Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Předškolní děti - spolupráce s MŠ

Předškolní děti - spolupráce s MŠ

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Polášková
Šetření:22. 04. 2010 - 23. 05. 2010
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátký a stručný dotazník je určen pro rodiče předškolních dětí v mateřských školách.

Vážený edukátore (maminko, tatínku, babičko apod.),
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku určeného ke studijnímu účelu vztahujícímu se k mé závěrečné magisterské práci.
Jsem maminka na MD, 31 let, mám dvě děti (5,5r. a 2r) a studuji „dálkově“ na Univerzitě Jana Ámose Komenského, obor Andragogika.
V rámci své závěrečné magisterské práce se snažím získat informace o spolupráci a komunikaci předškolních zařízení s rodiči a zhodnotit jejich kvalitu
 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená školní kurikulum (rámcový vzdělávací program)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3857,58 %58,46 %  
nikdy jsem to neslyšel (a)2030,3 %30,77 %  
ne812,12 %12,31 %  

Graf

2. Pokud "ano" - měli jste možnost do něj nahlédnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4263,64 %64,62 %  
ano2436,36 %36,92 %  

Graf

3. Informujete se v MŠ o chování Vašeho dítěte v průběhu "vyučování"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6090,91 %92,31 %  
ne23,03 %3,08 %  
jednou za čas (cca 1x za měsíc až 2)11,52 %1,54 %  
občas, ne pravidelně každý den11,52 %1,54 %  
dle situace, někdy stačí výpověď dcery11,52 %1,54 %  
nic11,52 %1,54 %  

Graf

4. Pokud máte edukační (výchovné) problémy s dítětem, řešíte je i s jeho učitelkou v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4060,61 %61,54 %  
zatím taková situace nenastala1015,15 %15,38 %  
ne812,12 %12,31 %  
nic23,03 %3,08 %  
nemám problémy23,03 %3,08 %  
nemáme výchovné problémy11,52 %1,54 %  
Žádné problémy s dcerkou nebyly.11,52 %1,54 %  
zatím takové problémy nenastaly11,52 %1,54 %  
neměli jsme takový problém11,52 %1,54 %  

Graf

5. Co by se podle Vás mělo zlepšit v komunikaci mezi MŠ a rodiči dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi nic jelikož mě velice dobře informují učitelky z MŠ CO SE DĚJE VĚ ŠKOLCE I JAK SE CHOVÁ SYN

dáváme děti do soukromé, vše je super, učitelky se max. věnují jsou tam 2 na 12 dětí, takže jsem spokojena.

chtělo by to VÍCE komunikace... kolikrát na to kantorky nemají čas...

Individuálnější přístup. S paní učitelkou se dá mluvit pouze když kolem sebe nemá děti. Většinou to stačí na vyřízení nezbytného (nějaké info o programu, platby za mimořádné akce apod.). Když se přijde odpoledne, to už pro změnu spěchají také domů :-)

info o školkových akcích dát na nástěnku v předstihu a větším písmem (tatínkové přehlížejí a maminky se pak nic nedozví :-D )

Informovanost, větší příprava na Základní školu, Větší zájem učitelek o děti

já ráno spěchám do práce (a vyzvedává manžel), takže nemám moc času číst nástěnku. Uvítala bych co nejvíce informací na webových stránkách (třeba nám tam slibují už půl roku jídelníček). Informativní schůzku bych chtěla až po 17hod, z práce nestíhám.

je to individuální, ale v podstatě mi komunikace vyhovuje

Jsem s komunikací mezi mnou a učitelkou v MŠ spokojená.

jsem spokojená

jsem spokojená

jsem spokojená

Jsem spokojená, takže nic.

Jsem velmi spokojená, téměř každý den mi p. učitelka sdělí, jak den našeho dítěte probíhal - nepotřebuju ke zlepšení nic

Jsem z menšího města a spolupráce je dobrá.

jsme spokojeni

Komunikace jako taková. Konzultace o změnách v chování. Ne ale tak, že se člověk doprošuje a narve se do třídy, ale "oficielně".

