, nyní je to vyhovující.otázka č. 17, Je mi to jedno.otázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nyní je to vyhovující.240 %1,53 %  
Ano.240 %1,53 %  
Je mi to jedno.120 %0,76 %  

Graf

16. Jaká by podle Vás byla optimální výpovědní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíc.266,67 %1,53 %  
dle situace133,33 %0,76 %  

Graf

17. Víte, kdy začíná běžet výpovědní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dnem doručení výpovědi.otázka č. 18, Týden po doručení výpovědi.otázka č. 18, 2 týdny po doručení výpovědi.otázka č. 18, Prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.otázka č. 18, Nevím.otázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.5100 %3,82 %  

Graf

18. Měla by podle Vás výpovědní doba začít běžet jiným dnem, než jak je nyní dáno zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnem doručení výpovědí.360 %2,29 %  
Ne.240 %1,53 %  

Graf

19. Slyšeli jste někdy o institutu „vykoupení ze zaměstnání“?

Vykoupení ze zaměstnání znamená, že by se výpovědní doba nahradila peněžitou kompenzací ve výši průměrného výdělku odpovídající době, o níž by byla výpovědní doba zkrácena.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, slyším o tom poprvé.480 %3,05 %  
Ano, už jsem o tom slyšel/a.120 %0,76 %  

Graf

20. Co si myslíte o možnosti vyplacení zaměstnance ze zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíš bych toho vůbec nevyužil/a.480 %3,05 %  
Takový nápad se mi líbí.120 %0,76 %  

Graf

21. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 -306448,85 %48,85 %  
31 - 504635,11 %35,11 %  
18 - 221410,69 %10,69 %  
51 - 6575,34 %5,34 %  

Graf

22. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské.7154,2 %54,2 %  
Středoškolské.5642,75 %42,75 %  
Základní.43,05 %3,05 %  

Graf

23. Jaké je vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9270,23 %70,23 %  
Muž3929,77 %29,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Přivítali byste možnost sjednat si kratší výpovědní dobu, než jak je nyní dáno zákonem?

  • odpověď Ano, kratší výpovědní doba by přišla vhod.:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 týdny. na otázku 6. Jaká by z Vašeho pohledu byla optimální výpovědní doba?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odpovídám jako:

2. Seznámili jste se s ustanoveními zákoníku práce o skončení pracovního poměru?

3. Byl už s Vámi někdy rozvázán pracovní poměr výpovědí?

4. Víte, jak dlouho trvá standardní výpovědní doba?

5. Přivítali byste možnost sjednat si kratší výpovědní dobu, než jak je nyní dáno zákonem?

6. Jaká by z Vašeho pohledu byla optimální výpovědní doba?

7. Víte, od kdy začíná běžet výpovědní doba?

8. Zdá se Vám zákonem daný interval mezi podáním výpovědi a začátkem běhu výpovědní doby příliš dlouhý?

9. Kdy by podle Vás měla výpovědní doba po podání výpovědi ideálně začít běžet?

10. Slyšeli jste někdy o institutu „vykoupení ze zaměstnání“?

11. Co si myslíte o možnosti, že by Vás zaměstnavatel mohl vyplatit ze zaměstnání ?

21. Jaký je váš věk?

22. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Jaké je vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odpovídám jako:

2. Seznámili jste se s ustanoveními zákoníku práce o skončení pracovního poměru?

3. Byl už s Vámi někdy rozvázán pracovní poměr výpovědí?

4. Víte, jak dlouho trvá standardní výpovědní doba?

5. Přivítali byste možnost sjednat si kratší výpovědní dobu, než jak je nyní dáno zákonem?

6. Jaká by z Vašeho pohledu byla optimální výpovědní doba?

7. Víte, od kdy začíná běžet výpovědní doba?

8. Zdá se Vám zákonem daný interval mezi podáním výpovědi a začátkem běhu výpovědní doby příliš dlouhý?

9. Kdy by podle Vás měla výpovědní doba po podání výpovědi ideálně začít běžet?

10. Slyšeli jste někdy o institutu „vykoupení ze zaměstnání“?

11. Co si myslíte o možnosti, že by Vás zaměstnavatel mohl vyplatit ze zaměstnání ?

21. Jaký je váš věk?

22. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Jaké je vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Křístek, D.Skončení pracovního poměru - výpověď (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://pracovni-pomeru-vypoved.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.