Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právo a ochrana spotřebitele v cestovním ruchu

Právo a ochrana spotřebitele v cestovním ruchu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Utíkalová
Šetření:16. 11. 2009 - 20. 11. 2009
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníků, které se týkají ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu, práv i povinností cestujících a cestovních kanceláří. získaná data budou použita ke zpracování seminární práce do předmětu Ochrana spotřebitele na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Odpovědi respondentů

1. Pokud se chystáte na dovolenou, přečtete si před uzavřením cestovní smlouvy všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2858,33 %58,33 %  
ano2041,67 %41,67 %  

Graf

2. Musí mít cestovní kanceláře uzavřené pojištění proti jejich úpadku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3572,92 %72,92 %  
nevím918,75 %18,75 %  
ne48,33 %8,33 %  

Graf

3. Je cestovní kancelář oprávněna zvýšit cenu zájezdu před jeho zahájením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, může, ale nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu1225 %25 %  
Nevím1122,92 %22,92 %  
Ne, nemůže zvýšit cenu zájezdu1020,83 %20,83 %  
Ano, může, ale nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu918,75 %18,75 %  
Ano, může kdykoliv zvýšit cenu zájezdu612,5 %12,5 %  

Graf

4. Cestovní kancelář je povinna poskytnout cestujícím písemně další podrobné informace, které nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě, a to:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu2450 %50 %  
Nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu1225 %25 %  
Nevím918,75 %18,75 %  
Cestovní kancelář nemusí cestující informovat36,25 %6,25 %  

Graf

5. V případě, že se zákazník nemůže zúčastnit zájezdu, je možné, aby se zájezdu místo něho zúčastnila jiná osoba?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3470,83 %70,83 %  
nevím816,67 %16,67 %  
ne612,5 %12,5 %  

Graf

6. Jestliže cestovní kancelář navrhne změnu cestovní smlouvy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestující se může do 5 dnů vyjádřit, zda se změnou souhlasí, jinak se má za to, že se změnou souhlasí1735,42 %35,42 %  
Nevím1633,33 %33,33 %  
Cestující se může do 14 dnů vyjádřit, zda se změnou souhlasí, jinak se má za to, že se změnou souhlasí816,67 %16,67 %  
Cestující se může do 10 dnů vyjádřit, zda se změnou souhlasí, jinak se má za to, že se změnou souhlasí714,58 %14,58 %  

Graf

7. Odpovídá cestovní kancelář za porušení smluvních závazků, které měly být splněny dodavateli služeb cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3777,08 %77,08 %  
nevím816,67 %16,67 %  
ne36,25 %6,25 %  

Graf

8. V případě, že se zákazník rozhodne reklamovat zájezd, do kdy po skončení zájezdu musí tuto reklamaci nejpozději uplatnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 dní2041,67 %41,67 %  
Do 3 měsíců1327,08 %27,08 %  
Do 14 dní1122,92 %22,92 %  
Nevím48,33 %8,33 %  

Graf

9. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3981,25 %81,25 %  
Muž918,75 %18,75 %  

Graf

10. Uveďte prosím, do jaké věkové kategorie patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 34 let4593,75 %93,75 %  
50 a více let36,25 %6,25 %  

Graf

11. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3368,75 %68,75 %  
Středoškolské s maturitou1531,25 %31,25 %  

Graf

12. Uveďte prosím, jak často jezdíte na dovolenou s cestovní kanceláří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 2krát do roka4797,92 %97,92 %  
2 - 4krát do roka12,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Utíkalová, M.Právo a ochrana spotřebitele v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pravo-a-ochrana-spotrebitele-v-cestovnim-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.