Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Předcházení vzniku odpadu

Předcházení vzniku odpadu

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Hábelová
Šetření:11. 03. 2015 - 31. 03. 2015
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane, paní. 

Jmenuji se Hana Hábelová a jsem studentkou Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Regionální environmentální správa. V současnosti pracuji na diplomové práci zaměřené na problematiku předcházení vzniku odpadu. 

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který zjišťuje povědomí obyvatel města Liberce o možnostech předcházení vzniku komunálního odpadu a ochotu k jeho realizaci. 

Vaše odpovědi jsou pro mě a moji práci cenným zdrojem informací. Moc Vám děkuji za jejich poskytnutí. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3855,07 %55,07 %  
muž3144,93 %44,93 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 253347,83 %47,83 %  
26 - 351420,29 %20,29 %  
36 - 451217,39 %17,39 %  
46 - 5557,25 %7,25 %  
56 a více45,8 %5,8 %  
0 - 1511,45 %1,45 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské3246,38 %46,38 %  
Vysokoškolské2231,88 %31,88 %  
Vyšší odborné45,8 %5,8 %  
Učební obor s maturitou45,8 %5,8 %  
Učební obor45,8 %5,8 %  
Základní34,35 %4,35 %  

Graf

4. Už jste se setkali s pojmem předcházení vzniku odpadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2942,03 %42,03 %  
Nejsem si jistý/á2231,88 %31,88 %  
Ne1826,09 %26,09 %  

Graf

5. Co si představíte pod pojmem předcházení vzniku odpadu/prevence odpadu?

Prosím podělte se se mnou o svůj názor na toto téma. Pokud jste se s pojmem dosud nesetkali, jednoduše do volného pole vepiště nevím, nemám tušení..

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

...

/

budu se chovat odpovědně,například jednorázová taška,sáček atd.

Dělat věci tak, aby nevznikal odpad.

Jednat tak, abych vyprodukovala co nejméně nerecyklovatelného odpadu.

Kompostování, ...

Nakupování nebalených potravin

nakupování s ohledem na objem a druh obalu a na trvanlivost zboží

např. nakupování potravin bez obalů..

např. vratné obaly

například minimalizace obalů

nekupovat jednorazove produkty, mat vlastnu tasku na nakup, recyklovat

nemam tuseni

Nemám tušení

nemám tušení

Neopouštěj staré věci pro nové. :-)

Neplýtvání, maximální využitelnost, minimalizace obalu

Neplýtvat potravinami, respektive nevytvářet prošlé, zkažené potraviny, které se pak vyhodí. Nekupovat nebo nenechat si balit zboží do zbytečných obalů, které se pak vyhodí byť do tříděného odpadu. Omezit používání jednorázového zboží. Nepoužívat zboží s rychlým opotřebením, například igelitové tašky. Potraviny, nápoje kupovat ve vratných obalech.

netuším

nevím

Nevím

Nevim

Nevim

Nevim nemam tušení

nevím, co si pod tímto pojmem přesně představit

nevím, nemám tušení

Nevim, nemám tušení

Nevytvářet odpad, pokud není potřeba. Nebalit položky několikanásobně například. Nebo také využívat již použitý produkt místo vyhození - recyklace, opakované využití...

nevytvářet zbytečně odpad-používat věci dokud to jde např. sáčky.

než balit mlíko do tetrapacků a PETek, bylo by lepší do vratných skleněných lahví, a ještě lepší chodit s konvičkou k sousedovi

nosit si vlastní tašku například

nvm

Pod pojmem předcházení vzniku odpadu si představuji takové chování, které neprodukuje velké množství odpadu. Preferování bezobalového zboží, opakované používání zboží, snaha o jeho opravu (prodlužování životnosti).

Pod pojmem si představuji, jak nakládat s materiálem, aby nevznikl přebytečný odpad.

Pořizovat a konzumovat věci, u kterých odpad nevzniká nebo je minimální - už při nákupu se vyhýbat zbytečně baleným věcem.

Používání např. látkových plen pro děti, a.t.d.

Pravidla, která se budou týkat toho, aby nevznikaly odpady (například třídění odpadu)

predstavujem si predchádzanie vzniku odpadu:) myslím, že ten pojem je sám o sebe dosť výstižný.. možno zamedziť plytvaniu určitých vecí, čo najlepšie ich využiť..

