Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příprava na školu dětí se sluchovým postižením

Příprava na školu dětí se sluchovým postižením

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Ditrychová
Šetření:17. 01. 2014 - 17. 02. 2014
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče,

tento dotazník bude sloužit jako podklad pro praktickou část bakalářské práce na téma Příprava na školní docházku u dětí se smyslovým postižením. Jedná se o anonymní dotazník. Cílem dotazníku je zjistit, jak se liší příprava na školní docházku dětí se zrakovým postižením, sluchovým postižením a příprava dětí bez postižení.

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, děkuji za ochotu a spolupráci.

A. Ditrychová

Odpovědi respondentů

1. Připravujete dítě na školní docházku doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, každý den857,14 %57,14 %  
Ano, jednou za týden321,43 %21,43 %  
Ano, jednou za měsíc214,29 %14,29 %  
Ne17,14 %7,14 %  

Graf

2. Pokud ano, co k tomu využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Knihy určené dětem předškolního věku969,23 %64,29 %  
Didaktické hry, stolní hry, naučné hry (Člověče nezlob se, Domino, Školička...)861,54 %57,14 %  
Pracovní listy určené dětem předškolního věku (Šimonovy pracovní listy, KuliFerda...)538,46 %35,71 %  
Časopisy určené dětem předškolního věku (Sluníčko, Pastelka...)430,77 %28,57 %  
Vlastní vyrobené pomůcky17,69 %7,14 %  

Graf

3. Pomáháte dítěti při vyplňování úkolů z knížek/ časopisů / listů...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vyplňujeme úkoly společně, dítě potřebuje mou pomoc857,14 %57,14 %  
Ne, pouze dítěti zkontroluji správnost428,57 %28,57 %  
Ne214,29 %14,29 %  

Graf

4. Kolik času týdně věnujete vyplňování úkolů z knížek /časopisů...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několik minut každý den750 %50 %  
1-2 hodiny týdně535,71 %35,71 %  
Méně než 1 hodinu týdně214,29 %14,29 %  

Graf

5. Využíváte odbornou literaturu pro přípravu dětí do 1. třídy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1178,57 %78,57 %  
Nevím o ní214,29 %14,29 %  
Ano17,14 %7,14 %  

Graf

Napište prosím název využívané literatury.

6. Pokud ano, jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

7. Využívá vaše dítě při přípravě kompenzační pomůcky? (sluchadla apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne964,29 %64,29 %  
Ano428,57 %28,57 %  
Nemáme k dispozici kompenzační pomůcky17,14 %7,14 %  

Graf

8. Myslíte si, že předškolní zařízení dítě na školu dostatečně připraví? (s ohledem na druh postižení dítěte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přesto ale dítě připravuji i doma964,29 %64,29 %  
Ne, proto dítě připravuji i doma428,57 %28,57 %  
Nevím17,14 %7,14 %  

Graf

9. Máte z předškolního zařízení dostatek informací o tom, jak je dítě připravováno na školní docházku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím642,86 %42,86 %  
ano642,86 %42,86 %  
ne214,29 %14,29 %  

Graf

10. Pomocí čeho/ koho získáváte informace o tom, jak učitelky v MŠ připravují dítě na školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobním kontaktem s učitelkou1071,43 %71,43 %  
Výkresy, vypracované pracovní listy857,14 %57,14 %  
Od dítěte (samo řekne, co ve školce dělají)535,71 %35,71 %  
Vyvěšené informace na nástěnce v MŠ428,57 %28,57 %  

Graf

11. Do jaké základní školy chcete dítě zařadit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do běžné ZŠ857,14 %57,14 %  
Do speciální ZŠ pro děti se sluchovým postižením642,86 %42,86 %  

Graf

12. Proč jste se rozhodli právě pro tuto ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola je připravená na sluchově postižené dítě750 %50 %  
Učitelka má zkušenosti s vyučováním žáků s postižením642,86 %42,86 %  
Škola se nachází v blízkosti bydliště535,71 %35,71 %  
Chceme dítě integrovat do běžné ZŠ321,43 %21,43 %  
Menší počet žáků ve třídě214,29 %14,29 %  

Graf

13. Podle jakého kritéria ZŠ vybíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostupnost ZŠ857,14 %57,14 %  
Doporučení MŠ857,14 %57,14 %  
Osobní nebo zprostředkované zkušenosti642,86 %42,86 %  
Specializace školy321,43 %21,43 %  
Snížený počet žáků ve třídě214,29 %14,29 %  

Graf

14. Radili jste se s někým o výběru ZŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne750 %50 %  
ano750 %50 %  

Graf

15. Pokud ano, s kým?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagogicko- psychologická poradna562,5 %35,71 %  
Lékař450 %28,57 %  
Speciálně pedagogické centrum225 %14,29 %  
Rodiče dětí se sluchovým postižením112,5 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ditrychová, A.Příprava na školu dětí se sluchovým postižením (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://predskolni-priprava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.