Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Předsudky Věřící x Ateisté

Předsudky Věřící x Ateisté

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Tomek
Šetření:02. 01. 2015 - 10. 01. 2015
Počet respondentů:269
Počet otázek (max/průměr):32 / 32.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro výzkum rozšířenosti stereotypního vidění ateistů a věřících. Cílem je získat soubor ukazující nakolik jsou sterotypy mezi oběmi skupinami rozšířené. Dotazník není omezen věkově ani pohlavím. Některé z otázek je možné dohledat statisticky, účelem ale není vyplnit je pravdivě, nýbrž zjistit obecný postoj.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateista17364,07 %64,31 %  
Věřící5219,26 %19,33 %  
ani jedno4516,67 %16,73 %  

Graf

2. Náboženství je pro lidi dobré

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7929,26 %29,37 %  
spíše nesouhlasím6925,56 %25,65 %  
nevím5420 %20,07 %  
spíše souhlasím4516,67 %16,73 %  
souhlasím238,52 %8,55 %  

Graf

3. Víra v Boha dělá člověka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedno19070,37 %70,63 %  
horším4717,41 %17,47 %  
lepším3312,22 %12,27 %  

Graf

4. Ateismus dělá lidi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedno23085,19 %85,5 %  
lepšími2910,74 %10,78 %  
horšími114,07 %4,09 %  

Graf

5. Lidé se přidávají k náboženství z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociálních15055,56 %55,76 %  
nedostatečné sebejistoty13851,11 %51,3 %  
poznání8832,59 %32,71 %  
přehodné slabosti5921,85 %21,93 %  
hlouposti5520,37 %20,45 %  
duševní poruchy3713,7 %13,75 %  
tradice51,85 %1,86 %  
Výchovy31,11 %1,12 %  
strachu ze smrti20,74 %0,74 %  
indoktrinace10,37 %0,37 %  
pocitu bezpečia, osobnej tragédie10,37 %0,37 %  
strach ze smrti10,37 %0,37 %  
alibismus10,37 %0,37 %  
Výchova10,37 %0,37 %  
rodinnou výchovou a tradicí10,37 %0,37 %  
Získání pocitu morálnosti10,37 %0,37 %  
Ze strachu.10,37 %0,37 %  
iracionálnímu mystickému myšlení10,37 %0,37 %  
strach10,37 %0,37 %  
Narodí se do věřící rodiny10,37 %0,37 %  
Výchova v rodině, nenapadne je, že "to jde jinak"10,37 %0,37 %  
víra rodičů, tradiční víra okolí10,37 %0,37 %  
neschopnosti chovat se dospěle a zodpovídat za svůj život sám10,37 %0,37 %  
věřit je příjemnější 10,37 %0,37 %  
Emocionálních10,37 %0,37 %  
výsledek životního hledání10,37 %0,37 %  
naději, ze strachu ze smrti 10,37 %0,37 %  
Nejde jen o vzdělání ale o logiku, kterou člověk získá vzděláním, pak mu dojde že náboženství je blud pro hlupáky. 10,37 %0,37 %  
neznalosti a nedostatku logického myšlení10,37 %0,37 %  
jednodušší alternativa k psychologovi10,37 %0,37 %  
přirozenost, 10,37 %0,37 %  
vliv,výchova rodičů10,37 %0,37 %  
indokrinace10,37 %0,37 %  
jsou k tomu vedeni od mala10,37 %0,37 %  
protoze uveri jinym lidem10,37 %0,37 %  
Myslí si, že víra je něco dobrého a že se bez ní nedá obejít.10,37 %0,37 %  
Vnitrni potreby10,37 %0,37 %  
že mu bude líp a bude mít život snazší když bude věřit10,37 %0,37 %  
osobní zkušenosti10,37 %0,37 %  
tradice, výchovy, zkušenosti10,37 %0,37 %  
Jsou v tom vychováni, nebo z důvodů racionalizace. 10,37 %0,37 %  
hledání smyslu života, cítění boha10,37 %0,37 %  
tradice, potřeby pevného bodu10,37 %0,37 %  
jsou k tomu vedeni od dětství, poskytuje jim to útěchu v těžkých časech10,37 %0,37 %  
výchova (rodinná tradice)10,37 %0,37 %  
jsou idioti10,37 %0,37 %  
Každý má svou jediněčnou motivaci.10,37 %0,37 %  
zoufalství10,37 %0,37 %  
osobní potřeby10,37 %0,37 %  
hledají smysl života a potřebují vůdčí osobu10,37 %0,37 %  
v dané společnosti je to tradice a norma10,37 %0,37 %  
tradice, duchovního hnutí (uvěření)10,37 %0,37 %  
napriklad proto, protoze poznali Bozi lasku10,37 %0,37 %  
potřeba, aby nás někdo vedl za ručičku10,37 %0,37 %  
pohodlnosti, neochoty přebrat plnou odpovědnost za vlastní život a neschopnosti tolerovat neznámo a neurčito10,37 %0,37 %  
stádnosti a výchovy10,37 %0,37 %  
Z různých dalších důvodů, ovšem na nich nezáleží. Je to jejich volba.10,37 %0,37 %  
nevim10,37 %0,37 %  
tuzba zit pre nieco hlbsie, uniknut z konzumnej stadovej pohodlnosti, viac vidiet a viac pochopit 10,37 %0,37 %  
vychova v rodine10,37 %0,37 %  
chtějí žít s Bohem10,37 %0,37 %  
rodina10,37 %0,37 %  
zdědí po rodičích10,37 %0,37 %  
Hledají nějaký vzor, směr svého života10,37 %0,37 %  
vysvětlení určitých veci… 10,37 %0,37 %  
To se nedá říct10,37 %0,37 %  
odu potřeby být veden a organizovat se10,37 %0,37 %  
karierních10,37 %0,37 %  
jedni ze zvyku - josu k tomu vedeni, a jiní prostě v určitém bodě uvěří10,37 %0,37 %  
z důvodu brainwashe z vlastní rodiny10,37 %0,37 %  
nějakého intenzivního prožitku10,37 %0,37 %  
neznám nikoho, kdo by nebyl věřící od mala (výchovou)10,37 %0,37 %  
touze někam patřit a vlastního přesvědčení10,37 %0,37 %  
Z osobních důvodů10,37 %0,37 %  
Touha po nalezení smyslu pro svůj život10,37 %0,37 %  