Prevence odpadu? nejlépe to vystihuje věta : vše souvisí se vším.Vychází z principu zdravého rozumu a z uvědomění si toho, že tu po nás budou žít další generace.

předcházet vzniku odpadů

Představuji si pod tím, že spotřebuji vše, co je možné.

Přemýšlení nad věcmi, které využíváme a zároveň škodí životnímu prostředí, uvažování o předcházení této problematiky.

Přemýšlet při jakékoliv denní činosti, kterak odpad nevytvářet.Např.Svačinu umístím do svačinového boxu, nikoliv do ubrousku, či igelitového pytlíku.

recyklace, zpětné využívání zdrojů

snaha minimalizovat odpad

Snižování množství odpadu (obaly, nákupní tašky, ...)

Staré věci opravovat, omezit zbytečné obaly, zkrátka nevytvaret odpad, ktery neni nezbytne nutny.

Své chování přizpůsobuji tak, aby jsem vytvářela co nejmenší zatížení odpadem.

takové chování, kdy se snažíme co nejvíce minimalizovat vyprodukovaný odpad

Třídění odpadů

Třídění odpodu a následné použíti na jinou věc

Tříděný odpad z domácnosti zužitkuji jinak než vyvezením na skládku - využiji kompostu, nebo sběrných kontejnerů

třídit odpad

udělat něco dopředu, aby odpad vůbec nevznikl nebo jen v minimální míře

uvažování o vyuziti odpadu -kompost, nove pouziti (sklo) apod.

Vice popelnic na trideni odpadu

Volit nakupované zboží a používané technologie tak, abych z nich odpad nevznikal - např. využívání vratných obalů, využívání procesů, kdy každá vzniklá složka má nějaké použití atd.

Výběr zboží s ohledem na množství odpadů které s jeho spotřebou (případně výrobou) vzniknou. Případně výběr takového materiálu (např. na obal), který lze snadno druhotně využít.

x

Začneme více používat přírodně rozlozitelne věci. Dostat do podvědomí lidi jak moc je důležité třídit odpad.

Zamezení plýtvání materiály, ekologický přístup.

zamezit zbytečnému plýtvání se surovinami jako jsou plasty a jiné zbytečné obaly. Zbytečnými obaly zvyšujeme množství odpadu. Pod tímto pojmem si představuji nějaké opatření proti plýtvání surovinami

Zlepšení recyklace aby se nevytvářelo příliš mnoho zbytečného odpadu.

znovu prát pleny žádné papírové

způsob zacházení s věcmi s ohledem na vznik odpadu, snaha zabránění vzniku zbytečného či nadměrného odpadu, nákup či používání vhodných věcí (ze kterých není takový odpad)

Definice pojmu ,,předcházení vzniku odpadu" jsou opatření přijatá před tím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem. Realizace těchto opatření omezuje celkové množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobku nebo prodloužením jeho životnosti.

Pro objasnění pojmu uvedu praktický příklad, podle pana Ondřeje Procházky (Odpadové Fórum, 2010/9). Představte si, že vaříte brambory, jako přílohu k obědu. Pokud brambory:

1. oškrábete a uvaříte, vznikne Vám odpad, v podobě slupek, které můžete buď odložit do nádoby na směsný komunální odpad , což není žádoucí nebo kompostovat, jde tedy o využití odpadu.

2. uvaříte ve slupce a teprve poté je oloupete, pak také vznikne odpad, ale již menší množství, než v prvním případě. Jedná se tedy o omezení i předcházení vzniku odpadu.

3. ponecháte ve slupce i při konzumaci - např. pokrájené a upečené. Odpad nevznikne a jedná se tudíž o předcházení vzniku odpadu.

Předcházení vzniku odpadu nezahrnuje zpětný odběr ani separovaný sběr komunálního odpadu.

6. Myslíte si, že je možné předcházet vzniku odpadu z pozice občana = spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4971,01 %71,01 %  
Nevím1217,39 %17,39 %  
Ne811,59 %11,59 %  

Graf

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, jakým způsobem si myslíte, že je možné předcházet vzniku odpadu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

je toho dost jak to zkvalitnit

Jíst neoloupaný brambory :)

Kupovat věci bez obalu.

Minimalizovat nakupování balených potravin například prostřednictvím nákupu v obchodech, které bez obalové nákupy umožňují. Při nákupech recyklovat již jednou použité sáčky či tašky.

