Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Představy o činnosti manažera

Představy o činnosti manažera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Grossová
Šetření:01. 11. 2012 - 09. 11. 2012
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

 

jsem studentkou ZČU, fakulty ekonomické a chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou součástí mé seminární práce na téma Obsah činnosti vyššího manažera. Cílem dotazníku je srovnat představy o činnosti manažera se skutečností. Dotazník je anonymní.

 

Děkuji za váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem manažer?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

********************************************* ****************************************************** ***********

clovek ktory vedie urcitu skupinu ludi

člověk který vede podnik k lepším zítřkům

člověk na řídící pozici, který deleguje úkoly a dohlíží na jejich plnění

člověk na řídícím postu

člověk na vysoké pracovní pozici, který dohlíží na lidi pracující pod ním

člověk řídící chod firmy a zaměstnance

Člověk řídící skupinu lidí

člověk vedoucí firmu

Člověk zajištující práci, následně ji rozdělující mezi zaměstnance (podřízené).

člověk, který a monitoruje určitou oblast činnosti firmy, důraz je spíš na taktiku a jednání než na strategické koncepce

člověk, který hájí zájmy firmy

člověk, který je zodpovědný za chod firmy

člověk, který řídí a organizuje

člověk, který řídí firmu

člověk, který řídí lidi

člověk, který řídí lidi

člověk, který řídí lidi

Človek, který vede tým lidí, motivuje je a ridi jejich cinnost

Člověka na vedoucí pozici, tedy takového, který má pod sebou podřízené.

člověka s charakterem, který dobře vystupuje, umí mluvit s lidmi

Člověka, co organizuje práci jiným lidem.

d

Ferda mravenec, práce všeho druhu :P :D

hlavní vedoucí týmu lidí

kvádro, kravata

Manažer je jaká si výkonná a řídící síla podniku. Do jeho funkcí ale nezahrnujeme pouze dobrý chod firmy. Měl by se podílet na dobrém výkonu svých zaměstnanců, zvyšovat efektivitu firmy atd.

muž v obleku

nadřízená osoba,osoba mající dané pravomocné rozhodovací a schvalovací procesy

nejvyšší nadřízený

Někdo kdo vede a motivuje lidi.

nevím

nevim

nic

Nicneříkající označení pro řadu pozic... od human resources manažerů (personalistů), přes office manažery (asistenty) až po bear managery v národních parcích :-) Tedy nesprávně přejatý a používaný termín.

Niekto ako Dilbertov sef alebo kolega.

odborne riadenie ludi

odborník na řízení a realizaci v určitém oboru

osoba řídící zaměstannce ve společnosti a je zodpovědná za plnění plánů a cílů ve společnosti

osoba s řídící funkcí

Osoba, která řídí a kontroluje činnost lidí pracujících na "jeho" oddělení.

osoba, která řídí lidi

osobnost řídící firmu, úřad,organizaci,vedoucí pracovníky atd.

osobu stojící ve vedení lidí či oboru, která určuje na úrčité úrovni směr vývoje společnosti. jedná se o člověka, který by měl být spíše leadrema a vést lidi k tomu, aby byla daná práce hotová, aby byli oni sami motivovaní..

pod pojmem nanager si představím osobu,která se podílí na správném vedení podniku,získávání zakázek,snížení nákladů na výrobu,zisk finančních zdrojů,získávání kontaktů

pracovník pro firmu

Pracovník pro obchodní vztahy zodpovídající za chod firmy (organizace)

pracovník, který vede a řídí podřízené zaměstnace a má odpovědnost za výsledky jejich a své práce

prezentuje firmu

reprezentant

Ředitel

ředitel

řídící osobnost

řídící pracovník

řídící pracovník

řídící pracovník

řídící pracovník

řídící pracovník

řídící pracovník

řídící pracovník

řídící pracovník

Řídící pracovník

řídící pracovník, rozhoduje o nejdůležitějších otázkách firmy co se plánů a strategií podniku týče, jak se jich bude dosahovat

