Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pražská mládež a drogy

Pražská mládež a drogy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vimpelová
Šetření:31. 03. 2010 - 01. 04. 2010
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové práce.

Dotazník je určen pro respondenty ve věku 15 – 29 let žijící (studující, pracující) v Praze.
Cílem je zjistit názory a zkušenosti pražské mládeže týkající se drogové problematiky.
Předem moc děkuji za Vaši ochotu a čas!
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte názor na novelizaci trestního zákona - snížení trestné sazby za přechovávání konopných drog a pěstování rostlin obsahující psychotropní látky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3931,97 %35,78 %  
spíše souhlasím3427,87 %31,19 %  
spíše nesouhlasím2722,13 %24,77 %  
nesouhlasím1512,3 %13,76 %  
nevím75,74 %6,42 %  

Graf

2. Myslíte si, že by se měla zlegalizovat marihuana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4839,34 %44,04 %  
spíše ne3226,23 %29,36 %  
ne2923,77 %26,61 %  
ano1310,66 %11,93 %  

Graf

3. Jaký máte názor na možnost legalizace léčby konopím u těžko léčitelných nemocí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s legalizací souhlasím, ale jen u léčby probíhající pod dohledem lékaře7662,3 %69,72 %  
souhlasím s legalizací i s užitím konopí pacientem bez dohledu lékaře4133,61 %37,61 %  
s legalizací nesouhlasím54,1 %4,59 %  

Graf

4. Pěstujete konopí pro vlastní potřebu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11997,54 %109,17 %  
ano32,46 %2,75 %  

Graf

5. Užil/a jste někdy nelegální drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6754,92 %61,47 %  
ne5545,08 %50,46 %  

Graf

6. Jakou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marihuanu5277,61 %47,71 %  
nic811,94 %7,34 %  
hašiš34,48 %2,75 %  
kokain22,99 %1,83 %  
LSD11,49 %0,92 %  
pervitin11,49 %0,92 %  

Graf

7. Z jakého důvodu jste drogu užil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku4770,15 %43,12 %  
z nudy, pro zábavu1522,39 %13,76 %  
pro zintenzivnění zážitku1420,9 %12,84 %  
z touhy po mystickém zážiku, halucinaci, změny vnímání913,43 %8,26 %  
z touhy po euforickém zážitku913,43 %8,26 %  
z nátlaku přátel či vlivlu prostředí811,94 %7,34 %  
pro zvýšení energie, potlačení únavy68,96 %5,5 %  
z úzkosti, útěku od problémů57,46 %4,59 %  
pro zvýšení sebedůvěry11,49 %0,92 %  

Graf

8. Jakou jste měl/a s drogou zkušenost (po prvním užití)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladnou2841,79 %25,69 %  
kladnou2029,85 %18,35 %  
spíše zápornou1217,91 %11,01 %  
zápornou710,45 %6,42 %  

Graf

9. Užil/a jste drogu znovu při další příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, neměl/a jsem zatím další příležitostotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4668,66 %42,2 %  
ne1928,36 %17,43 %  
neměl/a jsem zatím další příležitost22,99 %1,83 %  

Graf

10. Pokud drogu v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za několi měsíců1862,07 %16,51 %  
1x-2x měsíčně620,69 %5,5 %  
1x-2x týdně413,79 %3,67 %  
denně13,45 %0,92 %  

Graf

11. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřinesla by mi žádný užitek3445,95 %31,19 %  
ze ztráty kontroly nad vlastním jednání2736,49 %24,77 %  
z přesvědčení (např. náboženského, politického)2229,73 %20,18 %  
z neznalosti, ze strachu z neznáma1418,92 %12,84 %  
z možnosti závislosti1216,22 %11,01 %  
ze zdravotních potíží34,05 %2,75 %  

Graf

12. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7863,93 %71,56 %  
muž4436,07 %40,37 %  

Graf

13. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 24 let5645,9 %51,38 %  
25 - 29 let5545,08 %50,46 %  
15 - 19 let119,02 %10,09 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6553,28 %59,63 %  
vysokoškolské4940,16 %44,95 %  
základní86,56 %7,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Užil/a jste někdy nelegální drogu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi marihuanu na otázku 6. Jakou?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro zintenzivnění zážitku na otázku 7. Z jakého důvodu jste drogu užil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi z nudy, pro zábavu na otázku 7. Z jakého důvodu jste drogu užil/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 7. Z jakého důvodu jste drogu užil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kladnou na otázku 8. Jakou jste měl/a s drogou zkušenost (po prvním užití)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 8. Jakou jste měl/a s drogou zkušenost (po prvním užití)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Užil/a jste drogu znovu při další příležitosti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Užil/a jste drogu znovu při další příležitosti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za několi měsíců na otázku 10. Pokud drogu v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z přesvědčení (např. náboženského, politického) na otázku 11. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z neznalosti, ze strachu z neznáma na otázku 11. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?

6. Jakou?

 • odpověď marihuanu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Užil/a jste drogu znovu při další příležitosti?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z nudy, pro zábavu na otázku 7. Z jakého důvodu jste drogu užil/a?

9. Užil/a jste drogu znovu při další příležitosti?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za několi měsíců na otázku 10. Pokud drogu v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi kladnou na otázku 8. Jakou jste měl/a s drogou zkušenost (po prvním užití)?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro zintenzivnění zážitku na otázku 7. Z jakého důvodu jste drogu užil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký máte názor na novelizaci trestního zákona - snížení trestné sazby za přechovávání konopných drog a pěstování rostlin obsahující psychotropní látky?

2. Myslíte si, že by se měla zlegalizovat marihuana?

3. Jaký máte názor na možnost legalizace léčby konopím u těžko léčitelných nemocí?

4. Pěstujete konopí pro vlastní potřebu?

5. Užil/a jste někdy nelegální drogu?

6. Jakou?

7. Z jakého důvodu jste drogu užil/a?

8. Jakou jste měl/a s drogou zkušenost (po prvním užití)?

9. Užil/a jste drogu znovu při další příležitosti?

10. Pokud drogu v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

11. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Jaký je Váš věk?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký máte názor na novelizaci trestního zákona - snížení trestné sazby za přechovávání konopných drog a pěstování rostlin obsahující psychotropní látky?

2. Myslíte si, že by se měla zlegalizovat marihuana?

3. Jaký máte názor na možnost legalizace léčby konopím u těžko léčitelných nemocí?

4. Pěstujete konopí pro vlastní potřebu?

5. Užil/a jste někdy nelegální drogu?

6. Jakou?

7. Z jakého důvodu jste drogu užil/a?

8. Jakou jste měl/a s drogou zkušenost (po prvním užití)?

9. Užil/a jste drogu znovu při další příležitosti?

10. Pokud drogu v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

11. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Jaký je Váš věk?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vimpelová, L.Pražská mládež a drogy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prazska-mladez-a-drogy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.