Myslet při nákupu, spotřebě...

nákup specifických výrobků

Nakupovat rozumně. Ne víc než spotřebuji. Nenakupovat potraviny zabalené více než je nutné. Nenakupovat jednorázové zboží.

nakupovat zboží v papírovém obalu a ne v plastovém ( papír mohu doma spálit v kamnech ) ? zbytky z kuchyně mohu zkompostovat a zarýt do půdy než je vyhazovat do popelnice ?

Např. budu nakupovat vážené potraviny do vlastní nádoby. A nebudu kupovat zboží na jedno použití.

Např.minimalizovat nákup nápojů v pet lahvích, nebo příklad viz výše.

nekupovat jednorazove produkty, mat vlastnu tasku na nakup, recyklovat

Nekupovat nové věci a ty staré nevyhazovat.

neviem...

Pečlivý výběr výrobků (tedy i odpadu po nich), zbytečně si nekupovat věci, které se nevyužijí, popřípadě je řádně vytřídit, či nějakým způsobem co nejvíce využít, dokud to jde.

používat potraviny ve vratných obalech, nepoužívat tašky na jedno použití, mám rád brambory ve šlupce ;-))

třeba příkladem vámi uvedeným výše. Dále se stačí zamyslet nad tím co všechno vyhazujeme, co všechno balíme a obal následně vyhodíme. pokrok by byl i jen to kdyby lidé např. opakovaně používali igelitové sáčky a tašky a nebrali je jako věc na jedno použití

Třídění

Třídit odpad, neodhazovat odpadky po městě

V malé míře to lze dělat i doma, viz definice vyse

vařit přesné množství, používat věci z vhodných materiálů, z nichž nevzniká odpad, snažit se najít pro odpad využití, pokud to jde

Viz odpověď na otázku č. 5 : Neplýtvání, maximální využitelnost, minimalizace obalu

Viz ot 5: Vybírat při nákupu takové zboží, které s sebou zbytečné odpady nenese (minimalizace obalů). Příklad: Raději pivo ve vratné lahvi než v plechovce nebo PETce.

viz výše

Volbou výrobků, při jejichž spotřebě odpady nevzniknou. Lze ovšem jen ve specifických případech.

Volby zboží pří koupi zboží, snaha o prodlužování a opětovné využívání výrobku. Nebrat při každém nákupu igelitové tašky.

změnou nákupního chování

zrovna ty brambory, ty mám rád .. nápoje ve vratných láhvích

Zužitkovat co největší část upravované potraviny, používat látkové nebo papírové tašky, obnošené oblečení vnovat potřebným (nebo opět do kontejneru na textil...)...

Možností předcházení vzniku odpadů z pozice občana/spotřebitele je mnoho. Mezi nejzákladnější patří:

  • při nákupu upřednostňovat recyklovatelné nebo znovu využitelné výrobky 
  • upřednostňovat bezobalové výrobky nebo alespoň výrobky ve společném větším balení
  • k nákupu využívat látkových tašek
  • řídit se svým nákupním seznamem, nekupuji to, co opravdu nepotřebuji
  • nekupovat zboží na jedno použití - volím dlouhotrvající kvalitu, tj. výrobky s dlouho dobou životnosti
  • navštěvovat bleší trhy, second handy, bazary
  • zachovalé čisté oblečení, nepoužívaný nábytek, knihy, časopisy a spoustu dalšího darovat charitě nebo známým, vložit do speciálních kontejnerů, prodat do second handu, antikvariátu,..

8. Jaké používáte nákupní tašky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Igelitové opakovaně3246,38 %46,38 %  
Látkové3144,93 %44,93 %  
Igelitové jednorázově57,25 %7,25 %  
Papírové jednorázově11,45 %1,45 %  

Graf

9. Tekutiny nakupuji ve:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Piji vodu z kohoutku4159,42 %59,42 %  
Jednorázové pet lahve2231,88 %31,88 %  
Vratné lahve34,35 %4,35 %  
Jiné34,35 %4,35 %  

Graf

10. Jak nakládáte s reklamními letáky z Vaší schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhazuji do tříděného odpadu3246,38 %46,38 %  
Nedostávám reklamu do schránky1826,09 %26,09 %  
Jiné1014,49 %14,49 %  
Vyhazuji do koše913,04 %13,04 %  

Graf

11. Víte, že můžete jednoduše zabránit vhazování těchto letáků do Vaší schránky vylepením oznámení o jejich odmítnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano vím – nemám je vylepené3855,07 %55,07 %  
Ano vím – mám je vylepené2536,23 %36,23 %  
Nevím68,7 %8,7 %  

