Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní úrazy

Pracovní úrazy

Pijete energetické nápoje?
Zúčastněte se prosím průzkumu k diplomové práci Daniela Svěchoty

(veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Zajícová
Šetření:22. 05. 2011 - 25. 05. 2011
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):14 / 8.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník ohledně pracovních úrazů bude sloužit k mé bakalářské práci, zajímám se především o příčiny a zdroje vzniku pracovních úrazů, a také o jejich vyšetřování. Vyplňovat může i ten, který žádný úraz nikdy neutrpěl, děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Znáte někoho, komu se stal pracovní úraz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9181,25 %81,25 %  
ne2118,75 %18,75 %  

Graf

2. Stal se Vám někdy pracovní úraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9181,25 %81,25 %  
ano2118,75 %18,75 %  

Graf

3. Kolik pracovních úrazů se Vám již stalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden1047,62 %8,93 %  
více419,05 %3,57 %  
dva419,05 %3,57 %  
514,76 %0,89 %  
214,76 %0,89 %  
114,76 %0,89 %  

Graf

4. Jaká byla doba hospitalizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná1152,38 %9,82 %  
více než 5 dnů733,33 %6,25 %  
1-4 dny314,29 %2,68 %  

Graf

5. Byl úraz zapsán do knihy úrazů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1676,19 %14,29 %  
ne419,05 %3,57 %  
nevím14,76 %0,89 %  

Graf

6. Příčinou Vašeho úrazu bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepředvídatelné riziko nebo selhání lidského činitele (přerušení elektřiny, vyrušení jiným pracovníkem)523,81 %4,46 %  
špatně odhadnuté riziko (nedostatečně zajištěná bezpečnost a ochrana zdraví)523,81 %4,46 %  
jiná příčina-nezjištěná523,81 %4,46 %  
závady na pracovišti (nepořádek, nepřehlednost, neupravené komunikace)29,52 %1,79 %  
nevím29,52 %1,79 %  
porucha nebo vadný stav zdroje úrazu (porucha stroje)29,52 %1,79 %  

Graf

7. Zdrojem Vašeho úrazu byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí523,81 %4,46 %  
materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení)419,05 %3,57 %  
nástroj, přístroj, nářadí419,05 %3,57 %  
kontakt se strojem nebo jeho částí314,29 %2,68 %  
lidé, zvířata nebo přírodní živly29,52 %1,79 %  
jiný zdroj (blíže nespecifikovaný)14,76 %0,89 %  
horké látky a předměty, oheň a výbušniny14,76 %0,89 %  
dopravní prostředek14,76 %0,89 %  

Graf

8. Vyšetřoval Váš úraz zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1152,38 %9,82 %  
ano838,1 %7,14 %  
nevím29,52 %1,79 %  

Graf

9. Vyšetřovala úraz Policie ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1466,67 %12,5 %  
ano523,81 %4,46 %  
nevím29,52 %1,79 %  

Graf

10. Uměl(a) byste poskytnout první pomoc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5750,89 %50,89 %  
ano4338,39 %38,39 %  
spíše ne119,82 %9,82 %  
ne10,89 %0,89 %  

Graf

11. Byl jste v zaměstnání seznámen s bezpečností a ochranou zdraví při práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9282,14 %82,14 %  
ne1412,5 %12,5 %  
nevím65,36 %5,36 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6356,25 %56,25 %  
muž4943,75 %43,75 %  

Graf

13. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-308374,11 %74,11 %  
31-401916,96 %16,96 %  
méně než 2032,68 %2,68 %  
41-5032,68 %2,68 %  
méně než 20 (včetně)32,68 %2,68 %  
51-6010,89 %0,89 %  

Graf

14. Ve kterém kraji máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský6558,04 %58,04 %  
Královéhradecký1916,96 %16,96 %  
Středočeský65,36 %5,36 %  
Vysočina54,46 %4,46 %  
Pardubický54,46 %4,46 %  
Zlínský32,68 %2,68 %  
Praha32,68 %2,68 %  
Ústecký21,79 %1,79 %  
Olomoucký10,89 %0,89 %  
Plzeňský10,89 %0,89 %  
Jihomoravský10,89 %0,89 %  
Jihočeský10,89 %0,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Stal se Vám někdy pracovní úraz?

 • odpověď ano:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden na otázku 3. Kolik pracovních úrazů se Vám již stalo?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná na otázku 4. Jaká byla doba hospitalizace?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Byl úraz zapsán do knihy úrazů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Vyšetřoval Váš úraz zaměstnavatel?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Vyšetřovala úraz Policie ČR?

9. Vyšetřovala úraz Policie ČR?

 • odpověď ne:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná na otázku 4. Jaká byla doba hospitalizace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte někoho, komu se stal pracovní úraz?

2. Stal se Vám někdy pracovní úraz?

3. Kolik pracovních úrazů se Vám již stalo?

4. Jaká byla doba hospitalizace?

5. Byl úraz zapsán do knihy úrazů?

8. Vyšetřoval Váš úraz zaměstnavatel?

9. Vyšetřovala úraz Policie ČR?

10. Uměl(a) byste poskytnout první pomoc?

11. Byl jste v zaměstnání seznámen s bezpečností a ochranou zdraví při práci?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaký je Váš věk?

14. Ve kterém kraji máte trvalé bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte někoho, komu se stal pracovní úraz?

2. Stal se Vám někdy pracovní úraz?

3. Kolik pracovních úrazů se Vám již stalo?

4. Jaká byla doba hospitalizace?

5. Byl úraz zapsán do knihy úrazů?

8. Vyšetřoval Váš úraz zaměstnavatel?

9. Vyšetřovala úraz Policie ČR?

10. Uměl(a) byste poskytnout první pomoc?

11. Byl jste v zaměstnání seznámen s bezpečností a ochranou zdraví při práci?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaký je Váš věk?

14. Ve kterém kraji máte trvalé bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zajícová, S.Pracovní úrazy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pracovni-urazy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.