Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > PRÁVA DLE KONFUCIOVY METODY

PRÁVA DLE KONFUCIOVY METODY

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Stanislav Smutný
Šetření:09. 04. 2015 - 23. 04. 2015
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro lidi starší 10 let. Tématem je, jaké jednání druhých lidí vůči danému člověku považuje daný člověk za špatné a nechce jej. Nikoli, jaké považuje za správné a chce jej! Kladu si za cíl zjistit, jaké jednání odmítá většina respondentů ze strany druhých vůči lidem v dané většině. 

K získání správných dat je nutné, aby si respondenti představili, že neexistuje Stát, který by jejich práva definoval. Jedná se tedy o hypotetickou situaci, kdy by lidé mohli např. v referendu definovat svá práva přímým hlasováním a tím založit Stát a Ústavu.

Postupujte tedy dle Konfuciova principu:
,,Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě." Zdůrazňuji ,,nečiň", nikoli ,,čiň"!

Odpovědi respondentů

Definování

1. Jaké jednání ze strany druhých lidí považujete za špatné a nechcete jej? ,,Co nechceš, aby tobě činili druzí?"

Napište seznam takových jednání po slovech, či krátkých větách.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

agrese

Byli nespravedliví, omezení, netolerantní, odszující, atd..

fyzické ubližování druhým, neplnění daných slibů

Krádež, loupež, agresivní nucení mne k nějaké činnosti, vražda, či bezprostřední hrozba nebo výhrůžka tímto jednáním.

Lež, arogance, egoismus, nevědomost.

Lež, pokrytectví, namyšlenost, nedochvilnost

Narušování osobní svobody (fyzicky i psychicky), pomluvy, sexuální zvrácenosti, vraždy, násilí jakehokoli druhu (psychické i fyzické), nerespektování svobody a práv druhého, šikana, krádeže ... no bylo by toho hodně!

Nedá se to takto zkrátit a zevšeobecnit... Jde o různé typy chování od těch závažných (vražda, krádež...) po ta méně závažná - nicméně také špatná (nevěra, lež, pomluva)...

Nechci, aby se mi lidé jakýmkoli způsobem pletli do života, pokud se na tom s nimi nedohodnu nebo je o to nepoprosím či nepožádám (což ale samozřejmě mohou vždy odmítnout).

podrazy, hulvátství

Šikana

za špatné považuji cokoli, co ubližuje (v jakékoli rovině), aniž by to tomu, komu je ubližováno, přinášelo něco dobrého (např. akceptovatelné je způsobit nezbytnou bolest při ošetření, pokud ošetření přináší šanci na uzdravení, neakceptovatelné je působit bolest, protože mě dotyčný naštval a chci si ulevit tím, že ho praštím), cokoli, co narušuje bezdůvodně narušuje práva a svobodu druhého

Věk

2. Kolik je Vám let?

Uveďte kladné číslo.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19433,33 %33,33 %  
27216,67 %16,67 %  
5518,33 %8,33 %  
3818,33 %8,33 %  
4318,33 %8,33 %  
4218,33 %8,33 %  
3518,33 %8,33 %  
2818,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.7
Minimum:19
Maximum:43
Variační rozpětí:24
Rozptyl:87.34
Směrodatná odchylka:9.35
Medián:27.5
Modus:19

Graf

Náboženská víra

3. Věříte nějakému náboženství? A pokud ano, jakému?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne433,33 %33,33 %  
Ano. New Age, buddhismus, karma a reinkarnace18,33 %8,33 %  
Ne, náboženství neuznávám.18,33 %8,33 %  
Křesťanství18,33 %8,33 %  
wicca18,33 %8,33 %  
věřím sam v sebe i v Boha, ale neuznávám křesťanství 18,33 %8,33 %  
V Boha ano, ale zásadně bez církví, které mu prokázaly “medvědí službu“.18,33 %8,33 %  
žádnému18,33 %8,33 %  
vesmíru18,33 %8,33 %  

Graf

Politická ideologie

4. Preferujete nějakou politickou ideologii? Pokud ano, jakou a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ano. Anarchokapitalismus. Dle mne splňuje podmínku objektivního přístupu ke každému člověku i možnost přežití a uspokojení lidstva.

Diktaturu osvíceného člověka, protože demokracie se v rukou hlupáků změní na demokratůru, jak vidíme v tomto Absurdistánu, kde nefunguje skoro nic (snad mimo organizovaný zločin)...

Liberalismus, regionální blok (regiony se starají o svoje území, stát zasahuje minimálně, zkrátka zrušit centrální řízení státu z jednoho mista)

libertarianismus - je etický a logický

libertarianismus, protože mou jedinou životní hodnotou je svoboda, protože mým jediným pravidlem, kterým se v životě řídím, je princip neagrese, a protože jedině tato ideologie umožňuje skupinám lidí s jiným politickým smýšlením (např. komunistům) založit si společenství a v něm praktikovat jim nejbližší ideologii (např. komunismus).

ne

ne

ne

Pravicový konzervatismus

žádnou

Vzdělání

5. Jaké je Vaše maximální dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VOŠ či VŠ650 %50 %  
Střední433,33 %33,33 %  
Základní216,67 %16,67 %  

Graf

6. Studujete, či studoval jste na škole:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze Státní1191,67 %91,67 %  
Státní i soukromé, či pouze soukromé18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smutný, S.PRÁVA DLE KONFUCIOVY METODY (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://prava-dle-konfuciovy-metody4.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.