Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní právo a dnešní společnost

Pracovní právo a dnešní společnost

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Peterková
Šetření:17. 01. 2015 - 10. 02. 2015
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

tímto Vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který má za cíl zjistit dostupnost informací ohledně pracovního práva a využívání práv v pracovněprávních vztazích v rámci veřejného sektoru. Předem děkuji za laskavost a ochotu.

 

Ivana Peterková, autorka průzkumu

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10054,35 %54,35 %  
Muž8445,65 %45,65 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305730,98 %30,98 %  
16-205228,26 %28,26 %  
41-503418,48 %18,48 %  
31-402614,13 %14,13 %  
51-více158,15 %8,15 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6434,78 %34,78 %  
4625 %25 %  
vyučen4222,83 %22,83 %  
vyučen s maturitou2815,22 %15,22 %  
základní42,17 %2,17 %  

Graf

4. Do jaké kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec10255,43 %55,43 %  
Student5932,07 %32,07 %  
Nezaměstnaný147,61 %7,61 %  
OSVČ84,35 %4,35 %  
Podnikatel - zaměstnavatel10,54 %0,54 %  

Graf

5. Jaké máte zkušenosti s pracovním poměrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladné10154,89 %54,89 %  
Žádné6334,24 %34,24 %  
Záporné2010,87 %10,87 %  

Graf

6. Jaký pracovní poměr preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní poměr na dobu neurčitou17192,93 %92,93 %  
Pracovní poměr na dobu určitou137,07 %7,07 %  

Graf

7. Jaké máte zkušenosti s dohodou o provedení práce či s dohodou o pracovní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné9551,63 %51,63 %  
Kladné7641,3 %41,3 %  
Záporné137,07 %7,07 %  

Graf

8. Od kolika let může občan uzavřít pracovněprávní vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejdříve od 18 let6434,78 %34,78 %  
Od 15 let nezávisle na ukončení povinné školní docházky5228,26 %28,26 %  
Od 15 let a po ukončení povinné školní docházky4323,37 %23,37 %  
Na tento dotaz neznám odpověď2513,59 %13,59 %  

Graf

9. Může zaměstnanec vedle svého zaměstnání bez souhlasu zaměstnavatele vykonávat jinou výdělečnou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zaměstnanec může bez souhlasu zaměstnavatele vykonávat jakoukoliv jinou výdělečnou činnost.8646,74 %46,74 %  
Ano, zaměstnanec může bez souhlasu zaměstnavatele vykonávat jinou výdělečnou činnost, avšak kromě té, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.6635,87 %35,87 %  
Na tento dotaz neznám odpověď2010,87 %10,87 %  
Ne, zaměstnanec nemůže bez souhlasu zaměstnavatele vykonávat žádnou výdělečnou činnost.126,52 %6,52 %  

Graf

10. Kolikrát lze celkem sjednat pracovní poměr na dobu určitou a kolik tak činí celkem maximálně možná sjednaná doba tohoto pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lze sjednat celkem 3x, pokaždé nejdéle na 3 roky. Celkem tak lze sjednat maximálně na dobu 9 let.7842,39 %42,39 %  
Na tento dotaz neznám odpověď5228,26 %28,26 %  
Lze sjednat celkem 2x, pokaždé nejdéle na 3 roky. Celkem tak lze sjednat maximálně na dobu 6 let.4524,46 %24,46 %  
Lze sjednat celkem 4x, pokaždé nejdéle na 3 roky. Celkem tak lze sjednat maximálně na dobu 12 let.94,89 %4,89 %  

Graf

11. Jakou lze sjednat nejdelší zkušební dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na 3 měsíce a to i u vedoucích zaměstnanců6334,24 %34,24 %  
Na 3 měsíce a na 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců5027,17 %27,17 %  
Na 6 měsíců a to i u vedoucích zaměstnanců4122,28 %22,28 %  
Na tento dotaz neznám odpověď3016,3 %16,3 %  

Graf

12. Kdo určuje dobu čerpání dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U poloviny dovolené určuje dobu čerpání zaměstnavatel a u druhé poloviny dovolené si dobu čerpání určuje sám zaměstnanec. Vždy se však musí dodržet povinnost písemného oznámení alespoň 14 dnů předem.6937,5 %37,5 %  
Dobu čerpání dovolené určuje (až na výjimky) vždy zaměstnavatel, který je povinen tuto dobu písemně oznámit svému zaměstnanci alespoň 14 dnů předem.4725,54 %25,54 %  
Dobu čerpání dovolené si vždy určuje sám zaměstnanec, který je povinen tuto dobu písemně oznámit svému zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem.3619,57 %19,57 %  
Na tento dotaz neznám odpověď3217,39 %17,39 %  

