Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Představa o ideálním leaderovi vs. realita

Představa o ideálním leaderovi vs. realita

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kropáčová
Šetření:11. 03. 2009 - 18. 03. 2009
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník byl sestaven za účelem zjištění, jak se zaměstnanci dívají na své zaměstnavatele. V rámci předmětu týmová práce chceme výsledky analyzovat a porovnat, nakolik se liší představy od reality.

Některé otázky jsou mají stejné odpovědi, abychom mohli lépe porovnat již zmiňovanou představu a realitu.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem vás vede váš leader?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
styl vedení – delegování – málo dirigující - vedoucí přenáší zodpovědnost za rozhodování na pracovníky150 %50 %  
styl vedení – odporování – málo dirigující, vedoucí podporuje při provádění úkolů a dělí se o odpovědnost150 %50 %  

Graf

2. Jakým způsobem byste chtěl, aby vás váš leader vedl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
styl vedení – koučování – silně dirigující - vedoucí řídí a svědomitě kontroluje plnění úkolu, diskutuje o plnění, žádá návrhy, podporuje pokrok150 %50 %  
styl vedení – delegování – málo dirigující - vedoucí přenáší zodpovědnost za rozhodování na pracovníky150 %50 %  

Graf

3. Jakého leadera máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Který vás pověří delegováním určité úlohy bez přímého dozoru.2100 %100 %  

Graf

4. Jakého leadera preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Který vám řekne, co máte dělat, ale vysvětlí vám, jakých cílů chce tým dosáhnout.150 %50 %  
Který se vás ptá na názory, rady a bere je v úvahu.150 %50 %  

Graf

5. Jaký je Váš vztah k leaderovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Leader by měl být do jisté míry nepřítelem, zaměstnanci by sice k němu neměli pozitivní vztah, ale pracovali by lépe.150 %50 %  
založený na úctě a respektu, vzájemná pracovní spolupráce, ale jen v pracovním prostředí150 %50 %  

Graf

6. Jaký má být vztah mezi zaměstnavatelem a leaderem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
založený na úctě a respektu, vzájemná pracovní spolupráce, ale jen v pracovním prostředí2100 %100 %  

Graf

7. Do jaké míry jste zapojen do procesu rozhodování v oblasti řešení problémů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problém by měl řešit leader na základě informací, které má v dané situaci150 %50 %  
problém by měl řešit leader sám na základě informací poskytnutých od zaměstnanců150 %50 %  

Graf

8. Do jaké míry by měl být zaměstnanec zapojený do procesu rozhodování v oblasti řešení problémů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
leader by měl zvážit návrh řešení problému od každého zaměstnance zvlášť a svobodně se rozhodnout150 %50 %  
leader by měl přijmout návrh řešení problému, který byl vypracovaný skupinkou zaměstnanců a svobodně se rozhodnout.150 %50 %  

Graf

9. Kdo je Váš leader?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2100 %100 %  

Graf

10. Koho považujete za lepšího leadera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezáleží na pohlaví2100 %100 %  

Graf

11. Co byste změnili na současné situaci ohledně vedení lidí ve vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší komunikace2100 %100 %  
průběžné hodnocení, zpětná vazba2100 %100 %  
mít lepší přehled o cílech firmy150 %50 %  

Graf

12. Do jaké míry jste spokojený se svým leaderem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi nespokojený, leadera je potřeba určitě změnit150 %50 %  
velmi spokojený, neměnil bych150 %50 %  

Graf

13. Který styl praktikuje Váš vedoucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí vynakládá tolik úsilí na pracovní výsledky podřízených pracovníků, aby si udržel jejich členství v organizaci a svou pracovní pozici150 %50 %  
vedoucí klade rovný důraz na dobré pracovní výsledky jako na dobrou pracovní morálku150 %50 %  

Graf

14. Který styl vedení lidí vám vyhovoval nejlépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí se snaží o to, aby dobré výsledky se staly závazkem ve vztahu k organizaci. Mezi pracovníky se vytváří atmosféra vzájemné důvěry a respektu. 2100 %100 %  

Graf

15. Kterými vlastnostmi Váš leader disponuje? (5 – zcela souhlasím, 1 – úplně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Úsilí - iniciativa3.50.25
Inteligence4.50.25
Čestnost41
Sebevědomí3.50.25
Mít znalost o firmě40
Organizovanost21
Skromnost – uzná své chyby31

Graf

16. Kterými vlastnostmi by měl leader disponovat? (5 – zcela souhlasím, 1 – úplně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Úsilí - iniciativa40
Inteligence4.50.25
Čestnost4.50.25
Sebevědomí40
Mít znalost o firmě3.50.25
Organizovanost30
Skromnost – uzná své chyby40

Graf

17. Jak jste v zaměstnání motivováni? (5 – zcela souhlasím, 1 – úplně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Peníze40
Odměny31
Pracovní postup3.52.25
Přátelský přístup manažera30
Nijak21

Graf

18. Jak si přejete být motivováni? (5 – zcela souhlasím, 1 – úplně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Peníze3.50.25
Odměny2.50.25
Pracovní postup41
Přátelský přístup manažera3.50.25
Nijak10

Graf

19. Co je podle Vás nejdůležitějším faktorem k vedení týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace2100 %100 %  

Graf

20. Jaké schopnosti má Váš leader?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladení otázek2100 %100 %  
poskytnutí rady2100 %100 %  
udržování kázně150 %50 %  
chápání jednotlivce150 %50 %  
naslouchání150 %50 %  

Graf

21. Jaké schopnosti očekáváte od svého leadera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chápání jednotlivce2100 %100 %  
naslouchání2100 %100 %  
poskytnutí rady2100 %100 %  
oceňování2100 %100 %  
kladení otázek150 %50 %  
motivace150 %50 %  

Graf

22. Jaké je Vaše postavení v organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podřízený150 %50 %  
Jsem jak nadřízený, tak podřízený150 %50 %  

Graf

23. Byl jste někdy leaderem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

24. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž150 %50 %  
žena150 %50 %  

Graf

25. Ve které věkové skupině se nacházíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30150 %50 %  
31-45150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kropáčová, K.Představa o ideálním leaderovi vs. realita (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://predstava-o-idealnim-leaderovi-vs-realita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.