Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Historie - problematika Pražského jara

Historie - problematika Pražského jara

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Procházková
Šetření:13. 03. 2012 - 02. 04. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den vážení dotazovaní,

tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Jsem studentkou SVŠE Znojmo a Vaše odpovědi mi pomohou při zpracování mé bakalářské práce. Děkuji.

Eva Procházková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3052,63 %52,63 %  
muž2747,37 %47,37 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ a učiliště4680,7 %80,7 %  
VOŠ a VŠ1119,3 %19,3 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-305291,23 %91,23 %  
31-6058,77 %8,77 %  

Graf

4. Co znamená pojem Pražské jaro? (z hlediska historie):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

období politického uvolnění v ČSR

1967-8 doba před srpnem, poleveni rezimu - snaha o liberizaci a reformy

Bylo vyvrcholením různorodých snah o reformu státního socialismu sovětského typu, který byl v té či oné míře násilně zaveden ve všech zemích východního bloku

Doba, kdy vojska Varšavské smlouvy a Sovětského svazu vstoupily do tehdejšího Československa

dočasné uvolnění totalitních poměrů na jaře 1968

dosáhnout uvolnění režimu

Došlo k uvolnění režimu

Jde o počátek obrodného procesu v Československu. Snaha o demokratický socialismus. Zrušena cenzura, vznik nových politických organizacích, proběhly změny v politice, podniky získaly větší pravomoce atd.

Každoroční fetival vážné hudby, k výročí úmrtí Bedřicha smetany

Krátká doba (pár měsíců) uvolnění režimu u nás s možností větší volností a rozšíření svobody projevu. Kdyby nebylo prerušeno vpádem vojsk "spřátelených zemí", vedlo by nejspíše k odtřžení od Sovětského bloku.

liberalizační hnutí

Mírné uvolnění politického napětí v roce 1968 v tehdejším Československu. SSSR následně odpovědělo vtrhnutím vojsk a okupací v srpnu 1968.

netuším:)

Nevím

Nevím

období částečného politického uvolnění, které bylo potlačeno vpádem vojsk varšavské smlouvy na území Československa 1968

obdobi kvazidemokratizase socialismu v ceskoslovensku, predevsim zruseni cenzury

období politického uvolnění v Československu, pokus uvolnit režim a urychlit proces demokratizace

období politického uvolnění, nástup Dubčeka 1968

období politického uvolňování v roce 68 a násladné obsazení československa ruskými vojsky

období před okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy a Sovětského svazu

období různých reforem a pokusů o uvolnění totalitní společnosti

Období tání.

období uvolnění v komunistickém režimu, zrušení cenzury, plány na reformy (které ale už nestihly být realizovány). celkové zlepšení nálady lidí, spousta umělecké produkce apod.

Období, kdy se uvolňoval politický systém v ČR, zejména šlo o svobodu v tisku a nastartování ekonomických reforem. Mimochodem čerpal Gorbačov, když starotval perestrojku. Jinak vojenská intervence měla víc úhlů pohledu a byl to složitější problém, který nelez na těch pár řádků popsat.

Okupace vojsky sovětské armády

oslava výročí filharmonie

Podle me to je nejakej hudebni festival, ale to je tak vsecko :-D

Pojem souvisí s politickou situací roku 1968, kdy byla snaha nastolit demokracii.

Pokus o tzv. socialismus s lidskou tváří - snaha o uvolnění režimu a částečnou reformu komunismu v ČSSR.

pokus o vylepšení komunistického systému nenásilnou metodou

politické uvolnění

politické uvolnění v československu

politické uvolnění v československu.

Politické uvolnění v zemi, naděje pro svobodnější podmínky-rok 1968

postupné uvolňování poměrů v reálném socialismu, větší svoboda médií, snaha o reformu, ale ne svržení socialistického režimu

Pro mě Pražské jaro znamená hudební festival. Jinak okupace československa v roce 1967 -1968

první svobodnější období národa od roku 1948

Příchod ruských vojsk do naší země

Reformní proces v komunistické straně ČSSR v roce 1968.

rok 1968 - příjezd ruských tanků do Prahy

snaha o demokratizaci, vymanění se sovětskému režimu

Snaha o politickou reformu v Československu, která vyvrcholila tím, že sovětský svaz vyslal vojsko k okupaci našeho státu.

Snaha příblížit se demokracii.

Tzv. období "tání" v tehdejší komunistické politice naší země, které vyvrcholilo okupací vojsk Varšavské smlouvy. Československo se poté muselo podřídit diktátu z Moskvy a vše bylo znovu ve starých kolejích...

