Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Před rokem 1989 a současnost

Před rokem 1989 a současnost

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Bačák
Šetření:22. 10. 2023 - 07. 11. 2023
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zkoumat vztah respondentů k bývalému komunistickému režimu v Československu v porovnání se současnou situací s ohledem na různé parametry respondentů, jako jsou např. věk, pohlaví, politické postoje či sociální třída.

Dotazník je určen respondentům ve věku od 15 let.

Odpovědi respondentů

1. Jak se identifikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6651,16 %51,16 %  
Žena6046,51 %46,51 %  
Jiné32,33 %2,33 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-354434,11 %34,11 %  
45-603426,36 %26,36 %  
35-452116,28 %16,28 %  
18-251914,73 %14,73 %  
60+86,2 %6,2 %  
15-1832,33 %2,33 %  

Graf

3. Do které společenské třídy byste se zařadili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší střední třída6651,16 %51,16 %  
Vyšší střední třída4333,33 %33,33 %  
Nevím75,43 %5,43 %  
Dělnická třída75,43 %5,43 %  
Vyšší třída43,1 %3,1 %  
Spodní třída21,55 %1,55 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5844,96 %44,96 %  
Úplné střední (s maturitou)4333,33 %33,33 %  
Základní vč. nedokončeného1410,85 %10,85 %  
Vyšší odborné86,2 %6,2 %  
Střední vč. vyučení (bez maturity)64,65 %4,65 %  

Graf

5. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání jednoho z Vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední (s maturitou)5139,53 %39,53 %  
Vysokoškolské4937,98 %37,98 %  
Střední vč. vyučení (bez maturity)2317,83 %17,83 %  
Vyšší odborné53,88 %3,88 %  
Základní vč. nedokončeného10,78 %0,78 %  

Graf

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání druhého z Vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vč. vyučení (bez maturity)4736,43 %36,43 %  
Úplné střední (s maturitou)3728,68 %28,68 %  
Vysokoškolské2922,48 %22,48 %  
Vyšší odborné86,2 %6,2 %  
Základní vč. nedokončeného64,65 %4,65 %  
Nevím21,55 %1,55 %  

Graf

7. Ke které části politického spektra se přikláníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středopravice4232,56 %32,56 %  
Střed3426,36 %26,36 %  
Pravice2116,28 %16,28 %  
Středolevice1612,4 %12,4 %  
Levice107,75 %7,75 %  
Krajní pravice43,1 %3,1 %  
Krajní levice21,55 %1,55 %  

Graf

8. Se kterou politickou ideologií se nejvíce ztotožňujete?

Vlastní odpověď pŕípadně pište stylem odpovědí z nabídky

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberalismus3733,94 %28,68 %  
Sociální demokracie2724,77 %20,93 %  
Konzervatismus2321,1 %17,83 %  
Komunismus43,67 %3,1 %  
Nevím21,83 %1,55 %  
s žádnou21,83 %1,55 %  
S žádnou. Kladu důraz na spravedlivost (včetně vracení ukradeného), zodpovědnost, solidaritu se slabými, pravdivost (tedy ne politickou korektnost, právo se prohlašovat něčím, co dotyčný není, ale cítí se být atd.)10,92 %0,78 %  
libertariánství; anarchismus10,92 %0,78 %  
Politika mě nezajímá10,92 %0,78 %  
postanarchismus10,92 %0,78 %  
něco od každého10,92 %0,78 %  
Křesťanský socialismus10,92 %0,78 %  
strana mírného pokroku v mezích zákona10,92 %0,78 %  
socialismus10,92 %0,78 %  
KDU10,92 %0,78 %  
Smíšeně. Jsou mi sympatické některé myšlenky liberalismu, ale ne způsoby, jak jsou prosazovány. V jiných případech jsem více konzervativní.10,92 %0,78 %  
anarchismus 10,92 %0,78 %  
kapitalismus10,92 %0,78 %  
SPD10,92 %0,78 %  
progresivismus10,92 %0,78 %  

