Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > práva a povinnosti rodičů v MŠ

práva a povinnosti rodičů v MŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Šejblová
Šetření:15. 04. 2013 - 17. 04. 2013
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Jsem studentkou třetího ročníku vyšší odborné školy. Následují dotazník je veřejný,ale zároveň budE použit pro mou absolventskou práci.Dotazník se týká informovanosti rodičů o jejich právech a povinnostech při výchově dětí v mateřské škole.

Odpovědi respondentů

1. Vaše mateřská škola se nachází

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na vesnici1571,43 %71,43 %  
Ve městě628,57 %28,57 %  

Graf

2. Byli jste seznámeni se školním řádem MŠ– právy a povinnostmi zákonných zástupců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1676,19 %76,19 %  
Částečně314,29 %14,29 %  
Ne29,52 %9,52 %  

Graf

3. Kdy a jak jste byli se školním řádem seznámeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prostřednictvím nástěnky733,33 %33,33 %  
Při první schůzce ústně733,33 %33,33 %  
Oběma způsoby628,57 %28,57 %  
Nebyl/a seznámena14,76 %4,76 %  

Graf

4. Je školní řád a popř. školní vzdělávací plán ve vaší MŠ veřejně přístupný ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1885,71 %85,71 %  
Ne29,52 %9,52 %  
Částečně14,76 %4,76 %  

Graf

5. Znáte dostatečně svá práva a povinnosti v oblasti zajištění bezpečnosti a zdraví vašich dětí?(předávání dětí, vyzvedávání dětí apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1780,95 %80,95 %  
Částečně314,29 %14,29 %  
Ne14,76 %4,76 %  

Graf

6. Znáte dostatečně svá práva a povinnosti v oblasti vzdělávání vašich dětí? (možnost podílet se na vzdělávacím obsahu ŠVP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano942,86 %42,86 %  
Částečně838,1 %38,1 %  
Ne419,05 %19,05 %  

Graf

7. Znáte dostatečně svá práva a povinnosti v oblasti poskytování informací o vzdělávacích pokrocích vašich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1047,62 %47,62 %  
Částečně838,1 %38,1 %  
Ne314,29 %14,29 %  

Graf

8. Je pro vás znalost školního řádu důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1571,43 %71,43 %  
Částečně523,81 %23,81 %  
Ne14,76 %4,76 %  

Graf

9. Souhlasíte s rozsahem práv a povinností

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1257,14 %57,14 %  
Částečně942,86 %42,86 %  

Graf

10. Jste spokojeni s množstvím Vašich práv a povinností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně1047,62 %47,62 %  
Ano1047,62 %47,62 %  
Ne14,76 %4,76 %  

Graf

11. Napište co považujete za vhodné změny?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Více konkretizovat povinnosti k předávání dětí učitelce a vyzvedávání dětí.

...

Individuální přístup k jedinci

Konkretizovat co se stane a jekaé jsou postihy pokud si dítě nevyzvednu do konce pracovní doby MŠ.

lepší komunikaci mezi učiteli a rodiči

nevím

nevím

Nevím jestli je ještě v platnosti ten zákon,ale možnost odvolaní ředitele MS dřív než za šest let.A taky rozšíření povinného vzdělaní v MS.Doba pokročila a naše vesnické školky(některé) hodně pokulhávají.Někde je možné skoro všechno,někde kvůli nezájmu skoro nic,nebo něco co moc nezatíží zaměstnance....Jazyková výuka,plavaní,keramika,školy v přírodě by už mělo samozřejmostí pokud je zájem rodičů a samozřejmě podle možností...někde nepůjde plavání ale půjde třeba bruslení...a pod.Bohužel doba je náročná a rodiče který pracuji od rána do večera nemají čas vodit děti na kroužky a pak nám naše děti zamrznou na veřejných sítích,televizi a pc hrách...Myslím,že už od malička je potřebné vést děti k zodpovědnosti a povinnostem.Samozřejmě formou her..

nic

nic mě nenapadá...

nic moc bych neměnila

nic, jsem spokojena

nutnost odpoledního spánku

Prodloužení provozní doby

Řád mi vyhovuje v tomto znění.

u některých učitelek lepší přístup k dětem

Určitě větší vlídnost a zájem o dostatečné informování nezkušených rodičů

Větší informovanost ohledně vývoje dítěte.

Vyhovuje mi to tak, jak to je. Snad jen aby bylo možné děti omlouvat mailem...

žádné

žádné změny, já byla na 200 % se školkou spokojená

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šejblová, K.práva a povinnosti rodičů v MŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prava-a-povinnosti-rodicu-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.