Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Představa o ideálním leaderovi vs. realita

Představa o ideálním leaderovi vs. realita

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kropáčová
Šetření:11. 03. 2009 - 18. 03. 2009
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník byl sestaven za účelem zjištění, jak se zaměstnanci dívají na své zaměstnavatele. V rámci předmětu týmová práce chceme výsledky analyzovat a porovnat, nakolik se liší představy od reality.

Některé otázky jsou mají stejné odpovědi, abychom mohli lépe porovnat již zmiňovanou představu a realitu.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem vás vede váš leader?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
styl vedení – delegování – málo dirigující - vedoucí přenáší zodpovědnost za rozhodování na pracovníky150 %50 %  
styl vedení – odporování – málo dirigující, vedoucí podporuje při provádění úkolů a dělí se o odpovědnost150 %50 %  

Graf

2. Jakým způsobem byste chtěl, aby vás váš leader vedl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
styl vedení – koučování – silně dirigující - vedoucí řídí a svědomitě kontroluje plnění úkolu, diskutuje o plnění, žádá návrhy, podporuje pokrok150 %50 %  
styl vedení – delegování – málo dirigující - vedoucí přenáší zodpovědnost za rozhodování na pracovníky150 %50 %  

Graf

3. Jakého leadera máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Který vás pověří delegováním určité úlohy bez přímého dozoru.2100 %100 %  

Graf

4. Jakého leadera preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Který vám řekne, co máte dělat, ale vysvětlí vám, jakých cílů chce tým dosáhnout.150 %50 %  
Který se vás ptá na názory, rady a bere je v úvahu.150 %50 %  

Graf

5. Jaký je Váš vztah k leaderovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Leader by měl být do jisté míry nepřítelem, zaměstnanci by sice k němu neměli pozitivní vztah, ale pracovali by lépe.150 %50 %  
založený na úctě a respektu, vzájemná pracovní spolupráce, ale jen v pracovním prostředí150 %50 %  

Graf

6. Jaký má být vztah mezi zaměstnavatelem a leaderem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
založený na úctě a respektu, vzájemná pracovní spolupráce, ale jen v pracovním prostředí2100 %100 %  

Graf

7. Do jaké míry jste zapojen do procesu rozhodování v oblasti řešení problémů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problém by měl řešit leader na základě informací, které má v dané situaci150 %50 %  
problém by měl řešit leader sám na základě informací poskytnutých od zaměstnanců150 %50 %  

Graf

8. Do jaké míry by měl být zaměstnanec zapojený do procesu rozhodování v oblasti řešení problémů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
leader by měl zvážit návrh řešení problému od každého zaměstnance zvlášť a svobodně se rozhodnout150 %50 %  
leader by měl přijmout návrh řešení problému, který byl vypracovaný skupinkou zaměstnanců a svobodně se rozhodnout.150 %50 %  

Graf

9. Kdo je Váš leader?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2100 %100 %  

Graf

10. Koho považujete za lepšího leadera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezáleží na pohlaví2100 %100 %  

Graf

11. Co byste změnili na současné situaci ohledně vedení lidí ve vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší komunikace2100 %100 %  
průběžné hodnocení, zpětná vazba2100 %100 %  
mít lepší přehled o cílech firmy150 %50 %  

Graf

12. Do jaké míry jste spokojený se svým leaderem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi nespokojený, leadera je potřeba určitě změnit150 %50 %  
velmi spokojený, neměnil bych150 %50 %  

Graf

13. Který styl praktikuje Váš vedoucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí vynakládá tolik úsilí na pracovní výsledky podřízených pracovníků, aby si udržel jejich členství v organizaci a svou pracovní pozici150 %50 %  
vedoucí klade rovný důraz na dobré pracovní výsledky jako na dobrou pracovní morálku150 %50 %  

Graf

14. Který styl vedení lidí vám vyhovoval nejlépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí se snaží o to, aby dobré výsledky se staly závazkem ve vztahu k organizaci. Mezi pracovníky se vytváří atmosféra vzájemné důvěry a respektu. 2100 %100 %  

Graf

15. Kterými vlastnostmi Váš leader disponuje? (5 – zcela souhlasím, 1 – úplně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Úsilí - iniciativa3.50.25
Inteligence4.50.25
Čestnost41
Sebevědomí3.50.25
Mít znalost o firmě40
Organizovanost21
Skromnost – uzná své chyby31

Graf

16. Kterými vlastnostmi by měl leader disponovat? (5 – zcela souhlasím, 1 – úplně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Úsilí - iniciativa40
Inteligence4.50.25
Čestnost4.50.25
Sebevědomí40
Mít znalost o firmě3.50.25
Organizovanost30
Skromnost – uzná své chyby40

Graf

17. Jak jste v zaměstnání motivováni? (5 – zcela souhlasím, 1 – úplně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Peníze40
Odměny31
Pracovní postup3.52.25
Přátelský přístup manažera30
Nijak21

Graf

18. Jak si přejete být motivováni? (5 – zcela souhlasím, 1 – úplně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Peníze3.50.25
Odměny2.50.25
Pracovní postup41
Přátelský přístup manažera3.50.25
Nijak10

Graf

19. Co je podle Vás nejdůležitějším faktorem k vedení týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace2100 %100 %  

Graf

20. Jaké schopnosti má Váš leader?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladení otázek2100 %100 %  
poskytnutí rady2100 %100 %  
udržování kázně150 %50 %  
chápání jednotlivce150 %50 %  
naslouchání150 %50 %  

Graf

21. Jaké schopnosti očekáváte od svého leadera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chápání jednotlivce2100 %100 %  
naslouchání2100 %100 %  
poskytnutí rady2100 %100 %  
oceňování2100 %100 %  
kladení otázek150 %50 %  
motivace150 %50 %  

Graf

22. Jaké je Vaše postavení v organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podřízený150 %50 %  
Jsem jak nadřízený, tak podřízený150 %50 %  

Graf

23. Byl jste někdy leaderem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

24. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž150 %50 %  
žena150 %50 %  

Graf

25. Ve které věkové skupině se nacházíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30150 %50 %  
31-45150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kropáčová, K.Představa o ideálním leaderovi vs. realita (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://predstava-o-idealnim-leaderovi-vs-realita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.