Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pravicové alternativy – co odvrátilo voliče od ODS?

Pravicové alternativy – co odvrátilo voliče od ODS?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Jaroš
Šetření:20. 11. 2010 - 24. 11. 2010
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):5 / 3.4
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Mé jméno je Michal Jaroš a tímto Vás prosím o vyplnění mého krátkého dotazníku, který mi poslouží při psaní seminární práce na téma :Pravicové alternativy – co odvrátilo voliče od ODS?. Dotazník je velice krátký a nezabere více jak 2 minuty. Tento dotazník je anonymí, takže se nemusíte bát, že uvedené údaje budou dále někde použity, nebo zpracovány. Předem moc děkuji za Váš čas:)

Odpovědi respondentů

1. Volili jste při volbách do poslanecké sněmovny, které se konaly 28. a 29. května 2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6282,67 %82,67 %  
Ne1317,33 %17,33 %  

Graf

2. Volili jste v těchto volbách ODS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5283,87 %69,33 %  
Ano1016,13 %13,33 %  

Graf

3. Váhali jste se mezi ODS a jinou politickou stranou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3363,46 %44 %  
Ne1936,54 %25,33 %  

Graf

4. Co Vás jako voliče přimělo k dání hlasu jiné pravicové straně než ODS? (max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věřil jsem ve změnu, kterou hlásaly ve svém volebním programu dvě nové politické strany VV a TOP091648,48 %21,33 %  
Oslovil mě leader jiné politické strany, než ODS1545,45 %20 %  
Nespokojenost s celým tehdejším vedením strany1133,33 %14,67 %  
Jiný důvod 824,24 %10,67 %  
Po řadě osobních selhání tehdejšího leadera ODS Mirka Topolánka jsem ztratil v ODS důvěru721,21 %9,33 %  
Program strany mě nezaujal618,18 %8 %  
Nejsem příznivcem velkých politických stran a jejich monopol ve mně vyvolával nejistotu. Dvě menší strany VV a TOP09 byly tím, co jsem na politické scéně postrádal515,15 %6,67 %  
Nový leader ODS, Petr Nečas, mě příliš neoslovil39,09 %4 %  

Graf

5. Ve volbách do poslanecké sněmovny jsem nakonec dal hlas straně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TOP092575,76 %33,33 %  
SZ412,12 %5,33 %  
KSČM26,06 %2,67 %  
KDU-ČSL13,03 %1,33 %  
VV13,03 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Váhali jste se mezi ODS a jinou politickou stranou?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespokojenost s celým tehdejším vedením strany na otázku 4. Co Vás jako voliče přimělo k dání hlasu jiné pravicové straně než ODS? (max. 3 odpovědi)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oslovil mě leader jiné politické strany, než ODS na otázku 4. Co Vás jako voliče přimělo k dání hlasu jiné pravicové straně než ODS? (max. 3 odpovědi)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věřil jsem ve změnu, kterou hlásaly ve svém volebním programu dvě nové politické strany VV a TOP09 na otázku 4. Co Vás jako voliče přimělo k dání hlasu jiné pravicové straně než ODS? (max. 3 odpovědi)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi TOP09 na otázku 5. Ve volbách do poslanecké sněmovny jsem nakonec dal hlas straně

5. Ve volbách do poslanecké sněmovny jsem nakonec dal hlas straně

 • odpověď TOP09:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věřil jsem ve změnu, kterou hlásaly ve svém volebním programu dvě nové politické strany VV a TOP09 na otázku 4. Co Vás jako voliče přimělo k dání hlasu jiné pravicové straně než ODS? (max. 3 odpovědi)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Volili jste při volbách do poslanecké sněmovny, které se konaly 28. a 29. května 2010?

2. Volili jste v těchto volbách ODS?

3. Váhali jste se mezi ODS a jinou politickou stranou?

4. Co Vás jako voliče přimělo k dání hlasu jiné pravicové straně než ODS? (max. 3 odpovědi)

5. Ve volbách do poslanecké sněmovny jsem nakonec dal hlas straně

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Volili jste při volbách do poslanecké sněmovny, které se konaly 28. a 29. května 2010?

2. Volili jste v těchto volbách ODS?

3. Váhali jste se mezi ODS a jinou politickou stranou?

4. Co Vás jako voliče přimělo k dání hlasu jiné pravicové straně než ODS? (max. 3 odpovědi)

5. Ve volbách do poslanecké sněmovny jsem nakonec dal hlas straně

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jaroš, M.Pravicové alternativy – co odvrátilo voliče od ODS? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pravicove-alternativ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.