Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Praktické využití cizího jazyka

Praktické využití cizího jazyka

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Dejdarová
Šetření:03. 11. 2010 - 10. 11. 2010
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jestli je veřejná společnost zvyklá užívat cizí jazyk v každodenním životě. Vyplněním tohoto dotazníku pomůžete dvěma zoufalým studentům vysoké školy s jejich seminární prací.

Odpovědi respondentů

1. Umíte nějaký cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano138100 %100 %  

Graf

2. Pokud ano, který jazyk ovládáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Angličina12892,75 %92,75 %  
Němčina7554,35 %54,35 %  
Ruština1913,77 %13,77 %  
Francouzština1611,59 %11,59 %  
Jiný1611,59 %11,59 %  
Španělština139,42 %9,42 %  
Polština107,25 %7,25 %  
Italština53,62 %3,62 %  

Graf

3. Je pro Vás znalost jazyků důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13597,83 %97,83 %  
ne32,17 %2,17 %  

Graf

4. Proč je pro Vás znalosti jazyků důležitá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestování9872,06 %71,01 %  
Kvůli studiu9267,65 %66,67 %  
Kvůli práci9166,91 %65,94 %  
Poznávání jiných kultur7958,09 %57,25 %  
Navazování kontaktů7756,62 %55,8 %  
Jiné2316,91 %16,67 %  

Graf

5. Baví Vás učení cizích jazyků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10676,81 %76,81 %  
ne3223,19 %23,19 %  

Graf

6. Byli jste někdy v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano138100 %100 %  

Graf

7. Jste nuceni používat v každodenním životě cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7352,9 %52,9 %  
ano6547,1 %47,1 %  

Graf

8. Co by pro Vás bylo motivací ke studiu jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestování9770,29 %70,29 %  
Možnost bydlení v zahraničí8662,32 %62,32 %  
Vyšší plat8057,97 %57,97 %  
Vztah 5439,13 %39,13 %  
Povýšení5338,41 %38,41 %  
Jiné2820,29 %20,29 %  

Graf

9. Preferujete filmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v původním znění s tiitulky11482,61 %82,61 %  
s dabingem2417,39 %17,39 %  

Graf

10. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9669,57 %69,57 %  
Muž4230,43 %30,43 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-21 let5640,58 %40,58 %  
22-25 let5036,23 %36,23 %  
26 a víc2115,22 %15,22 %  
15-18 let117,97 %7,97 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou9568,84 %68,84 %  
Vysokoškolské2719,57 %19,57 %  
Základní117,97 %7,97 %  
Středoškolské53,62 %3,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Proč je pro Vás znalosti jazyků důležitá?

 • odpověď Kvůli studiu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 let na otázku 11. Věk
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

11. Věk

 • odpověď 15-18 let:
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď Základní:
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 let na otázku 11. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Umíte nějaký cizí jazyk?

2. Pokud ano, který jazyk ovládáte?

3. Je pro Vás znalost jazyků důležitá?

4. Proč je pro Vás znalosti jazyků důležitá?

5. Baví Vás učení cizích jazyků?

6. Byli jste někdy v zahraničí?

7. Jste nuceni používat v každodenním životě cizí jazyk?

8. Co by pro Vás bylo motivací ke studiu jazyka?

9. Preferujete filmy:

10. Pohlaví:

11. Věk

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Umíte nějaký cizí jazyk?

2. Pokud ano, který jazyk ovládáte?

3. Je pro Vás znalost jazyků důležitá?

4. Proč je pro Vás znalosti jazyků důležitá?

5. Baví Vás učení cizích jazyků?

6. Byli jste někdy v zahraničí?

7. Jste nuceni používat v každodenním životě cizí jazyk?

8. Co by pro Vás bylo motivací ke studiu jazyka?

9. Preferujete filmy:

10. Pohlaví:

11. Věk

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dejdarová, M.Praktické využití cizího jazyka (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prakticke-vyuziti-ciziho-jazyka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.