Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pravicový extremismus

Pravicový extremismus

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Bažant
Šetření:07. 03. 2022 - 12. 04. 2022
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je, zjistit vnímání pravicového extremismu v České republice, na Slovensku a ve Spolkové republice Německo. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-402927,1 %27,1 %  
40-502119,63 %19,63 %  
25-302119,63 %19,63 %  
50-701816,82 %16,82 %  
20-251816,82 %16,82 %  

Graf

2. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6056,07 %56,07 %  
Žena4743,93 %43,93 %  

Graf

3. Setkal jste se s projevem pravicového extremismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7267,29 %67,29 %  
Ne3532,71 %32,71 %  

Graf

4. Cítíte se ohrožen pravicovým extremismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6560,75 %60,75 %  
Ano4239,25 %39,25 %  

Graf

5. Vnímáte zvyšující se pravicově extremistické názory, z důvodu uprchlické krize způsobené situací na Blízkém východě a v Africe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5854,21 %54,21 %  
Ne3936,45 %36,45 %  
Nevím109,35 %9,35 %  

Graf

6. Vnímáte zvyšující se pravicově extremistické názory, v souvislosti s opatřeními z důvodu pandemie Covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6257,94 %57,94 %  
Ne4037,38 %37,38 %  
Nevím54,67 %4,67 %  

Graf

7. Vnímáte zvyšující se pravicově extremistické názory, v souvislosti s uprchlickou krize způsobenou situací na Ukrajině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5854,21 %54,21 %  
Ne3936,45 %36,45 %  
Nevím109,35 %9,35 %  

Graf

8. Domníváte se, že jsou preventivní opatření ve vaší zemi dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6358,88 %58,88 %  
Ne4441,12 %41,12 %  

Graf

9. Domníváte se, že jsou represivní opatření ve vaší zemi dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5854,21 %54,21 %  
Ne4945,79 %45,79 %  

Graf

10. Obáváte se vzrůstajících pravicově extremistických názorů v budoucnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6056,07 %56,07 %  
Ne4743,93 %43,93 %  

Graf

11. Znáte ve svém okolí někoho s pravicově extremistickými názory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5450,47 %50,47 %  
Ano5349,53 %49,53 %  

Graf

12. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika9285,98 %85,98 %  
Slovensko1211,21 %11,21 %  
Spolková republika Německo32,8 %2,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bažant, J.Pravicový extremismus (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://pravicovy-extremismus-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.