Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Budete mít po škole dostatečnou praxi?

Budete mít po škole dostatečnou praxi?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Mesárošová
Šetření:06. 06. 2013 - 13. 06. 2013
Počet respondentů:182
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda mají studenti zkušenost s praxí při studiu a zda mají po ukončení studia relevantní pracovní zkušenosti, které mohou nabídnout potenciálnímu zaměstnavateli.

Děkuji za vyplnění

Petra

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13674,73 %74,73 %  
Muž4625,27 %25,27 %  

Graf

2. Váš věk je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2513775,27 %75,27 %  
25-353117,03 %17,03 %  
15-18 let105,49 %5,49 %  
Více než 3542,2 %2,2 %  

Graf

3. Studujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12870,33 %70,33 %  
Nestuduji2111,54 %11,54 %  
SŠ (SOU atp.)2010,99 %10,99 %  
VOŠ137,14 %7,14 %  

Graf

4. Studujete obor

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní (filozofie, jazyky, historie…)6736,81 %36,81 %  
Jiný obor5831,87 %31,87 %  
Přírodovědný (biologie, zdravotnictví, zoologie…)2513,74 %13,74 %  
Technický (matematika, IT…)2312,64 %12,64 %  
Všeobecné vzdělání (gymnázium)94,95 %4,95 %  

Graf

5. Nabízela Vám škola během studia možnost praxe delší než 14 dní (není myšlena povinná školní praxe, ale dobrovolná praxe „navíc“)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13674,73 %74,73 %  
Ano4625,27 %25,27 %  

Graf

6. Uvítal/a byste, kdyby Vám tuto možnost získání praxe škola nabídla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a rád bych toho využil/a11261,54 %61,54 %  
Ano, ale nevím, jestli bych toho využil/a4826,37 %26,37 %  
Nevím158,24 %8,24 %  
Ne73,85 %3,85 %  

Graf

7. Už jste si někdy sám/sama našel/našla brigádu blízkou oboru, který studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9451,65 %51,65 %  
Ano8848,35 %48,35 %  

Graf

8. Budete mít po ukončení studia nějakou pracovní zkušenost, kterou si napíšete do svého životopisu jako praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11462,64 %62,64 %  
Ne6837,36 %37,36 %  

Graf

9. Pokud ano, jak dlouhou praxi, kterou můžete prokázat ve svém životopise, máte za sebou (v rámci různých brigád vše dohromady)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné6334,62 %34,62 %  
1-3 měsíce na plný úvazek3217,58 %17,58 %  
Méně než 1 měsíc na plný úvazek (tj. 160 hodin)2614,29 %14,29 %  
Více než 1 rok na plný úvazek2413,19 %13,19 %  
3-6 měsíců na plný úvazek2212,09 %12,09 %  
Více než 6 měsíců na plný úvazek158,24 %8,24 %  

Graf

10. Plánujete po ukončení studia nastoupit do práce, která odpovídala Vašemu vystudovanému oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chci práci ve studovaném oboru12568,68 %68,68 %  
Nevím3720,33 %20,33 %  
Ne, chci si najít práci úplně v jiném oboru2010,99 %10,99 %  

Graf

11. Myslíte si, že se budete po ukončení studia potýkat při hledání práce s nedostatkem praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, čekám to10155,49 %55,49 %  
Ne, snad dostanu příležitost praxi někde získat4323,63 %23,63 %  
Vůbec to teď neřeším2513,74 %13,74 %  
Nevím137,14 %7,14 %  

Graf

12. Chodíte na letní brigády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně10658,24 %58,24 %  
Spíše ne5128,02 %28,02 %  
Ne, vůbec2513,74 %13,74 %  

Graf

13. V kolika letech jste poprvé byl/a na letní brigádě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-169552,2 %52,2 %  
16-185429,67 %29,67 %  
Více než 18179,34 %9,34 %  
Nikdy jsem nebyl168,79 %8,79 %  

Graf

14. Využil/a byste nabídky stáže ve firmě, kde byste měl/a možnost získat praxi, i když by to nebylo placené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zní to zajímavě10758,79 %58,79 %  
Nevím, možná4826,37 %26,37 %  
Ne, bez peněz to pro mě nemá motivaci2714,84 %14,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Váš věk je

3. Studujete

4. Studujete obor

5. Nabízela Vám škola během studia možnost praxe delší než 14 dní (není myšlena povinná školní praxe, ale dobrovolná praxe „navíc“)?

6. Uvítal/a byste, kdyby Vám tuto možnost získání praxe škola nabídla?

7. Už jste si někdy sám/sama našel/našla brigádu blízkou oboru, který studujete?

8. Budete mít po ukončení studia nějakou pracovní zkušenost, kterou si napíšete do svého životopisu jako praxi?

9. Pokud ano, jak dlouhou praxi, kterou můžete prokázat ve svém životopise, máte za sebou (v rámci různých brigád vše dohromady)?

10. Plánujete po ukončení studia nastoupit do práce, která odpovídala Vašemu vystudovanému oboru?

11. Myslíte si, že se budete po ukončení studia potýkat při hledání práce s nedostatkem praxe?

12. Chodíte na letní brigády?

13. V kolika letech jste poprvé byl/a na letní brigádě?

14. Využil/a byste nabídky stáže ve firmě, kde byste měl/a možnost získat praxi, i když by to nebylo placené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Váš věk je

3. Studujete

4. Studujete obor

5. Nabízela Vám škola během studia možnost praxe delší než 14 dní (není myšlena povinná školní praxe, ale dobrovolná praxe „navíc“)?

6. Uvítal/a byste, kdyby Vám tuto možnost získání praxe škola nabídla?

7. Už jste si někdy sám/sama našel/našla brigádu blízkou oboru, který studujete?

8. Budete mít po ukončení studia nějakou pracovní zkušenost, kterou si napíšete do svého životopisu jako praxi?

9. Pokud ano, jak dlouhou praxi, kterou můžete prokázat ve svém životopise, máte za sebou (v rámci různých brigád vše dohromady)?

10. Plánujete po ukončení studia nastoupit do práce, která odpovídala Vašemu vystudovanému oboru?

11. Myslíte si, že se budete po ukončení studia potýkat při hledání práce s nedostatkem praxe?

12. Chodíte na letní brigády?

13. V kolika letech jste poprvé byl/a na letní brigádě?

14. Využil/a byste nabídky stáže ve firmě, kde byste měl/a možnost získat praxi, i když by to nebylo placené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mesárošová, P.Budete mít po škole dostatečnou praxi? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://praxe-po-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.