Graf

12. Uvítali byste možnost bezplatné distribuce samolepek PROSÍM, NEVHAZUJTE REKLAMU na Vaši schránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2637,68 %37,68 %  
Ne2637,68 %37,68 %  
Nevím1724,64 %24,64 %  

Graf

13. Upřednostňujete dokumenty ve formě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle situace3753,62 %53,62 %  
Elektronické2840,58 %40,58 %  
Papírové45,8 %5,8 %  

Graf

14. Jak nakládáte se starým oblečením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daruji známým – charitě4159,42 %59,42 %  
Snažím se opravit, zrenovovat, jinak využít1623,19 %23,19 %  
Jiné57,25 %7,25 %  
Vyhazuji do koše57,25 %7,25 %  
Snažím se zpeněžit22,9 %2,9 %  

Graf

15. Jak nakládáte se starým nábytkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se opravit, zrenovovat, jinak využít2333,33 %33,33 %  
Daruji známým – charitě1826,09 %26,09 %  
Snažím se zpeněžit1318,84 %18,84 %  
Jiné1217,39 %17,39 %  
Vyhazuji do kontejneru34,35 %4,35 %  

Graf

16. Jak nakládáte se starými elektrospotřebiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívám možnosti bezplatného zpětného odběru u prodejců3144,93 %44,93 %  
Daruji známým – charitě913,04 %13,04 %  
Snažím se zpeněžit913,04 %13,04 %  
Jiné811,59 %11,59 %  
Snažím se opravit, zrenovovat, jinak využít68,7 %8,7 %  
Vyhazuji do koše68,7 %8,7 %  

Graf

17. Navštěvujete bazary, bleší trhy, second handy, opravárenská centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3652,17 %52,17 %  
Ano3043,48 %43,48 %  
Nevím34,35 %4,35 %  

Graf

18. Uvítali byste akce pořádané městem, kde by byla možnost nakoupit, prodat, darovat nebo opravit nepoužívané výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4260,87 %60,87 %  
Nevím1420,29 %20,29 %  
Ne710,14 %10,14 %  
Takové akce již navštěvuji68,7 %8,7 %  

Graf

19. Využíváte služeb půjčoven? Městské knihovny, půjčovny šatů, kostýmů, půjčovny nářadí,..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen u některého zboží3144,93 %44,93 %  
Ano1927,54 %27,54 %  
Ne1420,29 %20,29 %  
Vše chci mít vlastní57,25 %7,25 %  

Graf

20. Jak nakládáte s domácím (zbytky ovoce, skořápky z vajíček a ořechů, zbytky vařených jídel,..) a zahradním (posečená tráva, listí, větvičky, popel ze dřeva,..) bioodpadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kompostuji na zahradě, na balkoně,..3043,48 %43,48 %  
Vhazuji do směsného komunálního odpadu2333,33 %33,33 %  
Jiné811,59 %11,59 %  
Odkládám do hnědých nádob určených pro bioodpad68,7 %8,7 %  
Využívám možnosti komunitního kompostování22,9 %2,9 %  

Graf

21. Věděli jste, že Vaše město podporuje domácí kompostování? Že máte možnost zapojit se do projektu separovaného sběru bioodpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3652,17 %52,17 %  
Ano2231,88 %31,88 %  
Nevím811,59 %11,59 %  
Do projektu jsem již zapojen/a34,35 %4,35 %  

Graf

Co je ekologické, je i ekonomické. Jak jste si jistě všimli v předchozím textu. Většina možností předcházení vzniku odpadu s sebou přináší, kromě ochrany životního prostředí, také finanční úspory. Jeden příklad za všechny. Používání jednorázových dětských plen versus látkové pleny. Podle průzumu Ekologické poradny z roku 2003 vyjde používání látkových plen po dobu 2 let na 6.300 Kč, na druhé straně použití jednorázových plen na 25.000 Kč. Pokud byste se o průzkumu chtěli dozvědět více, navštivte následující odkaz: 

http://www.kikko.cz/internetovy-obchod/porovnani-bavlnenych-a-jednorazovych-detskych-plen/335.html.

