Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pravopis anglicismů

Pravopis anglicismů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Kimlová
Šetření:17. 04. 2016 - 21. 04. 2016
Počet respondentů:179
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží ke zjištění postojů českých mluvčích k přejatým slovům z angličtiny. Je určen pro respondenty všech věkových kategorií. Jste pro přijímání cizích slov z angličiny? Nakolik jste si jisti jejich pravopisem? Vadí Vám možnost zapisovat přejaté slovo více způsoby? Byli byste raději pro jeden spisovný tvar? Ke všem těmto otázkám máte nyní možnost vyjádřit svůj názor. Předem děkuji za vyplnění.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12067,04 %67,04 %  
muž5932,96 %32,96 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-308849,16 %49,16 %  
31-454122,91 %22,91 %  
15-203318,44 %18,44 %  
45-60105,59 %5,59 %  
61 a více42,23 %2,23 %  
14 a méně31,68 %1,68 %  

Graf

3. Jaké je Vaše doposud dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8044,69 %44,69 %  
vysokoškolské7039,11 %39,11 %  
základní2111,73 %11,73 %  
vyučen/a s maturitou52,79 %2,79 %  
střední bez maturity/vyučen31,68 %1,68 %  

Graf

4. Jaký je Váš názor na přejímání cizích slov do češtiny? (obecně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mi to nevadí8346,37 %46,37 %  
vůbec mi to nevadí5027,93 %27,93 %  
spíše mi to vadí2916,2 %16,2 %  
nevím126,7 %6,7 %  
velmi mi to vadí52,79 %2,79 %  

Graf

5. Jaký je Váš názor na přejímání slov z anglického jazyka? (např. management, basketball, best seller atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec mi to nevadí7441,34 %41,34 %  
spíše mi to nevadí6837,99 %37,99 %  
spíše mi to vadí2715,08 %15,08 %  
velmi mi to vadí63,35 %3,35 %  
nevím42,23 %2,23 %  

Graf

6. Označte, jaká je Vaše úroveň angličtiny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně pokročilý (B1)4424,58 %24,58 %  
vyšší (B2)4424,58 %24,58 %  
pokročilý (C1)3318,44 %18,44 %  
mírně pokročilý (A2)1910,61 %10,61 %  
jazykově způsobilý (C2)179,5 %9,5 %  
pokročilý začátečník (A1)137,26 %7,26 %  
úplný začátečník95,03 %5,03 %  

Graf

7. Myslíte si, že je důležité mít jednotná pravidla pro každé přejaté slovo z cizího jazyka? (např. anglické slovo "manager" by mělo jeden daný způsob zápisu, a to "manažer")

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7039,11 %39,11 %  
spíše nesouhlasím4424,58 %24,58 %  
nevím3318,44 %18,44 %  
naprosto souhlasím2111,73 %11,73 %  
určitě nesouhlasím116,15 %6,15 %  

Graf

8. Jak často hledáte pravidla pro psaní cizích slov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy, pokud si nejsem jistý/á jejich zápisem7843,58 %43,58 %  
nehledám, jejich pravopis odhaduji6234,64 %34,64 %  
nehledám, jsem si jistý/á jejich zápisem3921,79 %21,79 %  

Graf

9. Jaké zdroje využíváte pro vyhledávání pravopisu přejatých slov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávače – Google, Seznam atd.11966,48 %66,48 %  
Slovník cizích slov4927,37 %27,37 %  
Internetová jazyková příručka4122,91 %22,91 %  
žádné3620,11 %20,11 %  
Pravidla.cz (online web)3318,44 %18,44 %  
Pravidla českého pravopisu (tištěná verze)2513,97 %13,97 %  
SSJČ10,56 %0,56 %  
kamaradi cestinari10,56 %0,56 %  
mix vsech vyse uvedenych10,56 %0,56 %  
kombinace všech uvedených10,56 %0,56 %  
zeptám se sousedky10,56 %0,56 %  
a mnoho dalších10,56 %0,56 %  
většinou to vím - fotografická paměť10,56 %0,56 %  

Graf

10. Jak moc je pro Vás důležité psát přejatá slova správně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mi na tom záleží7843,58 %43,58 %  
velmi mi na tom záleží6636,87 %36,87 %  
je mi to jedno1810,06 %10,06 %  
spíše mi na tom nezáleží137,26 %7,26 %  
vůbec mi na tom nezáleží42,23 %2,23 %  

Graf

11. Jak často používáte psaný jazyk pro pracovní či studijní účely? (e-mail, dopisy, psaní seminárních prací atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně8245,81 %45,81 %  
několikrát týdně5530,73 %30,73 %  
několikrát do měsíce2916,2 %16,2 %  
1x týdně95,03 %5,03 %  
nikdy42,23 %2,23 %  

Graf

12. Záleží Vám na psaní správného tvaru slov přejatých při psaní oficiálních textů? (pracovní e-maily, školní práce, jiné dokumenty)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi mi na tom záleží13072,63 %72,63 %  
spíše mi na tom záleží4022,35 %22,35 %  
je mi to jedno42,23 %2,23 %  
spíše mi na tom nezáleží31,68 %1,68 %  
vůbec mi na tom nezáleží21,12 %1,12 %  

Graf

13. Jak často používáte psaný jazyk pro soukromou korespondenci? (soukromé e-maily, chatování, SMS, dopisy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně14279,33 %79,33 %  
několikrát týdně2312,85 %12,85 %  
několikrát do měsíce105,59 %5,59 %  
nikdy21,12 %1,12 %  
1x týdně21,12 %1,12 %  