Graf

13. Vzniká ze zákona při práci konané na základě dohody o provedení práce (DPP) či dohody o pracovní činnosti (DPČ) právo na dovolenou a nárok na nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na tento dotaz neznám odpověď6334,24 %34,24 %  
Ne, ze zákona u DPP a u DPČ nevzniká právo na dovolenou a ani nárok na nemocenské.5127,72 %27,72 %  
Ze zákona u DPP a u DPČ nevzniká právo na dovolenou, ale vzniká nárok na nemocenské při splnění účasti na nemocenském pojištění. (za předpokladu, že byla splněna účast na nemocenském pojištění)4725,54 %25,54 %  
Ano, ze zákona u DPP a u DPČ vzniká právo na dovolenou i nárok na nemocenské.2312,5 %12,5 %  

Graf

14. Jakou uvedenou variantu preferujete v případě rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohodu13271,74 %71,74 %  
Výpověď5228,26 %28,26 %  

Graf

15. Může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Může a to v případě dohody o rozvázání pracovního poměru a v případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době.8144,02 %44,02 %  
Nemůže, zaměstnavatel se zaměstnancem smí rozvázat pracovní poměr vždy pouze z uvedeného důvodu a to jen z důvodů výslovně stanovených v zákoníku práce.4423,91 %23,91 %  
Na tento dotaz neznám odpověď3418,48 %18,48 %  
Může a to jen v případě dohody o rozvázání pracovního poměru. V ostatních případech smí zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr pouze z uvedeného důvodu a to jen z důvodů výslovně stanovených v zákoníku práce.2513,59 %13,59 %  

Graf

16. Může zaměstnavatel dát výpověď zaměstnankyni, která je těhotná nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemůže, protože na zaměstnankyni, která je těhotná nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou se bez výjimky vztahuje zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem.7942,93 %42,93 %  
Může, ale pouze v určitých výjimkách např. z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, v ostatních případech se na tyto zaměstnankyně vztahuje zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem.5328,8 %28,8 %  
Na tento dotaz neznám odpověď3116,85 %16,85 %  
Může, zaměstnavatel v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí není ničím omezený.2111,41 %11,41 %  

