Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práva cestujících v letecké dopravě v rámci EU

Práva cestujících v letecké dopravě v rámci EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Vilímková
Šetření:25. 04. 2012 - 06. 05. 2012
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):33 / 28.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

máte před sebou dotázník týkající se práv cestujících v letecké dopravě. Nezáleží, zda jste někdy cestovali letadlem nebo zda se vyznáte na poli práva. Cílem tohoto průzkumu je zjistit, do jaké míry jsou lidé o svých právech informováni, případně jak by se dalo dosáhnout lepší informovanosti.

 

Tento dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou využity při zpracování bakalářské práce.

 

Předem vám všem děkuji za spolupráci =)

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou7870,91 %70,91 %  
2825,45 %25,45 %  
SŠ bez maturity21,82 %1,82 %  
Základní21,82 %1,82 %  

Graf

2. Studujete nebo jste studoval obor zaměřený na cestovní ruch nebo dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8678,18 %78,18 %  
Ano2421,82 %21,82 %  

Graf

3. Pracujete nebo jste pracoval Vy nebo někdo z Vašich známých v leteckém průmyslu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8173,64 %73,64 %  
Ano, někdo z mých známých2220 %20 %  
Ano, já osobně76,36 %6,36 %  

Graf

4. Kolikrát ve svém životě jste využil leteckou dopravu? (zpáteční let, tj. tam a zpět, počítejte jako jeden)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ani jednouotázka č. 7, 1x - 2xotázka č. 6, 3x - 5xotázka č. 6, Vícekrátotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát4641,82 %41,82 %  
1x - 2x2825,45 %25,45 %  
Ani jednou2018,18 %18,18 %  
3x - 5x1614,55 %14,55 %  

Graf

5. Jak často létáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Max. 1x ročně1941,3 %17,27 %  
2x - 3x ročně1532,61 %13,64 %  
Vícekrát1226,09 %10,91 %  

Graf

6. Víte, že Evropská unie vydala nařízení, které stanovuje práva cestujících v letecké dopravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím o žádném takovém nařízení EU, ale je logické, že takové nařízení EU vydala2329,87 %20,91 %  
Nevím o žádném takovém nařízení, myslel/a jsem, že jsou práva cestujících stanovena v přepravních podmínkách jednotlivých leteckých společností2127,27 %19,09 %  
Ano, vím, že nějaké takové nařízení existuje, ale nemám bližší informace1823,38 %16,36 %  
Ano, vím, o které se jedná, už jsem se s ním setkal810,39 %7,27 %  
Nevím o tom, že jsou někde stanovena práva cestujících v letecké dopravě79,09 %6,36 %  

Graf

7. Máte zkušenost s uplatněním práv cestujících v případě odepření nástupu na palubu, zrušení či zpoždění letu, změny letové třídy či v případě problému se zavazadly? Pokud ano, stručně prosím popište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

,\xcvs

Akorát mi dali jiné sedadlo, než jsem měla zaplacené, ale jestli to s tím nějakou souvisí, to nevím..

ano - byl mi zrušen let kvůli sněhu

ano,

Ano, hlavně z pohledu pracovníka letiště

Ano, při jednom letu nám poškodili zavazadlo. Reklamaci jsme uplatnili hned na letišti v cizině, vydali nám reklamační lístek a na letišti v ČR odkázali na opravnu, kde nám kufr opravili (a do doby vyřízení reklamace zapůjčili kufr náhradní). Vše bez jakýchkoliv problémů a rychle vyřízeno.

ano, zpozdeni letu o vice nez 8 hodin (GIG-LHR-VIE), British Airways nam poskytli hotel + obcerstveni pri prestupu v Londyne. Take po nich zadam uhrazeni noci navic v hotelu v Riu, kde jsme zustali z duvodu zpozdeni.

cgdfvgdfgxdf

jj zpozdeny let, --- papco mi dali :)

ne

Ne

ne

ne

NE

NE

ne

ne

ne

ne

Ne

NE

NE

ne

ne nemám

Ne, nevím

Ne.

Nemám

Nemám

nemám

nemám zkušenost

poskozeni zavazadla, problem vyresen k plne spokojenosti

přesun letu na jiné datum

Při zpoždení letu (více než 5 hodin) nám byl poskytnut voucher na jídlo a pití v hodnotě asi 100 Kč (a s tím se člověk na Ruzyni moc nerozšoupne...). TUším, že pokud by byl let zpožděn ještě více (odlétalo se ve večerních hodinách, nakone něco po druhé ráno) musela by nám společnost poskytnou ubytování.

S žádným problémem jsem se dosud nesetkala.

zavazadla -> druhy den dorucena primo do bytu

Změna času odletu pouze o hodinu. Byli jsme informováni předem, takže jsme mohli zůstat o hodinu déle na hotelu.

zpoždění letu - CK nás dopředu informovala, déle jsme zůstali na hotelu, na letišti nás pak čekalo občerstvení

Zpoždění letu cca 5 hodin - cestujícím byly poskytnuty poukázky na občerstvení. Nedoručená zavazadla při letu do Prahy, bylo vyřešeno, zavazadla byla následující den doručena až domů (Praha).

