Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právo a ochrana spotřebitele v cestovním ruchu

Právo a ochrana spotřebitele v cestovním ruchu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Utíkalová
Šetření:16. 11. 2009 - 20. 11. 2009
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníků, které se týkají ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu, práv i povinností cestujících a cestovních kanceláří. získaná data budou použita ke zpracování seminární práce do předmětu Ochrana spotřebitele na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Odpovědi respondentů

1. Pokud se chystáte na dovolenou, přečtete si před uzavřením cestovní smlouvy všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2858,33 %58,33 %  
ano2041,67 %41,67 %  

Graf

2. Musí mít cestovní kanceláře uzavřené pojištění proti jejich úpadku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3572,92 %72,92 %  
nevím918,75 %18,75 %  
ne48,33 %8,33 %  

Graf

3. Je cestovní kancelář oprávněna zvýšit cenu zájezdu před jeho zahájením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, může, ale nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu1225 %25 %  
Nevím1122,92 %22,92 %  
Ne, nemůže zvýšit cenu zájezdu1020,83 %20,83 %  
Ano, může, ale nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu918,75 %18,75 %  
Ano, může kdykoliv zvýšit cenu zájezdu612,5 %12,5 %  

Graf

4. Cestovní kancelář je povinna poskytnout cestujícím písemně další podrobné informace, které nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě, a to:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu2450 %50 %  
Nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu1225 %25 %  
Nevím918,75 %18,75 %  
Cestovní kancelář nemusí cestující informovat36,25 %6,25 %  

Graf

5. V případě, že se zákazník nemůže zúčastnit zájezdu, je možné, aby se zájezdu místo něho zúčastnila jiná osoba?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3470,83 %70,83 %  
nevím816,67 %16,67 %  
ne612,5 %12,5 %  

Graf

6. Jestliže cestovní kancelář navrhne změnu cestovní smlouvy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestující se může do 5 dnů vyjádřit, zda se změnou souhlasí, jinak se má za to, že se změnou souhlasí1735,42 %35,42 %  
Nevím1633,33 %33,33 %  
Cestující se může do 14 dnů vyjádřit, zda se změnou souhlasí, jinak se má za to, že se změnou souhlasí816,67 %16,67 %  
Cestující se může do 10 dnů vyjádřit, zda se změnou souhlasí, jinak se má za to, že se změnou souhlasí714,58 %14,58 %  

Graf

7. Odpovídá cestovní kancelář za porušení smluvních závazků, které měly být splněny dodavateli služeb cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3777,08 %77,08 %  
nevím816,67 %16,67 %  
ne36,25 %6,25 %  

Graf

8. V případě, že se zákazník rozhodne reklamovat zájezd, do kdy po skončení zájezdu musí tuto reklamaci nejpozději uplatnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 dní2041,67 %41,67 %  
Do 3 měsíců1327,08 %27,08 %  
Do 14 dní1122,92 %22,92 %  
Nevím48,33 %8,33 %  

Graf

9. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3981,25 %81,25 %  
Muž918,75 %18,75 %  

Graf

10. Uveďte prosím, do jaké věkové kategorie patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 34 let4593,75 %93,75 %  
50 a více let36,25 %6,25 %  

Graf

11. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3368,75 %68,75 %  
Středoškolské s maturitou1531,25 %31,25 %  

Graf

12. Uveďte prosím, jak často jezdíte na dovolenou s cestovní kanceláří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 2krát do roka4797,92 %97,92 %  
2 - 4krát do roka12,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Utíkalová, M.Právo a ochrana spotřebitele v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pravo-a-ochrana-spotrebitele-v-cestovnim-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.