Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právo a životní prostředí

Právo a životní prostředí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Líšková
Šetření:05. 04. 2009 - 07. 04. 2009
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):21 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem studentkou 3. ročníku České zemědělské univerzity v Praze, oboru Hospodářská a kulturní studia a předkládám Vám tento dotazník s prosbou o co nejpravdivější vyplnění. Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro praktickou část mé bakalářské práce na téma „Právní regulace životního prostředí“. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní.

Předem Vám velice děkuji za Váš čas

S pozdravem
Zuzana Líšková
 

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste již o problematice životního prostředí (oteplování, skleníkové plyny, kyselé deště, pralesy - plíce planety, mizení druhů fauny a flory)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9197,85 %97,85 %  
ne22,15 %2,15 %  

Graf

2. Myslíte si, že ochrana životního prostředí je důležitá?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8894,62 %94,62 %  
ne55,38 %5,38 %  

Graf

3. Z jakých zdrojů se o životním prostředí nejčastěji dozvídáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet7276,6 %77,42 %  
televize, rádio6973,4 %74,19 %  
noviny a články6265,96 %66,67 %  
známí, přátelé2223,4 %23,66 %  
odborné publikace88,51 %8,6 %  
jiné88,51 %8,6 %  
zákoníky a právní předpisy33,19 %3,23 %  
žádné11,06 %1,08 %  

Graf

4. Sledujete informace o stavu životního prostředí např. z televizních médií, článků, novin internetu či jinak?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5861,7 %62,37 %  
ne3638,3 %38,71 %  

Graf

5. Jste spokojeni se stavem životního prostředí v okolí vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4750 %50,54 %  
ANO4750 %50,54 %  

Graf

6. Pokud ne, s čím jste nespokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatné ovzduší (prach, smog)3168,89 %33,33 %  
mnoho automobilů2760 %29,03 %  
málo zeleně2453,33 %25,81 %  
hluk2248,89 %23,66 %  
znečíštěná voda1533,33 %16,13 %  

Graf

7. Myslíte si, že naše společnost vede dostatečně mladou generaci ve výchově v oblasti ochrany ŽP?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6571,43 %69,89 %  
ano2628,57 %27,96 %  

Graf

8. Snažíte se nějakým způsobem chránit životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7781,91 %82,8 %  
NE1718,09 %18,28 %  

Graf

9. Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídění odpadu pro recyklaci6889,47 %73,12 %  
třídění odpadu do sběren4457,89 %47,31 %  
omezování jízdy vlastním automobilem3242,11 %34,41 %  
podepisování peticí na ochranu životního prostředí1013,16 %10,75 %  

Graf

10. Pokud třídíte odpad, jaký druh odpadu třídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plasty6994,52 %74,19 %  
sklo6183,56 %65,59 %  
papír5879,45 %62,37 %  
baterie a podobné4663,01 %49,46 %  

Graf

11. Na jaké oblasti si myslíte, že se zaměřuje státní politika životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
omezení znečišťování ovzduší5166,23 %54,84 %  
nakládání s odpady4761,04 %50,54 %  
ochrana vod3950,65 %41,94 %  
šetrné využívání přírodních zdrojů2127,27 %22,58 %  
ochrana bilogické rozmanitosti1722,08 %18,28 %  
ochrana klimatického systému Země1519,48 %16,13 %  

Graf

12. Jaké z následujících institucí se podle Vás zabývá životním prostředím?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo životního prostředí8394,32 %89,25 %  
Státní fond životního prostředí3539,77 %37,63 %  
Ministerstvo průmyslu a obchodu1415,91 %15,05 %  
CENIA1314,77 %13,98 %  
Ministerstvo financí22,27 %2,15 %  

Graf

13. Víte jestli je životní prostředí nějakým způsobem upraveno v českém právním řádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 14, NEotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5861,7 %62,37 %  
ANO3638,3 %38,71 %  

Graf

14. Pokud ano, myslíte si, že je právní úprava dostatečná?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2676,47 %27,96 %  
ano823,53 %8,6 %  

Graf

15. Myslíte si, že tresty za porušení zákonů souvisejících s životním prostředím jsou dostačující?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6070,59 %64,52 %  
ano2529,41 %26,88 %  

Graf

16. Čemu myslíte, že by se v současné době měla věnovat pozornost (na co by se měla zaměřit právní úprava životního prostředí)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znečišťování ovzduší6370,79 %67,74 %  
problematika recyklace5359,55 %56,99 %  
ochrana fauny a flory4651,69 %49,46 %  
princip trvale udržitelného rozvoje4651,69 %49,46 %  
globální oteplování4550,56 %48,39 %  

Graf

17. Chtěli byste být více informováni (např. prostřednictvím médií) o oblasti právní úpravy povinností souvisejících s ochranou životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4552,94 %48,39 %  
ne4047,06 %43,01 %  

