Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právo na život versus trest smrti

Právo na život versus trest smrti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Lednický
Šetření:13. 11. 2011 - 15. 11. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko / respondente, dovolte mi požádat Vás o vyplnění dotazníku k tématu „Právo na život versus trest smrti“, který bude součástí praktické části mé bakalářské práce. Na dotazy odpovídejte tak, že vyberete možnost, která Vám nejvíce vyhovuje. Odpovězte prosím na všechny otázky.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že by trest smrti měl být součástí trestního řádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D ) Spíše ne350 %50 %  
C ) Nevím116,67 %16,67 %  
A ) Rozhodně ano116,67 %16,67 %  
E ) Rozhodně ne116,67 %16,67 %  

Graf

2. Jaký názor zastáváte na přístup vůči zločincům v porovnání s nynější situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A ) Jsem pro tvrdší, nekompromisnější přístup.466,67 %66,67 %  
C ) Jsem pro humánnější, jemnější přístup.233,33 %33,33 %  

Graf

3. Myslíte si, že současná trestní politika vede ke snižování kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C ) Ne583,33 %83,33 %  
A ) Ano116,67 %16,67 %  

Graf

4. Listina základních práv a svobod by měla, dle Vašeho názoru, být respektována :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A ) Vždy a bez výjimky583,33 %83,33 %  
C ) Jen za konkrétních, jasně stanovených podmínek116,67 %16,67 %  

Graf

5. Má právo na život člověk, jemuž byla mimo vší pochybnost, řádným soudem, ve spravedlivém procesu, prokázána úkladná vražda jiného člověka ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A ) Ano, stále je to člověk a má svá lidská práva, tedy i právo na život.466,67 %66,67 %  
C ) Ne, úkladný vrah popřel Lidská práva jiného člověka a tím i svá.233,33 %33,33 %  

Graf

6. V případě, že by byl trest smrti možný, za jaký typ trestné činnosti by, dle Vašeho názoru, přicházel v úvahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C ) Pouze u nejtěžších zločinů, spáchaných nenapravitelnými recidivisty.350 %50 %  
D ) Trest smrti jednoznačně odmítám233,33 %33,33 %  
B ) Pouze za nejtěžší typy násilných zločinů, spáchaných kýmkoli.116,67 %16,67 %  

Graf

7. Co si myslíte o situaci, kdy odsouzenec na "Doživotí" spáchá ve výkonu trestu další těžký (násilný) zločin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C ) Jedná se o selhání personálu, případně systému. V takovém případě by měly být vyvozeny důsledky pro personál nebo změněn systém, nikoli trestán pachatel zločinu.350 %50 %  
A ) Jedná se o riziko, jež nelze nikdy zcela eliminovat. Je třeba humánními metodami motivovat odsouzence, aby se takového činu nedopustil.233,33 %33,33 %  
B ) Jedná se o typický příklad oprávněnosti trestu smrti.116,67 %16,67 %  

Graf

8. Jaký styl poprav byste preferoval/a v případě znovuzavedení trestu smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D ) Neveřejná poprava, s účastí úzkého okruhu osob - humánním způsobem583,33 %83,33 %  
A ) Veřejná poprava, s účastí široké veřejnosti - drastickým způsobem116,67 %16,67 %  

Graf

9. Máte za to, že oběť nebo pozůstalý po oběti zločinu odsouzence, by měl mít právo účastnit se ( pasivně nebo i aktivně) procesu popravy v případě znovuzavedení trestu smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A ) Rozhodně ano233,33 %33,33 %  
B ) Spíše ano116,67 %16,67 %  
D ) Spíše ne116,67 %16,67 %  
E ) Rozhodně ne116,67 %16,67 %  
C ) Nevím116,67 %16,67 %  

Graf

10. Jaký způsob usmrcení odsouzence k trestu smrti byste preferoval/a v případě znovuzavedení trestu smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A ) Humánní (smrtící injekce nebo jiný bezbolestný a maximálně důstojný postup)583,33 %83,33 %  
C ) Drastický ( upálení, ukamenování, naražení na kůl, ukřižování, předhození dravé zvěří, apod.)116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lednický, M.Právo na život versus trest smrti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pravo-na-zivot-versus-trest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.