Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práva pacientů

Práva pacientů

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Růžička
Šetření:11. 11. 2012 - 18. 11. 2012
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si Vás pozvat k vyplnění dotazníku, který je součástí srovnávací studie, jejímž cílem je porovnat znalost práv pacientů v České republice a ve Francii. Základem této studie je moje pracovní stáž v Pařížské nemocnici Charles-Foix na Oddělení kvality a vztahů s veřejností, která posloužila pro získání dat z Francouzského prostředí.
 

Odpovědi respondentů

1. Věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 292668,42 %68,42 %  
30 - 491231,58 %31,58 %  

Graf

2. Pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3797,37 %97,37 %  
muž12,63 %2,63 %  

Graf

3. Vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2052,63 %52,63 %  
vysokoškolské1642,11 %42,11 %  
základní25,26 %5,26 %  

Graf

4. Byl/a jste v posledních pěti letech hospitalizován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 6, anootázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2257,89 %57,89 %  
ano1642,11 %42,11 %  

Graf

5. Pokud ano, kolikrát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 5 krát850 %21,05 %  
jednou743,75 %18,42 %  
více jak pětkrát16,25 %2,63 %  

Graf

6. Studenti medicíny a nelékařských zdravotnických oborů se mohou podílet na poskytování péče a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze se svolením pacienta2463,16 %63,16 %  
vždy, jedná-li se o fakultní nemocnici1026,32 %26,32 %  
pouze se svolením primáře410,53 %10,53 %  

Graf

7. Pacient může opustit zdravotnické zařízení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po podepsání písemného prohlášení (reversu) o nesouhlasu s pokračováním léčby3592,11 %92,11 %  
kdykoliv bez dalších podmínek25,26 %5,26 %  
pouze se souhlasem primáře12,63 %2,63 %  

Graf

8. Do své zdravotnické dokumentace může pacient nahlížet, popř. si pořizovat její výpisy nebo kopie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v přítomnosti pověřeného pracovníka zdravotnického zařízení po předchozí žádosti2668,42 %68,42 %  
pouze prostřednictvím svého praktického lékaře821,05 %21,05 %  
poté, co mu k tomu dá svolení právní oddělení nemocnice410,53 %10,53 %  

Graf

9. Lékař může poskytovat informace o zdravotním stavu pacienta jeho blízkým:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud pacient při přijetí do péče uvedl, že tyto osoby mohou být informovány3284,21 %84,21 %  
pouze pokud pacient není schopen určit sám osoby, kterým může být informace poskytnuta513,16 %13,16 %  
i přes jeho zákaz za všech okolností12,63 %2,63 %  

Graf

10. Co je dříve vyslovené přání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to dokument v písemné formě, ve kterém může pacient předem vyslovit souhlas nebo nesouhlas s léčbou pro případ, kdy jej nebude schopen vyjádřit3284,21 %84,21 %  
je to dokument v písemné formě, ve kterém může pacient vyjádřit přání týkající se zdravotní péče během hospitalizace410,53 %10,53 %  
přání vyslovené během setkání s lékařem, při kterém může pacient vyjádřit svá přání ohledně poskytované péče25,26 %5,26 %  

Graf

11. Ošetřující zdravotnický pracovník musí pacienta informovat o jeho zdravotním stavu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy, a to srozumitelným způsobem3078,95 %78,95 %  
zdravotnický personál nemá povinnost pacienty informovat513,16 %13,16 %  
pouze pokud o to požádá37,89 %7,89 %  

Graf

12. Možnost vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického pracovníka, než který se podílí na léčbě pacienta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
existuje ve všech zdravotnických zařízeních3797,37 %97,37 %  
existuje pouze v soukromých zdravotnických zařízeních12,63 %2,63 %  

Graf

13. Ve zdravotnickém zařízení mohou pacienti přijímat duchovní péči nebo podporu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve všech zařízeních v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neobtěžuje ostatní pacienty3797,37 %97,37 %  
pouze pokud se jedná o zařízení církevní12,63 %2,63 %  

Graf

14. Pacient má právo znát jména a příjmení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veškerých zdravotnických pracovníků, kteří se podílejí na jeho léčbě3078,95 %78,95 %  
veškerých zdravotnických pracovníků, kteří se podílejí na jeho léčbě, pokud to je povoleno vnitřním řádem nemocnice615,79 %15,79 %  
pouze ošetřujícího lékaře a vrchní sestry25,26 %5,26 %  

Graf

15. Souhlas pacienta s hospitalizací musí být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný, informovaný a vyjádřený písemně2771,05 %71,05 %  
svobodný, informovaný a vyjádřený ústně615,79 %15,79 %  
svobodný, informovaný a vyjádřený ústně za přítomnosti lékaře513,16 %13,16 %  

Graf

16. Léčbu je možné odmítnout:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdykoliv (mimo situace dané zákonem) a lékař má povinnost pacienta opakovaně informovat o možných následcích3592,11 %92,11 %  
za jakékoliv situace a lékař se nesmí snažit pacienta přesvědčit25,26 %5,26 %  
pouze pokud by odmítnutí neohrozilo zdraví pacienta12,63 %2,63 %  

Graf

17. Pacient se může vzdát informace o svém zdravotním stavu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v české úpravě zákona tato možnost neexistuje1744,74 %44,74 %  
kdykoliv, toto přání nemusí být respektováno pokud pacient trpí nemocí ohrožující zdraví jiných osob1539,47 %39,47 %  
kdykoliv a toto přání musí být respektováno za všech okolností615,79 %15,79 %  

Graf

18. Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s léčbou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
může lékař rozhodnout v případech akutního ohrožení života2771,05 %71,05 %  
nemůže lékař pokračovat v léčbě bez souhlasu osoby určené pacientem či některého z jeho blízkých718,42 %18,42 %  
má lékař plnou pravomoc rozhodnout o léčbě a to za všech okolností410,53 %10,53 %  

Graf

19. Myslíte si, že jste dobře informován/a o Vašich právech pacienta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1539,47 %39,47 %  
spíše nesouhlasím1026,32 %26,32 %  
nevím923,68 %23,68 %  
souhlasím25,26 %5,26 %  
nesouhlasím25,26 %5,26 %  

Graf

20. Informují sdělovací prostředky dostatečně o právech pacientů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1847,37 %47,37 %  
nesouhlasím923,68 %23,68 %  
nevím821,05 %21,05 %  
spíše souhlasím37,89 %7,89 %  

Graf

21. Informují Vás Vaši lékaři dostatečně o Vašem zdravotním stavu a způsobech léčby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1334,21 %34,21 %  
spíše nesouhlasím1128,95 %28,95 %  
souhlasím821,05 %21,05 %  
nevím37,89 %7,89 %  
nesouhlasím37,89 %7,89 %  

Graf

22. Práva pacientů se za posledních deset let zlepšila:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1642,11 %42,11 %  
nevím1231,58 %31,58 %  
souhlasím513,16 %13,16 %  
spíše nesouhlasím410,53 %10,53 %  
nesouhlasím12,63 %2,63 %  

Graf

23. Je pro Vás důležité znát svá pacientská práva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2155,26 %55,26 %  
spíše souhlasím1334,21 %34,21 %  
nevím37,89 %7,89 %  
spíše nesouhlasím12,63 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (71 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Růžička, P.Práva pacientů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prava-pacientu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.