Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práva spotřebitele

Práva spotřebitele

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Zemenová
Šetření:06. 01. 2016 - 07. 01. 2016
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:46,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předmětem tohoto dotazníku je zjištění povědomí o širší veřejnosti o právech spotřebitelů. Předem děkuji za Váš čas. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena969,23 %69,23 %  
Muž430,77 %30,77 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 261076,92 %76,92 %  
50 a více17,69 %7,69 %  
26 - 3517,69 %7,69 %  
35 - 5017,69 %7,69 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské bakalářské861,54 %61,54 %  
Střední s maturitou323,08 %23,08 %  
Vysokoškolské doktorské17,69 %7,69 %  
Základní17,69 %7,69 %  

Graf

4. Jako spotřebitele dle zákona 634/1992 Sb. označujeme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každou fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání.646,15 %46,15 %  
Každou fyzickou i právnickou osobu, která uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem.323,08 %23,08 %  
Každou fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem.323,08 %23,08 %  
Každou fyzickou i právnickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání.17,69 %7,69 %  

Graf

5. Podnikatel musí veškerá sdělení vůči spotřebiteli učinit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva646,15 %46,15 %  
V úředním jazyce státu, kde se smlouva uzavírá646,15 %46,15 %  
V českém jazyce17,69 %7,69 %  

Graf

6. Vyloučení či omezení práv spotřebitele z vadného plnění nebo na náhradu újmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se zakazuje.753,85 %53,85 %  
Je možné, pokud se na tom strany výslovně ve smlouvě dohodly. Ujednání musí však být spotřebiteli poskytnuta jasným a srozumitelným způsobem.430,77 %30,77 %  
Je možné, pokud se na tom strany výslovně ve smlouvě dohodly.215,38 %15,38 %  

Graf

7. Je-li cena hrazena alespoň zčásti hrazena pomocí úvěru nebo zápůjčky poskytnutých podnikatelem a využije-li spotřebitel práva odstoupit od smlouvy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Účinky odstoupení se vztahují rovněž na smlouvu o úvěru nebo zápůjčce i pokud ji poskytla třetí osoba na základě smlouvy s podnikatelem.753,85 %53,85 %  
Účinky odstoupení se vztahují rovněž na smlouvu o úvěru nebo zápůjčce. Pokud však poskytla tento úvěr či zápůjčku třetí osoba na základě smlouvy s podnikatelem, pak se účinky odstoupení na tuto smlouvu nevztahují.646,15 %46,15 %  

Graf

8. Požadovat po spotřebiteli další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku podnikatel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Požadovat smí, jen pokud spotřebitel k této další platbě dal výslovný souhlas.753,85 %53,85 %  
Požadovat nesmí.646,15 %46,15 %  

Graf

9. Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele a nemusí tak na své náklady nic vracet, ani o tom podnikatele vyrozumět.969,23 %69,23 %  
Hledí se na spotřebitele jako nepoctivého držitele a je povinen podnikateli neobjednané plnění bez zbytečného odkladu vrátit, přičemž náklady na toto vrácení nese podnikatel.323,08 %23,08 %  
Hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele a nemusí tak na své náklady nic vracet, ale musí o tom podnikatele bez zbytečného odkladu vyrozumět, aby si mohl na své náklady neobjednané plnění vzít zpět.17,69 %7,69 %  

Graf

10. Spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 14 dnů od uzavření smlouvy.646,15 %46,15 %  
Do 14 dnů ode dne převzetí zboží.646,15 %46,15 %  
Do 30 dnů ode dne převzetí zboží.17,69 %7,69 %  

Graf

11. Nebyl-li spotřebitel v případě distanční smlouvy poučen o právu odstoupit v souladu s §1820 odst. 1 písm. f) NOZ, může spotřebitel od smlouvy odstoupit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1 roku a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.753,85 %53,85 %  
Do 30 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení.323,08 %23,08 %  
Do 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení.215,38 %15,38 %  
Do 1 roku a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení, i pokud byl v této lhůtě dodatečně poučen.17,69 %7,69 %  

Graf

12. Při odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele nese náklady na vrácení zboží:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V zásadě spotřebitel, i jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno běžnou poštovní cestou646,15 %46,15 %  
Vždy podnikatel.430,77 %30,77 %  
Vždy spotřebitel.215,38 %15,38 %  
Hradí podnikatel, pokud lze poslat běžnou poštou.17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zemenová, T.Práva spotřebitele (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://prava-spotrebitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.