Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práva zvířat

Práva zvířat

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Obrová
Šetření:16. 11. 2010 - 20. 11. 2010
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.65
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všem,

v rámci své seminární práce bych vás ráda požádala zda byse byli tak hodní a věnovali trochu svého času k vyplnění tohoto dotazníku.

Tématem mé seminární práce je postavení zvířat  právním řádu, zejména v tom českém. Zaměřuju se v první řadě na otázku, zda zvířata vůbec mají práva a jaká.

Prosím vás tedy o pomoc a zároveň děkuji všem, kteří si najdou chvilku na vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že zvířata mají práva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5494,74 %94,74 %  
ne35,26 %5,26 %  

Graf

2. Myslíte si, že se zvířata svým chováním podobají lidem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3866,67 %66,67 %  
ne1933,33 %33,33 %  

Graf

3. Mají podle vás zvířata vědomí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5291,23 %91,23 %  
nevím47,02 %7,02 %  
ne11,75 %1,75 %  

Graf

4. Víte něco o postavení zvířat v českém právním řádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2950,88 %50,88 %  
ne2849,12 %49,12 %  

Graf

5. Pokud víte něco o postavení zvířat v českém právním řádu, myslíte že by se mělo vymezení pojmu zvířete nějakým způsobem novelizovat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2772,97 %47,37 %  
ne1027,03 %17,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že zvířata mají práva?

2. Myslíte si, že se zvířata svým chováním podobají lidem?

3. Mají podle vás zvířata vědomí?

4. Víte něco o postavení zvířat v českém právním řádu?

5. Pokud víte něco o postavení zvířat v českém právním řádu, myslíte že by se mělo vymezení pojmu zvířete nějakým způsobem novelizovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že zvířata mají práva?

2. Myslíte si, že se zvířata svým chováním podobají lidem?

3. Mají podle vás zvířata vědomí?

4. Víte něco o postavení zvířat v českém právním řádu?

5. Pokud víte něco o postavení zvířat v českém právním řádu, myslíte že by se mělo vymezení pojmu zvířete nějakým způsobem novelizovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Obrová, P.Práva zvířat (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prava-zvirat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.