Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Horáková
Šetření:29. 11. 2011 - 06. 12. 2011
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):22 / 11.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující průzkum je součástí mé bakalářské práce na téma společné jmění manželů. Dotazní je zaměřem na dnes velmi aktuální předmanželskou smlouvu a věci s ní spojené. Tento dotazník není pouze pro ty, co již do manželství vstoupili, ale také pro svobodné, kteří o manželství v budoucnu uvažují.
Předmanželskou smlouvu lze upravit tak, že veškerý majetek, který si za své peníze pořídí jeden z partnerů, je jeho výhradním vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů. Stejně tak se dají upravit práva k domům, bytům, pozemkům apod. pořizovaným v době manželství. Díky smlouvě lze rozšířit i společné jmění manželů, kdy do něj jeden z manželů vloží například byt, chatu, automobil, nábytek či cokoliv jiného, co vlastnil již před manželstvím.Smlouva se ale také může týkat dluhů. Málokdo si uvědomuje, že za společné jmění manželů lze považovat i dluhy partnera.

 

Odpovědi respondentů

1. Váš současný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Svobodný/svobodnáotázka č. 2, Ženatý/vdanáotázka č. 4, Rozvedený/rozvednáotázka č. 4, Vdovec/vdovaotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/svobodná8184,38 %84,38 %  
Ženatý/vdaná1414,58 %14,58 %  
Vdovec/vdova11,04 %1,04 %  

Graf

2. Plánujete v budoucnu vstoupit do manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5, Nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlel/a.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6782,72 %69,79 %  
Ne89,88 %8,33 %  
Nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlel/a.67,41 %6,25 %  

Graf

3. Jste toho nározu, že až se rozhodnete vstoupit do manželství, budete uvažovat o předmanželské smlouvě:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2841,79 %29,17 %  
ne2131,34 %21,88 %  
nevím1826,87 %18,75 %  

Graf

4. Ženil jste se/vdávala jste se před rokem 1989 včetně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1386,67 %13,54 %  
ano213,33 %2,08 %  

Graf

5. Jsou Vaši rodiče rozvedení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5269,33 %54,17 %  
ano2330,67 %23,96 %  

Graf

6. Souhlasíte s tím, že byly začátky manželství jednodušší před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1257,14 %12,5 %  
spíše souhlasím314,29 %3,13 %  
souhlasím314,29 %3,13 %  
spíše nesouhlasím29,52 %2,08 %  
nesouhlasím14,76 %1,04 %  

Graf

7. Myslíte si, že má instituce manželství budoucnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7982,29 %82,29 %  
ne99,38 %9,38 %  
nevím88,33 %8,33 %  

Graf

8. Souhlasíte s tím, že je z ekonomického hlediska život v manželství výhodný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6466,67 %66,67 %  
nevím2020,83 %20,83 %  
nesouhlasím1212,5 %12,5 %  

Graf

9. Myslíte si, že v dnešní době je předmanželská již běžná věc při uzavírání sňatku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vzhledem k četnosti rozvodů si myslím, že by ji měl mít každý manželský pár.4142,71 %42,71 %  
Ne, pokud se dva lidé berou, v tu chvíli je ani nenapadne, že by se mohli někdy rozvést.3233,33 %33,33 %  
Ani jedna z nabízených odpovědí.2323,96 %23,96 %  

Graf

10. Kolik byste byli ochotni zaplatit notáři za sepsání předmanželské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 1000,- do 3000,- Kč 3738,54 %38,54 %  
méně než 1000,- Kč2930,21 %30,21 %  
od 3001,- do 5000,- Kč2323,96 %23,96 %  
od 5001,- do 7000,- Kč44,17 %4,17 %  
více jak 9000,- Kč22,08 %2,08 %  
od 7001,- do 9000,- Kč11,04 %1,04 %  

Graf

11. Pokud jste svobodní zvolte prosím ANO. V obačném případě prosím zvolne NE.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 21, NEotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8285,42 %85,42 %  
NE1414,58 %14,58 %  

Graf

12. Máte uzavřenu předmanželskou smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 13, NEotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1392,86 %13,54 %  
ANO17,14 %1,04 %  

Graf

13. Jaký typ předmanželské smlouvy jste uzavřeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upravující pouze některé otázky.1100 %1,04 %  

Graf

14. Z jakého důvodu jste předmanželskou smlouvu neuzavřeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec jsme o tom s partnerem tenkrát neuvažovali.753,85 %7,29 %  
Svému protějšku naprosto důvěřuji, nepotřebuje smlouvu.430,77 %4,17 %  
Já nebo partner/ka jsme jsem si to nepřál.215,38 %2,08 %  

Graf

15. Kdybyste se mohli znovu rozhodnou, uzavřeli byste předmanželskou smlouvu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %9,38 %  
nevím215,38 %2,08 %  
ano215,38 %2,08 %  

Graf

16. V jakém případě je podle Vás nevýhodné uzavírat předmanželskou smlouvu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud jsem ve vztahu ten méně majetný, tedy nebudu mít o co přijít.857,14 %8,33 %  
Pokud jsem žena, plánuji mít minimálně dvě děti a zůstat na mateřské.321,43 %3,13 %  
Pokud mám nižší příjem než partner.321,43 %3,13 %  
v případě, že věřím, že náš vztah vydrží17,14 %1,04 %  
Pokud mám nižší vzdělání než partner.17,14 %1,04 %  
pokud si neberu idiota17,14 %1,04 %  
nevim17,14 %1,04 %  
nevidim nevyhody17,14 %1,04 %  