Tzv. politické uvolnění, dobrá nálada

úctihodný zážítek

uvolneni politicke atmosfery do roku 68

uvolnění politického napětí v tehdejším ČSR, konaly se reformy, které následně v srpnu přijely potlačit sovětská vojska... asi

Uvolnění poměrů a částečná demokratizace komunistického/reálně socialistického režimu.

Uvolnění původního režimu z r. 1948, snaha o přerod v lidštější formu socialismu.

Uvolnění režimu ze strany KSČ v tehdejším československu. Malý krůček k demokracii.

vpád vojsk varšavské smlouvy , potlačení plánovaných demokratický reforem sověty. Pražské jaro - Jaro národům, snaha o probuzení, obnovu, změnu dosavadní politických poměrů

Vůbec nevím, nezajímá.

Vzpoura mladých lidí proti tehdejšímu režimu.

Začalo v roce 1967 a bylo to politicke uvolnění Československa

Zahájení demokratizece vedení v čsr, které bylo vojensky potlačeno.Po potlačení snah začalo období dlouholeté okupace.

5. Kdy bylo Pražské jaro? Napiště rok.:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19685392,98 %92,98 %  
206311,75 %1,75 %  
192911,75 %1,75 %  
201011,75 %1,75 %  
6711,75 %1,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1968
Minimum:1968
Maximum:1968
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:1968
Modus:1968

Graf

6. Jak hodnotíte Pražské jaro?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladně4578,95 %78,95 %  
záporně1221,05 %21,05 %  

Graf

7. Jak hodně ovlivnily tyto události další politický vývoj našeho státu. Označte na stupnici. (známkování jako ve škole, 1 je nejvíc):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12340,35 %40,35 %  
21831,58 %31,58 %  
31221,05 %21,05 %  
523,51 %3,51 %  
423,51 %3,51 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.91
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.78
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:2
Modus:1

Graf

8. Víte, jaké postavení zastával v době Pražského jara Antonín Novotný?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezident2136,84 %36,84 %  
ne712,28 %12,28 %  
Nevím58,77 %8,77 %  
prezident do jara 11,75 %1,75 %  
prezident, poté rezignoval11,75 %1,75 %  
třetí československý komunistický prezident 11,75 %1,75 %  
Byl v té době prezidentem?11,75 %1,75 %  
prezident11,75 %1,75 %  
netuším:)11,75 %1,75 %  
vedoucí funkcionář11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi president
byl prezidentem?
prezident ČSSR
tehdejší prezident ČSSR
V této době byl prezidentem a také i v čele stany. Snaha o vrcholný centralismus.
prezident v letech 1957-1968
prezident?
byl třetí československý komunistický prezident
Ano, vím.
Tajemník
Byl tomu nakloněn?
zpočátku prezident, pak donucen k rezignaci ale asi zůstal v předsednictvu ksč
Až do března 1968 byl prezidentem, poté nucen odstoupit.
generalni tajemnik uv ksc
Předseda ÚV KSČ, prezident.
své výsadní postavení 1. tajemníka ÚV KSČ postupně ztrácel, až je ztratil
vím
1729,82 %29,82 % 

Graf

9. Napiště alespoň jednu další osobnost spjatou s obdobím. (i ze zahraničí):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Alexander Dubček

A. Dubček

A. Dubček

A. Dubček

A. Dubček

A. Dubček, L. Svoboda, L. Vaculík, G. Husák...

Alexander Dubcek

Alexander Dubček

Alexander Dubček

Alexander Dubček

Alexander Dubček

Alexander Dubček, Ludvík Svoboda, František Kriegel...

Alexander Dubček, Oldřich Černík, Vasil Bilak, Smrkovský

alexandr dubcek, zdenek mlynar, ludvik svoboda

Alexandr Dubček

Alexandr Dubček

Alexandr Dubček

Alexandr Dubček

Alexandr Dubček

Alexandr Dubček

Alexandr Dubček.

Brežněv

Brežněv, Ludvík Svoboda

Dagmar Pecková

Dubček

Dubček

Dubček

Dubček

dubček

Dubček

Dubček

Dubček

Dubček

dubček

Dubček, Brežněv,

Dubček, Brežněv, Pelikán, Kosygin

Dubček, Chruščov

Dubček, Kriegel, Smrkovský

dubček, mlynář, šik, smrkovský

Dubček, Svoboda,

Dubček, Svoboda, Brežněv

Dubček, Šik, Novotný

František Kriegel, Husák

Franz Kafka, Brežněv

husak

Husák, Dubček

Jan Palach, Alexandr Dubček

Jaromír Jágr

Josef Smrkovský ,Alex. Dubček,Ldvík svoboda

Mick Jagger

netuším

nevím

nevím

Nevím

nevím

smetana

Václav Klaus

10. Jak se nazýváobdobí po Pražském jaru?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
normalizace2747,37 %47,37 %  
nevim1119,3 %19,3 %  
období normalizace35,26 %5,26 %  
nevím, éra Sovětského svazu? 11,75 %1,75 %  
srpen 1968, nevím11,75 %1,75 %  
Popražskojarní11,75 %1,75 %  
Jemitofuk11,75 %1,75 %  
normalizační období11,75 %1,75 %  
Pražské léto11,75 %1,75 %  
neim11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi to nevím
polednový vývoj
co ja wim? Poprazske jaro? :-D
Normalizase
netuším
sametová revoluce
normalizce
okupace vojsky varšavské smlouvy
Normalizační.
915,79 %15,79 % 