8. Jak jste získal informace o svých právech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám žádné informace o právech cestujících4843,64 %43,64 %  
Od letecké společnosti3632,73 %32,73 %  
Vlastním vyhledáním3229,09 %29,09 %  
Od svých známých1513,64 %13,64 %  
Jinde109,09 %9,09 %  

Graf

9. Kde jste informace o svých právech vyhledal? (nepovinná otázka)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na webu letecké společnosti3160,78 %28,18 %  
Jinde1835,29 %16,36 %  
Na webu obsahujícím informace o EU713,73 %6,36 %  
Na webu organizace pro ochranu spotřebitele611,76 %5,45 %  

Graf

10. Jakým způsobem Vás letecká společnost o Vašich právech informovala? (nepovinná otázka)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace jsem sám nalezl na webu letecké společnosti2150 %19,09 %  
Informace (popř. odkaz na ně) mi byly zaslány emailem (či jinou formou)1433,33 %12,73 %  
Informace mi byly sděleny na letišti1433,33 %12,73 %  
Jinak511,9 %4,55 %  

Graf

11. Pokud dojde k tzv. overbookingu (přebukování letu, tj. letecká společnost prodá na daný let více letenek, než jaká je kapacita letadla, tudíž není dostatek sedadel pro všechny cestující), může letecká společnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím5449,09 %49,09 %  
Odepřít komukoli nástup na palubu, ale až poté co vyzvala případné dobrovolníky3027,27 %27,27 %  
Odepřít nástup na palubu lidem, kteří přišli poslední1412,73 %12,73 %  
Musí umožnit všem cestujícím nástup na palubu daného letadla109,09 %9,09 %  
Rovnou odepřít komukoli nástup na palubu21,82 %1,82 %  

Graf

12. Pokud je Vám proti Vaší vůli odepřen nástup na palubu, máte nárok na

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vrácení ceny letenky nebo přesměrování jiným letem7568,18 %68,18 %  
Nevím3027,27 %27,27 %  
Finanční kompenzaci nad rámec vrácení ceny letenky2825,45 %25,45 %  
Stravu a občerstvení2825,45 %25,45 %  
2 telefonní hovory + 2 zprávy1513,64 %13,64 %  

Graf

13. Pokud je Váš let zrušen z důvodu mimořádných okolností, kterým nebylo možné zabránit, letecká společnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má povinnost vrátit Vám cenu letenky nebo Vás přesměrovat jiným letem, poskytnout Vám stravu a občerstvení, 2 telefonní hovory a 2 zprávy5045,45 %45,45 %  
Nemá povinnost Vám cokoli poskytnout2724,55 %24,55 %  
Nevím2220 %20 %  
Má povinnost Vám poskytnout vše uvedené výše + k tomu vyplatit finanční kompenzaci1110 %10 %  

Graf

14. Pokud má Váš let zpoždění min. 2 hodiny, máte nárok na

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravu a občerstvení7164,55 %64,55 %  
Nevím3229,09 %29,09 %  
Vrácení ceny letenky nebo přesměrování jiným letem1513,64 %13,64 %  
2 telefonní hovory + 2 zprávy1311,82 %11,82 %  
Finanční kompenzaci nad rámec vrácení ceny letenky54,55 %4,55 %  

Graf

15. Na ubytování a dopravu mezi letištěm a ubytováním máte nárok v případě, že

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je let přesunut na následující den7870,91 %70,91 %  
je Vám nabídnuto přesměrování jiným letem, který odlétá až následující den3632,73 %32,73 %  
Je let opožděn o více než 5 hodin2320,91 %20,91 %  
Nevím1110 %10 %  

Graf

16. Pokud jste umístěni do vyšší třídy, než pro kterou máte zakoupenou letenku, má letecká společnost právo po Vás požadovat doplatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8577,27 %77,27 %  
Nevím1715,45 %15,45 %  
Ano87,27 %7,27 %  

Graf

17. Pokud jste umístěni do nižší třídy, než pro kterou máte zakoupenou letenku, má letecká společnost povinnost vyplatit Vám finanční odškodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8274,55 %74,55 %  
Nevím1715,45 %15,45 %  
Ne1110 %10 %  

Graf

18. Pokud Vaše zavazadlo nepřiletí s Vámi, máte nárok na

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakoupit si sám nezbytné potřeby (prádlo, hygienické potřeby,...) a následně žádat jejich proplacení u letecké společnosti5348,18 %48,18 %  
Obdržet u přepážky pro reklamaci zavazadel balíček obsahující nezbytné potřeby (prádlo, hygienické potřeby,...)3632,73 %32,73 %  
Nevím3330 %30 %  
Nechat si na letišti okamžitě proplatit celkovou hodnotu zavazadla (obsah + zavazadlo samotné)109,09 %9,09 %  

Graf

19. Pokud máte nárok na proplacení letenky nebo její části či nárok na jinou finanční kompenzaci, jakým způsobem byste ji měl žádat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyplnit příslušný formulář a zaslat letecké společnosti6357,27 %57,27 %  
Nevím2320,91 %20,91 %  
V infocentru přímo na letišti2220 %20 %  
Podat stížnost Evropskému spotřebitelskému centru10,91 %0,91 %  
Napsat email letecké společnosti10,91 %0,91 %  

Graf

20. Myslíte, že práva cestujících na náhrady se při cestování s klasickými a nízkonákladovými aerolinkami

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neliší3834,55 %34,55 %  
Liší, nízkonákladové aerolinky nebudou vyplácet žádné náhrady3027,27 %27,27 %  
Nevím2320,91 %20,91 %  
Liší, nízkonákladové aerolinky budou vyplácet nižší náhrady1917,27 %17,27 %  

