Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní zkušenosti při studiu

Pracovní zkušenosti při studiu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Birčáková
Šetření:03. 02. 2021 - 19. 02. 2021
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím o vyplnění dotazníku na téma Pracovní zkušenosti při studiu. Cílem je zjistit, zda jsou studenti aktivní na trhu práce a jaké mají znalosti v oblasti daní z příjmů a pracovního práva. Vyplnění dotazníku zabere pár minut.

 

Předem děkuji za vyplnění,

 

Nikola Birčáková, studentka VOŠ ekonomických studií Podskalská, Praha

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6075,95 %75,95 %  
Muž1620,25 %20,25 %  
Mužskej11,27 %1,27 %  
x11,27 %1,27 %  
Zena11,27 %1,27 %  

Graf

2. Co studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokou školu5265,82 %65,82 %  
Střední školu1822,78 %22,78 %  
Vyšší odbornou školu45,06 %5,06 %  
Vejšku11,27 %1,27 %  
x11,27 %1,27 %  
Vyssi odbornou11,27 %1,27 %  
Sociální práce 11,27 %1,27 %  
Vysokou skolu11,27 %1,27 %  

Graf

3. Jaké je zaměření školy kterou studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné4050,63 %50,63 %  
Ekonomie2430,38 %30,38 %  
Právo56,33 %6,33 %  
Zdravotnictví22,53 %2,53 %  
Oční optik11,27 %1,27 %  
Jiný11,27 %1,27 %  
x11,27 %1,27 %  
sociální vědy11,27 %1,27 %  
Všobecné gymnázium11,27 %1,27 %  
Sociální práce a psychologie 11,27 %1,27 %  
Socialni11,27 %1,27 %  
Cestovní ruch 11,27 %1,27 %  

Graf

4. Měl/a jste / máte při studiu brigádu/práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7189,87 %89,87 %  
ne810,13 %10,13 %  

Graf

5. Jestliže ano, bylo/je to:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes týden6288,57 %78,48 %  
O prázdninách3550 %44,3 %  
O víkendu3347,14 %41,77 %  

Graf

6. Jestliže ano, o jaký typ pracovního poměru se jednalo/jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohoda o provedení práce4868,57 %60,76 %  
Dohoda o pracovní činnosti1825,71 %22,78 %  
Pracovní smlouva1420 %17,72 %  
Pouze ústní dohoda, tzv. „na černo“1014,29 %12,66 %  
Práce jako OSVČ11,43 %1,27 %  

Graf

7. Znáte rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o provedení pracovní činnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6078,95 %75,95 %  
ne1621,05 %20,25 %  

Graf

8. Víte, že u dohod existují určité měsíční finanční hranice, které když se překročí, tak se zaměstnanci z hrubé mzdy začne strhávat pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám přesné částky4761,04 %59,49 %  
Ano, ale neznám přesné částky2633,77 %32,91 %  
Ne45,19 %5,06 %  

Graf

9. Máte povědomí o existenci Prohlášení poplatníka k dani, tedy že při jeho podepsání můžete získat slevy na dani (slevu na poplatníka, slevu na studenta), a tím se vaše čistá mzda zvýší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6685,71 %83,54 %  
Ne67,79 %7,59 %  
Něco jsem o tom slyšel/a, ale nevím, o co se přesně jedná56,49 %6,33 %  

Graf

10. Uplatňoval/a jste / uplatňujete slevy na dani (měl/a jste / máte podepsané Prohlášení poplatníka k dani)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6182,43 %77,22 %  
ne1317,57 %16,46 %  

Graf

11. Jste schopný/á si spočítat svůj čistý měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6382,89 %79,75 %  
ne1317,11 %16,46 %  

Graf

12. Pracoval/a jste / pracujete během jednoho měsíce pro více zaměstnavatelů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4864,86 %60,76 %  
ano2635,14 %32,91 %  

Graf

13. Jestliže ano, podával/a jste daňové přiznání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4271,19 %53,16 %  
ano1728,81 %21,52 %  

Graf

14. Kdo toto daňové přiznání zpracovával?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná osoba2464,86 %30,38 %  
Já, s pomocí internetu, jiné osoby718,92 %8,86 %  
Já, na základě mých znalostí616,22 %7,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Co studujete?

3. Jaké je zaměření školy kterou studujete?

4. Měl/a jste / máte při studiu brigádu/práci?

5. Jestliže ano, bylo/je to:

6. Jestliže ano, o jaký typ pracovního poměru se jednalo/jedná?

7. Znáte rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o provedení pracovní činnosti?

8. Víte, že u dohod existují určité měsíční finanční hranice, které když se překročí, tak se zaměstnanci z hrubé mzdy začne strhávat pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení?

9. Máte povědomí o existenci Prohlášení poplatníka k dani, tedy že při jeho podepsání můžete získat slevy na dani (slevu na poplatníka, slevu na studenta), a tím se vaše čistá mzda zvýší?

10. Uplatňoval/a jste / uplatňujete slevy na dani (měl/a jste / máte podepsané Prohlášení poplatníka k dani)?

11. Jste schopný/á si spočítat svůj čistý měsíční příjem?

12. Pracoval/a jste / pracujete během jednoho měsíce pro více zaměstnavatelů?

13. Jestliže ano, podával/a jste daňové přiznání?

14. Kdo toto daňové přiznání zpracovával?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Co studujete?

3. Jaké je zaměření školy kterou studujete?

4. Měl/a jste / máte při studiu brigádu/práci?

5. Jestliže ano, bylo/je to:

6. Jestliže ano, o jaký typ pracovního poměru se jednalo/jedná?

7. Znáte rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o provedení pracovní činnosti?

8. Víte, že u dohod existují určité měsíční finanční hranice, které když se překročí, tak se zaměstnanci z hrubé mzdy začne strhávat pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení?

9. Máte povědomí o existenci Prohlášení poplatníka k dani, tedy že při jeho podepsání můžete získat slevy na dani (slevu na poplatníka, slevu na studenta), a tím se vaše čistá mzda zvýší?

10. Uplatňoval/a jste / uplatňujete slevy na dani (měl/a jste / máte podepsané Prohlášení poplatníka k dani)?

11. Jste schopný/á si spočítat svůj čistý měsíční příjem?

12. Pracoval/a jste / pracujete během jednoho měsíce pro více zaměstnavatelů?

13. Jestliže ano, podával/a jste daňové přiznání?

14. Kdo toto daňové přiznání zpracovával?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Birčáková, N.Pracovní zkušenosti při studiu (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://pracovni-zkusenosti-pri-stud.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.