řídíci,organizátor

seba :)

Silnou osobnost, která vede lidi, dokáže pracovníky motivovat k výkonům a určenému cíli (podniku).

střední a vyšší management

šéf

šéf

šéf,ředitel

ten co všechno zabezpečí

ten kdo vede podnik a stará se o jeho fungování

Ten, co vede zaměstnance

ten, kdo fakticky řídí podnik a rozhoduje o jeho každodenním chodu

v podstatě kdokoli, kdo obstarává nějakou činnost, při které přebírá odpovědnost i za jiné pracovníky

vede určitou část lidí ve firmě

vedení lidí

vedení lidí a projektů

vedení lidí, znalost postupů, autorita, rozumět mezilidským vztahům

vedoucí

vedoucí

vedoucí

Vedoucí

vedouci

vedoucí

vedoucí

vedoucí člověk na vyšší pozici

vedoucí osoba

vedoucí osoba

Vedoucí osoba firmy nebo instituce s rozhodovacími pravomocemi.

vedoucí osoba v podniku

vedoucí pracovník

Vedoucí pracovník

vedoucí pracovník

Vedoucí pracovník

vedoucí pracovník

vedoucí pracovník

vedoucí pracovník

vedoucí pracovník

Vedoucí pracovník

vedoucí pracovník důležitý pro řízení a vedení lidí a podniku

vedoucí pracovník v obleku a s kufříkem

vedoucí pracovník, nese zodpovědnost, rozděluje úkoly

vedoucí pracovník, řídí a koordinuje činnosti

vedoucí pracovník, zodpovědný za organizaci, řízení firmy

Vedoucí týmu

vedoucí týmu svěřených nebo vlastních spolupracovníků

Vedoucí užší skupiny lidí ve firmě.

vedoucí zodpovědný pracovník, vysoká zodpovědnost, plánuje, vymýšlí úkoly, organizuje

vedoucí, leader

vedoucí, zadávající úkoly, kouč

vedúci

velmi dulezita osoba

Vůdce

vyšší pracovní postavení

zloděj

zodpovědná osoba

Zodpovědnost

Zodpovídá za určitou firmu, kterou řídí.

2. Je rozdíl mezi manažerem a vlastníkem podniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10990,83 %90,83 %  
ne75,83 %5,83 %  
nevím43,33 %3,33 %  

Graf

3. Je rozdíl mezi manažerem a lídrem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7058,33 %58,33 %  
ne3125,83 %25,83 %  
nevím1915,83 %15,83 %  

Graf

4. Kdo se více hodí na pozici manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nerozhoduje9377,5 %77,5 %  
Muž2319,17 %19,17 %  
Žena43,33 %3,33 %  

Graf

5. Jaký je vhodný věk pro práci manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 45 let5646,67 %46,67 %  
Nerozhoduje5545,83 %45,83 %  
nad 45 let65 %5 %  
20 - 30 let32,5 %2,5 %  

Graf

6. Posuďte důležitost manažera pro fungování podniku. (1-nepostradatelný, 5-zbytečný)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16755,83 %55,83 %  
24134,17 %34,17 %  
397,5 %7,5 %  
421,67 %1,67 %  
510,83 %0,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.49
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.36
Směrodatná odchylka:0.6
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Jaké vlastnosti jsou nejdůležitější pro úspěšného manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikativnost10083,33 %83,33 %  
Rozhodnost9680 %80 %  
Zodpovědnost9075 %75 %  
Psychická odolnost8570,83 %70,83 %  
Pracovitost7260 %60 %  
Schopnost jít příkladem6554,17 %54,17 %  
Kreativita6554,17 %54,17 %  
Odbornost6453,33 %53,33 %  
Schopnost být průbojný5344,17 %44,17 %  
Schopnost vcítit se4840 %40 %  
Trpělivost4335,83 %35,83 %  
Odvaha3025 %25 %  
přijmutí kritiky10,83 %0,83 %  
přirozená autorita10,83 %0,83 %  
kredibilita, duverohodnost10,83 %0,83 %  
byt presne ako Dilbertov sef10,83 %0,83 %  
time mng, ochota dále se vzdělávat10,83 %0,83 %  
umět motivovat10,83 %0,83 %  
spravedlnost10,83 %0,83 %  
flexibilita10,83 %0,83 %  