Graf

17. Uveďte 3 životní události, kdy je zaměstnavatel ze zákona povinen poskytnout placené pracovní volno. V případě, že je neznáte, kolonky nevyplňujte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úmrtí v rodině33,57 %1,63 %  
svatba, pohřeb22,38 %1,09 %  
svatba22,38 %1,09 %  
pohřeb, svatba, darování krve22,38 %1,09 %  
svatba,úmrtí,narození dítěte22,38 %1,09 %  
pohřeb22,38 %1,09 %  
lékař,svatba,úmrtí22,38 %1,09 %  
pohřeb, svatba, soud11,19 %0,54 %  
svatba, návštěva lékaře, úmrtí např. manžela11,19 %0,54 %  
Pohřeb blízkého příbuzného, návštěva lékaře, dárcovství krve11,19 %0,54 %  
ostatní odpovědi darování krve, pohřeb rodinného příslušníka, návštěva lékaře
svatba, úmrtí v rodině, nemoc dítěte
Pohřeb, Svatba,...
svatba, pohřeb, pomoc při dopravní nehodě apod.
svatba, pohřeb, lékař
vlastní svatba,ošetřování dítěte,na zařizování pohřbu
svatba zaměstnance ( ne někoho z příbuzných ), pohřeb přímého příbuzného, mateřská
svatba, pohřeb, doprovod manželky k porodu
svatba, pohřeb, darování krve
svatba,úmrtí v rodině
vlastni svatba, pohřeb rodinných příslušníků, narozeni dítěte
svatba, pohřeb,
svatba, pohřeb, opatrování dětí
úmrtí, svatba, studium
pohřeb, svatba, narození dítěte
svatba pohřeb očr
úmrtí, narození potomka,svatba
smrt
svatba,narození dítěte,úmrtí
svatba ,úmrtí ,nemoc dítěte
svatba, pohřeb,narození dítěte
úmrtí v rodině,svatba, narození dítěte
úmrtív rodině,svatba,narození dítěte
úmrtí manžela,manželky,narození dítěte,svatba
úmrtí manžela/ky,narození dítěte,svatba
úmrtí mamžela,manželky,narození dítěte,úmrtí rodičů
pohřeb, doprovod k lékaři ,svatba
úmrtí,ošetření osoby
návštěva lékaře, vlastní svatba,úmrtí v rodině
pohřeb,dárce krve,indispoziční volno
dárcovství krve
pohřeb, svatba,
návštěva lékaře, vlastní svatba, pohřeb rodičů
svatba, narození dítěte, úmrtí blízkých členů rodiny
rodinné důvody,úmrtí,lékař
lékař,svatba,nemoc
lékař svatba
lékař úmrtí svatba
svatba pohřeb doktor
nemoc svatba úmrtí
svatba, lékař ,živelná pohroma
rodinné důvody, lékař, svatba
lékař, svatba, úmrtí v rodině
lékařské vyšetření , úmrtí
lékař, úmrtí
nemoc, svatba, pohřeb
doktor svatba
pohřeb,svatba
Svatba,Umrtí v rodině,Stěhování
smrt,svatba
vlastní svatba, úmrtí v rodině, darování krve
darování krve, svatba, pohřeb
svatba, úmrtí
pohřeb, svatba
návštěva lékaře, účast na pohřbu
zařizování pohřbu blízké osoby, narození dítěte
úmrtí v rodině,sňatek,narození dítěte
Smrt v rodině, návštěva lékaře (pokud ho zaměstnavatel nemůže navštívit mimo pracovní dobu)
pohřeb nejbližších, svatba, narození dítěte
vlastní svatba, ošetření u lékaře, pohřeb nejbližších rodinných příslušníků
pohřeb, svatba, návštěva lékaře
návštěva lékaře, pohřeb, svatba
svatba pohřeb cvičení války
dárcovství krve, účast na výslechu policie ČR, účast na soudním stání, vojenská služba, vlastní svatba
lékař úmrtí narození dítěte
návštěva lékaře po dobu nezbytně nutnou, svatba, úmrtí manžela/manželky/dítěte
6678,57 %35,87 % 

Graf

18. Jakou částku činí v současné době (pro rok 2015) minimální mzda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9 200 Kč8244,57 %44,57 %  
8 700 Kč5328,8 %28,8 %  
Na tento dotaz neznám odpověď2815,22 %15,22 %  
8 500 Kč2111,41 %11,41 %  

Graf

19. Máte zkušenosti s konkurenční doložkou a znáte její princip?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkušenosti nemám a princip neznám12567,93 %67,93 %  
Zkušenosti nemám, ale princip znám4021,74 %21,74 %  
Zkušenosti mám a princip také znám1910,33 %10,33 %  

Graf

20. Máte zkušenosti s tzv. částečnou nezaměstnaností a víte co znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkušenosti nemám a nevím co znamená15081,52 %81,52 %  
Zkušenosti nemám, ale vím co znamená2815,22 %15,22 %  
Zkušenosti mám a vím také co znamená63,26 %3,26 %  

Graf

21. Znáte podstatu benefitu tzv. „sick days“ („zdravotního volna“) a setkali jste se již někdy s tímto benefitem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podstatu neznám a s tímto benefitem jsem se ještě nikdy nesetkal(a)11663,04 %63,04 %  
Podstatu znám a s tímto benefitem jsem se již setkal(a)3820,65 %20,65 %  
Podstatu znám, ale s tímto benefitem jsem se ještě nikdy nesetkal(a)3016,3 %16,3 %  

Graf

22. V případě, že zaměstnavatel porušuje pracovněprávní předpisy, využili byste státní orgány pro svou obranu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, využil(a) bych pro svou obranu státní orgány14176,63 %76,63 %  
Ne, nevyužil(a) bych pro svou obranu žádný orgán4323,37 %23,37 %  

Graf

23. Jaké máte zkušenosti s pracovním poměrem v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné15684,78 %84,78 %  
Kladné2413,04 %13,04 %  
Záporné42,17 %2,17 %  

Graf

24. Vyberte jednu variantu, kde byste raději volili možnost pracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V ČR9350,54 %50,54 %  
V zahraničí9149,46 %49,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Do jaké kategorie patříte?

 • odpověď Zaměstnanec:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-50 na otázku 2. Váš věk?