Graf

21. Myslíte, že ochrana cestujících

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4036,36 %36,36 %  
By měla být podpořena jiným způsobem (např. sankcemi pro leteckou společnost)3330 %30 %  
Nemyslím si, že je potřeba něco měnit2623,64 %23,64 %  
By měla být podpořena zvýšením částek finančních náhrad cestujícím (v současnosti činí nejmenší částka finanční náhrady 250 EUR)1816,36 %16,36 %  
By měla být snížena, protože náhrady stanovené nařízením EU jsou pro letecké společnosti příliš tvrdé54,55 %4,55 %  

Graf

22. Myslíte, že je povinností letecké společnosti, aby své cestující v případě odepření nástupu na palubu, zrušení či zpoždění letu informovala o jejich právech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9586,36 %86,36 %  
Ne87,27 %7,27 %  
Nevím76,36 %6,36 %  

Graf

23. Myslíte, že je Vaše znalost anglického jazyka na dostatečné úrovni, abyste dokázal porozumět anglickému textu informujícímu Vás o Vašich právech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, určitěotázka č. 24, Pravděpodobně anootázka č. 24, Pravděpodobně neotázka č. 24, Určitě neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravděpodobně ano4238,18 %38,18 %  
Ano, určitě3229,09 %29,09 %  
Pravděpodobně ne2018,18 %18,18 %  
Určitě ne1614,55 %14,55 %  

Graf

24. Přečtěte si následující anglický text pojednávající o Vašich právech a odpovězte na následující 2 otázky. Nepoužívejte při tom prosím žádný slovník, na letišti byste jej také neměli k dispozici. "When an operating air carrier reasonably expects to deny boarding on a flight, it shall first call for volunteers to surrender their reservations in exchange for benefits under conditions to be agreed between the passenger concerned and the operating air carrier. Volunteers shall be assisted in accordance with Article 8, such assistance being additional to the benefits mentioned in this paragraph." Úryvek se vztahuje na situaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odepření nástupu na palubu7680,85 %69,09 %  
Nevím88,51 %7,27 %  
Zrušení letu77,45 %6,36 %  
Zpoždění letu33,19 %2,73 %  

Graf

25. Na základě předchozího úryvku popiště vlastními slovy, jaké kroky mají být podniknuty v dané situaci:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Oslovit dobrovolníky, kteří se vzdají letu atd.

---

?

.

* zjistit zda se někdo nevzdá místa dobrovolně * nabídnout jim za to další výhody

1krok vlevo a 2 dopředu... Nevím :)

bude mi poskytnuta nahrada

budou vyzváni dobrovolníci, aby se vzdali svých sedadel oproti benefitům, které tímto získají.

c c yxc

Dobrovolníci mají být vyzváni, aby se vzdali svých rezervací, výměnou za některé výhody. Pod podmínkou, se kterou budou souhlasit jak dobrovolníci, tak provozovatel letecké společnosti. Výhody se řídí článkem číslo osm.

dobrovolníci ochotni přesunout let a rezervaci za náhradu podle podmínek, které se dohodnou mezi dopravcem a cestujícím. dobrovolníkům musí být poskytnuta určitá pomoc v souladu s odtavcemčlánkem 8.

dobrovolnici, kteri si nechaji proplatit zruseny let necht se dostavi k prepazce

dohoda s dobrovolniky a kompenzace

dopravce nejprve vyzve dobrovolníky, kteří mohou zrušit svou rezervaci na palubě. Tito dobrovolníci pak mají nárok na jisté výhody a musí být o ně postaráno v souladu s článkem 8.

hledají se dobrovolníci, kteří by byli ochotni si změnit rezervaci, dále se bude postupovat podle článku či paragrafu 8, podle něj také mají nárok na určité věci

Je-li nutno odepřít určité části cestujících nástup na palubu, musí obsluha nejdřív oslovit případné dobrovolníky a nabídnout jim odměnu (vyrovnání) za to, že se vzdají své rezervace

jsou vyzváni dobrovolníci, aby se vzdali své rezervace, výměnou za určité výhody, navrch má být těmto dobrovolníkům poskytnuta asistence podle článku 8

kdyz bude odepren pristup tak se prvne vyzvou dobrovolnici jestli si nechce ,, prodlouzit let" :) s tím, že dostane benefit pokud poleti jinym letem. Dale se veškeré věci řídí podle článku 8 který nám udělala EUUUUUUU Dale

Když dojde z odepření nástupu na palubu pro cestující, nejdříve jsou vyzváni tací, kteří by dobrovolně odložili svůj let. Za spolupráci získají určité výhody, podle článku 8.

Když je nedostatek míst v letadle, prvně by se měli vyvolat dobrovolníci, kteří se vzdají svých míst za kompenzaci nějakého benefitu pod podmínkami, odsouhlasenými mezi cestujícím určeného oprávněnou osobou leteckého zařízení. Tito dobrovolníci budou přijímání v souladu s článkem 8.

když je třeba odepřít nástup na palubu, nejprve by se mělo zjistit, zda jsou nějací dobrovolníci, kteří se vzdají své rezervace výměnou za benefity, které by byly dohodnuty mezi oním dobrovolníkem a dopravcem. Dobrovolníkovi by měla být poskytnuta péče v souladu s paragrafem 8 ...