Graf

6. Lidé odpadávají od náboženství z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání16661,48 %61,71 %  
pochybovačnosti12747,04 %47,21 %  
špatných duchovních učitelů7628,15 %28,25 %  
nepochopení6022,22 %22,3 %  
osobní tragédie5620,74 %20,82 %  
lenosti176,3 %6,32 %  
hříšnosti165,93 %5,95 %  
jiné155,56 %5,58 %  
hlouposti93,33 %3,35 %  
Vzdelání v logice10,37 %0,37 %  
používání mozku10,37 %0,37 %  
pokrytectví jeho představitelů10,37 %0,37 %  
inteligence, uvědomění si nesmyslnosti víry10,37 %0,37 %  
Pokrytectví většiny členů10,37 %0,37 %  
strachu z neznáma10,37 %0,37 %  
inteligence10,37 %0,37 %  
poctivosti10,37 %0,37 %  
získání sebejistoty, poznání sami sebe10,37 %0,37 %  
sebeuvědomění10,37 %0,37 %  
kritické myšlení poukazijíí na iracionalitu víry10,37 %0,37 %  
aktivace kritického myšlení10,37 %0,37 %  
Myslím, že to jsou buď lidé, kteří náboženství "zdědili" a hledají vlastní cestu, a pak ti, pro které to byla v určitém období podpora, krok k rozvoji, který už překonali.10,37 %0,37 %  
Musí to být složité pokud v tom vyrůstáte, je třeba se naučit nedůvěřivý postoj k věcem okolo sebe a ověřovat si věci.10,37 %0,37 %  
ze strachu reakce okolí10,37 %0,37 %  
Dojde jim, že Bůh je jen záplata na lidské nepoznání.10,37 %0,37 %  
schopnosti logického myšlení10,37 %0,37 %  
nepotřebují oporu/ mají ji jinde10,37 %0,37 %  
osamostatnění od rodičů, názory životního partnera10,37 %0,37 %  
věřím sama sobě, nepotřebuju se k něčemu duchovně upínat10,37 %0,37 %  
blbost Tomkova10,37 %0,37 %  
Skandálům v církvi10,37 %0,37 %  
intelektu10,37 %0,37 %  
Každý má svou jediněčnou motivaci.10,37 %0,37 %  
zklamání10,37 %0,37 %  
začali přemýšlet10,37 %0,37 %  
pocitu soběstačnosti; neshodám se souvěrci10,37 %0,37 %  
neuprimnosti10,37 %0,37 %  
nevím10,37 %0,37 %  
protestu proti autoritám10,37 %0,37 %  
moudrost10,37 %0,37 %  
kvůli církvi, která si jen bere peníze, žije si na vysoké noze a to jen kvůli slepé víře lidí, že církev je všechno..10,37 %0,37 %  
Strachu10,37 %0,37 %  
asi jak kdo, to záleží případ od případu10,37 %0,37 %  
vzdělání10,37 %0,37 %  
uvědomění si, že náboženství je nástroj na ovládání lidí10,37 %0,37 %  
Z vlastních osobních důvodů10,37 %0,37 %  

