Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konflikty

Konflikty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tadeáš Jindra
Šetření:28. 11. 2015 - 29. 11. 2015
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:67,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, v tomto dotazníku vás čeká několik otázek na téma konfliktů. Dotazník mi bude sloužit k potvrzení, či vyvrácení několika hypotéz ohledně konfliktů. Děkuji za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Zažil jste, NEBO jste byl svědkem konfliktu na pracovišti, kde jste pracoval. Nezáleží na typu pracovního úvazku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4386 %86 %  
ne714 %14 %  

Graf

2. Jak vám bylo? (vyberte jednu z možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný pocit1938 %38 %  
Cítil jsem vztek1530 %30 %  
Cítil jsem strach816 %16 %  
Bylo mi to jedno816 %16 %  

Graf

3. Byla práce v níž jste zažil/a konflikt, prací, kde musíte spolupracovat se svými spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3468 %68 %  
ne1632 %32 %  

Graf

4. Řešil/a jste někdy konflikt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3978 %78 %  
ne1122 %22 %  

Graf

5. Pří řešení konfliktu jsem využila rozum i intuici k jeho zdárnému překonání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4182 %82 %  
ne918 %18 %  

Graf

6. Pokud někdy došlo/dojde ke konfliktu, snažím se dovést lidi k usmíření.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4080 %80 %  
ne1020 %20 %  

Graf

7. Zažili jste někdy školení, nebo podobnou akci, zaměřenou na správné řešení konfliktů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3570 %70 %  
ano1530 %30 %  

Graf

8. Vyvolali jste někdy konflikt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2856 %56 %  
ne2244 %44 %  

Graf

9. Řešíte konflikt, nebo se z něj snažíte utéct?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se ho HNED řešit3162 %62 %  
Snažím se mu vyhýbat1938 %38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zažil jste, NEBO jste byl svědkem konfliktu na pracovišti, kde jste pracoval. Nezáleží na typu pracovního úvazku.

2. Jak vám bylo? (vyberte jednu z možností)

3. Byla práce v níž jste zažil/a konflikt, prací, kde musíte spolupracovat se svými spolupracovníky?

4. Řešil/a jste někdy konflikt?

5. Pří řešení konfliktu jsem využila rozum i intuici k jeho zdárnému překonání.

6. Pokud někdy došlo/dojde ke konfliktu, snažím se dovést lidi k usmíření.

7. Zažili jste někdy školení, nebo podobnou akci, zaměřenou na správné řešení konfliktů?

8. Vyvolali jste někdy konflikt?

9. Řešíte konflikt, nebo se z něj snažíte utéct?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zažil jste, NEBO jste byl svědkem konfliktu na pracovišti, kde jste pracoval. Nezáleží na typu pracovního úvazku.

2. Jak vám bylo? (vyberte jednu z možností)

3. Byla práce v níž jste zažil/a konflikt, prací, kde musíte spolupracovat se svými spolupracovníky?

4. Řešil/a jste někdy konflikt?

5. Pří řešení konfliktu jsem využila rozum i intuici k jeho zdárnému překonání.

6. Pokud někdy došlo/dojde ke konfliktu, snažím se dovést lidi k usmíření.

7. Zažili jste někdy školení, nebo podobnou akci, zaměřenou na správné řešení konfliktů?

8. Vyvolali jste někdy konflikt?

9. Řešíte konflikt, nebo se z něj snažíte utéct?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jindra, T.Konflikty (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://prechod-ze-ss-na-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.