Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právní ochrana osobnosti

Právní ochrana osobnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Novák
Šetření:17. 02. 2014 - 03. 03. 2014
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se věnuje ochraně osobnostních práv. Tento dotazník bude použit jako podklad pro mou absolventskou práci a je určen pro co nejširší záběr respondentů od studentů po pracující a podnikatele, až po lidi v důchodovém věku. Čím širší spektrum, tím lépe.

 

Děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy s pomluvou na vlastní osobu?

Tímto je myšlená závažná pomluva, ne např. pomlouvání kamarádky kvůli líčení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7653,52 %53,52 %  
ne6646,48 %46,48 %  

Graf

2. Byla tato pomluva natolik závažná, že jste ji dal/a k soudu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7396,05 %51,41 %  
ano33,95 %2,11 %  

Graf

3. Vyhrál/a jste toto soudní řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %1,41 %  
ano133,33 %0,7 %  

Graf

4. Pokud by nějaké médium (TV, rozhlas, tisk, aj...) uvedlo o Vaší osobě, nebo firmě veřejně klamavou, nebo nepravdivou skutečnost tak

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bych požadoval/a veřejnou omluvu11379,58 %79,58 %  
to nechám tak, dobrou pověst mi nikdo nevrátí1812,68 %12,68 %  
bych požadoval/a písemnou omluvu117,75 %7,75 %  

Graf

5. Považujete osobnostní práva za důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, podle mě je důležité, aby se k sobě lidé chovali slušně11782,39 %82,39 %  
ano, ale není třeba to nějak přehánět2114,79 %14,79 %  
ne, je to zbytečné42,82 %2,82 %  

Graf

6. Již zmíněnou pomluvu, která by byla spíše banální byste řešili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Požadovali byste omluvu9466,2 %66,2 %  
Pomluvili byste dotyčného taky107,04 %7,04 %  
Nebránili se i fyzickému napadení96,34 %6,34 %  
Soudně, protože i malá pomluva je porušení osobnostních práv64,23 %4,23 %  
nijak21,41 %1,41 %  
Je mi fuk, jestli mě někdo pomlouvá. Co bych měl vlastně řešit? Problém se mě netýká.10,7 %0,7 %  
Nijak by som neriešil10,7 %0,7 %  
Nijak.Nemá smysl plýtvat energii10,7 %0,7 %  
Nijak, nikdo nemá nárok násilím měnit myšlenky jiných lidí. A pověst není nic jiného než informace uložená v myšlenkách jiných lidí.10,7 %0,7 %  
BANÁLNÍ pomluvu bych vůbec neřešila - dobrou pověst nikdo nevrátí.10,7 %0,7 %  
neřešila bych ji10,7 %0,7 %  
Vyřešila bych to s dotyčným slovně, osobně.10,7 %0,7 %  
Nijak, pomluva vypovída více o pomlouvajícím než o pomlouvaném.10,7 %0,7 %  
to opravdu záleží na situaci10,7 %0,7 %  
Nevím, nemám s tím zkušenosti.10,7 %0,7 %  
banální bych nechala plavat10,7 %0,7 %  
přešel bych ji10,7 %0,7 %  
Asi by šlo o nedorozumění, ne? 10,7 %0,7 %  
vyříkala bych si to s ním10,7 %0,7 %  
Záleželo by na konkrétním případu.10,7 %0,7 %  
ne10,7 %0,7 %  
neřešila10,7 %0,7 %  
Osobně jsem za tím, kdo pomluvil došla a poprosila ho, aby takové informace řekl nejdříve mě než okolí10,7 %0,7 %  
neřešili10,7 %0,7 %  
vysral bych se na to10,7 %0,7 %  
Pokud by se jednalo o běžnou pomluvu, s dotyčným bych si to slovně vyřídali. U pomluvy v médiích bych požadovala omluvu.10,7 %0,7 %  

Graf

7. Čeho byste se při případné soudní při nejvíce obával/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkých soudních nákladů4330,28 %30,28 %  
Že se soud potáhne dlouho4128,87 %28,87 %  
Že žalovaný vyhraje a unikne trestu3323,24 %23,24 %  
Že moje žaloba bude slabá a soudce se mi vysměje1812,68 %12,68 %  
Opravdu si neumím představit situaci, že bych někoho žaloval pro pomluvu.10,7 %0,7 %  
Ničeho, soudit se nemá smysl.10,7 %0,7 %  
ničeho10,7 %0,7 %  
všeho z uvedených10,7 %0,7 %  
všechno10,7 %0,7 %  
pomluva se špatně dokazuje - bála bych se prohry u soudu10,7 %0,7 %  
neobávám se10,7 %0,7 %  

Graf

8. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10171,13 %71,13 %  
muž4128,87 %28,87 %  

Graf

9. V jakém jste zaměstnaneckém poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student7150 %50 %  
Zaměstanec5740,14 %40,14 %  
Nezaměstnaný85,63 %5,63 %  
Podnikatel42,82 %2,82 %  
Důchodce21,41 %1,41 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-259566,9 %66,9 %  
26-403021,13 %21,13 %  
40-601510,56 %10,56 %  
60 a více21,41 %1,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se někdy s pomluvou na vlastní osobu?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Byla tato pomluva natolik závažná, že jste ji dal/a k soudu?

2. Byla tato pomluva natolik závažná, že jste ji dal/a k soudu?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Setkal/a jste se někdy s pomluvou na vlastní osobu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy s pomluvou na vlastní osobu?

2. Byla tato pomluva natolik závažná, že jste ji dal/a k soudu?

4. Pokud by nějaké médium (TV, rozhlas, tisk, aj...) uvedlo o Vaší osobě, nebo firmě veřejně klamavou, nebo nepravdivou skutečnost tak

5. Považujete osobnostní práva za důležitá?

6. Již zmíněnou pomluvu, která by byla spíše banální byste řešili?

7. Čeho byste se při případné soudní při nejvíce obával/a?

8. Jste

9. V jakém jste zaměstnaneckém poměru?

10. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy s pomluvou na vlastní osobu?

2. Byla tato pomluva natolik závažná, že jste ji dal/a k soudu?

4. Pokud by nějaké médium (TV, rozhlas, tisk, aj...) uvedlo o Vaší osobě, nebo firmě veřejně klamavou, nebo nepravdivou skutečnost tak

5. Považujete osobnostní práva za důležitá?

6. Již zmíněnou pomluvu, která by byla spíše banální byste řešili?

7. Čeho byste se při případné soudní při nejvíce obával/a?

8. Jste

9. V jakém jste zaměstnaneckém poměru?

10. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, T.Právní ochrana osobnosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pravni-ochrana-osobnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.