Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právní regulace EU pro ochranu soukromí v online prostoru

Právní regulace EU pro ochranu soukromí v online prostoru

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Březinová
Šetření:08. 04. 2024 - 16. 04. 2024
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako podpůrný výzkum bakalářské práce Etické zhodnocení právní ochrany soukromí pomocí GDPR a směrnice e-Privacy a zkoumá povědomí uživatelů o existenci právních norem a významu soukromí při pohybu na internetu.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34627,27 %27,27 %  
35-44522,73 %22,73 %  
45-54418,18 %18,18 %  
65 a více313,64 %13,64 %  
18-2429,09 %9,09 %  
55-6429,09 %9,09 %  

Graf

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou1045,45 %45,45 %  
Vysokoškolské836,36 %36,36 %  
Základní škola29,09 %9,09 %  
Vyšší odborné vzdělání14,55 %4,55 %  
SŠ bez maturity14,55 %4,55 %  

Graf

3. Souvisí vaše pracovní (pokud nejste zaměstnaní, tak studijní) zaměření s oblastí IT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1463,64 %63,64 %  
Ano836,36 %36,36 %  

Graf

4. Jak byste zhodnotili svoje povědomí o směrnici ePrivacy? (1 = Netuším, že taková směrnice existuje, 5 =Jsem si plně vědom, čeho se směrnice týká)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1731,82 %31,82 %  
3627,27 %27,27 %  
2522,73 %22,73 %  
4418,18 %18,18 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.17
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:2
Modus:1

Graf

5. Jak byste zhodnotili svoji znalost obsahu GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)? (1=Netuším, čeho se GDPR týká, 5=Jsem plně obeznámen s obsahem GDPR)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4940,91 %40,91 %  
3731,82 %31,82 %  
5313,64 %13,64 %  
229,09 %9,09 %  
114,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.55
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.68
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:4
Modus:4

Graf

6. Směrnice GDPR definuje i tzv. profilování. Profilování je automatizované zpracování osobních údajů za účelem evaluace vlastností či preferencí daného jedince, které je užito k vytvoření jedinečného profilu, dle kterého lze předvídat jeho chování. Do jaké míry vám přijde tato praktika etická? (1=Plně neetická, 5=Plně etická)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3627,27 %27,27 %  
4522,73 %22,73 %  
1522,73 %22,73 %  
2418,18 %18,18 %  
529,09 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.46
Směrodatná odchylka:1.21
Medián:3
Modus:3

Graf

7. Jak často používáte elektronické komunikace (sociální sítě, e-mail)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den1986,36 %86,36 %  
Nepoužívám elektronické komunikace14,55 %4,55 %  
Jednou za měsíc14,55 %4,55 %  
Každý druhý den14,55 %4,55 %  

Graf

8. Máte pocit, že vás GDPR a ePrivacy chrání při vašich běžných aktivitách v online prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechrání mě ani jedna z regulací1359,09 %59,09 %  
Chrání mě pouze GDPR731,82 %31,82 %  
Chrání mě obě regulace29,09 %9,09 %  

Graf

9. Jak důležitá je pro vás ochrana soukromí na internetu? (1=Je mi lhostejná, 5=Velice důležitá)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51359,09 %59,09 %  
4418,18 %18,18 %  
3418,18 %18,18 %  
114,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.67
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:5
Modus:5

Graf

10. Jaká opatření používáte k ochraně svých osobních údajů při pohybu na internetu? Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Omezuji množství osobních informací sdílených online (např. datum narození, pracoviště, institut vzdělání)1777,27 %77,27 %  
Při používání veřejných wi-fi sítí se vyhýbám citlivým aktivitám (online platby, přihlášení do internetového bankovnictví apod.)1777,27 %77,27 %  
Individuální volba nastavení cookies1359,09 %59,09 %  
Soukromý profil na sociálních sítích1254,55 %54,55 %  
VPN836,36 %36,36 %  
Čtu si zásady ochrany osobních údajů29,09 %9,09 %  
Nevyužívám žádná specifická opatření pro ochranu mých osobních dat14,55 %4,55 %  

Graf

11. Jak často odsouhlasíte podmínky zpracování osobních údajů bez jejich přečtení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou940,91 %40,91 %  
Zřídka627,27 %27,27 %  
Vždy522,73 %22,73 %  
Někdy29,09 %9,09 %  

Graf

12. Pokud podmínky zpracování osobních údajů nečtete, vyberte jeden z níže uvedených důvodů, který vám je nejbližší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podmínky nečtu, protože text je příliš dlouhý a časově náročný na čtení.1045,45 %45,45 %  
Podmínky čtu.522,73 %22,73 %  
Podmínky nečtu, protože mě zdržují od užívání požadované služby.313,64 %13,64 %  
Podmínky nečtu, protože si jsem vědom svých rizik a plně je akceptuji.313,64 %13,64 %  
Podmínky nečtu, protože jim důvěřuji, že mě chraní v mém nejlepším zájmu.14,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Březinová, P.Právní regulace EU pro ochranu soukromí v online prostoru (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://pravni-regulace-eu-pro-ochra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.