Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní spokojenost všeobecných sester v agenturách domácí péče

Pracovní spokojenost všeobecných sester v agenturách domácí péče

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Ľuptáčiková
Šetření:28. 10. 2019 - 04. 11. 2019
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):40 / 40
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Romana Ľuptáčiková a jsem studentkou navazujícího magisterského studia oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit k získání informací k mé diplomové práci na téma "Pracovní spokojenost všeobecných sester v ADP".

Dotazník je určen pro všeobecné sestry pracující v agenturách domácí péče v Plzeňském a Pardubickém kraji. Jedná se o standardizovaný dotazník "McCloskey/Müllerova škála spokojenosti", kde se ptáme na spokojenost s různými aspekty Vašeho současného zaměstnání. Odpovědi, prosím, hodnoťe na škále od 1 do 5 (1 - velmi spokojen; 2 - spíše spokojen; 3 - ani spokojen ani nespokojen; 4 - spíše nespokojen; 5 - velmi nespokojen).

Dotazník je anonymní a výsledky použiji v rámci své diplomové práce. Zaškrtněte, prosím, jednu z možností či doplňte, nebude-li uvedeno jinak.

Předem děkuji za spolupráci a ochotu                                                            Bc. R. Ľuptáčiková

Odpovědi respondentů

1. Kraj ve kterém pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský5750,44 %50,44 %  
Pardubický5649,56 %49,56 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11299,12 %99,12 %  
muž10,88 %0,88 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4276,19 %6,19 %  
4776,19 %6,19 %  
4676,19 %6,19 %  
3965,31 %5,31 %  
3665,31 %5,31 %  
5265,31 %5,31 %  
3854,42 %4,42 %  
5054,42 %4,42 %  
5154,42 %4,42 %  
4554,42 %4,42 %  
ostatní odpovědi 33
28
55
40
41
29
44
54
48
31
43
34
56
32
49
26
25
27
35
59
57
5447,79 %47,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:42.51
Minimum:28
Maximum:55
Variační rozpětí:27
Rozptyl:52.7
Směrodatná odchylka:7.26
Medián:43
Modus:42

Graf

4. Délka praxe ve zdravotnictví

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2897,96 %7,96 %  
3076,19 %6,19 %  
2776,19 %6,19 %  
3376,19 %6,19 %  
2465,31 %5,31 %  
1765,31 %5,31 %  
2365,31 %5,31 %  
2254,42 %4,42 %  
1454,42 %4,42 %  
2054,42 %4,42 %  
ostatní odpovědi 10
32
19
13
26
36
7
6
21
38
31
25
9
35
8
4
40
12
37
11
16
5044,25 %44,25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.81
Minimum:7
Maximum:36
Variační rozpětí:29
Rozptyl:57.61
Směrodatná odchylka:7.59
Medián:24
Modus:28

Graf

5. Délka praxe v domácí péči

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61715,04 %15,04 %  
51513,27 %13,27 %  
21311,5 %11,5 %  
31311,5 %11,5 %  
11210,62 %10,62 %  
41210,62 %10,62 %  
987,08 %7,08 %  
876,19 %6,19 %  
765,31 %5,31 %  
1032,65 %2,65 %  
ostatní odpovědi 14
11
12
0
76,19 %6,19 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.94
Minimum:1
Maximum:11
Variační rozpětí:10
Rozptyl:6.39
Směrodatná odchylka:2.53
Medián:5
Modus:6

Graf

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specializace (NCONZO)3228,32 %28,32 %  
vyšší odborné (DiS.)2723,89 %23,89 %  
vysokoškolské (Bc.)2723,89 %23,89 %  
středoškolské1815,93 %15,93 %  
vysokoškolské (Mgr.)97,96 %7,96 %  

Graf

7. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná/ženatý6860,18 %60,18 %  
rozvedená/rozvedený2824,78 %24,78 %  
svobodná/svobodný1311,5 %11,5 %  
ovdovělá/ovdovělý43,54 %3,54 %  

Graf

8. Máte děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10391,15 %91,15 %  
ne108,85 %8,85 %  

Graf

9. Je vaše zařízení poskytující domácí péči akreditováno/certifikováno v systému kvality? (Spojená akreditační komise, e-ISO, Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictvím T-cert, EURO certm LL-C atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9180,53 %80,53 %  
nevím1412,39 %12,39 %  
ano87,08 %7,08 %  

Graf

10. Vaše pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sestra v terénu9987,61 %87,61 %  
vedoucí pozice1412,39 %12,39 %  

