Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Praní špinavých peněz (pro zaměstnance bank)

Praní špinavých peněz (pro zaměstnance bank)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Machačková
Šetření:08. 12. 2013 - 13. 12. 2013
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro zaměstnance bank. Slouží pro vyhodnocení základních znalostí v oblasti praní špinavých peněz v bankovním sektoru.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské350 %50 %  
středoškolské350 %50 %  

Graf

2. Jaké je zaměření Vašeho vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické466,67 %66,67 %  
zemědělství116,67 %16,67 %  
technické116,67 %16,67 %  

Graf

3. Jak dlouho jste zaměstnancem banky resp. jak dlouhá je Vaše praxe v bankovním sektoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 a více let466,67 %66,67 %  
4-6 let116,67 %16,67 %  
méně než 1 rok116,67 %16,67 %  

Graf

4. Byl/a jste někdy školen/a na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

5. Kolikrát jste byl/a školen/a v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x233,33 %33,33 %  
nikdy233,33 %33,33 %  
každý rok, tj. min 10 x116,67 %16,67 %  
Každý rok116,67 %16,67 %  

Graf

6. Shledal/a jste školení přínosným? Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, potřebuji informace k vlastní práci

ne

NE

ne, nezajímá mě to

nebyl jsem dosud školen

Nebyl jsem na skoleni

7. Víte, jak identifikovat klinta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6100 %100 %  

Graf

8. Co je účelem identifikace klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získat informace pro posouzení rizika možné legalizace výnosů z trestné činnosti.583,33 %83,33 %  
Získat informace pro vytvoření nabídky služeb pro klienta na míru.116,67 %16,67 %  

Graf

9. Znáte zásadu Poznej svého klienta (KYC, Know Your Client)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

10. K čemu si myslíte, že tato zásada slouží?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby bylo všem dobře..

k minimalizaci podvodů

k ověření a případnému zabránění podvodu

K Poznani klienta

netusim

Odhalení rizikového klienta

11. Víte, co jsou pravidla přijatelnosti klienta (PPK)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

12. Které tvrzení není pravdivé:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PPK nestanovují způsob jednání s klientem, u kterého byl zjištěn rizikový faktor.233,33 %33,33 %  
PPK stanovují podmínky, za kterých s klientem bude uzavřen obchodní vztah.233,33 %33,33 %  
Podle PPK je prováděna kategorizace klientů.233,33 %33,33 %  

Graf

13. Víte, kdy se provádí kontrola klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

14. Které tvrzení je správné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontrola klienta se provádí před uskutečněním obchodu v hodnotě větší než 10 000 EUR.233,33 %33,33 %  
Kontrola klienta se provádí před uzavřením obchodního vztahu.233,33 %33,33 %  
Kontrola klienta se provádí před uskutečněním obchodu v hodnotě větší než 15 000 EUR.233,33 %33,33 %  

Graf

15. Víte, co jsou rizikové faktory (RF)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

16. Rizikovým faktorem klienta není:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahraniční jméno klienta s českým státním občanstvím.466,67 %66,67 %  
Země původu obchodního partnera klienta banky.233,33 %33,33 %  

Graf

17. Politicky exponovaná osoba je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoba, ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizacích po dobu výkonu funkce až do ukončení výkonu funkce.583,33 %83,33 %  
Osoba, ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizacích po dobu výkonu funkce a po dobu 1 roku po ukončení výkonu funkce.583,33 %83,33 %  
Manželka asistenta ministra.116,67 %16,67 %  

Graf

18. Kdy se nejedná o podezřelý obchod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při uzavírání obchodu je klient doprovázen.6100 %100 %  

Graf

19. Pokud máte podezření, že klient uskutečnil - uskutečňuje podezřelý obchod, víte jak postupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

20. Uveďte postup:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

hlásím na příslušné oddělení banky, které následně postupuje info dále

Ne

Nevim

oznámím svému nadřízenému

Oznámím to příslušnému oddělení

21. Znáte termín Vysoce rizikové země nebo Rizikové jurisdikce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano350 %50 %  
ne350 %50 %  

Graf

22. Které země do této skupiny patří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekvádor583,33 %83,33 %  
Turecko350 %50 %  
Vietnam233,33 %33,33 %  
Maroko116,67 %16,67 %  

Graf

23. Víte, že máte možnost anonymně nahlásit koelgy, kteří porušují zákon nebo vnitřní předpisy banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

24. Nahlásil byste kolegu, který se takto chová?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machačková, P.Praní špinavých peněz (pro zaměstnance bank) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prani-spinavych-penez-pro-za.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.