Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Praktické využití anglického jazyka

Praktické využití anglického jazyka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Kostka
Šetření:03. 12. 2017 - 10. 12. 2017
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjištění aktuálního stavu anglického jazyka v České republice

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6970,41 %70,41 %  
Muž2929,59 %29,59 %  

Graf

2. V jaké věkové kategorii se pohybujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 18 do 30 let6061,22 %61,22 %  
Od 30 do 50 let2222,45 %22,45 %  
Od 15 do 18 let99,18 %9,18 %  
Více než 50 let44,08 %4,08 %  
Do 15 let33,06 %3,06 %  

Graf

3. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4848,98 %48,98 %  
Středoškolské s maturitou3535,71 %35,71 %  
Základní1111,22 %11,22 %  
Středoškolské44,08 %4,08 %  

Graf

4. Jakou máte velikost místa bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 3 000 do 100 000 obyvatel5152,04 %52,04 %  
Hlavní město3131,63 %31,63 %  
Do 3 000 obyvatel1616,33 %16,33 %  

Graf

5. Umíte anglicky? (dorozumíte se v cizích zemích?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8889,8 %89,8 %  
Ne1010,2 %10,2 %  

Graf

6. Na jaké úrovni si myslíte, že jsou vaše anglické znalosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá (doruzumím se s menší pomocí)3333,67 %33,67 %  
Nejlepši (dorozumím se všude)2828,57 %28,57 %  
Dobrá (Dokážu přečíst knihu)2121,43 %21,43 %  
Špatná (nerozumím, jenom občas pochopím)1616,33 %16,33 %  

Graf

7. Kde využíváte anglický jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na dovolené7778,57 %78,57 %  
V práci4848,98 %48,98 %  
Doma4646,94 %46,94 %  
V hrách4242,86 %42,86 %  
Ve škole4040,82 %40,82 %  
Jiná odpověd2323,47 %23,47 %  
Při psaní dopisů2020,41 %20,41 %  
Ve sportě66,12 %6,12 %  
Nikde44,08 %4,08 %  

Graf

8. Jak často používáte anglický jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7x týdně4545,92 %45,92 %  
1x týdně1717,35 %17,35 %  
Vůbec99,18 %9,18 %  
5x týdně99,18 %9,18 %  
6x týdně66,12 %6,12 %  
2x týdně55,1 %5,1 %  
3x týdně55,1 %5,1 %  
4x týdně22,04 %2,04 %  

Graf

9. Kolik jste přečetl/a knih v anglickém jazyce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvě až pět2727,55 %27,55 %  
Žádnou2121,43 %21,43 %  
Dvacet a více1616,33 %16,33 %  
Pět až deset1515,31 %15,31 %  
Jednu1010,2 %10,2 %  
Deset až dvacet99,18 %9,18 %  

Graf

10. Baví vás anglický jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano moc5758,16 %58,16 %  
Trochu, ale jinak jenom pro pracovní účely2626,53 %26,53 %  
Jenom pro pracovní účely1010,2 %10,2 %  
Ne neumím anglicky55,1 %5,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Na jaké úrovni si myslíte, že jsou vaše anglické znalosti?

  • odpověď Špatná (nerozumím, jenom občas pochopím):
    • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Umíte anglicky? (dorozumíte se v cizích zemích?)

10. Baví vás anglický jazyk?

  • odpověď Ano moc:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejlepši (dorozumím se všude) na otázku 6. Na jaké úrovni si myslíte, že jsou vaše anglické znalosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. V jaké věkové kategorii se pohybujete?

3. Jaké máte vzdělání?

4. Jakou máte velikost místa bydliště?

5. Umíte anglicky? (dorozumíte se v cizích zemích?)

6. Na jaké úrovni si myslíte, že jsou vaše anglické znalosti?

7. Kde využíváte anglický jazyk?

8. Jak často používáte anglický jazyk?

9. Kolik jste přečetl/a knih v anglickém jazyce?

10. Baví vás anglický jazyk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. V jaké věkové kategorii se pohybujete?

3. Jaké máte vzdělání?

4. Jakou máte velikost místa bydliště?

5. Umíte anglicky? (dorozumíte se v cizích zemích?)

6. Na jaké úrovni si myslíte, že jsou vaše anglické znalosti?

7. Kde využíváte anglický jazyk?

8. Jak často používáte anglický jazyk?

9. Kolik jste přečetl/a knih v anglickém jazyce?

10. Baví vás anglický jazyk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kostka, A.Praktické využití anglického jazyka (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://prakticke-vyuziti-anglickeho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.