Graf

11. Plat (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15750,44 %50,44 %  
25346,9 %46,9 %  
321,77 %1,77 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.5
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:1
Modus:1

Graf

12. Dovolená (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16759,29 %59,29 %  
23732,74 %32,74 %  
397,96 %7,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.44
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.57
Medián:1
Modus:1

Graf

13. Sociální výhody (pojištění, odchod do důchodu) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
37667,26 %67,26 %  
21412,39 %12,39 %  
41412,39 %12,39 %  
197,96 %7,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.87
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.37
Směrodatná odchylka:0.61
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Pracovní doba (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27969,91 %69,91 %  
12522,12 %22,12 %  
387,08 %7,08 %  
410,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.84
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.21
Směrodatná odchylka:0.46
Medián:2
Modus:2

Graf

15. Možnost samostatného plánování pracovní doby (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25750,44 %50,44 %  
14539,82 %39,82 %  
3108,85 %8,85 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.67
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.34
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:2
Modus:2

Graf

16. Možnost nepřetržitě pracovat (např. více dní za sebou) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35952,21 %52,21 %  
22824,78 %24,78 %  
41311,5 %11,5 %  
11311,5 %11,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.65
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.54
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:3
Modus:3

Graf

17. Možnost pracovat na částečný úvazek (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14741,59 %41,59 %  
24539,82 %39,82 %  
31916,81 %16,81 %  
510,88 %0,88 %  
410,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:2
Modus:1

Graf

18. Volné víkendy v měsíci (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25952,21 %52,21 %  
15246,02 %46,02 %  
421,77 %1,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.54
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:2
Modus:2

Graf

19. Možnost samostatného plánování volných víkendů (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19584,07 %84,07 %  
21715,04 %15,04 %  
310,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.13
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.11
Směrodatná odchylka:0.33
Medián:1
Modus:1

Graf

20. Kompenzace za odpracované víkendy (např. proplácení přesčasů, možnost vybrat si volno) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26153,98 %53,98 %  
14640,71 %40,71 %  
354,42 %4,42 %  
410,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.61
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.26
Směrodatná odchylka:0.51
Medián:2
Modus:2

Graf

21. Zabezpečení péče o děti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26961,06 %61,06 %  
12421,24 %21,24 %  
31916,81 %16,81 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.96
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:2
Modus:2

Graf

22. Váš přímý nadřízený (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27162,83 %62,83 %  
14035,4 %35,4 %  
310,88 %0,88 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.66
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.23
Směrodatná odchylka:0.48
Medián:2
Modus:2

Graf

23. Vztahy s ostatními sestrami na pracovišti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29382,3 %82,3 %  
1119,73 %9,73 %  
397,96 %7,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.98
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.1
Směrodatná odchylka:0.31
Medián:2
Modus:2

Graf

24. Vztahy s lékaři na pracovišti (praktičtí lékaři) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26658,41 %58,41 %  
33127,43 %27,43 %  
11412,39 %12,39 %  
410,88 %0,88 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.18
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.57
Medián:2
Modus:2

Graf

25. Metoda poskytování ošetřovatelské péče na Vašem pracovišti (např. funkční, týmová) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19684,96 %84,96 %  
21412,39 %12,39 %  
332,65 %2,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.12
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.1
Směrodatná odchylka:0.32
Medián:1
Modus:1

Graf

26. Možnosti sociálního kontaktu s kolegy v práci (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45851,33 %51,33 %  
22421,24 %21,24 %  
32421,24 %21,24 %  
165,31 %5,31 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.27
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.73
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:4
Modus:4

Graf

27. Možnosti sociálního kontaktu s kolegy mimo pracoviště (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35750,44 %50,44 %  
24237,17 %37,17 %  
1108,85 %8,85 %  
432,65 %2,65 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.35
Směrodatná odchylka:0.59
Medián:3
Modus:3

Graf

28. Možnost vzájemné spolupráce s odborníky z jiných oborů (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35548,67 %48,67 %  
43127,43 %27,43 %  
22118,58 %18,58 %  
532,65 %2,65 %  
132,65 %2,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.1
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.46
Směrodatná odchylka:0.68
Medián:3
Modus:3

Graf

29. Možnost vzájemné spolupráce s fakultou se zaměřením na ošetřovatelství (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
57566,37 %66,37 %  
42219,47 %19,47 %  
3119,73 %9,73 %  
243,54 %3,54 %  
110,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.57
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.46
Směrodatná odchylka:0.68
Medián:5
Modus:5