22. Souhlasíte s výrokem: Co je ekologické, je i ekonomické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2840,58 %40,58 %  
Spíše ne1217,39 %17,39 %  
Nevím1115,94 %15,94 %  
Rozhodně ne1014,49 %14,49 %  
Rozhodně ano811,59 %11,59 %  

Graf

23. Přesvědčila by Vás výše uvedená cenová kalkulace k užívání látkových plen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1927,54 %27,54 %  
Nevím1927,54 %27,54 %  
Spíše ne1521,74 %21,74 %  
Rozhodně ano913,04 %13,04 %  
Rozhodně ne710,14 %10,14 %  

Graf

24. Myslíte si, že máte k dispozici dostatek informací k problematice předcházení vzniků odpadů? Z internetových zdrojů, z médií, od správy města,..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2231,88 %31,88 %  
Spíše ne2231,88 %31,88 %  
Nevím1420,29 %20,29 %  
Rozhodně ano811,59 %11,59 %  
Rozhodně ne34,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Už jste se setkali s pojmem předcházení vzniku odpadů?

6. Myslíte si, že je možné předcházet vzniku odpadu z pozice občana = spotřebitele?

8. Jaké používáte nákupní tašky?

9. Tekutiny nakupuji ve:

10. Jak nakládáte s reklamními letáky z Vaší schránky?

11. Víte, že můžete jednoduše zabránit vhazování těchto letáků do Vaší schránky vylepením oznámení o jejich odmítnutí?

12. Uvítali byste možnost bezplatné distribuce samolepek PROSÍM, NEVHAZUJTE REKLAMU na Vaši schránku?

13. Upřednostňujete dokumenty ve formě:

14. Jak nakládáte se starým oblečením?

15. Jak nakládáte se starým nábytkem?

16. Jak nakládáte se starými elektrospotřebiči?

17. Navštěvujete bazary, bleší trhy, second handy, opravárenská centra?

18. Uvítali byste akce pořádané městem, kde by byla možnost nakoupit, prodat, darovat nebo opravit nepoužívané výrobky?

19. Využíváte služeb půjčoven? Městské knihovny, půjčovny šatů, kostýmů, půjčovny nářadí,..

20. Jak nakládáte s domácím (zbytky ovoce, skořápky z vajíček a ořechů, zbytky vařených jídel,..) a zahradním (posečená tráva, listí, větvičky, popel ze dřeva,..) bioodpadem?

21. Věděli jste, že Vaše město podporuje domácí kompostování? Že máte možnost zapojit se do projektu separovaného sběru bioodpadu?

22. Souhlasíte s výrokem: Co je ekologické, je i ekonomické?

23. Přesvědčila by Vás výše uvedená cenová kalkulace k užívání látkových plen?

24. Myslíte si, že máte k dispozici dostatek informací k problematice předcházení vzniků odpadů? Z internetových zdrojů, z médií, od správy města,..

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Už jste se setkali s pojmem předcházení vzniku odpadů?

6. Myslíte si, že je možné předcházet vzniku odpadu z pozice občana = spotřebitele?

8. Jaké používáte nákupní tašky?

9. Tekutiny nakupuji ve:

10. Jak nakládáte s reklamními letáky z Vaší schránky?

11. Víte, že můžete jednoduše zabránit vhazování těchto letáků do Vaší schránky vylepením oznámení o jejich odmítnutí?

12. Uvítali byste možnost bezplatné distribuce samolepek PROSÍM, NEVHAZUJTE REKLAMU na Vaši schránku?

13. Upřednostňujete dokumenty ve formě:

14. Jak nakládáte se starým oblečením?

15. Jak nakládáte se starým nábytkem?

16. Jak nakládáte se starými elektrospotřebiči?

17. Navštěvujete bazary, bleší trhy, second handy, opravárenská centra?

18. Uvítali byste akce pořádané městem, kde by byla možnost nakoupit, prodat, darovat nebo opravit nepoužívané výrobky?

19. Využíváte služeb půjčoven? Městské knihovny, půjčovny šatů, kostýmů, půjčovny nářadí,..

20. Jak nakládáte s domácím (zbytky ovoce, skořápky z vajíček a ořechů, zbytky vařených jídel,..) a zahradním (posečená tráva, listí, větvičky, popel ze dřeva,..) bioodpadem?

21. Věděli jste, že Vaše město podporuje domácí kompostování? Že máte možnost zapojit se do projektu separovaného sběru bioodpadu?

22. Souhlasíte s výrokem: Co je ekologické, je i ekonomické?

23. Přesvědčila by Vás výše uvedená cenová kalkulace k užívání látkových plen?

24. Myslíte si, že máte k dispozici dostatek informací k problematice předcházení vzniků odpadů? Z internetových zdrojů, z médií, od správy města,..

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hábelová, H.Předcházení vzniku odpadu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://predchazeni-vzniku-odpadu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.