Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Předpokládaný vliv zavedení eura na podnikový sektor ČR

Předpokládaný vliv zavedení eura na podnikový sektor ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Šinkmajerová
Šetření:29. 09. 2009 - 06. 10. 2009
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás touto cestou oslovila a požádala o vyplnění přiloženého dotazníku, které by Vám nemělo zabrat více než 10 minut. Vyplněním dotazníku mi pomůžete k vypracování mé diplomové práce. Dotazník se věnuje otázce předpokládanému vlivu zavedení eura na podnikový sektor ČR se zaměřením na malé a střední podniky.

Je určen podnikatelům a pracovníkům společnosti, které zastávají pozici v managementu a mají základní přehled o chodu podniku.

Odpovědi respondentů

1. Jaký myslíte, že bude mít zavedení eura dopad na podniky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní872,73 %72,73 %  
neutrální218,18 %18,18 %  
spíše negativní19,09 %9,09 %  

Graf

2. Myslíte si, že bude ČR po přijetí eura pro zahraniční investory atraktivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne436,36 %36,36 %  
ano436,36 %36,36 %  
spíše ano327,27 %27,27 %  

Graf

3. Zpřehlední se po zavedení eura tvorba cen (cenová politika)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano763,64 %63,64 %  
spíše ne218,18 %18,18 %  
ne19,09 %9,09 %  
nevím19,09 %9,09 %  

Graf

4. Zjednoduší se účetní a administrativní práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano436,36 %36,36 %  
ano327,27 %27,27 %  
spíše ne218,18 %18,18 %  
nevím19,09 %9,09 %  
ne19,09 %9,09 %  

Graf

5. Považujete odstranění kurzového rizika za přínos?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano327,27 %27,27 %  
ano327,27 %27,27 %  
spíše ne218,18 %18,18 %  
nevím218,18 %18,18 %  
ne19,09 %9,09 %  

Graf

6. Považujete odstranění poplatků za výměnu měny EUR/CZK za pozitivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano981,82 %81,82 %  
spíše ano218,18 %18,18 %  

Graf

7. Povede přijetí eura k úspoře finančních prostředků při obchodování se zeměmi EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano436,36 %36,36 %  
spíše ne436,36 %36,36 %  
ne19,09 %9,09 %  
ano19,09 %9,09 %  
nevím19,09 %9,09 %  

Graf

8. Obáváte se nákladu spojených se zavedením eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano436,36 %36,36 %  
ano436,36 %36,36 %  
spíše ne218,18 %18,18 %  
ne19,09 %9,09 %  

Graf

9. Považujete jednorázové náklady spojené se zavedením eura v oblasti účetnictví, fakturace, značení a balení výrobků a v platebním styku za problematické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne436,36 %36,36 %  
spíše ano436,36 %36,36 %  
ne218,18 %18,18 %  
ano19,09 %9,09 %  

Graf

10. Obáváte se růstu cen v důsledku zavedení eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano654,55 %54,55 %  
ne218,18 %18,18 %  
spíše ano218,18 %18,18 %  
spíše ne19,09 %9,09 %  

Graf

11. Obchoduje firma, ve které pracujete v euru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano436,36 %36,36 %  
ne436,36 %36,36 %  
nevím218,18 %18,18 %  
spíše ne19,09 %9,09 %  

Graf

12. Získáváte informace spojené se zavedením eura od zahraničních partnerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne872,73 %72,73 %  
spíše ne218,18 %18,18 %  
spíše ano19,09 %9,09 %  

Graf

13. Je firma, ve které pracujete ve vlastnictví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domácího kapitálu1090,91 %90,91 %  
zahraničního kapitálu19,09 %9,09 %  

Graf

14. Jak velký je podnik, ve kterém pracujete dle počtu zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 9 327,27 %27,27 %  
10 – 49327,27 %27,27 %  
250 – 999 327,27 %27,27 %  
50 - 249 218,18 %18,18 %  

Graf

15. V jaké oblasti působí podnik, ve kterém pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpracovatelského průmyslu327,27 %27,27 %  
marketing19,09 %9,09 %  
státní správa19,09 %9,09 %  
vnitřní obchod19,09 %9,09 %  
služby - cestovni ruch19,09 %9,09 %  
hm19,09 %9,09 %  
polygrafie19,09 %9,09 %  
školství19,09 %9,09 %  
sociální sféra19,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šinkmajerová, E.Předpokládaný vliv zavedení eura na podnikový sektor ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://predpokladany-vliv-zavedeni-eura-na-podnikovy-sektor-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.