Lepší informovanost o aktivitách "průběhu vyučování" a chování dítěte,komunikace učitelů s rodiči

Líbilo by se mi písemné ohodnocení. Frekvence jako vysvědčení ve škole. Vyjádření učitelek k chování i pokrocích dítěte. Eventuelně připomínky ke komunikaci s rodiči ( v případě vážnějších problémů).

mam dvě děti ve školce je to sice specialni školka pro postižene a jsou tam i zdravé děti. mam jedno postižene ve školce a jedno zdrave . musim řict že jsem velice spokojena. jeli nějaky problém tak se oněm mužeme ve stacionáři bez problému bavit se všemi

mám představu,že si rodina a MŠ budou vycházet vstříc a spolupracovat spolu

Měl by být předeně menší počet dětí na třídu, aby se jim učitelka mohla více věnovat individuálně, dcerka chodila do smíšené třídy, kde byly i menší děti a s paní učitelkou za celý den třeba vůbec nepromluvila, ta mi pak, při vyzvednutí dítěte, jen řekla, že malá byla hodná.

mohla by být v nějakém intervalu - např 4x ročně schůzka, kde by učitelky řekli rodičům něco víc o jejich dětech ve školce - jak se chovají k ostatním, jak se projevují, jaké třeba dělají pokroky ve vztahu k/s ostatními dětmi a pod. na takovéhle infromace většinou při předání dítěte není čas a prostor.

Myslím si že u nás v MŠ je vše v pořádku

Myslím,že nic,jsem naprosto spokojená

Nejsem nadšená při přímé komunikaci, která obvykle probíhá v šatně při předávání dítěte, že to slyší další rodiče. Pokud chci řešit něco s ředitelkou MŠ, musím se objednat a danou věc můžeme projednávat u ní v kanceláři. Byla bych ráda za funkční a aktualizované webové stránky a eventuelní komunikaci e-mailem.

Nemám problém s komunikací s MŠ !

Nemám problémy s kmunikací v MŠ, vždy se domluvím.

nevím

nevim dite mi jeste do do skoly nechodi

nevím,v mé školce je vše bez problémů

nic

nic

Nic

nic

osobnější přístup učitelka x dítě, ale to při plně vytížené třídě dětí moc nejde

Pravidelné schůzky s rodiči, učitelky by měli informovat o chování dětí v kolektivu (nejen když se něco děje), dát stručný popis např. i písemně (hodnocneí)

Přivítala bych více informací o tom, jak daný den proběhl. Většinou vyzvedávání dětí probíhá pouze s pozdravem a bez dalšího komentáře.

Se svou školkou nemám problém.

U nás je vše v pořádku, učitelky samy chodí za rodiči a říkají konkrétně, co se dítěti povedlo, jak jedlo atd. (soukromá školka). S učitelkou mluvím denně minimálně 5 minut.

u nás jsem spokojená, jen bych přivitala i nějakou PC komunikaci - webové stránky, kde by byl jídelníček apod. Je to školka na velmi malé vesnici.

u nás nic

U nás s komunikací není problém (malé město, skoro všichni se známe, s vetšinou učitelek MŠ si tykám :-). Myslím si, že tam, kde mají Píučky zájem to jde ždy nějak zařídit, aby se rodiče dověděli, co dítě 6 - 7 hodin v MŠ dělalo. A naopak je dobré, když i učitelky ví, s jakou chutí/ náladou a pod. jde dítě ráno do MŠ

u nás v MŠ je vše bez problémů

U nás v MŠ je všechno v pořádku na komunikaci s učitetelkami si nemohu stěžovat, co se týče naší MŠ,bych neměnila nic

Učitelky by měly být schopné komunikovat s rodiči jako s partnery, v duchu zásad Respektovat a být respektován a především by si měly být vědomy, že dítě patří rodičům!

Udržovaný web s heslem pro každého rodiče. Vymezená půl až hodinka týdně určená pouze pro komunikaci učitelky a rodiče. Většinou je tato hodinka pro komunikaci mezi ředitelkou a rodičem, ale co když zrovna ředitelka učí na jiné třídě než kde je moje dítě?

Určitě přístup některých učitelů. Já vysloveně špatnou zkušenost nemám, ale známí, kteří měli děti ve školce, si na některé učitele stěžovali.