Graf

7. Ateisté duchovno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chápou ten pojem jinak18468,15 %68,4 %  
nemají4516,67 %16,73 %  
mají4115,19 %15,24 %  

Graf

8. Ateismus transcendenci (ve smyslu překračující tento svět):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
připouští13951,48 %51,67 %  
nepřipouští13148,52 %48,7 %  

Graf

9. Víra lidi spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zotročuje14754,44 %54,65 %  
ani jedno8832,59 %32,71 %  
osvobozuje3512,96 %13,01 %  

Graf

10. Morálka je bez víry nemyslitelná, souhlasíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím22583,33 %83,64 %  
souhlasím238,52 %8,55 %  
nevím228,15 %8,18 %  

Graf

11. Ateisté nenávidí Boha

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím25293,33 %93,68 %  
souhlasím186,67 %6,69 %  

Graf

12. Do ateismu patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skeptici14052,04 %52,04 %  
Noví ateisté12044,61 %44,61 %  
m-l komunisté11542,75 %42,75 %  
humanisté8130,11 %30,11 %  
nihilisté7226,77 %26,77 %  
agnostici6323,42 %23,42 %  
utilitaristé4115,24 %15,24 %  
buddhisté259,29 %9,29 %  
zenbudhisté248,92 %8,92 %  
konfucianisté228,18 %8,18 %  
unitáři145,2 %5,2 %  
taoisté114,09 %4,09 %  
nevím103,72 %3,72 %  
hinduisté62,23 %2,23 %  
ateisté31,12 %1,12 %  
všichni bez víry v teistické entity10,37 %0,37 %  
nic z toho, ateismus je pouze absence víry v boha10,37 %0,37 %  
nic z toho10,37 %0,37 %  
lidi10,37 %0,37 %  
každý kdo nevěří v boha nebo bohy10,37 %0,37 %  
všichni kteří jsou skeptičtí k existenci nadpřirozena10,37 %0,37 %  
V prakticky všech uvedených směrech LZE být praktickým ateistou, ale není to NUTNÉ.10,37 %0,37 %  
sry spatna otazka10,37 %0,37 %  
všichni kdo neveří v boha/y a nadpřirozeno10,37 %0,37 %  
nic, není to žádná doktrína 10,37 %0,37 %  
ani jedni10,37 %0,37 %  
clovek rozumný10,37 %0,37 %  
I věřící může být ateistou (např. katolík nevěří v Re)10,37 %0,37 %  
nikde neorganizovaní lidé10,37 %0,37 %  
?10,37 %0,37 %  
normální lidi10,37 %0,37 %  
Nevím.10,37 %0,37 %  
tohle je blbost10,37 %0,37 %  
Vsichni, kteří nevěří v boha ci jinou nadpřirozenou vudci silu10,37 %0,37 %  
Nevyznám se10,37 %0,37 %  
..10,37 %0,37 %  
kdokoliv10,37 %0,37 %  
proste ti, co neveri v jakehokoliv boha nebo nejakou jinou podobnou iracionalni entitu :)10,37 %0,37 %  
Obecně všichni lidé, kteří nemají víru v boha/y.10,37 %0,37 %  
i komunista může věřit v Boha10,37 %0,37 %  