Graf

14. Záleží Vám na psaní správného tvaru slov přejatých při soukromé komunikaci? (na sociálních sítích, soukromé e-maily, SMS, chatování...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mi na tom záleží8648,04 %48,04 %  
velmi mi na tom záleží4726,26 %26,26 %  
spíše mi na tom nezáleží2413,41 %13,41 %  
je mi to jedno137,26 %7,26 %  
vůbec mi na tom nezáleží95,03 %5,03 %  

Graf

15. Dáváte přednost slovům přejatým, nebo hledáte český ekvivalent?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na situaci9251,4 %51,4 %  
slova přejatá používám s mírou5430,17 %30,17 %  
český ekvivalent používám s mírou168,94 %8,94 %  
zásadně používám slova přejatá95,03 %5,03 %  
zásadně používám český ekvivalent84,47 %4,47 %  

Graf

16. Myslíte si, že anglicismy obohacují český jazyk, nebo ho spíše oslabují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše obohacují6837,99 %37,99 %  
spíše oslabují4625,7 %25,7 %  
nevím3418,99 %18,99 %  
určitě obohacují2111,73 %11,73 %  
určitě oslabují105,59 %5,59 %  

Graf

17. Odhadněte, kolik anglicismů (v %) přibližně obsahuje Vaše aktivní slovní zásoba (tj. slova, která běžně užívate a rozumíte jim)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-205832,4 %32,4 %  
0-104424,58 %24,58 %  
21-303117,32 %17,32 %  
nevím2212,29 %12,29 %  
50 a více137,26 %7,26 %  
31-40116,15 %6,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaký je Váš názor na přejímání slov z anglického jazyka? (např. management, basketball, best seller atd.)

  • odpověď vůbec mi to nevadí:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec mi to nevadí na otázku 4. Jaký je Váš názor na přejímání cizích slov do češtiny? (obecně)

9. Jaké zdroje využíváte pro vyhledávání pravopisu přejatých slov?

  • odpověď Vyhledávače – Google, Seznam atd.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 11. Jak často používáte psaný jazyk pro pracovní či studijní účely? (e-mail, dopisy, psaní seminárních prací atd.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše doposud dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš názor na přejímání cizích slov do češtiny? (obecně)

5. Jaký je Váš názor na přejímání slov z anglického jazyka? (např. management, basketball, best seller atd.)

6. Označte, jaká je Vaše úroveň angličtiny.

7. Myslíte si, že je důležité mít jednotná pravidla pro každé přejaté slovo z cizího jazyka? (např. anglické slovo "manager" by mělo jeden daný způsob zápisu, a to "manažer")

8. Jak často hledáte pravidla pro psaní cizích slov?

9. Jaké zdroje využíváte pro vyhledávání pravopisu přejatých slov?

10. Jak moc je pro Vás důležité psát přejatá slova správně?

11. Jak často používáte psaný jazyk pro pracovní či studijní účely? (e-mail, dopisy, psaní seminárních prací atd.)

12. Záleží Vám na psaní správného tvaru slov přejatých při psaní oficiálních textů? (pracovní e-maily, školní práce, jiné dokumenty)

13. Jak často používáte psaný jazyk pro soukromou korespondenci? (soukromé e-maily, chatování, SMS, dopisy)

14. Záleží Vám na psaní správného tvaru slov přejatých při soukromé komunikaci? (na sociálních sítích, soukromé e-maily, SMS, chatování...)

15. Dáváte přednost slovům přejatým, nebo hledáte český ekvivalent?

16. Myslíte si, že anglicismy obohacují český jazyk, nebo ho spíše oslabují?

17. Odhadněte, kolik anglicismů (v %) přibližně obsahuje Vaše aktivní slovní zásoba (tj. slova, která běžně užívate a rozumíte jim)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše doposud dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš názor na přejímání cizích slov do češtiny? (obecně)

5. Jaký je Váš názor na přejímání slov z anglického jazyka? (např. management, basketball, best seller atd.)

6. Označte, jaká je Vaše úroveň angličtiny.

7. Myslíte si, že je důležité mít jednotná pravidla pro každé přejaté slovo z cizího jazyka? (např. anglické slovo "manager" by mělo jeden daný způsob zápisu, a to "manažer")

8. Jak často hledáte pravidla pro psaní cizích slov?

9. Jaké zdroje využíváte pro vyhledávání pravopisu přejatých slov?

10. Jak moc je pro Vás důležité psát přejatá slova správně?

11. Jak často používáte psaný jazyk pro pracovní či studijní účely? (e-mail, dopisy, psaní seminárních prací atd.)

12. Záleží Vám na psaní správného tvaru slov přejatých při psaní oficiálních textů? (pracovní e-maily, školní práce, jiné dokumenty)

13. Jak často používáte psaný jazyk pro soukromou korespondenci? (soukromé e-maily, chatování, SMS, dopisy)

14. Záleží Vám na psaní správného tvaru slov přejatých při soukromé komunikaci? (na sociálních sítích, soukromé e-maily, SMS, chatování...)

15. Dáváte přednost slovům přejatým, nebo hledáte český ekvivalent?

16. Myslíte si, že anglicismy obohacují český jazyk, nebo ho spíše oslabují?

17. Odhadněte, kolik anglicismů (v %) přibližně obsahuje Vaše aktivní slovní zásoba (tj. slova, která běžně užívate a rozumíte jim)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kimlová, M.Pravopis anglicismů (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pravopis-anglicismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.