Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právní formy podnikání v České republice

Právní formy podnikání v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Prokop
Šetření:28. 12. 2014 - 20. 01. 2015
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):19 / 11.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je zjistit, zda mají lidé zájem o podnikání v České republice. Dále bych se chtěl dozvědět, která právní forma podnikání je respondentům nejsympatičtější. V poslední řadě bych se chtěl orientovat na společnost s ručením omezeným a zjistit, co si respondenti o této právní formě podnikání, myslí.

Odpovědi respondentů

1. Chtěli byste podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3772,55 %72,55 %  
Ne1427,45 %27,45 %  

Graf

2. Z jakého důvodu nemáte o podnikání zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejistota1071,43 %19,61 %  
Náklady750 %13,73 %  
nemám na to nervy a žaludek17,14 %1,96 %  
složitost17,14 %1,96 %  
Složité právní prostředí, demotivační administrativní a finanční zátěž od státu17,14 %1,96 %  
nevím s čím podnikat17,14 %1,96 %  
Proměnlivé, nejisté, častá cesta k zadlužení17,14 %1,96 %  

Graf

3. Co by pro Vás v začátcích podnikání hrálo největší roli z hlediska výběru právní formy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše nákladů na podnikání1335,14 %25,49 %  
Jistota1129,73 %21,57 %  
Administrativní náročnost616,22 %11,76 %  
Zisk410,81 %7,84 %  
Kombinace všech výše uvedených faktorů12,7 %1,96 %  
komplexní výhodnost12,7 %1,96 %  
způsob ručení12,7 %1,96 %  

Graf

4. Máte povědomí o legislativě, která upravuje obchodní společnosti v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4384,31 %84,31 %  
Ne815,69 %15,69 %  

Graf

5. Slyšeli jste už o Zákonu o obchodních korporacích (nahradil Obchodní zákoník)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3683,72 %70,59 %  
Ne716,28 %13,73 %  

Graf

6. Domníváte se, že je nová právní úprava lepší, než ta předešlá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2055,56 %39,22 %  
Ne1644,44 %31,37 %  

Graf

7. Z jakého důvodu si myslíte, že je lepší?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Hodně informací lze najít v jednomu zákoníku.

Je prehlednejsi, srozumitelna, lepe se zorientuji. Uz se nemusi zkoumat, jestli se smlouva upravuje dle obcanskeho nebo obchodniho zakoniku. Ted je to jasne hned.

Moderněji reaguje na nově vzniklé právní vztahy

nižší vstupní náklady na založení

úprava základního kapitálu u s. r. o.; a. s.

Zohledňuje aktuální situaci v praxi, například co do role základního kapitálu jakožto ukazatele solventnosti. Za zmínku stojí také určité instituty, které napomáhají při řízení společnosti (např. rozhodování per rollam, apod.).

8. Z jakého důvodu si myslíte, že není lepší?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nebyla dostatečně diskutována a prezentována pro širší okruh občanů

Některé nové zákony jsou nedomyšlené - např. korunový vklad u s.r.o.

Odstoupení od stěžejních povinností u založení s.r.o.čka. Bude jednodušší zakládat "stínové" a "na oko" obchodní společnosti.

S.r.o. začíná postrádat smysl, pokud již není "omezeně ručící" (resp. jde mi o odpovědnost společníků).

zbytečný zmatek ve všem včetně terminologie

Zdá se mi nepřehledná.

9. Jaké změny v právní úpravě společnosti s ručením omezeným jsou Vám známy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bohužel nevím

Hlavni zmena je dle meho zmena vyse zakladniho kapitalu, ale take vetsi zodpovednost fyzickych osob za pravnicke osoby. Snadna postizitelnost pravnickych osob i v trestnim pravu oproti minulosti.

jiná výše základního kapitálu

Nebude třeba skládat základní kapitál 200k a společník bude moci vlastnit více podílů

Snížení základního kapitálu na 1 Kč

viz 7.

základní kapitál 1 Kč

Zejména právě 1Kč základní kapitál :)

Změna výše základního kapitálu, některé informační povinnosti pro s.r.o. provozující internetové stránky, možnost vlastnictví vícero podílů a možnost stanovení vícero druhů podílů včetně podílů ve formě kmenových listů. Pak nastalo spousta změn v rámci obchodních korporacích obecně (odpovědnost členů orgánů, sdružování podnikatelů, sankce, ...).

změna základního kapitálu

Změny v ručení družstva apod.

10. Seřaďte podle toho, která právní forma podnikání, se Vám zdá nejlepší.

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Živnost2.7073.085
Veřejná obchodní společnost3.7322.343
Komanditní společnost3.8292.581
Společnost s ručením omezeným1.7561.258
Akciová společnost3.4882.689
Jiná4.0245.048

Graf

11. V čem spatřujete největší výhody společnosti s ručením omezeným?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

člověk neručí svým majetkem

jednoduchost

jednoduchost založení, prodejnost právního subjektu, přehlednější účetnictví - pokud není falšováno, ručí se do výše vkladu

má omezené ručení

menší riziko

Na začátku podnikání nízký základní kapitál a nízké vklady, a jelikož se ručí jen do výše základního kapitálu.

neváže se na osobní majetek

nevím

Nízký základní kapitál a omezené ručení.

Oddělení soukromého majetku od majetku společnosti. Ručení za závazky do výše svého vkladu.

omezené ručení

omezené ručení, malý základní kapitál *Mnaw

Omezené ručení, snadná zakladatelnost

Omezení ručení, tedy pokud zrovna nejsem jednatel

Relativně nízká náročnost na počáteční kapitál, způsob ručení.

ručení jen do výše nesplacených vkladů, založení jen jedním člověkem

v omezeném ručení....