zbytečné škatulkování10,37 %0,37 %  
ti, kteří věří v sama sebe a nepotřebují žádnou pomocnou berličku10,37 %0,37 %  
tipovala jsem...10,37 %0,37 %  
10,37 %0,37 %  
nic10,37 %0,37 %  
ti co nevěří v boha10,37 %0,37 %  
některé nevím, co znamenají, ale rozhodně tam nepatří ta náboženství, která mají jiná božstva10,37 %0,37 %  
neřadím se mezi tyto celky a ni je neznám - nemohu určit, kdo se řadí mezi ateisty a kdo ne10,37 %0,37 %  
ti, co nevěří v boha/bohy a jiné nadpřirozené bytosti ovlivňující život lidí. Já jako ateista věřím v sebe a v to, že jen já mohu ovlivnit svůj život, ne nějaká bytost, kterou nikdo nikdy neviděl a nemůže její existenci dokázat...10,37 %0,37 %  
nezajímám se10,37 %0,37 %  
Koho to zajímá?10,37 %0,37 %  
ti co nevěří na neexistující bytosti jako bůh a jiné10,37 %0,37 %  
je to věc vlastního rozhodnutí/názoru10,37 %0,37 %  
nemyslím si, že by ateismus byl vždy společným definičním znakem jednotlivých ideologií/náboženství - většinou je to individuální míra přesvědčení10,37 %0,37 %  
neverici10,37 %0,37 %  
ten, kdo chce být ateistou10,37 %0,37 %  
neskatulkovala bych10,37 %0,37 %  
Ti, co nevěří.10,37 %0,37 %  
Ti, co nevěří v nic, narodíme se, žijem, umřem, nic víc, nic míň, nahoře na obláčku žádný bůh/bohové nesedí10,37 %0,37 %  
mícháte hrušky s jabkama10,37 %0,37 %  
nejsem si jistá10,37 %0,37 %  
prostě všichni, kteří popírají existenci Boha (tím pádem ho vlastně ani nemůžou nenávidět, když podle nich neexistuje) a všeho s tím spojeného. Kdo věří, že "něco" srovnatelného s Bohem existuje, už není ateista10,37 %0,37 %  
homo sapiens sapiens , se zdravým mozkem, nezatížený genetickou vadou, nepoškozený výchovou od narození-nedeprivant se smyslem pro spravedlnost a alergií na lži, podvody a zlo všeho druhu.10,37 %0,37 %  
nedokážu posoudit, nejsem se vším obeznámena10,37 %0,37 %  
anarchisti10,37 %0,37 %  
netuším10,37 %0,37 %  
zadna vira...10,37 %0,37 %  
nikdo z nich, všichni v něco či někoho věří10,37 %0,37 %  
ateista je člověk, který nevěří v žádného Boha ať už v jaké koli podobě 10,37 %0,37 %  
dle člověka10,37 %0,37 %  
lidé kteří nevěří v boha jako takového a nehlásí se k žádné náboženské skupině10,37 %0,37 %  

Graf

13. Ateisté nevěří v Boha, protože si jej nesprávně představují.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím18066,67 %66,91 %  
spíše nesouhlasím4817,78 %17,84 %  
spíše souhlasím197,04 %7,06 %  
nevím176,3 %6,32 %  
souhlasím62,22 %2,23 %  