V MŠ, do které chodí syn, nemám problém v komunikaci s učitelkami. Možná je to tím, že syn není nijak problémové dítě. Co mi však schází, je trochu psychologičtější přístup učitelek k dětem. O děti se postarají, ohlídají, ale schází mi tam propracovanější psychologický přístup k individuálním potřebám dětí. Např. když učitelka vidí, že dítě je spíš samotářské, měla by se snažit ho zapojovat do kolektivu a naopak případ synovce, který je "neposeda" - řeší se tím, že ho "za trest" posadí solo ke stolečku, místo aby ho zaměstnaly nějakou prací... Bohužel můžu být ráda, že pro nás byla kapacita v MŠ, na důkladnější výběr není v současné době prostor.

V naší Mś je skvělá komunikace - nic bych tam proto neměnila. Pokud se na něco zeptám, je mi vše vysvětleno

V naší MŠ bez chyby.

V naší MŠ jsem naprosto spokojená, chodí tuž moje třetí dítě a vždy se domluvíme, když jse potřeba.

v naší MŠ jsem zatím na problém nanarazila.

V naší školce je komunikace s učitelkami výborná. Jenom si myslím,že na jednu učitelku by mělo být méně dětí. Mohla by se jim více a lépe věnovat......můj názor sdílí více maminek.

V naší školce nebylo třeba nic zlepšovat, komunikace probíhala bezproblémově.

V naší školce v Poříčí nad Sázavou je komunikace skvělá. Když mají učitelky problém s dětmi,ihned ho řeší s rodiči a naopak.

v naší školce zřejmě nic, jsem spokojená, ale obecně by se určitě měl rodič zajímat o své dítě i v předškolním věku, zažila jsem výstup ředitelky MŠ s rodičem, který se dožadoval, aby jeho dítě chodilo do logopedické třídy a nakonec rodič řekl, že on platí daně, manželka chodí do práce, on taky, na dítě nemají čas, ale platí daně, tak se musí postarat školka, ředitelka oponovala, že s dítětem musí cvičit doma a jeho vada není tak velká, aby ho mohla dát do logopedické třídy

Ve školce máme perfektní paní učitelku. Problémy s komunikací zatím nenastaly.

Větší informovanost rodičů od učitelek ohledně provozu školky. U nás vše řeší nástěnkou.

Více akcí pro rodiče s dětmi ve školce.

více informací o dítěti jak se vyvijí

Více informací pro rodiče, co se děti ve školce učily, jaké používají materiály apod.

Vše.

vzájemná informovanost, ze strany učitelek o tom, jak se moje dítě chová ve školce, jestli je nějaký problém, z mé strany o tom, jestli se takto chová i doma

zatím naprosto v pořádku, nebyl problém

zatím nic

6. Jak si představujete řešení problému Vašeho dítěte s kantorkou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-že mě bude informavat -navrhne řešení -poradíme se spolu -budeme se snažit dodržovat stanovéná providla nás i dítě

Diskuzí :-) Měli jsme problém, kdy dcera najednou nechtěla chodit do MŠ, ukázalo se, že se jí nelíbilo časté přidělení úkolu "pohlídat" ostatní děti (např. když šla učitelka pro štětce atd - je tam jediná předškolačka, ostatní jsou 3-5 letí). Po diskuzi s učitelkou toto zcela vymizelo, učitelka netušila, že to dceři vadí, naopak si myslela, že jí to dělá radost, že je "velká"

domluva

dostatečná komunikace

hlavně v klidu... křikem se nic neřeší... v klidu si o tom popovídat... třeba zapojit do diskuze i ostatní děti... taková malá supervize... Hlavně by školka měla o problémech informovat rodiče..

Individuálně, v klidu (ne v třídě, kde je x dětí či v šatně s rodiči)

Jelikož mám hyperaktivní dítě, řeším problém s psycholožkou a poté i s kantorkou .

Kantorka mě informuje o tom co se stalo, mé dítě se k tomu vyjádří, jak to vidí ono.