Když vám bude odepřen nástup na palubu, budou nejdříve vyzváni dobrovolníci, aby se vzdali své rezervace na úkor finanční rezervace.

Letecká společnost by měla hledat dobrovolníky, kteří by se vzdali své rezervace výměnou za kompenzaci, na které se obě strany dohodnou. Těmto dobrovolníkům by měla být poskytnuta pomoc ještě navíc k předem dohodnuté kompenzaci.

letecká společnost se snaží najít dobrovolníky, kteří by se vzdali svého místa výměnou za náhrady, které jsou uvedeny v článku 8

letecká společnost zjistí, zda mezi cestujícími není někdo ochoten vzdát se své rezervace letu výměnou za určité benefity (a to za podmínek jaké si mezi sebou dohodne dotyčný cestující a letecká společnost). dále bude tomuto dobrovolníkovi poskytnuta asistence v souladu s článkem 8, a to navíc k benefitům zmíněným v daném článku

mají se přihlásit dobrovolníci, kteří jsou ochotni vzdát se letu (jde o zrušení letu ze závažných důvodů), bude jim poskytnuta kompenzace a asistence na základě článku 8

musela bych žádat o "přetlumočení" do "jednodušší angličtiny

musí se zavolat na příslušné místo, aby kvůli zrušené rezervaci(neodletění bez vlastní viny...) byly poskytnuty adekvátní náhrady, které byly dohodnuty mezi společností a pasažérem(při koupi letenky)

Nabídnutí finanční kompenzace a náhradního letu

nastane-li situace, ze ma letecka spolecnost opodstatnene odeprit nastup na palubu, meli by se nejdrive zkusit najit dobrovolnici, kteri by se vzdali sveho mista v letadle vymenou za financni nahradu (danou podminkami, ktere by se mely dohodnout mezi pasazerem a spolecnosti). dobrovolnikum by se melo dostat sluzeb dle clanku 8

nejdrivese budou hledat dobrovolniky, na podminkach by se meli domluvit

Nejdříve jsou vyzváni dobrovolníci ke zrušení rezervace - výměnou obdrží benefity, které jsou dohodnuty mezi nimi (pasažéřy, kterých se odepření nástupu na palubu týká) a posádkou...

nejdříve se vyzvou dobrovolníci, kteří nenastoupí výměnou za nějaké benefity. Dobrovolníkům musí být poskytnuta pomoc/asistence v souladu s podmínkami článku 8 zřejmě nějaké směrnice. tato asistence je poskytována vedle benefitů.

nejprve by měli být osloveni dobrovolníci, kterým by byly na oplátku nabídnuty nějaké výhody

nejprve mají být požádáni dobrovolníci, aby odstoupili od svých rezervací výměnou za nějakou formu kompenzace

nejprve musí být vyzváni dobrovolníci, kteří by se vzdali své rezervace výměnou za výhody

nejprve požádají dobrovolníky

Nejprve vyzvat dobrovolníky aby se vzdali rezervací výměnou za benefity pod podmínkami odsouhlasenými mezi pasažérem a leteckým přepravcem.

nejprve vyzve dobrovolníky k přesunutí rezervace, s tím, že získá výhody,na kterých se dohodnou, dále budou postupovat podle článku 8, kde jsou dále popsány výhody a postup

Neprve zavolat kvůli proplacení rezervace zpět, se kterým musí souhlasit jak pasažér, tak operátor.

netusim

neviem

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím,

Pokud bude dopravce důvodně očekávat, že dojde k odepření nástupu na palubu letadla, měl by nejprve vyzvat dobrovolníky a nabídnout jim odpovídající náhradu, která je schválena mezi cestujícím a dopravcem. Tito dobrovolníci by měli mít odpovídající podporu, která je zmíněna v čl. 8

Pokud je cestujícímu odepřen nástup na palubu, nejdřív by se měli zavolat dobrovolníci, aby cestujícímu vysvětlil, že se má vzdát rezervace.

pokud je mi odmitnuto se nalodit, zavolam na rezervaci letenk atd a zjistim situaci.

Pokud je mi z nějakého důvodu odepřen nástup na palubu, měla bych se nejdřív domluvit s příslušným člověkem na výměně mé rezervované letenky za výhody, které mi nabídnou a které si vyberu.

Pokud letecká společnost důvodně předpokládá odepření nástupu na palubu, je povinna nejprve vyzvat dobrovolníky, aby se svého místa vzdali výměnou za dohodnutou kompenzaci (mezi nimi a leteckou společností). Těmto dobrovolníkům bude poskytnuta pomoc v souladu s článkem 8, a to i nad rámec kompenzací v tomto článku uvedených.

Pokud letecká společnost odůvodněně předpokládá, že bude muset odpeřít nástup na palubu některým pasažérům, nejdříve vyzve dobrovolníky, aby se vzdali své rezervace výměnou za benefity, na kterých se dohodnou obě strany (dobrovolník a letecká společnost). Dobrovolníci dostanou asistenci podle článku 8 a tato asistence je přídavným benefitem k výše uvedeným.

Pokud letecký dopravce odůvodněle očekává, že někomu odepře nástup na palubu, musí se nejdřív poptat po dobrovolnících, kteří za to získají výhody, jež budou mezi pasažérem a dopravcem dohodnuty.