Graf

17. Kdy je podle Vás výhodné, uzavřít předmanželskou smlouvu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud partner podniká, existuje možnost společných dluhů.964,29 %9,38 %  
Pokud jsem movitější než partner.428,57 %4,17 %  
nepovažuji to za výhodné17,14 %1,04 %  
různá výše majetků na vstupu17,14 %1,04 %  
ne17,14 %1,04 %  

Graf

18. Myslíte si, že uzavření předmanželské smlouvy může vypadat jako přepočítávání lásky na peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právě naopak, předmanželskou smlouvou dokazuji, že si partnera neberu pro peníze, ,,já si nechám svoje a ty tvoje“.964,29 %9,38 %  
Myslím, že ano.535,71 %5,21 %  

Graf

19. V zahraničí je možné do předmanželské smlouvy zanést taky sankce v případě nevěry, to, komu bude v případě rozvodu svěřeno do péče dítě apod. Uvítali byste tuto možnost i u nás v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím535,71 %5,21 %  
spíše souhlasím428,57 %4,17 %  
nesouhlasím321,43 %3,13 %  
spíše nesouhlasím214,29 %2,08 %  

Graf

20. Máte s partnerem společný bankovní účet, tedy společené finance?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %10,42 %  
ne428,57 %4,17 %  

Graf

21. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let6971,88 %71,88 %  
26 - 30 let1515,63 %15,63 %  
31 - 35 let55,21 %5,21 %  
36 - 40 let33,13 %3,13 %  
41 - 45 let22,08 %2,08 %  
46 - 50 let11,04 %1,04 %  
51 let a více11,04 %1,04 %  

Graf

22. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8184,38 %84,38 %  
Muž1515,63 %15,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Váš současný stav:

 • odpověď Ženatý/vdaná:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Máte uzavřenu předmanželskou smlouvu?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Máte s partnerem společný bankovní účet, tedy společené finance?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pokud jste svobodní zvolte prosím ANO. V obačném případě prosím zvolne NE.
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Ženil jste se/vdávala jste se před rokem 1989 včetně?

5. Jsou Vaši rodiče rozvedení?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Jste toho nározu, že až se rozhodnete vstoupit do manželství, budete uvažovat o předmanželské smlouvě:

11. Pokud jste svobodní zvolte prosím ANO. V obačném případě prosím zvolne NE.

 • odpověď NE:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ženatý/vdaná na otázku 1. Váš současný stav:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Máte uzavřenu předmanželskou smlouvu?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Máte s partnerem společný bankovní účet, tedy společené finance?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Ženil jste se/vdávala jste se před rokem 1989 včetně?

12. Máte uzavřenu předmanželskou smlouvu?

 • odpověď NE:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Máte s partnerem společný bankovní účet, tedy společené finance?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ženatý/vdaná na otázku 1. Váš současný stav:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pokud jste svobodní zvolte prosím ANO. V obačném případě prosím zvolne NE.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš současný stav:

2. Plánujete v budoucnu vstoupit do manželství?

3. Jste toho nározu, že až se rozhodnete vstoupit do manželství, budete uvažovat o předmanželské smlouvě:

4. Ženil jste se/vdávala jste se před rokem 1989 včetně?

5. Jsou Vaši rodiče rozvedení?

6. Souhlasíte s tím, že byly začátky manželství jednodušší před rokem 1989?

7. Myslíte si, že má instituce manželství budoucnost?

8. Souhlasíte s tím, že je z ekonomického hlediska život v manželství výhodný?

9. Myslíte si, že v dnešní době je předmanželská již běžná věc při uzavírání sňatku:

10. Kolik byste byli ochotni zaplatit notáři za sepsání předmanželské smlouvy?

11. Pokud jste svobodní zvolte prosím ANO. V obačném případě prosím zvolne NE.

12. Máte uzavřenu předmanželskou smlouvu?

20. Máte s partnerem společný bankovní účet, tedy společené finance?

21. Váš věk:

22. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš současný stav:

2. Plánujete v budoucnu vstoupit do manželství?

3. Jste toho nározu, že až se rozhodnete vstoupit do manželství, budete uvažovat o předmanželské smlouvě:

4. Ženil jste se/vdávala jste se před rokem 1989 včetně?

5. Jsou Vaši rodiče rozvedení?

6. Souhlasíte s tím, že byly začátky manželství jednodušší před rokem 1989?

7. Myslíte si, že má instituce manželství budoucnost?

8. Souhlasíte s tím, že je z ekonomického hlediska život v manželství výhodný?

9. Myslíte si, že v dnešní době je předmanželská již běžná věc při uzavírání sňatku:

10. Kolik byste byli ochotni zaplatit notáři za sepsání předmanželské smlouvy?

11. Pokud jste svobodní zvolte prosím ANO. V obačném případě prosím zvolne NE.

12. Máte uzavřenu předmanželskou smlouvu?

20. Máte s partnerem společný bankovní účet, tedy společené finance?

21. Váš věk:

22. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horáková, L.Předmanželská smlouva (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://predmanzelska-smlouva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.