Každopádně se problémy nemají řešit před dítětem.

komunikace mezi sebou, příp. s dítětem

komunikace, komunikace, komunikace mezi rodičem a kantorem, řešit konkrétní problémy, záleží také na věku dítěte, jestli je schopno určité věci pochopit

Komunikací s rodiči.

komunikovat

Konstruktivně. Poslechnu si učitelku, své dítě a pak společně navrhujeme opatření. Pokud se jedná o problém, kde není vhodná přítomnost dítěte, řešíme s ředitelkou či učitelkou MŠ osamotě.

Neměli jsme takový problém.

nemužu si stěžovat. vyřešime cokoliv

nenastala taková situace

Nerozumím přesně otázce

nevím

nevim

Nevím

nic

osobně z očí do očí mimo doslech dítěte

Osobně.

oznámit problém navrhnout postup řešení přijatelný pro obě strany sanžit se dodržovat postup, případně ho dle reakce revidovat a upravit

Paní učitelka mi řekne problém, já jí řeknu svůj názor a společně najdeme řešení - tak to u nás chodí už léta.

pobavíme se o tom všichni

Pokud by nastal problém, tak bych ho chtěla řešit ihned rozhovorem přímo s kantorkou.

Pokud by nějaký problém nastal, chtěla bych vědět, zda k němu dochází i pod dozorem učitelky a není to jen problém mě jako rodiče. Případně by mě zajímal její názor, vzhledem k tomu, že většinou mají letité zkušenosti.

Pokud by nešlo o drobnost, kterou stačí probrat mezi dveřmi, uvítám možnost sejít se někdy v klidu a situaci probrat.

Popovídání si o problému,vyslechnout si názor učitelky,radu.Domluvit se jak dál.

Poslechnu si, co se stalo, dle dítěte, dle paní učitelky a příp.kroky k nápravě, co s tím dělala, dělá nebo bude dělat.

Problémy svého dítěte řeším ideálně v kruhu rodiny, nikoli s kantorkou. pokud se týkají i kantorky, pak nejprve řeším mezi čtyřma očima s dotčenou učitelkou a pak se rozhoduji co a jak dál.

Problémy zatím nenastaly, pokud by nastaly, očekávám, že mě pedagog bude informovat a domluvíme se, co pro řešení mohu udělat já a bude postupovat on - aby to bylo tak nějak vzájemně koordinované.

Problémy,bohudík nemáme.Řešit budu až nějaké nastanou.

promluvit si

promluvit si o problému, společně najít možné řešení, příp. si promluvit s ředitelkou

rozhovorem nejlépe na předem domluvené schůzce a bez dítěte

s kantorkou ne ale s ředitelkou

Se zachováním soukromí (např. při pomočení dítěte), s ochotou vyslechnout si dítě (pokud třeba má jinou verzi průběhu události), s nabídkou konstruktivního řešení...

shodneme se na dalším postupu a ten společně uplatňujeme

společné hledání řešení problému, ale v krajním případě i změna oddělení či MŠ

ta jak probíhá, zavoláme si, sejdeme se, diskutujem, navrhnem řešení

Tak, aby to neresila pred celou tridou.

To je individuální, nemohu napsat obecně- zálěží na daném problému...

U nás fungují konzultační hodiny. Zatím jsme neměli zásadní problém, takže stačila konzultace s kantorkou. Myslím, že lze na schůzku přizvat speciálního pedagoga, ale nevím, jak je to využíváno.

Učitelka by měla ocenit i malý pokrok, malé zlepšení.

Učitelka(učitel) musí ZNÁT(chtít znát) dítě a rodič musí být soudný, pak je komunikace možná. Pak už si najít pár minut a jen a jen si promluvit jak obě strany budou postupovat.

Určitě by nás kantorka měla ihned informovat -nejlépe ústně ,pokud nějaký problém nastane a měli bychom se společně domluvit jak jej řešit a daná pravidla po dohodě všichni dodržovat, aby se daný problém už nevyskytoval

Určitě cše probrat a najít nějaké rozumné řešení.

určitě není na škodu,když si to vyřrší mezi sebou.Učitelka by si měla umět dítě srovnat v nějaké klidné formě

Určitě si o tom společně promluvit a zkusit najít společné řešení. A pokuď by to nepomohlo, tak to řešit s nadřízeným.