Pokud má být někomu odepřen nástup do letadla, pracovník se první ptá, zda-li není na palubě nějaký dobrovolník, který by své místo přenechal někomu jinému a kompenzací mu byly nějaké benefity dohodnuty mezi dobrovolníkem a pracovníkem. Dobrovonlíkům bude asistováno ještě podle článku 8, tato asistence je navíc k benefitům zmíněným v tomto odstavci.

pokud ma letecky prepravce padny duvod se domnivat, ze bude muset pristoupit k odepreni nastupu, nejprve by mel vyzvat pasazery, jestli se mezi nimi najdou dobrovolnici, kteri jsou ochotni letet pozdejsim letem a za to obdrzet adekvatni nahradu, ktera je popsana v Clanku 8.

Pokud přepravce předpokládá odepření nástupu na palubu, měli by se prvně oslovit dobrovolníci, aby se vzdali jejich rezervace výměnou za výhody za podmínek, že bude souhlasit jak cestující, tak přepravce. Dobrovolníkům se má vypomoci v souladu s článkem 8.

Posádka má požádat o dobrovolníka, který nenastoupí výměnou za nějaké odškodnění. Dobrovolníkovi má být poskytnuta pomoc podle článku 8.

poskytnutí náhradního letu + případně občerstvení, nocleh

požiadať dobrovolníkov prenechať rezervácie za benefit

prvně zavolat na nějakou linku, kde nahlásím situaci, vzdám se letu a oni mi za to vyplatí odškodné

První by společnost měla vyzvat dobrovolníky, kteří by na to mohli přistoupit výměnou z nějaké výhody za podmínek odsouhlasench mezi dobrovolníkem a let. spol. Dobrovolníci by měli být dle článku 8 doprovozeni, tato asistence jje doplňková služba k výhodám zmíněných v tomto odstavci.

První se hledají dobrovolníci, kteří se vzdají své rezervace výměnou za náhradu dohodnutou v souladu mezi cestujícími a dopravcem.

Předpokládá-li letecký personál, že bude nutné odmítnout nástup na palubu, měl by personál nejdřív: 1) oslovit "dobrovolníky" - ti, kterým bude odepřen přístup do letadla? a nabídnou jim komepnzaci za dohodnutých podmínek 2) O tyto "dobrovolníky" by mělo být postaráno v souladu se článekm 8, tzn. např. jak se psalo výše bla bla bla ...

přepravce má aktivně vyhledat cestující, kteří jsou ochotni zrušit své rezervace a poskytnout jim náhradu a asistenci.

Přesně nerozumím textu.

Při odepření vstupu na palubu má letecká společnost vyvolat dobrovolníky, kteří jsou ochotni vyměnit jejich rezervaci za benefity podle podmínek uvedených ve článku 8

při odepření vstupu na palubu, napřed vyzve společnost dobrovolníky, kteří odstoupí sami za podmínek, které mají s leteckou společností a ještě mají právo na podmínky, které jsou uvedeny v kapitole 8

to nevím

týká se odepření nástupu na palubu

Určité kroky...

V případě odmítnutí vstupu na palubu mají být nejprve vyzváni dobrovolníci, kterým budou jako nhrada za jejich letenku nabídnuty určité výhody podle paragrafu 8.

V případě oprávněného odepření nástupu na palubu vyzve nejprve dobrovolníky k odstoupení od rezervace za finanční náhradu dle sjednaných podmínek. Dobrovolíci musí být nápomocni dle paragrafu 8, pomoc je adjektivní náhradám zmíněných v tomto paragrafu.

V případě takové situace mají být vyzváni dobrovolníci, kteří se vzdají své rezervace odměnou za benefity, které záleží na dohodě mezi cestujícím a pracovníkem letiště.

V případě, že má být někomu odepřen nástup na palubu, mají být nejprve vyzváni dobrovolníci, kteří by zrušili svou rezervaci výměnou za výhody dané podmínkami dříve dohodnutými mezi společností a pasažérem.

V případě, že nelze uspokojit všechny cestující (overbooking), společnost vyzve dobrovolníky, zda jsou ochotni vzdát se své rezervace výměnou na kompenzaci. V případě jejich souhlasu jim bude nápomocna v řešení vzniklé situace.

V případě, že se očekává, že bude třeba odepřít někomu nástup na palubu, zjistí se nejdříve, zda není nějaký dobrovolník. Ten se vzdává práva na svou rezervaci výměnou za výhody dohodnuté mezi dobrovolníkem a letovou službou. O dobrovolníky pak bude postaráno v souladu s Článkem 8, přičemž tato asistence je pak míněna navíc k výhodám zmíněným v tomto odstavci.

volat dobrovolníky na změnu rezervací, dle Art 8

Vůbec netuším...