Graf

30. Možnost vstupu do výborů pracoviště a instituce (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
59281,42 %81,42 %  
41412,39 %12,39 %  
376,19 %6,19 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.83
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.18
Směrodatná odchylka:0.43
Medián:5
Modus:5

Graf

31. Kontrola nad děním na pracovišti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35851,33 %51,33 %  
43530,97 %30,97 %  
21412,39 %12,39 %  
165,31 %5,31 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.14
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.45
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:3
Modus:3

Graf

32. Možnosti kariérního růstu (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35851,33 %51,33 %  
23530,97 %30,97 %  
11210,62 %10,62 %  
465,31 %5,31 %  
521,77 %1,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.55
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.45
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:3
Modus:3

Graf

33. Ocenění Vaší práce ze strany nadřízených (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29180,53 %80,53 %  
3119,73 %9,73 %  
1108,85 %8,85 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.02
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.12
Směrodatná odchylka:0.34
Medián:2
Modus:2

Graf

34. Ocenění Vaší práce ze strany spolupracovníků (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25750,44 %50,44 %  
34640,71 %40,71 %  
454,42 %4,42 %  
143,54 %3,54 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.47
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.27
Směrodatná odchylka:0.52
Medián:2
Modus:2

Graf

35. Míra povzbuzování a pozitivní zpětné vazby (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36860,18 %60,18 %  
22118,58 %18,58 %  
41815,93 %15,93 %  
143,54 %3,54 %  
521,77 %1,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.95
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.34
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:3
Modus:3

Graf

36. Možnost podílet se na ošetřovatelském výzkumu (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
58474,34 %74,34 %  
41715,04 %15,04 %  
3108,85 %8,85 %  
110,88 %0,88 %  
210,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.7
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.35
Směrodatná odchylka:0.59
Medián:5
Modus:5

Graf

37. příležitost k psaní odborných prací a jejich publikování (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
57465,49 %65,49 %  
43026,55 %26,55 %  
354,42 %4,42 %  
132,65 %2,65 %  
210,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.63
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.31
Směrodatná odchylka:0.56
Medián:5
Modus:5

Graf

38. Vaše míra odpovědnosti a kompetence, které vykonáváte (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15851,33 %51,33 %  
25346,9 %46,9 %  
410,88 %0,88 %  
310,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.49
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:1
Modus:1

Graf

39. Vaše možnost ovlivnit pracovní podmínky (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35447,79 %47,79 %  
23127,43 %27,43 %  
42118,58 %18,58 %  
165,31 %5,31 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.84
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:3
Modus:3

Graf

40. Vaše spoluúčast na organizačních rozhodnutích (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45044,25 %44,25 %  
54943,36 %43,36 %  
276,19 %6,19 %  
154,42 %4,42 %  
321,77 %1,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.27
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.65
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:4
Modus:4

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věk

 • odpověď ( 34 - 40 >:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 14 - 21 > na otázku 4. Délka praxe ve zdravotnictví
 • odpověď < 25 - 34 >:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Máte děti?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodná/svobodný na otázku 7. Rodinný stav

4. Délka praxe ve zdravotnictví

 • odpověď ( 21 - 26 >:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 40 - 45 > na otázku 3. Věk
 • odpověď < 4 - 14 >:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 25 - 34 > na otázku 3. Věk
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Máte děti?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodná/svobodný na otázku 7. Rodinný stav

5. Délka praxe v domácí péči

 • odpověď < 0 - 2 >:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodná/svobodný na otázku 7. Rodinný stav

7. Rodinný stav

 • odpověď vdaná/ženatý:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 31. Kontrola nad děním na pracovišti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

10. Vaše pracovní zařazení

 • odpověď vedoucí pozice:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 32. Možnosti kariérního růstu (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

21. Zabezpečení péče o děti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

 • odpověď 3:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Máte děti?

22. Váš přímý nadřízený (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

 • odpověď 2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 15. Možnost samostatného plánování pracovní doby (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

34. Ocenění Vaší práce ze strany spolupracovníků (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

 • odpověď 2:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 35. Míra povzbuzování a pozitivní zpětné vazby (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

38. Vaše míra odpovědnosti a kompetence, které vykonáváte (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

 • odpověď 1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 32. Možnosti kariérního růstu (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vedoucí pozice na otázku 10. Vaše pracovní zařazení

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kraj ve kterém pracujete

2. Pohlaví

3. Věk

4. Délka praxe ve zdravotnictví

5. Délka praxe v domácí péči

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

7. Rodinný stav

8. Máte děti?

9. Je vaše zařízení poskytující domácí péči akreditováno/certifikováno v systému kvality? (Spojená akreditační komise, e-ISO, Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictvím T-cert, EURO certm LL-C atd.)