V soukromí, v poklidu si promluvit o dítěti, vyměnit si názory, vyselchnout jedna druhou, a přijít na společné řešení

Věcně, v klidu, otevřeně. Pokud to matka nebu kantorka nezvládají slovně, nabídnout možnost písemného vyjádření.

Vysvětlením a vyslechnutím.

Vzájemnou diskuzí o možnostech řešení.

Vždy osobně společně s rodiči.

z očí do očí, každá řekne svůj názor, k něčemu dojdeme.

Záleží na situaci

Záleží na věku - dítě od 4 - 5 let se může zapojit do diskuse učitel-rodič a vysvětlit svůj názor. U měnších dětí je to problém, tam spíš musí rodič objasnit, na co je třeba dítě citlivé a pod.

Zatím jsem takovou situaci řešit nemusela, ale pokud by nastala, řešila bych to osobně s ředitelkou školy.

Zatím nám funguje vést dialog.

zatím naprosto v pořádku, nebyl problém

že si o tom promluvíme, pokud to je vážný problém tak o samotě, nikým nerušeni, případně i s ředitelkou a že mě potom bude učitelka informovat o pokrocích

ŽE SI UČITELKA POZVE RODIČE DO ŠKOLKY A BUDE MLUVIT O PROBLÉMU KTERÝ NASTANE S DANÝM DÍTĚTEM

že to vřídíme spolu na úrovni,ona mi sdělí problém a bude-li to v mojich silách vyřeším ho

7. Co říkáte na projekty (akce), které aktivují - zapojí Vás nebo ostatní členy rodiny?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Akce se škoulkou jsme měli, zúčastnilo se jich poměrně dost rodičů, bylo to fajn.

ano

ano

Ano zapojuji se i se sourozenci. Divadélka ve školce,besídky,tvorba s rodiči a dětmi nebo tatínci s dětmi,lampionový průvod,uzamykání lesa a pod.

ano, např. po besídce společné posezení a program

Asi je to dobré, ale hodně náročné pro školku i pro rodiče.

Bohužel už nás žádné nebyly.

Bohužel z časové náročnosti bych z toho nebyla moc nadšená. Otázka je, kolik projektů, akcí by se takto plnilo. Momentální plnění v naší MŠ je dostačující.

Byla bych za ně ráda , ale s ničím takovým sme se dosud nesetkali.

do většiny pořádaných akcí školka zapojuje rodiče nebo prarodiče

Hodnotím velice kladně.

hodnotím velmi pozitivně.

Chodíme na ně rádi, děti se s oblibou předvedou, je to pro ně ozvláštnění a vypadnutí z denní rutiny.

je to dobré aspon se seznámíte s ostatními rodiči

Je to dobře,že se rodiče i prarodiče mohou zapojovat do různých akcí. Jsme jenom rádi.

je to fajn, ale málokdy to stihnu (lampionový průvod)

Je to perfektní myšlenka, ale přiznám se, že s realizací v mém časovém harmonogramu by to bylo horší.

JO DAJÍ SE JEN JSOU CELKEM BRZO, ŽE RODIČE MUSÍ ODCHÁZET DŘÍV Z PRÁCE ABY MOHLY JÍT S DÍTĚTEM NA TU AKTIVIT.

jsem pro, vánoční dílnička byla skvělá.

jsem pro! u nás to funguje, jsem ráda, že znám ostatní maminky i děti i jejich sourozence, připadá mi hezké mít kolem sebe lidi, co děti dobře znají

jsem spokojená

Jsem spokojená,většinou nás to zapojí všechny

jsem za ně ráda, jelikož se rodina tímto sblíží

Jsou skvělé, aspoň se poznáme i jinak, než jen při předávání dětí a také se mohou poznat i rodiče.

jsou určitě přínosem pro obě strany

líbí se mi, když jsou besídky - děti se rády předvedou a zveme i prarodiče. Jiné projekty u nás nejsou.

mě osobně se všechny akce líbí.Jsem ráda se svým dítětem a ráda ho pozoruji jak je šikovné a zapojuje se do hry s ostatníma.

musim říct že se zapojujeme pokažde. a velice rádi.