Vyměnit rezervaci

Vyzvani dobrovolnici k opusteni paluby vymenou za benefity, na kterych se dohodnou s leteckou spolecnosti.

vyzvání dobrovolníků, kteří se za náhradu vzdají svého místa v letadle

Vyzvanie ludí k dobrovolnému vzdaniu sa lístku za finančnú a inú kompenzáciu za asistencie podla clánku 8

vyzvat dobrovolníky, aby postoupili svou rezervaci ostatním výměnou za smluvené odškodné a další dle článku 8

vyzvat dobrovolníky, pak se dohodnou na nějakých kompenzacích, bude jim také poskytnutá asistnce

vzdat se rezervace vymenou za vyhody/odmeny na zaklade dohody podle clanku 8

ydgvcfhb

zjistit zda se nekdo dobrovolne vzda sve rezervace vymenou za benefity domluvene na miste mezi dobrovolnikem a leteckou spolecnosti nasledne se spolecnost postara o dobrovolnika podle clanku 8

26. Zaznamenal jste někdy u registrace k přepravě upozornění se slovy: „Je-li Vám odepřeno nastoupit na palubu nebo je-li Váš let zpožděn nejméně o 2 hodiny, požádejte u přepážky registrace k přepravě nebo u brány pro nástup na palubu o listinu popisující Vaše práva, zejména ohledně náhrady škod a pomoci.“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezaznamenal jsem, netušil jsem, že by u přepážky registrace k přepravě takové upozornění mělo být8678,18 %78,18 %  
Nezaznamenal jsem, přestože vím, že by u přepážky registrace k přepravě takové upozornění mělo být1513,64 %13,64 %  
Ano, zaznamenal jsem vícekrát54,55 %4,55 %  
Ano, zaznamenal jsem jednou43,64 %3,64 %  

Graf

27. Myslíte, že by letecké společnosti měly informovat všechny klienty o jejich právech předem (v dostatečném předstihu před odletem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 30, Nevímotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9384,55 %84,55 %  
Nevím109,09 %9,09 %  
Ne76,36 %6,36 %  

Graf

28. Uvítal byste, kdybyste v příloze emailu potvrzujícího Vaši rezervaci obdržel informace o svých právech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 29, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9289,32 %83,64 %  
Ne1110,68 %10 %  

Graf

29. Pokud byste dostal informace o svých právech v příloze emailu potvrzujícího Vaši rezervaci, tak byste si:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tyto informace přečetl před cestou6563,11 %59,09 %  
Tyto informace vytiskl s sebou5149,51 %46,36 %  
Těchto informací nevšímal/nepovažoval za nutné k přečtení1817,48 %16,36 %  

Graf

30. Uveďte, nakolik vyhovující by pro Vás bylo získat informace o svých právech prostřednictvím: (1-nejvíce vyhovující, 5-nejméně vyhovující)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Emailu1.4910.904
QR kódu umístěného v odletové hale (QR kód, který po vyfocení mobilem speciální aplikace v mobilu rozpozná a načte internetovou stránku s příslušným obsahem, tedy s informacemi o Vašich právech)3.8451.458
Aplikace pro Smartphony (pomocí odpovědí na jednoduché otázky byste se „proklikal“ až k výčtu náhrad, na které máte právo ve Vaší konkrétní situaci)3.4641.903

Graf

31. Napadá Vás, jakým jiným způsobem by mohli být cestující efektivně informováni o svých právech?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

/

Brožurka k boarding passu, informační email (ne příloha, tu si nikdo nepřečte), informační panely na letišti...

dcgdyfh

facebook

Hlavně aby práva cestujících byla v češtině

Informační tabule na letišti.

letacky

letáčky dostupnými na letišti

letákem u nástupu nebo prilozenemu k letence

málo komu se chtějí tyto věci číst. A právní podmínky jsou vždeycky dloooooouuuhééé ... tzn. nějaký stručný "výcuc" už při koupi letenky, který by odkazoval na internet, kde by byla naše práva v celém znění

na internetových stránkách společnosti, v médiích

na telefonní lince,

na webových stránkách let. spol., webu ochrany spotřebitele, ministerstvo dopravy - web

NE

Ne

ne

ne

Ne.

nějaký pořad v televizi v čase, kdy mají slušní lidé možnost koukat žáci formou besedy ve škole

papírově

Pokud je let součástí balíčku služeb (zájezd), měly by být součástí pokynů

pri kupovani letenky

pridavat text v rezervaci letenky

Především na letišti - nějaké cedule, letáky, jednoduše získatelné informace v případě problému...

Přehledným a stručným emailem

příslušnou sekcí na web stránkách letecké společnosti

Ústně, e-mailem

Vtipnými cedulemi

vývěsní tabule v čekárně

xcadcvd

32. Vzbudil ve Vás tento dotazník zájem dozvědět se více o právech cestujících v letecké dopravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7366,36 %66,36 %  
Ne3733,64 %33,64 %  

Graf

33. Chtěl byste něco dodat či okomentovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

/

Gabko, je to ohromně zajímavé téma, určitě hodně praktické a užitečné :-) Nechci tady slibovat, že bych si rád přečetl celou bakalářku, aly kdybys pak mohla, až budeš mít obhajobu za 1 a až ti po státnicích dají ten červený diplom ;-) , uveřejnit nějaké shrnutí, k čemu jsi došla nebo jak v situacích popsaných v dotazníku postupovat, tak by to bylo určo hodně přínosné :-) Ať se daří, měj se a pak se pochlub ;-) Martin

gsfbhedhdd

http://cestujlevne.com/rady-tipy/zruseny-let/ Máte připomínky vy k tomuto? :)

ne

ne

ne

ne

Ne, ne, děkuji.

nelibil se mi preklad, je to zdrzovani pri vyplnovani

Nemyslím si, že by člověk na letišti neměl s sebou slovník, když jede do cizí země (a taky v mnoha smartphonech slovník bývá..)