Graf

18. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž 5761,96 %61,29 %  
žena3538,04 %37,63 %  

Graf

19. Věková skupina

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-298491,3 %90,32 %  
30-4544,35 %4,3 %  
do 1522,17 %2,15 %  
46-6422,17 %2,15 %  

Graf

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5357,61 %56,99 %  
2729,35 %29,03 %  
1213,04 %12,9 %  

Graf

21. Forma zaměstnání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6873,91 %73,12 %  
zaměstnanec2021,74 %21,51 %  
jiné55,43 %5,38 %  
podnikatel55,43 %5,38 %  
důchodce11,09 %1,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jste spokojeni se stavem životního prostředí v okolí vašeho bydliště?

 • odpověď NE:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluk na otázku 6. Pokud ne, s čím jste nespokojeni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi málo zeleně na otázku 6. Pokud ne, s čím jste nespokojeni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mnoho automobilů na otázku 6. Pokud ne, s čím jste nespokojeni?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatné ovzduší (prach, smog) na otázku 6. Pokud ne, s čím jste nespokojeni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi znečíštěná voda na otázku 6. Pokud ne, s čím jste nespokojeni?

13. Víte jestli je životní prostředí nějakým způsobem upraveno v českém právním řádu?

 • odpověď ANO:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pokud ano, myslíte si, že je právní úprava dostatečná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste již o problematice životního prostředí (oteplování, skleníkové plyny, kyselé deště, pralesy - plíce planety, mizení druhů fauny a flory)?

2. Myslíte si, že ochrana životního prostředí je důležitá?

3. Z jakých zdrojů se o životním prostředí nejčastěji dozvídáte?

4. Sledujete informace o stavu životního prostředí např. z televizních médií, článků, novin internetu či jinak?

5. Jste spokojeni se stavem životního prostředí v okolí vašeho bydliště?

6. Pokud ne, s čím jste nespokojeni?

7. Myslíte si, že naše společnost vede dostatečně mladou generaci ve výchově v oblasti ochrany ŽP?

8. Snažíte se nějakým způsobem chránit životní prostředí?

9. Pokud ano, jakým způsobem?

10. Pokud třídíte odpad, jaký druh odpadu třídíte?

11. Na jaké oblasti si myslíte, že se zaměřuje státní politika životního prostředí?

12. Jaké z následujících institucí se podle Vás zabývá životním prostředím?

13. Víte jestli je životní prostředí nějakým způsobem upraveno v českém právním řádu?

14. Pokud ano, myslíte si, že je právní úprava dostatečná?

15. Myslíte si, že tresty za porušení zákonů souvisejících s životním prostředím jsou dostačující?

16. Čemu myslíte, že by se v současné době měla věnovat pozornost (na co by se měla zaměřit právní úprava životního prostředí)?

17. Chtěli byste být více informováni (např. prostřednictvím médií) o oblasti právní úpravy povinností souvisejících s ochranou životního prostředí?

18. Pohlaví

19. Věková skupina

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

21. Forma zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste již o problematice životního prostředí (oteplování, skleníkové plyny, kyselé deště, pralesy - plíce planety, mizení druhů fauny a flory)?

2. Myslíte si, že ochrana životního prostředí je důležitá?

3. Z jakých zdrojů se o životním prostředí nejčastěji dozvídáte?

4. Sledujete informace o stavu životního prostředí např. z televizních médií, článků, novin internetu či jinak?

5. Jste spokojeni se stavem životního prostředí v okolí vašeho bydliště?

6. Pokud ne, s čím jste nespokojeni?

7. Myslíte si, že naše společnost vede dostatečně mladou generaci ve výchově v oblasti ochrany ŽP?

8. Snažíte se nějakým způsobem chránit životní prostředí?

9. Pokud ano, jakým způsobem?

10. Pokud třídíte odpad, jaký druh odpadu třídíte?

11. Na jaké oblasti si myslíte, že se zaměřuje státní politika životního prostředí?

12. Jaké z následujících institucí se podle Vás zabývá životním prostředím?

13. Víte jestli je životní prostředí nějakým způsobem upraveno v českém právním řádu?

14. Pokud ano, myslíte si, že je právní úprava dostatečná?

15. Myslíte si, že tresty za porušení zákonů souvisejících s životním prostředím jsou dostačující?

16. Čemu myslíte, že by se v současné době měla věnovat pozornost (na co by se měla zaměřit právní úprava životního prostředí)?

17. Chtěli byste být více informováni (např. prostřednictvím médií) o oblasti právní úpravy povinností souvisejících s ochranou životního prostředí?

18. Pohlaví

19. Věková skupina

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

21. Forma zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Líšková, Z.Právo a životní prostředí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pravo-a-zivotni-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.