Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Malinová
Šetření:07. 04. 2009 - 14. 04. 2009
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

na úvod bych se zmínila o tom, že jsem studentkou 3. ročníku ČZU v Praze a následující dotazník bych od Vás chtěla vyplnit s co nejpravdivějšími údaji. Bude sloužit jako podklad pro praktickou část mé bakalářské práce na téma "Právní regulace životního prostředí".

 

Předem Vám děkuji za Váš čas.

 

S přáním hezkého dne. Kristýna Malinová

 

Odpovědi respondentů

1. Jste zastáncem ochrany životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5990,77 %90,77 %  
ne69,23 %9,23 %  

Graf

2. Jste spokojeni se životním prostředím ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4163,08 %63,08 %  
ano2436,92 %36,92 %  

Graf

3. Snažíte se nějakým způsobem životní prostředí chránit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5787,69 %87,69 %  
ne812,31 %12,31 %  

Graf

4. Co vám nejvíce vadí na stavu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smog, prach4670,77 %70,77 %  
Nakládání s odpady4670,77 %70,77 %  
Znečištění vody3147,69 %47,69 %  
Hluk2030,77 %30,77 %  

Graf

5. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5381,54 %81,54 %  
ne1218,46 %18,46 %  

Graf

6. Chtěli byste nějakým způsobem přispět k určité nápravě životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6193,85 %93,85 %  
ne46,15 %6,15 %  

Graf

7. Z jakých zdrojů se o této problematice nejčastěji dozvídáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4772,31 %72,31 %  
Televize4366,15 %66,15 %  
Noviny2538,46 %38,46 %  
Odborné publikace1015,38 %15,38 %  
Zákoníky a právní předpisy23,08 %3,08 %  

Graf

8. Sledujete informace o stavu životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3452,31 %52,31 %  
ne3147,69 %47,69 %  

Graf

9. Pod pojmem Natura 2000 si představíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soustavu chráněných území5584,62 %84,62 %  
Zdraví prospěšnou biopotravinu812,31 %12,31 %  
Likvidace ekofarem11,54 %1,54 %  
Kácení lesů11,54 %1,54 %  

Graf

10. Jaká instituce se zabývá životním prostředím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo životního prostředí5686,15 %86,15 %  
Státní fond životního prostředí2436,92 %36,92 %  
Ministerstvo pro místní rozvoj1015,38 %15,38 %  
Ministerstvo průmyslu a obchodu710,77 %10,77 %  

Graf

11. Myslíte si, že by měli být větší sankce za porušování životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5889,23 %89,23 %  
ne710,77 %10,77 %  

Graf

12. Vaše věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 29 let5178,46 %78,46 %  
30 - 45 let69,23 %9,23 %  
do 15 let46,15 %6,15 %  
46 - 64 let34,62 %4,62 %  
65 a více11,54 %1,54 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4163,08 %63,08 %  
Muž2436,92 %36,92 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou3350,77 %50,77 %  
Vysoká škola1726,15 %26,15 %  
Základní škola913,85 %13,85 %  
Odborné vyučení bez maturity46,15 %6,15 %  
Jiné23,08 %3,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zastáncem ochrany životního prostředí?

2. Jste spokojeni se životním prostředím ve vašem okolí?

3. Snažíte se nějakým způsobem životní prostředí chránit?

4. Co vám nejvíce vadí na stavu životního prostředí?

5. Třídíte odpad?

6. Chtěli byste nějakým způsobem přispět k určité nápravě životního prostředí?

7. Z jakých zdrojů se o této problematice nejčastěji dozvídáte?

8. Sledujete informace o stavu životního prostředí?

9. Pod pojmem Natura 2000 si představíte:

10. Jaká instituce se zabývá životním prostředím?

11. Myslíte si, že by měli být větší sankce za porušování životního prostředí?

12. Vaše věková skupina

13. Pohlaví

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zastáncem ochrany životního prostředí?

2. Jste spokojeni se životním prostředím ve vašem okolí?

3. Snažíte se nějakým způsobem životní prostředí chránit?

4. Co vám nejvíce vadí na stavu životního prostředí?

5. Třídíte odpad?

6. Chtěli byste nějakým způsobem přispět k určité nápravě životního prostředí?

7. Z jakých zdrojů se o této problematice nejčastěji dozvídáte?

8. Sledujete informace o stavu životního prostředí?

9. Pod pojmem Natura 2000 si představíte:

10. Jaká instituce se zabývá životním prostředím?

11. Myslíte si, že by měli být větší sankce za porušování životního prostředí?

12. Vaše věková skupina

13. Pohlaví

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Malinová, K.Právo životního prostředí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pravo-zivotniho-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.