Přeju hodně štěstí a pevné nervy

skoda, ze tahle smernice plati jen pro lety v EU, nebo pro Evropske aerolinky operujici ve svete ;-)))

u ot 15 není možnost "nevím"

Výborný dotazník Gabčo :)

xmnckjxcvbxkv

Zajímavě řešený dotazník, pouze údaje o respondentovi by měli být jako poseldní otázka... postupné rozlikávání odpovědí a nárůst dotazníku možná dokáže reposndenta od odpovědí odradit...

zaujimava tema, lietam velmi casto a pri oneskoreni letu o 2-3 hodiny nam bol poskytnuty snack a mineralka, co som aj celkom ocenila, lebo na malom letisku nebola moznost zakupit si ziadne tekutiny...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kolikrát ve svém životě jste využil leteckou dopravu? (zpáteční let, tj. tam a zpět, počítejte jako jeden)

 • odpověď Vícekrát:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2x - 3x ročně na otázku 5. Jak často létáte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Max. 1x ročně na otázku 5. Jak často létáte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vícekrát na otázku 5. Jak často létáte?

14. Pokud má Váš let zpoždění min. 2 hodiny, máte nárok na

 • odpověď Stravu a občerstvení:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jinde na otázku 8. Jak jste získal informace o svých právech?

23. Myslíte, že je Vaše znalost anglického jazyka na dostatečné úrovni, abyste dokázal porozumět anglickému textu informujícímu Vás o Vašich právech?

 • odpověď Pravděpodobně ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi QR kódu umístěného v odletové hale (QR kód, který po vyfocení mobilem speciální aplikace v mobilu rozpozná a načte internetovou stránku s příslušným obsahem, tedy s informacemi o Vašich právech)=2 na otázku 30. Uveďte, nakolik vyhovující by pro Vás bylo získat informace o svých právech prostřednictvím: (1-nejvíce vyhovující, 5-nejméně vyhovující)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Studujete nebo jste studoval obor zaměřený na cestovní ruch nebo dopravu?

3. Pracujete nebo jste pracoval Vy nebo někdo z Vašich známých v leteckém průmyslu?

4. Kolikrát ve svém životě jste využil leteckou dopravu? (zpáteční let, tj. tam a zpět, počítejte jako jeden)

5. Jak často létáte?

6. Víte, že Evropská unie vydala nařízení, které stanovuje práva cestujících v letecké dopravě?

7. Máte zkušenost s uplatněním práv cestujících v případě odepření nástupu na palubu, zrušení či zpoždění letu, změny letové třídy či v případě problému se zavazadly? Pokud ano, stručně prosím popište.

8. Jak jste získal informace o svých právech?

9. Kde jste informace o svých právech vyhledal? (nepovinná otázka)

10. Jakým způsobem Vás letecká společnost o Vašich právech informovala? (nepovinná otázka)

11. Pokud dojde k tzv. overbookingu (přebukování letu, tj. letecká společnost prodá na daný let více letenek, než jaká je kapacita letadla, tudíž není dostatek sedadel pro všechny cestující), může letecká společnost

12. Pokud je Vám proti Vaší vůli odepřen nástup na palubu, máte nárok na

13. Pokud je Váš let zrušen z důvodu mimořádných okolností, kterým nebylo možné zabránit, letecká společnost

14. Pokud má Váš let zpoždění min. 2 hodiny, máte nárok na

15. Na ubytování a dopravu mezi letištěm a ubytováním máte nárok v případě, že

16. Pokud jste umístěni do vyšší třídy, než pro kterou máte zakoupenou letenku, má letecká společnost právo po Vás požadovat doplatek?

17. Pokud jste umístěni do nižší třídy, než pro kterou máte zakoupenou letenku, má letecká společnost povinnost vyplatit Vám finanční odškodné?

18. Pokud Vaše zavazadlo nepřiletí s Vámi, máte nárok na

19. Pokud máte nárok na proplacení letenky nebo její části či nárok na jinou finanční kompenzaci, jakým způsobem byste ji měl žádat

20. Myslíte, že práva cestujících na náhrady se při cestování s klasickými a nízkonákladovými aerolinkami

21. Myslíte, že ochrana cestujících

22. Myslíte, že je povinností letecké společnosti, aby své cestující v případě odepření nástupu na palubu, zrušení či zpoždění letu informovala o jejich právech?

23. Myslíte, že je Vaše znalost anglického jazyka na dostatečné úrovni, abyste dokázal porozumět anglickému textu informujícímu Vás o Vašich právech?

24. Přečtěte si následující anglický text pojednávající o Vašich právech a odpovězte na následující 2 otázky. Nepoužívejte při tom prosím žádný slovník, na letišti byste jej také neměli k dispozici. "When an operating air carrier reasonably expects to deny boarding on a flight, it shall first call for volunteers to surrender their reservations in exchange for benefits under conditions to be agreed between the passenger concerned and the operating air carrier. Volunteers shall be assisted in accordance with Article 8, such assistance being additional to the benefits mentioned in this paragraph." Úryvek se vztahuje na situaci:

25. Na základě předchozího úryvku popiště vlastními slovy, jaké kroky mají být podniknuty v dané situaci:

26. Zaznamenal jste někdy u registrace k přepravě upozornění se slovy: „Je-li Vám odepřeno nastoupit na palubu nebo je-li Váš let zpožděn nejméně o 2 hodiny, požádejte u přepážky registrace k přepravě nebo u brány pro nástup na palubu o listinu popisující Vaše práva, zejména ohledně náhrady škod a pomoci.“?