Graf

14. Co je podle vás důvodem vysokého počtu ateistů v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
současné chování církví14051,85 %52,04 %  
komunistická éra13650,37 %50,56 %  
historické zkušenosti13148,52 %48,7 %  
vysoká vzdělanost8531,48 %31,6 %  
osobní zkušenosti7628,15 %28,25 %  
jiné4115,19 %15,24 %  
celosvětové tažení proti víře3412,59 %12,64 %  
státní propaganda145,19 %5,2 %  
nízké vzdělání41,48 %1,49 %  

Graf

15. Jsou ateisté průměrně inteligentnější než věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14453,33 %53,53 %  
ano12646,67 %46,84 %  

Graf

16. Kolik % je podle vás v naší republice ateistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi 70 až 80%13951,48 %51,67 %  
asi polovina7728,52 %28,62 %  
asi třetina3914,44 %14,5 %  
maximálně několik %145,19 %5,2 %  
promile10,37 %0,37 %  

Graf

17. Ateisté jsou (vyberte alespoň jednu možnost):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně pověrčiví než věřící13550 %50,19 %  
stejně pověrčiví jako věřící11542,59 %42,75 %  
více pověrčiví než věřící207,41 %7,43 %  

Graf

18. Ateistické režimy měly:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně obětí než teistické19572,22 %72,49 %  
více obětí než teistické7527,78 %27,88 %  

Graf

19. Adolf Hitler byl v době vypuknutí 2. sv. války:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věřící katolík13750,74 %50,93 %  
věřící starogermánský pohan6825,19 %25,28 %  
ateista6524,07 %24,16 %  

Graf

20. Stalin byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ateista19170,74 %71 %  
věřící-křesťan7929,26 %29,37 %  

Graf

21. Státní komunistická ideologie v Severní Koreji splňuje charakteristicky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
politické ideologie17765,56 %65,8 %  
má smíšené znaky7126,3 %26,39 %  
náboženství155,56 %5,58 %  
ateismu72,59 %2,6 %  

Graf

22. Marxismus-leninismus je politická ideologie jsou ale komunisté, kteří v ní věří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco ještě podivnějšího13148,52 %48,7 %  
ateisté - bezvěrci7728,52 %28,62 %  
ateisté-věřící4416,3 %16,36 %  
teisté-věřící186,67 %6,69 %  

Graf

23. Ateisté se v Bibli (případně i v jiných svatách knihách) zpravidla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyznají hůře8029,63 %29,74 %  
znají ale nerozumějí ji5118,89 %18,96 %  
znají a rozumějí ji4918,15 %18,22 %  
nevyznají4617,04 %17,1 %  
vyznají lépe než věřící4416,3 %16,36 %  

Graf

24. Popis událostí v Bibli je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně symbolický13951,48 %51,67 %  
Naprosto fantaskní bez opory v realitě7728,52 %28,62 %  
Částečně alegorický3512,96 %13,01 %  
Pravdě blízký103,7 %3,72 %  
Naprosto pravdivý93,33 %3,35 %  

Graf

25. Nakolik pravdivě podle vás NZ popisuje Ježíše (nejbližší odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10%5821,48 %21,56 %  
20%3814,07 %14,13 %  
0%3713,7 %13,75 %  
50%3713,7 %13,75 %  
30%3613,33 %13,38 %  
40%134,81 %4,83 %  
100%134,81 %4,83 %  
80%124,44 %4,46 %  
90%82,96 %2,97 %  
70%72,59 %2,6 %  
60%72,59 %2,6 %  
více než 100%41,48 %1,49 %  

Graf

26. Halíkovi něcisté jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nelze určit15155,93 %56,13 %  
tak napůl3111,48 %11,52 %  
věřící2810,37 %10,41 %  
ateisté248,89 %8,92 %  
ateisté-věřící197,04 %7,06 %  
věřící-teisté176,3 %6,32 %  

Graf

27. Ateismus je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absence víry v boha/y20174,44 %74,72 %  
absence víry v nadpřirozeno3914,44 %14,5 %  
ideologie186,67 %6,69 %  
víra jako každá jiná124,44 %4,46 %  