10. Vaše pracovní zařazení

11. Plat (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

12. Dovolená (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

13. Sociální výhody (pojištění, odchod do důchodu) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

14. Pracovní doba (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

15. Možnost samostatného plánování pracovní doby (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

16. Možnost nepřetržitě pracovat (např. více dní za sebou) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

17. Možnost pracovat na částečný úvazek (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

18. Volné víkendy v měsíci (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

19. Možnost samostatného plánování volných víkendů (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

20. Kompenzace za odpracované víkendy (např. proplácení přesčasů, možnost vybrat si volno) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

21. Zabezpečení péče o děti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

22. Váš přímý nadřízený (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

23. Vztahy s ostatními sestrami na pracovišti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

24. Vztahy s lékaři na pracovišti (praktičtí lékaři) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

25. Metoda poskytování ošetřovatelské péče na Vašem pracovišti (např. funkční, týmová) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

26. Možnosti sociálního kontaktu s kolegy v práci (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

27. Možnosti sociálního kontaktu s kolegy mimo pracoviště (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

28. Možnost vzájemné spolupráce s odborníky z jiných oborů (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

29. Možnost vzájemné spolupráce s fakultou se zaměřením na ošetřovatelství (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

30. Možnost vstupu do výborů pracoviště a instituce (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

31. Kontrola nad děním na pracovišti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

32. Možnosti kariérního růstu (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

33. Ocenění Vaší práce ze strany nadřízených (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

34. Ocenění Vaší práce ze strany spolupracovníků (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

35. Míra povzbuzování a pozitivní zpětné vazby (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

36. Možnost podílet se na ošetřovatelském výzkumu (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

37. příležitost k psaní odborných prací a jejich publikování (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

38. Vaše míra odpovědnosti a kompetence, které vykonáváte (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

39. Vaše možnost ovlivnit pracovní podmínky (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

40. Vaše spoluúčast na organizačních rozhodnutích (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kraj ve kterém pracujete

2. Pohlaví

3. Věk

4. Délka praxe ve zdravotnictví

5. Délka praxe v domácí péči

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

7. Rodinný stav

8. Máte děti?

9. Je vaše zařízení poskytující domácí péči akreditováno/certifikováno v systému kvality? (Spojená akreditační komise, e-ISO, Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictvím T-cert, EURO certm LL-C atd.)

10. Vaše pracovní zařazení

11. Plat (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

12. Dovolená (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

13. Sociální výhody (pojištění, odchod do důchodu) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

14. Pracovní doba (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

15. Možnost samostatného plánování pracovní doby (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

16. Možnost nepřetržitě pracovat (např. více dní za sebou) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

17. Možnost pracovat na částečný úvazek (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

18. Volné víkendy v měsíci (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

19. Možnost samostatného plánování volných víkendů (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

20. Kompenzace za odpracované víkendy (např. proplácení přesčasů, možnost vybrat si volno) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

21. Zabezpečení péče o děti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

22. Váš přímý nadřízený (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

23. Vztahy s ostatními sestrami na pracovišti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

24. Vztahy s lékaři na pracovišti (praktičtí lékaři) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

25. Metoda poskytování ošetřovatelské péče na Vašem pracovišti (např. funkční, týmová) (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

26. Možnosti sociálního kontaktu s kolegy v práci (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

27. Možnosti sociálního kontaktu s kolegy mimo pracoviště (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

28. Možnost vzájemné spolupráce s odborníky z jiných oborů (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

29. Možnost vzájemné spolupráce s fakultou se zaměřením na ošetřovatelství (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

30. Možnost vstupu do výborů pracoviště a instituce (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

31. Kontrola nad děním na pracovišti (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

32. Možnosti kariérního růstu (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

33. Ocenění Vaší práce ze strany nadřízených (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

34. Ocenění Vaší práce ze strany spolupracovníků (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

35. Míra povzbuzování a pozitivní zpětné vazby (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

36. Možnost podílet se na ošetřovatelském výzkumu (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

37. příležitost k psaní odborných prací a jejich publikování (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

38. Vaše míra odpovědnosti a kompetence, které vykonáváte (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

39. Vaše možnost ovlivnit pracovní podmínky (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

40. Vaše spoluúčast na organizačních rozhodnutích (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ľuptáčiková, R.Pracovní spokojenost všeobecných sester v agenturách domácí péče (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://pracovni-spokojenost-sester.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.