Myslim si že je to dobrá věc!

myslím, že je pro dítě příjemné , že se rodič může zapojit do nějaké akce ve školce, v prostředí, kam rodiče normálně nechodí.

Myslím, že tyto akce jsou super - alespoň se dostaneme do kontaktu s ostatními rodiči a dětmi a samozřejmě s učiteli a máme možnost si sdělit různé rady a tipy ohledně dětí - víc se tím myslím stmelí i vzájemná komunikace se školkou či školou

Naprosto souhlasím a jsem svolná s jakoukoliv pomocí ohledně dětí .

nevadí mi

nevadí mi

nevim

nic

Oceňuji možnost vidět, jak se dítě projevuje v kontaktu se spolužáky, možnost poznat rodiče jeho kamarádů. Účast např. na brigádě na školní zahradě považuji i za projev sounáležitosti se školkou.

Oproti době minulé zapojují, oproti jiným vyspělým státům nikoli.... Akce jako takové jsou ale v pořádku a je jich dost.

podporuji je

Pouze párkrát ročně. uvítala bych větší podíl.

skvělý nápad ! Kolikrát rodiče nemají vůbec představu, co jejich dítka v MŠ dělají...

Souhlasím a vřele vítám jakékoliv zpestření a zapojení rodičů do aktivit v MŠ. Nejspíš se zúčastní maminky na mateřské a ne moc pracujících rodičů.

Souhlasím s nimi, ale ne všichni rodiče si mohou dovolit odejít z práce v průběhu dne nebo o víkendu si chtějí utřžit chvilku s dětmi. Ale pokud by to bylo jen občasné, tka bych se ráda zůčastnila. Bohužel u nás nic takového není.

Souhlasim s nimi. Rada se jich ucastnim.

společné akce by se mi líbily

Stává se to pouze párkrát do roka, tak proč ne. Naše školka má akce pro děti s rodiči v odpoledních hodinách.

super, ano

Tyto projekty se mi moc líbí.

Uvítala bych něco takového. Žádnou takovou aktivitu ze strany MŠ jsem ale nezaznamenala...

V některých případech ano, jindy ne - vyhovuje mi to

v pořádku, souhlasím

Velice je vítám - pokud to trochu šlo, vždy se zůčastníme...

velmi se mi líbí rádi se jich účastníme

většina z nich je moc brzo odpoledne (cca v 15hod) a nestíhám je z práce

Vítám je

Vítám je, škola/školka bude dobře fungovat pouze s podporou rodičů, s jejich přispěním, zájmem.

Vítám je.

Vítám je.

Vítám je.

vítám, pokud nejsou příliš časté (třeba frekvence co týden to něco by mi krajně nevyhovovala)

Výborný nápad

vždy spolupracuji, aktivně se zapojuji do činnosti MŠ

Za takové akce jsme rádi a rádi se zapojujeme, ovšem všeho by mělo být s mírou a zapojení zbytku rodiny by mělo být čistě dobrovolné

zapojujeme se do všech aktivit

Zatím s tím nemám žádnou zkušenost.

zkouška

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, co znamená školní kurikulum (rámcový vzdělávací program)?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Pokud "ano" - měli jste možnost do něj nahlédnout?

2. Pokud "ano" - měli jste možnost do něj nahlédnout?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem to neslyšel (a) na otázku 1. Víte, co znamená školní kurikulum (rámcový vzdělávací program)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená školní kurikulum (rámcový vzdělávací program)?

2. Pokud "ano" - měli jste možnost do něj nahlédnout?

3. Informujete se v MŠ o chování Vašeho dítěte v průběhu "vyučování"?

4. Pokud máte edukační (výchovné) problémy s dítětem, řešíte je i s jeho učitelkou v MŠ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená školní kurikulum (rámcový vzdělávací program)?

2. Pokud "ano" - měli jste možnost do něj nahlédnout?

3. Informujete se v MŠ o chování Vašeho dítěte v průběhu "vyučování"?

4. Pokud máte edukační (výchovné) problémy s dítětem, řešíte je i s jeho učitelkou v MŠ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Polášková, R.Předškolní děti - spolupráce s MŠ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://predskolni-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.