Graf

9. Odkud čerpáte své znalosti o bývalém komunistickém režimu v Československu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z vyprávění příbuzných/známých8465,12 %65,12 %  
Z médií (dokumenty, filmové adaptace atd.)7457,36 %57,36 %  
Z vlastního studia5542,64 %42,64 %  
Ze školní výuky5441,86 %41,86 %  
Prožil jsem za něj pouze část svého dětství3325,58 %25,58 %  
Prožil jsem za něj část svého dospělého života2922,48 %22,48 %  
Nečerpám/téměř nic o něm nevím21,55 %1,55 %  

Graf

Z nabídky vyberte, jak moc s následujícími výroky souhlasíte/nesouhlasíte

10. Současná situace je obecně lepší než za minulého režimu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7558,14 %58,14 %  
spíše souhlasím2418,6 %18,6 %  
spíše nesouhlasím1612,4 %12,4 %  
nesouhlasím86,2 %6,2 %  
nevím64,65 %4,65 %  

Graf

11. Současná situace je lepší než za minulého režimu v otázce dodržování lidských práv a svobod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9775,19 %75,19 %  
spíše souhlasím1813,95 %13,95 %  
nesouhlasím75,43 %5,43 %  
spíše nesouhlasím64,65 %4,65 %  
nevím10,78 %0,78 %  

Graf

12. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu života.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7457,36 %57,36 %  
spíše souhlasím2519,38 %19,38 %  
spíše nesouhlasím1410,85 %10,85 %  
nesouhlasím96,98 %6,98 %  
nevím75,43 %5,43 %  

Graf

13. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na sociální mobilitu (schopnost změnit své postavení ve společnosti).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8263,57 %63,57 %  
spíše souhlasím2519,38 %19,38 %  
nesouhlasím107,75 %7,75 %  
spíše nesouhlasím75,43 %5,43 %  
nevím53,88 %3,88 %  

Graf

14. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na možnosti trávení volného času či dovolené.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10379,84 %79,84 %  
spíše souhlasím1612,4 %12,4 %  
spíše nesouhlasím64,65 %4,65 %  
nesouhlasím43,1 %3,1 %  

Graf

15. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů, vzájemnou solidaritu a soudržnost ve společnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3627,91 %27,91 %  
nevím2620,16 %20,16 %  
spíše nesouhlasím2519,38 %19,38 %  
souhlasím2217,05 %17,05 %  
nesouhlasím2015,5 %15,5 %  

Graf

16. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň důvěry ve vládu, potažmo stát.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3325,58 %25,58 %  
souhlasím3224,81 %24,81 %  
nevím3124,03 %24,03 %  
nesouhlasím2116,28 %16,28 %  
spíše nesouhlasím129,3 %9,3 %  

Graf

17. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň a možnosti vzdělání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8968,99 %68,99 %  
spíše souhlasím2418,6 %18,6 %  
nesouhlasím75,43 %5,43 %  
spíše nesouhlasím64,65 %4,65 %  
nevím32,33 %2,33 %  

Graf

18. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň zdravotnictví.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6852,71 %52,71 %  
spíše souhlasím3325,58 %25,58 %  
nevím129,3 %9,3 %  
nesouhlasím96,98 %6,98 %  
spíše nesouhlasím75,43 %5,43 %  

Graf

19. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň sociálních služeb.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5542,64 %42,64 %  
spíše souhlasím3023,26 %23,26 %  
nevím2015,5 %15,5 %  
nesouhlasím1310,08 %10,08 %  
spíše nesouhlasím118,53 %8,53 %  

Graf

20. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň veřejné infrastruktury.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5744,19 %44,19 %  
spíše souhlasím3930,23 %30,23 %  
nevím1511,63 %11,63 %  
spíše nesouhlasím107,75 %7,75 %  
nesouhlasím86,2 %6,2 %  

Graf

21. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na péči o přírodu a životní prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7658,91 %58,91 %  
spíše souhlasím2217,05 %17,05 %  
nevím2015,5 %15,5 %  
spíše nesouhlasím75,43 %5,43 %  
nesouhlasím43,1 %3,1 %  

Graf

22. Jaký máte názor na myšlenky socialismu a komunismu obecně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní5342,4 %41,09 %  
Spíše negativní3628,8 %27,91 %  
Neutrální1814,4 %13,95 %  
Spíše pozitivní129,6 %9,3 %  
Pozitivní64,8 %4,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání jednoho z Vašich rodičů?