27. Myslíte, že by letecké společnosti měly informovat všechny klienty o jejich právech předem (v dostatečném předstihu před odletem)?

28. Uvítal byste, kdybyste v příloze emailu potvrzujícího Vaši rezervaci obdržel informace o svých právech?

29. Pokud byste dostal informace o svých právech v příloze emailu potvrzujícího Vaši rezervaci, tak byste si:

30. Uveďte, nakolik vyhovující by pro Vás bylo získat informace o svých právech prostřednictvím: (1-nejvíce vyhovující, 5-nejméně vyhovující)

32. Vzbudil ve Vás tento dotazník zájem dozvědět se více o právech cestujících v letecké dopravě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Studujete nebo jste studoval obor zaměřený na cestovní ruch nebo dopravu?

3. Pracujete nebo jste pracoval Vy nebo někdo z Vašich známých v leteckém průmyslu?

4. Kolikrát ve svém životě jste využil leteckou dopravu? (zpáteční let, tj. tam a zpět, počítejte jako jeden)

5. Jak často létáte?

6. Víte, že Evropská unie vydala nařízení, které stanovuje práva cestujících v letecké dopravě?

7. Máte zkušenost s uplatněním práv cestujících v případě odepření nástupu na palubu, zrušení či zpoždění letu, změny letové třídy či v případě problému se zavazadly? Pokud ano, stručně prosím popište.

8. Jak jste získal informace o svých právech?

9. Kde jste informace o svých právech vyhledal? (nepovinná otázka)

10. Jakým způsobem Vás letecká společnost o Vašich právech informovala? (nepovinná otázka)

11. Pokud dojde k tzv. overbookingu (přebukování letu, tj. letecká společnost prodá na daný let více letenek, než jaká je kapacita letadla, tudíž není dostatek sedadel pro všechny cestující), může letecká společnost

12. Pokud je Vám proti Vaší vůli odepřen nástup na palubu, máte nárok na

13. Pokud je Váš let zrušen z důvodu mimořádných okolností, kterým nebylo možné zabránit, letecká společnost

14. Pokud má Váš let zpoždění min. 2 hodiny, máte nárok na

15. Na ubytování a dopravu mezi letištěm a ubytováním máte nárok v případě, že

16. Pokud jste umístěni do vyšší třídy, než pro kterou máte zakoupenou letenku, má letecká společnost právo po Vás požadovat doplatek?

17. Pokud jste umístěni do nižší třídy, než pro kterou máte zakoupenou letenku, má letecká společnost povinnost vyplatit Vám finanční odškodné?

18. Pokud Vaše zavazadlo nepřiletí s Vámi, máte nárok na

19. Pokud máte nárok na proplacení letenky nebo její části či nárok na jinou finanční kompenzaci, jakým způsobem byste ji měl žádat

20. Myslíte, že práva cestujících na náhrady se při cestování s klasickými a nízkonákladovými aerolinkami

21. Myslíte, že ochrana cestujících

22. Myslíte, že je povinností letecké společnosti, aby své cestující v případě odepření nástupu na palubu, zrušení či zpoždění letu informovala o jejich právech?

23. Myslíte, že je Vaše znalost anglického jazyka na dostatečné úrovni, abyste dokázal porozumět anglickému textu informujícímu Vás o Vašich právech?

24. Přečtěte si následující anglický text pojednávající o Vašich právech a odpovězte na následující 2 otázky. Nepoužívejte při tom prosím žádný slovník, na letišti byste jej také neměli k dispozici. "When an operating air carrier reasonably expects to deny boarding on a flight, it shall first call for volunteers to surrender their reservations in exchange for benefits under conditions to be agreed between the passenger concerned and the operating air carrier. Volunteers shall be assisted in accordance with Article 8, such assistance being additional to the benefits mentioned in this paragraph." Úryvek se vztahuje na situaci:

25. Na základě předchozího úryvku popiště vlastními slovy, jaké kroky mají být podniknuty v dané situaci:

26. Zaznamenal jste někdy u registrace k přepravě upozornění se slovy: „Je-li Vám odepřeno nastoupit na palubu nebo je-li Váš let zpožděn nejméně o 2 hodiny, požádejte u přepážky registrace k přepravě nebo u brány pro nástup na palubu o listinu popisující Vaše práva, zejména ohledně náhrady škod a pomoci.“?

27. Myslíte, že by letecké společnosti měly informovat všechny klienty o jejich právech předem (v dostatečném předstihu před odletem)?

28. Uvítal byste, kdybyste v příloze emailu potvrzujícího Vaši rezervaci obdržel informace o svých právech?

29. Pokud byste dostal informace o svých právech v příloze emailu potvrzujícího Vaši rezervaci, tak byste si:

30. Uveďte, nakolik vyhovující by pro Vás bylo získat informace o svých právech prostřednictvím: (1-nejvíce vyhovující, 5-nejméně vyhovující)

32. Vzbudil ve Vás tento dotazník zájem dozvědět se více o právech cestujících v letecké dopravě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vilímková, G.Práva cestujících v letecké dopravě v rámci EU (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prava-cestujicich-v-letecke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.