Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právo na život - eutanazie a interrupce

Právo na život - eutanazie a interrupce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Krupičková
Šetření:09. 02. 2011 - 28. 02. 2011
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s žádostí o pomoc, tj. o vyplnění dotazníku. Předkládám Vám několik dotazů, které budou sloužit jako podklad pro mou maturitní práci. Dotazník je anonymní. Prosím Vás o odpovědi, které budou nejlépe vyjadřovat Vaše stanovisko. Odpovědi prosím označte zakroužkování odpovědi, která nejlépe reflektuje Váš názor.

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy a víte, co znamená slovo eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano slyšel/a a vím, co znamená.213100 %100 %  

Graf

2. Jste pro povolení eutanazie na území České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano jsem.15170,89 %70,89 %  
Nevím.3717,37 %17,37 %  
Ne nejsem.2511,74 %11,74 %  

Graf

3. Jakou formou by se podle vás měla vykonávat eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl by ji vykonávat pouze lékař.17783,1 %83,1 %  
Měli by ji vykonávat příbuzní, kteří dostanou školení na to jak ji provést.188,45 %8,45 %  
Měl by ji vykonávat zdravotnický personál (tj. sestřičky), který na to má školení.188,45 %8,45 %  

Graf

4. Kteří pacienti by podle vás měli mít možnost podstoupit eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pacienti a nevyléčitelnou chorobou, trpící silnými bolestmi a nejsou zbaveni svéprávnosti.18285,45 %85,45 %  
Pacienti a nevyléčitelnou chorobou, i ti kteří nemají bolesti a nejsou zbaveni svéprávnosti.2712,68 %12,68 %  
Pacienti a nevyléčitelnou nemocí, i ti kteří nemají bolesti a nejsou zbaveni svéprávnosti.20,94 %0,94 %  
Pacienti trpící mentálním onemocněním, ale nejsou zbaveni svéprávnosti.20,94 %0,94 %  

Graf

5. Slyšel/a jste někdy a víte, co znamená slovo interrupce (potrat)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano slyšel/a a vím, co to znamená.213100 %100 %  

Graf

6. Jaký je váš názor na provádění interrupcí na území České Republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano jsem pro provádění interrupcí.18184,98 %84,98 %  
Ne nejsem pro provádění interrupcí.188,45 %8,45 %  
Nevím.146,57 %6,57 %  

Graf

7. Do kterého týdne by se podle vás měla nejdéle dělat interrupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interrupce by se podle mě měla dělat jen do 12 týdne těhotenství. 11654,46 %54,46 %  
Interrupce by se podle mě měla dělat jen do 6 týdne těhotenství. 7032,86 %32,86 %  
Interrupce by se podle mě mohla dělat i po 12 týdnu těhotenství.2712,68 %12,68 %  

Graf

8. Měli by podle vás o interrupci rozhodovat oba rodiče??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne rozhodnout o interrupci by měla pouze žena sama.11453,52 %53,52 %  
Ano, měli by mít právo oba rodiče rozhodnout, jestli žena podstoupí interrupci.8338,97 %38,97 %  
Nevím.167,51 %7,51 %  

Graf

9. Co si myslíte o potratovém turismu a potratových lodích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím co jsou to potratové lodě .9042,25 %42,25 %  
Podle mě je potratový turismus dobrá věc a potratové lodě také.6831,92 %31,92 %  
Podle mě by měl být potratový turismus zakázán i potratové lodě.5525,82 %25,82 %  

Graf

10. Pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16577,46 %77,46 %  
Muž4822,54 %22,54 %  

Graf

11. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 2612056,34 %56,34 %  
27 - 506128,64 %28,64 %  
14 - 182411,27 %11,27 %  
51 a více83,76 %3,76 %  

Graf

12. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola zakončena maturitou10348,36 %48,36 %  
Vysoká škola6430,05 %30,05 %  
Základní škola2511,74 %11,74 %  
Střední odborné učiliště zakončené výučním listem125,63 %5,63 %  
Střední odborné učiliště zakončené maturitou94,23 %4,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy a víte, co znamená slovo eutanazie?

2. Jste pro povolení eutanazie na území České republiky?

3. Jakou formou by se podle vás měla vykonávat eutanazie?

4. Kteří pacienti by podle vás měli mít možnost podstoupit eutanazii?

5. Slyšel/a jste někdy a víte, co znamená slovo interrupce (potrat)?

6. Jaký je váš názor na provádění interrupcí na území České Republiky?

7. Do kterého týdne by se podle vás měla nejdéle dělat interrupce?

8. Měli by podle vás o interrupci rozhodovat oba rodiče??

9. Co si myslíte o potratovém turismu a potratových lodích?

10. Pohlaví.

11. Kolik je vám let?

12. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy a víte, co znamená slovo eutanazie?

2. Jste pro povolení eutanazie na území České republiky?

3. Jakou formou by se podle vás měla vykonávat eutanazie?

4. Kteří pacienti by podle vás měli mít možnost podstoupit eutanazii?

5. Slyšel/a jste někdy a víte, co znamená slovo interrupce (potrat)?

6. Jaký je váš názor na provádění interrupcí na území České Republiky?

7. Do kterého týdne by se podle vás měla nejdéle dělat interrupce?

8. Měli by podle vás o interrupci rozhodovat oba rodiče??

9. Co si myslíte o potratovém turismu a potratových lodích?

10. Pohlaví.

11. Kolik je vám let?

12. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krupičková, G.Právo na život - eutanazie a interrupce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pravo-na-zivot-eutanazie-a-i.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.