Graf

8. Jaký typ osobnosti má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem? (Podle C. G. Junga)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Extrovert10385,83 %85,83 %  
Nerozhoduje1411,67 %11,67 %  
Introvert32,5 %2,5 %  

Graf

9. Jaký typ osobnosti má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem? (Podle Hippokrata)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik8470 %70 %  
Cholerik3831,67 %31,67 %  
Nerozhoduje1714,17 %14,17 %  
Flegmatik86,67 %6,67 %  
Melancholik43,33 %3,33 %  

Graf

10. Jak je povolání manažera časově náročné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi náročné. Manažer pracuje déle, než je standardní pracovní doba.9075 %75 %  
Manažer tráví v zaměstnání standardní pracovní dobu.2722,5 %22,5 %  
Nenáročné. Manažer v práci tráví méně času, než je standardní pracovní doba.32,5 %2,5 %  

Graf

11. Jak je práce manažera náročná na psychiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi7865 %65 %  
Středně4134,17 %34,17 %  
Málo10,83 %0,83 %  

Graf

12. Souvisí kvalita odvedené práce manažera s dosaženým vzděláním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5949,17 %49,17 %  
Spíše ne4739,17 %39,17 %  
Velmi86,67 %6,67 %  
Vůbec65 %5 %  

Graf

13. Je vzhled pro práci manažera důležitý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6050 %50 %  
Velmi3529,17 %29,17 %  
Spíše ne2218,33 %18,33 %  
Vůbec32,5 %2,5 %  

Graf

14. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ s ekonomickým zaměřením4134,17 %34,17 %  
Zaměstnanec3831,67 %31,67 %  
Student VŠ2218,33 %18,33 %  
Podnikatel86,67 %6,67 %  
Student SŠ86,67 %6,67 %  
Student SŠ s ekonomickým zaměřením32,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Je rozdíl mezi manažerem a vlastníkem podniku?

3. Je rozdíl mezi manažerem a lídrem?

4. Kdo se více hodí na pozici manažera?

5. Jaký je vhodný věk pro práci manažera?

6. Posuďte důležitost manažera pro fungování podniku. (1-nepostradatelný, 5-zbytečný)

7. Jaké vlastnosti jsou nejdůležitější pro úspěšného manažera?

8. Jaký typ osobnosti má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem? (Podle C. G. Junga)

9. Jaký typ osobnosti má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem? (Podle Hippokrata)

10. Jak je povolání manažera časově náročné?

11. Jak je práce manažera náročná na psychiku?

12. Souvisí kvalita odvedené práce manažera s dosaženým vzděláním?

13. Je vzhled pro práci manažera důležitý?

14. Jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Je rozdíl mezi manažerem a vlastníkem podniku?

3. Je rozdíl mezi manažerem a lídrem?

4. Kdo se více hodí na pozici manažera?

5. Jaký je vhodný věk pro práci manažera?

6. Posuďte důležitost manažera pro fungování podniku. (1-nepostradatelný, 5-zbytečný)

7. Jaké vlastnosti jsou nejdůležitější pro úspěšného manažera?

8. Jaký typ osobnosti má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem? (Podle C. G. Junga)

9. Jaký typ osobnosti má lepší předpoklady stát se dobrým manažerem? (Podle Hippokrata)

10. Jak je povolání manažera časově náročné?

11. Jak je práce manažera náročná na psychiku?

12. Souvisí kvalita odvedené práce manažera s dosaženým vzděláním?

13. Je vzhled pro práci manažera důležitý?

14. Jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grossová, B.Představy o činnosti manažera (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://predstavy-o-cinnosti-manazer.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.