V pripade neuspechu a krachu to nezruinuje financne tak moc fyzickou osobu, jako kdyby podnikal na sve jmeno. Financne predem zhruba vim, kolik muzu prohrat.

Větší prestiž ve vztahu k odběrateli (živnostník vs. "zavedená společnost"), větší jistota, než u smlouvy o sdružení.

Vklad, ručení do výše nesplaceného vkladu

základní kapitál 1 Kč

základní kapitál, nejrozšířenější forma = nejlepší

12. V čem spatřujete největší nevýhody společnosti s ručením omezeným?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

birokracie

horší je prodej podílů. S.r.o. je výhodné tak pro 2-3 společníky, poté je lepší využít a.s.

Korporátní schéma, problém velkého množství stakeholderů a roztříštěnost vedení společnosti.

nevím

neznám

Ručení společníků ve srovnání se spoluprací živnostníků.

sehnat peníze do začátku

Společnost pohlíží na takovou firmu s nadhledem. Obchoduje si jak chce a ručí jen do určité výše.

více administrativy

vysoké danění právnické osoby

Výše zmíněná výhoda může být z jiného pohledu nevýhoda. S.r.o.čko vyhlásí bankrot a věřitelé přijdou o své pohledávky.

Zavedeni trestni odpovednosti pravnickych osob v tretnim pravu. Na druhou stranu je to spravne a bylo to potreba uz cele desetileti tady.

žádné nevidím

žádný mě nenapadá *Mnaw

13. Už jste někdy slyšel(a) o tzv. ready made společnostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3670,59 %70,59 %  
ano1529,41 %29,41 %  

Graf

14. Měl(a) byste zájem o ready made společnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Raději bych si společnost založil(a) sám (sama)1184,62 %21,57 %  
Měl(a) bych zájem215,38 %3,92 %  

Graf

15. Kolik peněžních prostředků jste ochotni investovat do založení podnikání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 50 000 korun1533,33 %29,41 %  
50 000 - 100 000 korun1328,89 %25,49 %  
Do 10 000 korun920 %17,65 %  
Do 1 000 000 korun715,56 %13,73 %  
Více12,22 %1,96 %  

Graf

16. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let3268,09 %62,75 %  
26 - 60 let1429,79 %27,45 %  
Do 18 let12,13 %1,96 %  

Graf

17. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3062,5 %58,82 %  
Muž1837,5 %35,29 %  

Graf

18. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Student → konec dotazníku, Zaměstnanec v pracovním poměru → konec dotazníku, Podnikatelotázka č. 19, Nezaměstnaný → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student2345,1 %45,1 %  
Zaměstnanec v pracovním poměru1937,25 %37,25 %  
Podnikatel611,76 %11,76 %  
Nezaměstnaný35,88 %5,88 %  

Graf

19. Pod jakou právní formou podnikáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OSVČ116,67 %1,96 %  
vlastním několik a.s. (v zahraničí)116,67 %1,96 %  
společnost s ručením omezeným116,67 %1,96 %  
živnost116,67 %1,96 %  
s.r.o.116,67 %1,96 %  
FO116,67 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Chtěli byste podnikat?

  • odpověď Ne:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejistota na otázku 2. Z jakého důvodu nemáte o podnikání zájem?

10. Seřaďte podle toho, která právní forma podnikání, se Vám zdá nejlepší.

  • odpověď Společnost s ručením omezeným=1:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Živnost=2 na otázku 10. Seřaďte podle toho, která právní forma podnikání, se Vám zdá nejlepší.

13. Už jste někdy slyšel(a) o tzv. ready made společnostech?

  • odpověď ano:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raději bych si společnost založil(a) sám (sama) na otázku 14. Měl(a) byste zájem o ready made společnost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chtěli byste podnikat?

2. Z jakého důvodu nemáte o podnikání zájem?

3. Co by pro Vás v začátcích podnikání hrálo největší roli z hlediska výběru právní formy?

4. Máte povědomí o legislativě, která upravuje obchodní společnosti v ČR?

5. Slyšeli jste už o Zákonu o obchodních korporacích (nahradil Obchodní zákoník)

6. Domníváte se, že je nová právní úprava lepší, než ta předešlá?

10. Seřaďte podle toho, která právní forma podnikání, se Vám zdá nejlepší.

13. Už jste někdy slyšel(a) o tzv. ready made společnostech?

14. Měl(a) byste zájem o ready made společnost?

15. Kolik peněžních prostředků jste ochotni investovat do založení podnikání?

16. Věk

17. Pohlaví

18. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chtěli byste podnikat?

2. Z jakého důvodu nemáte o podnikání zájem?

3. Co by pro Vás v začátcích podnikání hrálo největší roli z hlediska výběru právní formy?

4. Máte povědomí o legislativě, která upravuje obchodní společnosti v ČR?

5. Slyšeli jste už o Zákonu o obchodních korporacích (nahradil Obchodní zákoník)

6. Domníváte se, že je nová právní úprava lepší, než ta předešlá?

10. Seřaďte podle toho, která právní forma podnikání, se Vám zdá nejlepší.

13. Už jste někdy slyšel(a) o tzv. ready made společnostech?

14. Měl(a) byste zájem o ready made společnost?

15. Kolik peněžních prostředků jste ochotni investovat do založení podnikání?

16. Věk

17. Pohlaví

18. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prokop, R.Právní formy podnikání v České republice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pravni-formy-podnikani-v-ces.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.