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání druhého z Vašich rodičů?

9. Odkud čerpáte své znalosti o bývalém komunistickém režimu v Československu?

 • odpověď Z médií (dokumenty, filmové adaptace atd.):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze školní výuky na otázku 9. Odkud čerpáte své znalosti o bývalém komunistickém režimu v Československu?

10. Současná situace je obecně lepší než za minulého režimu.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů, vzájemnou solidaritu a soudržnost ve společnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň důvěry ve vládu, potažmo stát.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 12. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu života.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Negativní na otázku 22. Jaký máte názor na myšlenky socialismu a komunismu obecně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středopravice na otázku 7. Ke které části politického spektra se přikláníte?

12. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu života.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů, vzájemnou solidaritu a soudržnost ve společnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň důvěry ve vládu, potažmo stát.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 10. Současná situace je obecně lepší než za minulého režimu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Negativní na otázku 22. Jaký máte názor na myšlenky socialismu a komunismu obecně?

13. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na sociální mobilitu (schopnost změnit své postavení ve společnosti).

 • odpověď souhlasím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň důvěry ve vládu, potažmo stát.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů, vzájemnou solidaritu a soudržnost ve společnosti.

15. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů, vzájemnou solidaritu a soudržnost ve společnosti.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 19. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň sociálních služeb.

21. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na péči o přírodu a životní prostředí.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů, vzájemnou solidaritu a soudržnost ve společnosti.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak se identifikujete?

2. Jaký je Váš věk?

3. Do které společenské třídy byste se zařadili?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání jednoho z Vašich rodičů?

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání druhého z Vašich rodičů?

7. Ke které části politického spektra se přikláníte?

8. Se kterou politickou ideologií se nejvíce ztotožňujete?

9. Odkud čerpáte své znalosti o bývalém komunistickém režimu v Československu?

10. Současná situace je obecně lepší než za minulého režimu.

11. Současná situace je lepší než za minulého režimu v otázce dodržování lidských práv a svobod.

12. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu života.

13. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na sociální mobilitu (schopnost změnit své postavení ve společnosti).

14. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na možnosti trávení volného času či dovolené.

15. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů, vzájemnou solidaritu a soudržnost ve společnosti.

16. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň důvěry ve vládu, potažmo stát.

17. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň a možnosti vzdělání.

18. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň zdravotnictví.

19. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň sociálních služeb.

20. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň veřejné infrastruktury.

21. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na péči o přírodu a životní prostředí.

22. Jaký máte názor na myšlenky socialismu a komunismu obecně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak se identifikujete?

2. Jaký je Váš věk?

3. Do které společenské třídy byste se zařadili?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání jednoho z Vašich rodičů?

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání druhého z Vašich rodičů?

7. Ke které části politického spektra se přikláníte?

8. Se kterou politickou ideologií se nejvíce ztotožňujete?

9. Odkud čerpáte své znalosti o bývalém komunistickém režimu v Československu?

10. Současná situace je obecně lepší než za minulého režimu.

11. Současná situace je lepší než za minulého režimu v otázce dodržování lidských práv a svobod.

12. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu života.

13. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na sociální mobilitu (schopnost změnit své postavení ve společnosti).

14. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na možnosti trávení volného času či dovolené.

15. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů, vzájemnou solidaritu a soudržnost ve společnosti.

16. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň důvěry ve vládu, potažmo stát.

17. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň a možnosti vzdělání.

18. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň zdravotnictví.

19. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň sociálních služeb.

20. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na úroveň veřejné infrastruktury.

21. Současná situace je lepší než za minulého režimu s ohledem na péči o přírodu a životní prostředí.

22. Jaký máte názor na myšlenky socialismu a komunismu obecně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bačák, D.Před rokem 1989 a současnost (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://pred-rokem-1989-a-soucasnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.