Graf

28. Kriminalita je statisticky celosvětově mezi ateisty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba stejná17464,44 %64,68 %  
méně častá než mezi věřícími5721,11 %21,19 %  
častější než mezi věřícími3914,44 %14,5 %  

Graf

29. Země s vysokým počtem věřících křesťanů jsou z hlediska cestovatele spíše ty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezpečnější19572,22 %72,49 %  
nebezpečnější7527,78 %27,88 %  

Graf

30. Země s vysokým % věřících muslimů jsou z hlediska cestovatele spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebezpečné24088,89 %89,22 %  
bezpečné3011,11 %11,15 %  

Graf

31. Země s vysokým % ateistů jsou pro cestovatele převážně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezpečné24390 %90,33 %  
nebezpečné2710 %10,04 %  

Graf

32. Z hlediska mezinárodní bezpečnosti jsou země s vysokým % věřících (kolem 90%):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nebezpečné17364,07 %64,31 %  
spíše bezpečné9735,93 %36,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste:

 • odpověď Věřící:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 2. Náboženství je pro lidi dobré
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100% na otázku 25. Nakolik pravdivě podle vás NZ popisuje Ježíše (nejbližší odpověď)

5. Lidé se přidávají k náboženství z důvodu:

 • odpověď poznání:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 2. Náboženství je pro lidi dobré
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravdě blízký na otázku 24. Popis událostí v Bibli je:

6. Lidé odpadávají od náboženství z důvodu:

 • odpověď poznání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi horším na otázku 3. Víra v Boha dělá člověka:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi náboženství na otázku 21. Státní komunistická ideologie v Severní Koreji splňuje charakteristicky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyznají lépe než věřící na otázku 23. Ateisté se v Bibli (případně i v jiných svatách knihách) zpravidla:

9. Víra lidi spíše:

 • odpověď zotročuje:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi lepšími na otázku 4. Ateismus dělá lidi:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi horším na otázku 3. Víra v Boha dělá člověka:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 2. Náboženství je pro lidi dobré
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naprosto fantaskní bez opory v realitě na otázku 24. Popis událostí v Bibli je:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi duševní poruchy na otázku 5. Lidé se přidávají k náboženství z důvodu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0% na otázku 25. Nakolik pravdivě podle vás NZ popisuje Ježíše (nejbližší odpověď)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlouposti na otázku 5. Lidé se přidávají k náboženství z důvodu:

12. Do ateismu patří:

 • odpověď m-l komunisté:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi unitáři na otázku 12. Do ateismu patří:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi konfucianisté na otázku 12. Do ateismu patří:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi taoisté na otázku 12. Do ateismu patří:
 • odpověď Noví ateisté:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi unitáři na otázku 12. Do ateismu patří:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi konfucianisté na otázku 12. Do ateismu patří:
 • odpověď zenbudhisté:
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi taoisté na otázku 12. Do ateismu patří:

15. Jsou ateisté průměrně inteligentnější než věřící?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně častá než mezi věřícími na otázku 28. Kriminalita je statisticky celosvětově mezi ateisty:
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi horšími na otázku 4. Ateismus dělá lidi:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Do ateismu patří:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 2. Náboženství je pro lidi dobré
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi státní propaganda na otázku 14. Co je podle vás důvodem vysokého počtu ateistů v ČR?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 80% na otázku 25. Nakolik pravdivě podle vás NZ popisuje Ježíše (nejbližší odpověď)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi osvobozuje na otázku 9. Víra lidi spíše:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věřící na otázku 1. Jste:

18. Ateistické režimy měly:

 • odpověď více obětí než teistické:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi horšími na otázku 4. Ateismus dělá lidi:

25. Nakolik pravdivě podle vás NZ popisuje Ježíše (nejbližší odpověď)

 • odpověď 10%:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100% na otázku 25. Nakolik pravdivě podle vás NZ popisuje Ježíše (nejbližší odpověď)

28. Kriminalita je statisticky celosvětově mezi ateisty:

 • odpověď zhruba stejná:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Ateisté nevěří v Boha, protože si jej nesprávně představují.