5. Jaké máte zkušenosti s pracovním poměrem?

 • odpověď Kladné:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 2. Váš věk?

7. Jaké máte zkušenosti s dohodou o provedení práce či s dohodou o pracovní činnosti?

 • odpověď Žádné:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-20 na otázku 2. Váš věk?

13. Vzniká ze zákona při práci konané na základě dohody o provedení práce (DPP) či dohody o pracovní činnosti (DPČ) právo na dovolenou a nárok na nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti?

 • odpověď Na tento dotaz neznám odpověď:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na tento dotaz neznám odpověď na otázku 9. Může zaměstnanec vedle svého zaměstnání bez souhlasu zaměstnavatele vykonávat jinou výdělečnou činnost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Do jaké kategorie patříte?

5. Jaké máte zkušenosti s pracovním poměrem?

6. Jaký pracovní poměr preferujete?

7. Jaké máte zkušenosti s dohodou o provedení práce či s dohodou o pracovní činnosti?

8. Od kolika let může občan uzavřít pracovněprávní vztah?

9. Může zaměstnanec vedle svého zaměstnání bez souhlasu zaměstnavatele vykonávat jinou výdělečnou činnost?

10. Kolikrát lze celkem sjednat pracovní poměr na dobu určitou a kolik tak činí celkem maximálně možná sjednaná doba tohoto pracovního poměru?

11. Jakou lze sjednat nejdelší zkušební dobu?

12. Kdo určuje dobu čerpání dovolené?

13. Vzniká ze zákona při práci konané na základě dohody o provedení práce (DPP) či dohody o pracovní činnosti (DPČ) právo na dovolenou a nárok na nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti?

14. Jakou uvedenou variantu preferujete v případě rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

15. Může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu?

16. Může zaměstnavatel dát výpověď zaměstnankyni, která je těhotná nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou?

18. Jakou částku činí v současné době (pro rok 2015) minimální mzda?

19. Máte zkušenosti s konkurenční doložkou a znáte její princip?

20. Máte zkušenosti s tzv. částečnou nezaměstnaností a víte co znamená?

21. Znáte podstatu benefitu tzv. „sick days“ („zdravotního volna“) a setkali jste se již někdy s tímto benefitem?

22. V případě, že zaměstnavatel porušuje pracovněprávní předpisy, využili byste státní orgány pro svou obranu?

23. Jaké máte zkušenosti s pracovním poměrem v zahraničí?

24. Vyberte jednu variantu, kde byste raději volili možnost pracovat.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Do jaké kategorie patříte?

5. Jaké máte zkušenosti s pracovním poměrem?

6. Jaký pracovní poměr preferujete?

7. Jaké máte zkušenosti s dohodou o provedení práce či s dohodou o pracovní činnosti?

8. Od kolika let může občan uzavřít pracovněprávní vztah?

9. Může zaměstnanec vedle svého zaměstnání bez souhlasu zaměstnavatele vykonávat jinou výdělečnou činnost?

10. Kolikrát lze celkem sjednat pracovní poměr na dobu určitou a kolik tak činí celkem maximálně možná sjednaná doba tohoto pracovního poměru?

11. Jakou lze sjednat nejdelší zkušební dobu?

12. Kdo určuje dobu čerpání dovolené?

13. Vzniká ze zákona při práci konané na základě dohody o provedení práce (DPP) či dohody o pracovní činnosti (DPČ) právo na dovolenou a nárok na nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti?

14. Jakou uvedenou variantu preferujete v případě rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

15. Může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu?

16. Může zaměstnavatel dát výpověď zaměstnankyni, která je těhotná nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou?

18. Jakou částku činí v současné době (pro rok 2015) minimální mzda?

19. Máte zkušenosti s konkurenční doložkou a znáte její princip?

20. Máte zkušenosti s tzv. částečnou nezaměstnaností a víte co znamená?

21. Znáte podstatu benefitu tzv. „sick days“ („zdravotního volna“) a setkali jste se již někdy s tímto benefitem?

22. V případě, že zaměstnavatel porušuje pracovněprávní předpisy, využili byste státní orgány pro svou obranu?

23. Jaké máte zkušenosti s pracovním poměrem v zahraničí?

24. Vyberte jednu variantu, kde byste raději volili možnost pracovat.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Peterková, I.Pracovní právo a dnešní společnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pracovni-pravo-a-dnesni-spol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.