Graf

11. Jak odborně nazýváme obsazení země cizími vojsky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okupace3561,4 %61,4 %  
Invaze1017,54 %17,54 %  
vpád vojsk Varšavské smlouvy23,51 %3,51 %  
asi okupace armádami Varšavské smlouvy 11,75 %1,75 %  
invaze, popřípadě intervence11,75 %1,75 %  
nevím11,75 %1,75 %  
dobytí11,75 %1,75 %  
okupace, vojenská intervence, přátelská pomoc11,75 %1,75 %  
Zřejmě vojenská okupace11,75 %1,75 %  
Nevzpomenu si11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi Okupace.
invaze?
okupace?
35,26 %5,26 % 

Graf

12. Víte, jak se jmenoval nejznámnější manifest Pražského jara?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1526,32 %26,32 %  
Dva tisíce slov1221,05 %21,05 %  
2000 slov58,77 %8,77 %  
nevím58,77 %8,77 %  
Manifest Dva tisíce slov23,51 %3,51 %  
2 tisíce slov23,51 %3,51 %  
"Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem"11,75 %1,75 %  
2000 slov?11,75 %1,75 %  
Blesk11,75 %1,75 %  
netuším:)11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi varšavská smlouva
--
Dva tiscíce slov
Varsavska smlouva
Dva tisíce slov?
dvatisíce slov
Jediné co mě napadá je prohlášení Dva tisíce slov od Ludvíka Vaculíka.
Manifest svazu československých spisovatelů
charta
1000 slov
2000 slov.
20 000 slov
1221,05 %21,05 % 

Graf

13. Znáte nějaké spolky- politické či nepolitické, které patří do této doby?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bohužel

ČSAV

divadlo na zábradlí

Hlahol

CHARTA 77

Charta 77

Junák, nebo co já vím :))

JUVENA, ...

JZD

K 231 - Spol. polit. vězňů

kan, k-231

KAN, K231

KAN, Spolek čsl. spisovatelů

KAN.

klub angazovanych nestraniku

komunisti

Komunistická strana

KSČ

KSČ

KSČ

KSČ

KSČ

KSČ

KSČM

Moravske hnutí

Národní shromáždění

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

nee

netuším:)

nevím

nevím

nevím

nevzpomenu si

neznám

neznám

Neznám

pionýři a Svaz mládeže

sociální demokraté, KSČ

Sokol

Sparta Praha

svaz československých spisovatelů

šlechtické spolky

V této chvíli mě snad napadá pouze KAN - Klub angažovaných nestraníku

znám

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Věk:

5. Kdy bylo Pražské jaro? Napiště rok.:

6. Jak hodnotíte Pražské jaro?

7. Jak hodně ovlivnily tyto události další politický vývoj našeho státu. Označte na stupnici. (známkování jako ve škole, 1 je nejvíc):

8. Víte, jaké postavení zastával v době Pražského jara Antonín Novotný?

9. Napiště alespoň jednu další osobnost spjatou s obdobím. (i ze zahraničí):

10. Jak se nazýváobdobí po Pražském jaru?

11. Jak odborně nazýváme obsazení země cizími vojsky?

12. Víte, jak se jmenoval nejznámnější manifest Pražského jara?

13. Znáte nějaké spolky- politické či nepolitické, které patří do této doby?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Věk:

5. Kdy bylo Pražské jaro? Napiště rok.:

6. Jak hodnotíte Pražské jaro?

7. Jak hodně ovlivnily tyto události další politický vývoj našeho státu. Označte na stupnici. (známkování jako ve škole, 1 je nejvíc):

8. Víte, jaké postavení zastával v době Pražského jara Antonín Novotný?

9. Napiště alespoň jednu další osobnost spjatou s obdobím. (i ze zahraničí):

10. Jak se nazýváobdobí po Pražském jaru?

11. Jak odborně nazýváme obsazení země cizími vojsky?

12. Víte, jak se jmenoval nejznámnější manifest Pražského jara?

13. Znáte nějaké spolky- politické či nepolitické, které patří do této doby?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, E.Historie - problematika Pražského jara (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prazske-jaro-68.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.