Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Představa o činnosti vyššího manažera

Představa o činnosti vyššího manažera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Pechmanová
Šetření:22. 10. 2013 - 29. 10. 2013
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník nám má pomoci při psychologickém rozboru funkce vyššího manažera a pohled středoškolských a vysokoškolých studentů na jeho činnost.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem "manažer" ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí35,77 %5,77 %  
vedoucí pracovník23,85 %3,85 %  
řídící pracovník23,85 %3,85 %  
Vedoucí projektu/firmy. Člověk odpovědný za prosperitu firmy.11,92 %1,92 %  
Klíčová pozice v každém podniku, podílí se na řízení podniku11,92 %1,92 %  
vedoucí pracovník podniku, zodpovědný za chod firmy11,92 %1,92 %  
nic11,92 %1,92 %  
člověk, kterej buzeruje11,92 %1,92 %  
člověk, který vede a zodpovídá za chod společnosti, velmi dobře koordinuje lidi i výrobu v podniku11,92 %1,92 %  
Představím si schopného, vzdělaného člověka s docela vysokým postavením a dobrým obchodním myšlením.11,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi týpek
člověk s řídícími pravomocemi
Darmožrout
nevim
člověka
Vedoucí a organizátor podniku
vedoucí osobu, která plánuje, organizuje a řídí zaměstance
organizátor
vedoucí pracovních týmů
člověk který něco řídí
řídící funkci
ridi firmu
zastupitel firmy
člověk, co zadává ostatním úkoly
člověk, ve vedoucí pozici
riaditel, veduci pracovnik
Koordinátor
vůdce
manazera?
Dobre placeny zamestnanec
ctižádostivý člověk usilující a dobré společenské postavení, moc a peníze
Člověk zodpovědný za oganizační složky kolem firmy/hotelu...
někdo kdo řídí firmu
řídicí osobu s velkou zodpovědností
Ten kdo se o něco stará.
člověka, který má na starosti plánování, organizování a kontrolu
Řídící funkce
Člen managementu.
řídícího pracovníka
něco
osoba vedoucí kolektiv pracovníků, rádce, motivátor, konzultant
Pracovník, který zodpovídá z chod nějakého projektu.
vedoucí pracovník, který zodpovídá za chod jemu svěřené organizace
lídr
vedoucí firmy
osoba řídící,
dnes už všechno
Člověk, od kterého se očekává znalost dané problematiky a schopnost se správně rozhodovat.
3873,08 %73,08 % 

Graf

2. Jaké jsou hlavní činnosti manažera ? Vyber 4

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 4).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Organizování2291,67 %42,31 %  
Plánování2187,5 %40,38 %  
Vedení1979,17 %36,54 %  
Rozhodování1979,17 %36,54 %  
Kontrola1458,33 %26,92 %  
Nevím14,17 %1,92 %  

Graf

3. Jaký je vhodný věk pro práci manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-50 let2853,85 %53,85 %  
věk nerozhoduje2242,31 %42,31 %  
nad 50 let11,92 %1,92 %  
méňě než 30 let11,92 %1,92 %  

Graf

4. Posuďte důležitost manažera pro fungování podniku

1-nepostradatelný, 5-zbytečný

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12242,31 %42,31 %  
21936,54 %36,54 %  
3713,46 %13,46 %  
523,85 %3,85 %  
423,85 %3,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.81
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.71
Směrodatná odchylka:0.84
Medián:2
Modus:1

Graf

5. Jaké vlastnosti jsou nejdůležitější pro úspěšného manažera? Seřaďte vzestupně

1-nejdůležitější,10-nedůležitá

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Ctižádostivost6.6357.309
Smysl pro humor7.5587.285
Inteligence4.4425.977
Přátelská povaha7.3464.842
Autorita5.1354.501
Komunikační schopnosti3.2315.793
Schopnost motivovat4.254.534
Kreativita6.5965.818
Spravedlnost6.1355.963
Schopnost správně se rozhodnout3.6738.643

Graf

6. Kdo má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Extrovert3159,62 %59,62 %  
Nerozhoduje1936,54 %36,54 %  
Introvert23,85 %3,85 %  

Graf

7. Jaký typ osobnosti má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik3363,46 %63,46 %  
Cholerik1019,23 %19,23 %  
Flegmatik611,54 %11,54 %  
Melancholik35,77 %5,77 %  

Graf

8. Souvisí kvalita odvedené práce manažera s dosaženým vzděláním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2548,08 %48,08 %  
ano2038,46 %38,46 %  
nevím713,46 %13,46 %  

Graf

9. Vzhled je pro práci manažera důležitý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2446,15 %46,15 %  
spíše nesouhlasím1426,92 %26,92 %  
souhlasím1121,15 %21,15 %  
nesouhlasím35,77 %5,77 %  

Graf

10. Chtěl/a bych se stát manažarem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3363,46 %63,46 %  
ne1936,54 %36,54 %  

Graf

11. Studuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1732,69 %32,69 %  
VŠ s ekonomickým zaměřením1630,77 %30,77 %  
1019,23 %19,23 %  
VOŠ47,69 %7,69 %  
SŠ s ekonomickým zaměřením35,77 %5,77 %  
Odborné učiliště23,85 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké jsou hlavní činnosti manažera ? Vyber 4

  • odpověď Organizování:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plánování na otázku 2. Jaké jsou hlavní činnosti manažera ? Vyber 4
  • odpověď Plánování:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizování na otázku 2. Jaké jsou hlavní činnosti manažera ? Vyber 4

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Jaké jsou hlavní činnosti manažera ? Vyber 4

3. Jaký je vhodný věk pro práci manažera?

4. Posuďte důležitost manažera pro fungování podniku

5. Jaké vlastnosti jsou nejdůležitější pro úspěšného manažera? Seřaďte vzestupně

6. Kdo má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem?

7. Jaký typ osobnosti má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem?

8. Souvisí kvalita odvedené práce manažera s dosaženým vzděláním?

9. Vzhled je pro práci manažera důležitý.

10. Chtěl/a bych se stát manažarem.

11. Studuji

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Jaké jsou hlavní činnosti manažera ? Vyber 4

3. Jaký je vhodný věk pro práci manažera?

4. Posuďte důležitost manažera pro fungování podniku

5. Jaké vlastnosti jsou nejdůležitější pro úspěšného manažera? Seřaďte vzestupně

6. Kdo má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem?

7. Jaký typ osobnosti má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem?

8. Souvisí kvalita odvedené práce manažera s dosaženým vzděláním?

9. Vzhled je pro práci manažera důležitý.

10. Chtěl/a bych se stát manažarem.

11. Studuji

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pechmanová, N.Představa o činnosti vyššího manažera (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://predstava-o-cinnosti-vyssiho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.