Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Praxe v oboru, který studujete.

Praxe v oboru, který studujete.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kolja Shmilyak
Šetření:18. 11. 2012 - 21. 11. 2012
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění krátkého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem prezenčního studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12493,23 %93,23 %  
Ne96,77 %6,77 %  

Graf

2. Pracujete při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8165,32 %60,9 %  
Ne4334,68 %32,33 %  

Graf

3. Pracujete v oboru, který studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5264,2 %39,1 %  
Ano2935,8 %21,8 %  

Graf

4. Měli byste zájem pracovat v oboru při prezenčním studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku, Nepracuji a ani pracovat nechci → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11895,16 %88,72 %  
Ne64,84 %4,51 %  

Graf

5. Kolik dní si můžete dovolit pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1otázka č. 6, 2otázka č. 6, 3otázka č. 6, 4otázka č. 6, 5otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35546,61 %41,35 %  
23529,66 %26,32 %  
41613,56 %12,03 %  
197,63 %6,77 %  
532,54 %2,26 %  

Graf

6. Představte si, že při studiu pracujete na nekvalifikované pozici (např.: vrátný, skladník, doplňovač regálů...) za 100 K/hod. Byli byste ochotní obětovat tuto pracovní pozici za pozici kvalifikovanou za 90 Kč/hod pro získání praxe vašem oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11093,22 %82,71 %  
Ne86,78 %6,02 %  

Graf

7. Jste studentem bakalářského studia nebo magisterského?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářského6756,78 %50,38 %  
magisterského5143,22 %38,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pracujete při studiu?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Pracujete v oboru, který studujete?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Pracujete v oboru, který studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem prezenčního studia?

2. Pracujete při studiu?

3. Pracujete v oboru, který studujete?

4. Měli byste zájem pracovat v oboru při prezenčním studiu?

5. Kolik dní si můžete dovolit pracovat?

6. Představte si, že při studiu pracujete na nekvalifikované pozici (např.: vrátný, skladník, doplňovač regálů...) za 100 K/hod. Byli byste ochotní obětovat tuto pracovní pozici za pozici kvalifikovanou za 90 Kč/hod pro získání praxe vašem oboru?

7. Jste studentem bakalářského studia nebo magisterského?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem prezenčního studia?

2. Pracujete při studiu?

3. Pracujete v oboru, který studujete?

4. Měli byste zájem pracovat v oboru při prezenčním studiu?

5. Kolik dní si můžete dovolit pracovat?

6. Představte si, že při studiu pracujete na nekvalifikované pozici (např.: vrátný, skladník, doplňovač regálů...) za 100 K/hod. Byli byste ochotní obětovat tuto pracovní pozici za pozici kvalifikovanou za 90 Kč/hod pro získání praxe vašem oboru?

7. Jste studentem bakalářského studia nebo magisterského?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Shmilyak, K.Praxe v oboru, který studujete. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://praxe-v-oboru-ktery-studujet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.