Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prázdninový provoz v mateřských školách

Prázdninový provoz v mateřských školách

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 21. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Kolář
Šetření:28. 09. 2011 - 08. 10. 2011
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

prosím všechny, kdo mohou obětovat chvilku času, o vyplnění dotazníku ze služeb městských částí, nebo obcí - fungování mateřských školek v prázdninovém období. Výsledky použiji ve své práci v rámci studia na VOŠ.

Průzkum je anonymní.

Děkuji za váš čas.

Jan Kolář

Odpovědi respondentů

1. Uvítal/a byste otevřenou školku o prázdninách v místě bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3792,5 %92,5 %  
ne37,5 %7,5 %  

Graf

2. Měla by být školka otevřena po celou dobu prázdnin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2870 %70 %  
ne1230 %30 %  

Graf

3. Vyhovuje vám systém zápisu do školek v prázdninovém provozu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2562,5 %62,5 %  
ano1537,5 %37,5 %  

Graf

4. Uvítal/a byste zápis do školek s prázdninovým provozem na jednom místě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2870 %70 %  
ne1230 %30 %  

Graf

5. Máte dostatek informací o prázdninovém provozu mateřských školek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2152,5 %52,5 %  
ne1947,5 %47,5 %  

Graf

6. Kolik školek s prázdninovým provozem využíváte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12152,5 %52,5 %  
21127,5 %27,5 %  
3717,5 %17,5 %  
512,5 %2,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.64
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.58
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Je počet míst ve školkách s prázdninovým provozem dostatečný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2870 %70 %  
ano1230 %30 %  

Graf

8. Byl/a byste ochotný/á zaplatit i vyšší příspěvek v domovské školce, pokud by byla otevřená přes prázdniny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2357,5 %57,5 %  
ne1742,5 %42,5 %  

Graf

9. V rozmezí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 - 1000 Kč2767,5 %67,5 %  
více než 1000 Kč1332,5 %32,5 %  

Graf

10. Musíte do školky dojíždět déle než :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 min.2972,5 %72,5 %  
30 min1127,5 %27,5 %  

Graf

11. Musíte do školky v prázdninovém provozu dojíždět déle než :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 min2050 %50 %  
10 min.1230 %30 %  
60 min.820 %20 %  

Graf

12. Můžete umístit dítě v soukromé školce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2972,5 %72,5 %  
ano1127,5 %27,5 %  

Graf

13. Přispívá vám zaměstnavatel na soukromou školku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3587,5 %87,5 %  
ano512,5 %12,5 %  

Graf

14. Máte možnost umístit dítě i jinam než do školky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3177,5 %77,5 %  
ano922,5 %22,5 %  

Graf

15. Máte v zaměstnání firemní školku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3690 %90 %  
ano410 %10 %  

Graf

16. Umožňuje vám zaměstnavatel přes prázdniny čerpání neplaceného volna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2665 %65 %  
ano1435 %35 %  

Graf

17. Máte :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 dítě2562,5 %62,5 %  
2 děti1332,5 %32,5 %  
více než 2 děti25 %5 %  

Graf

18. Je vám :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi 20 a 30 lety2050 %50 %  
mezi 30 a 40 lety1742,5 %42,5 %  
méně než 20 let37,5 %7,5 %  

Graf

19. Bydlíte v obci :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s více než 1 mil. obyvatel2357,5 %57,5 %  
méně než s 10 000 obyvateli922,5 %22,5 %  
mezi 500 000 - 1 000 000 obyvatel37,5 %7,5 %  
mezi 10 000 - 50 000 obyvateli37,5 %7,5 %  
mezi 50 000 - 100 000 obyvateli12,5 %2,5 %  
mezi 100 000 - 500 000 obyvateli12,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vyhovuje vám systém zápisu do školek v prázdninovém provozu?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 1000 Kč na otázku 9. V rozmezí

8. Byl/a byste ochotný/á zaplatit i vyšší příspěvek v domovské školce, pokud by byla otevřená přes prázdniny?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 1000 Kč na otázku 9. V rozmezí

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uvítal/a byste otevřenou školku o prázdninách v místě bydliště?

2. Měla by být školka otevřena po celou dobu prázdnin?

3. Vyhovuje vám systém zápisu do školek v prázdninovém provozu?

4. Uvítal/a byste zápis do školek s prázdninovým provozem na jednom místě?

5. Máte dostatek informací o prázdninovém provozu mateřských školek?

6. Kolik školek s prázdninovým provozem využíváte?

7. Je počet míst ve školkách s prázdninovým provozem dostatečný?

8. Byl/a byste ochotný/á zaplatit i vyšší příspěvek v domovské školce, pokud by byla otevřená přes prázdniny?

9. V rozmezí

10. Musíte do školky dojíždět déle než :

11. Musíte do školky v prázdninovém provozu dojíždět déle než :

12. Můžete umístit dítě v soukromé školce?

13. Přispívá vám zaměstnavatel na soukromou školku?

14. Máte možnost umístit dítě i jinam než do školky?

15. Máte v zaměstnání firemní školku?

16. Umožňuje vám zaměstnavatel přes prázdniny čerpání neplaceného volna?

17. Máte :

18. Je vám :

19. Bydlíte v obci :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uvítal/a byste otevřenou školku o prázdninách v místě bydliště?

2. Měla by být školka otevřena po celou dobu prázdnin?

3. Vyhovuje vám systém zápisu do školek v prázdninovém provozu?

4. Uvítal/a byste zápis do školek s prázdninovým provozem na jednom místě?

5. Máte dostatek informací o prázdninovém provozu mateřských školek?

6. Kolik školek s prázdninovým provozem využíváte?

7. Je počet míst ve školkách s prázdninovým provozem dostatečný?

8. Byl/a byste ochotný/á zaplatit i vyšší příspěvek v domovské školce, pokud by byla otevřená přes prázdniny?

9. V rozmezí

10. Musíte do školky dojíždět déle než :

11. Musíte do školky v prázdninovém provozu dojíždět déle než :

12. Můžete umístit dítě v soukromé školce?

13. Přispívá vám zaměstnavatel na soukromou školku?

14. Máte možnost umístit dítě i jinam než do školky?

15. Máte v zaměstnání firemní školku?

16. Umožňuje vám zaměstnavatel přes prázdniny čerpání neplaceného volna?

17. Máte :

18. Je vám :

19. Bydlíte v obci :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (71,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolář, J.Prázdninový provoz v mateřských školách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prazdninovy-provoz-v-matersk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.