Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Představa českých studentů o jejich budoucím povolání

Představa českých studentů o jejich budoucím povolání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Lukovská
Šetření:09. 11. 2010 - 23. 11. 2010
Počet respondentů:269
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete získat potřebná data k naší seminární práci. 
Tímto dotazníkovým šetřením chceme zjistit jaké máte představy o svém budoucím povolání a zda si myslíte, že po absolvování svých škol naleznete uplatnění na pracovním trhu.
Prosíme Vás o co nejvíce reálné odpovědi. Samozřejmě Vám přejeme ať získáte to nejlépe placené a nejlepší místo, ale myslete na své vzdělání, schopnosti a možnosti.

Děkujeme za Vaše odpovědi
 Michaela Lukovská

Odpovědi respondentů

1. V současné době …

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji19271,38 %71,38 %  
studuji i pracuji6223,05 %23,05 %  
pracuji93,35 %3,35 %  
jsem nezaměstnaný62,23 %2,23 %  

Graf

2. Jste ochotný/á se kvůli zaměstnání stěhovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20977,7 %77,7 %  
ne6022,3 %22,3 %  

Graf

3. Chcete pracovat v oboru, který studujete (který jste studoval/a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22884,76 %84,76 %  
ne4115,24 %15,24 %  

Graf

4. Jakou pracovní dobu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flexibilní pracovní doba15858,74 %58,74 %  
pevná pracovní doba9836,43 %36,43 %  
práce z domova134,83 %4,83 %  

Graf

5. Kolik myslíte, že absolvujete pracovních pohovorů než naleznete zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-512947,96 %47,96 %  
6-109936,8 %36,8 %  
11 a více259,29 %9,29 %  
0-1165,95 %5,95 %  

Graf

6. Jakou máte představu o Vašem platovém ohodnocení v prvním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001-30 00020174,72 %74,72 %  
30 001-50 0004918,22 %18,22 %  
50 001-80 00082,97 %2,97 %  
0-10 00082,97 %2,97 %  
100 001 a více20,74 %0,74 %  
80 001-100 00010,37 %0,37 %  

Graf

7. Jakou máte představu o pracovní pozici ve Vašem prvním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné (učitel, lékař, soudce, právník,..)11743,49 %43,49 %  
administrativní pozice6925,65 %25,65 %  
střední management6423,79 %23,79 %  
manuální pracovník93,35 %3,35 %  
majitel51,86 %1,86 %  
top management41,49 %1,49 %  
mistr10,37 %0,37 %  

Graf

8. Jaké požadavky máte na firemní benefity? (1-bezpodmínečně požaduji, 2-požaduji, 3-obejdu se, 4-není pro mě podstatné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
auto3.0670.754
mobilní telefon2.6511.075
notebook2.7730.874
stravenky2.4460.857
příspěvky na pojištění2.1340.778
sportovní vyžití3.0560.588
týden dovolené navíc2.5390.672
ošatné3.3120.601
firemní chata – možnost její využití3.4940.473

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18267,66 %67,66 %  
muž8732,34 %32,34 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let14052,04 %52,04 %  
16-20 let11643,12 %43,12 %  
26-30 let82,97 %2,97 %  
0- 15 let41,49 %1,49 %  
31 a více10,37 %0,37 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou19271,38 %71,38 %  
vysokoškolské bakalářské3814,13 %14,13 %  
základní238,55 %8,55 %  
vysokoškolské magisterské114,09 %4,09 %  
střední bez maturity31,12 %1,12 %  
vyučen/a20,74 %0,74 %  

Graf

12. Z jakého jste regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Morava11743,49 %43,49 %  
Čechy5921,93 %21,93 %  
Slezsko5219,33 %19,33 %  
hlavní město Praha3412,64 %12,64 %  
zahraničí72,6 %2,6 %  

Graf

13. Pocházíte z…?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
města20576,21 %76,21 %  
vesnice6423,79 %23,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jaké požadavky máte na firemní benefity? (1-bezpodmínečně požaduji, 2-požaduji, 3-obejdu se, 4-není pro mě podstatné)

 • odpověď firemní chata – možnost její využití=4:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi týden dovolené navíc=4 na otázku 8. Jaké požadavky máte na firemní benefity? (1-bezpodmínečně požaduji, 2-požaduji, 3-obejdu se, 4-není pro mě podstatné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské magisterské na otázku 11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
 • odpověď ošatné=4:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské magisterské na otázku 11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 21-25 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské bakalářské na otázku 11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V současné době …

2. Jste ochotný/á se kvůli zaměstnání stěhovat?

3. Chcete pracovat v oboru, který studujete (který jste studoval/a)?

4. Jakou pracovní dobu preferujete?

5. Kolik myslíte, že absolvujete pracovních pohovorů než naleznete zaměstnání?

6. Jakou máte představu o Vašem platovém ohodnocení v prvním zaměstnání?

7. Jakou máte představu o pracovní pozici ve Vašem prvním zaměstnání?

8. Jaké požadavky máte na firemní benefity? (1-bezpodmínečně požaduji, 2-požaduji, 3-obejdu se, 4-není pro mě podstatné)

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Z jakého jste regionu?

13. Pocházíte z…?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V současné době …

2. Jste ochotný/á se kvůli zaměstnání stěhovat?

3. Chcete pracovat v oboru, který studujete (který jste studoval/a)?

4. Jakou pracovní dobu preferujete?

5. Kolik myslíte, že absolvujete pracovních pohovorů než naleznete zaměstnání?

6. Jakou máte představu o Vašem platovém ohodnocení v prvním zaměstnání?

7. Jakou máte představu o pracovní pozici ve Vašem prvním zaměstnání?

8. Jaké požadavky máte na firemní benefity? (1-bezpodmínečně požaduji, 2-požaduji, 3-obejdu se, 4-není pro mě podstatné)

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Z jakého jste regionu?

13. Pocházíte z…?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lukovská, M.Představa českých studentů o jejich budoucím povolání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://predstava-ceskych-studentu-o-jejich-budoucim-povolani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.