32. Z hlediska mezinárodní bezpečnosti jsou země s vysokým % věřících (kolem 90%):

 • odpověď spíše nebezpečné:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi lepšími na otázku 4. Ateismus dělá lidi:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Náboženství je pro lidi dobré

3. Víra v Boha dělá člověka:

4. Ateismus dělá lidi:

5. Lidé se přidávají k náboženství z důvodu:

6. Lidé odpadávají od náboženství z důvodu:

7. Ateisté duchovno:

8. Ateismus transcendenci (ve smyslu překračující tento svět):

9. Víra lidi spíše:

10. Morálka je bez víry nemyslitelná, souhlasíte?

11. Ateisté nenávidí Boha

12. Do ateismu patří:

13. Ateisté nevěří v Boha, protože si jej nesprávně představují.

14. Co je podle vás důvodem vysokého počtu ateistů v ČR?

15. Jsou ateisté průměrně inteligentnější než věřící?

16. Kolik % je podle vás v naší republice ateistů?

17. Ateisté jsou (vyberte alespoň jednu možnost):

18. Ateistické režimy měly:

19. Adolf Hitler byl v době vypuknutí 2. sv. války:

20. Stalin byl:

21. Státní komunistická ideologie v Severní Koreji splňuje charakteristicky:

22. Marxismus-leninismus je politická ideologie jsou ale komunisté, kteří v ní věří:

23. Ateisté se v Bibli (případně i v jiných svatách knihách) zpravidla:

24. Popis událostí v Bibli je:

25. Nakolik pravdivě podle vás NZ popisuje Ježíše (nejbližší odpověď)

26. Halíkovi něcisté jsou:

27. Ateismus je

28. Kriminalita je statisticky celosvětově mezi ateisty:

29. Země s vysokým počtem věřících křesťanů jsou z hlediska cestovatele spíše ty:

30. Země s vysokým % věřících muslimů jsou z hlediska cestovatele spíše:

31. Země s vysokým % ateistů jsou pro cestovatele převážně:

32. Z hlediska mezinárodní bezpečnosti jsou země s vysokým % věřících (kolem 90%):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Náboženství je pro lidi dobré

3. Víra v Boha dělá člověka:

4. Ateismus dělá lidi:

5. Lidé se přidávají k náboženství z důvodu:

6. Lidé odpadávají od náboženství z důvodu:

7. Ateisté duchovno:

8. Ateismus transcendenci (ve smyslu překračující tento svět):

9. Víra lidi spíše:

10. Morálka je bez víry nemyslitelná, souhlasíte?

11. Ateisté nenávidí Boha

12. Do ateismu patří:

13. Ateisté nevěří v Boha, protože si jej nesprávně představují.

14. Co je podle vás důvodem vysokého počtu ateistů v ČR?

15. Jsou ateisté průměrně inteligentnější než věřící?

16. Kolik % je podle vás v naší republice ateistů?

17. Ateisté jsou (vyberte alespoň jednu možnost):

18. Ateistické režimy měly:

19. Adolf Hitler byl v době vypuknutí 2. sv. války:

20. Stalin byl:

21. Státní komunistická ideologie v Severní Koreji splňuje charakteristicky:

22. Marxismus-leninismus je politická ideologie jsou ale komunisté, kteří v ní věří:

23. Ateisté se v Bibli (případně i v jiných svatách knihách) zpravidla:

24. Popis událostí v Bibli je:

25. Nakolik pravdivě podle vás NZ popisuje Ježíše (nejbližší odpověď)

26. Halíkovi něcisté jsou:

27. Ateismus je

28. Kriminalita je statisticky celosvětově mezi ateisty:

29. Země s vysokým počtem věřících křesťanů jsou z hlediska cestovatele spíše ty:

30. Země s vysokým % věřících muslimů jsou z hlediska cestovatele spíše:

31. Země s vysokým % ateistů jsou pro cestovatele převážně:

32. Z hlediska mezinárodní bezpečnosti jsou země s vysokým % věřících (kolem 90%):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomek, P.Předsudky Věřící x Ateisté (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://predsudky-verici-x-ateiste.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.