Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference čtenářů internetových magazínů

Preference čtenářů internetových magazínů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Peter Leitman
Šetření:13. 03. 2015 - 27. 03. 2015
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

pro připravovaný projekt internetového magazínu, určeného primárně k publikování článků amatérů – nežurnalistů nás zajímají některé preference čtenářů.

 

Děkuji předem za vaší pomoc vyplněním krátkého dotazníku, který některé takové preference zjišťuje. Nejen já jsem přesvědčen, že vaše odpovědi pomohou při naší činnosti a přinesou tak větší užitek potenciálním čtenářům.

 

Po ukončení šetření budou výsledky průzkumu pochopitelně veřejně přístupné.

 

S díky

Peter L.

 

Odpovědi respondentů

1. Čtete internetové magazíny?

Volbu Ano zvolte i v případě, že internetové magazíny čtete jen občas.

Pod pojmem "internetový magazín" mohou spadat i blogy na kterých publikuje více autorů.
 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6185,92 %85,92 %  
Ne1014,08 %14,08 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete internetové magazíny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za týden2642,62 %36,62 %  
Denně2439,34 %33,8 %  
Méně často než jednou za týden69,84 %8,45 %  
Jednou za týden58,2 %7,04 %  

Graf

3. Pokud by nějaký magazín zveřejňoval nové články jednou za týden (týdeník), je pro to lepší který den?

V případě, že si myslíte, že je vhodnější jiný než některý z předem připravených dnů, napište nám který je dle vás vhodnější do pole vlastní odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pátek3659,02 %50,7 %  
neděle1016,39 %14,08 %  
pondělí58,2 %7,04 %  
útery23,28 %2,82 %  
je to jedno23,28 %2,82 %  
Sobota11,64 %1,41 %  
huhu11,64 %1,41 %  
Polovina týdne11,64 %1,41 %  
To je jedno, ne? Když se celý další týden nic nemění... 11,64 %1,41 %  
je mi to jedno11,64 %1,41 %  
Pondělí večer11,64 %1,41 %  

Graf

4. Pokud magazín obsahuje více tématických okruhů, jaká je dle vás jejich důležitost?

Tato otázka není povinná, nicméně jejím vyplněním nám hodně pomůžete.

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
politka2.635.492
ekonomika3.2223.988
kultura3.0193.759
sport4.8335.324
regionální události2.7964.421
občanské aktivity3.5563.691
krásná literatura (autorská tvorba)4.5744.245

Graf

5. Vítáte u článků v magazínech diskuzi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4167,21 %57,75 %  
nevím1219,67 %16,9 %  
ne813,11 %11,27 %  

Graf

6. Bezplatně dostupný magazín potřebuje získat finance na provoz. Souhlasíte v takovém případě s vložením reklamy do magazínu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2642,62 %36,62 %  
spíše souhlasím2032,79 %28,17 %  
nevím711,48 %9,86 %  
nesouhlasím46,56 %5,63 %  
spíše nesouhlasím46,56 %5,63 %  

Graf

7. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3455,74 %47,89 %  
muž2744,26 %38,03 %  

Graf

8. V jaké se nacházíte věkové kategorii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let2642,62 %36,62 %  
30 - 40 let1321,31 %18,31 %  
40 - 50 let1118,03 %15,49 %  
50 - 60 let711,48 %9,86 %  
do 20 let46,56 %5,63 %  

Graf

9. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské magisterské1931,15 %26,76 %  
střední s maturitou1727,87 %23,94 %  
vysokoškolské bakalářské1422,95 %19,72 %  
základní46,56 %5,63 %  
střední bez maturity46,56 %5,63 %  
vysokoškolské doktorské34,92 %4,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vítáte u článků v magazínech diskuzi?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 50 let na otázku 8. V jaké se nacházíte věkové kategorii?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi regionální události=1 na otázku 4. Pokud magazín obsahuje více tématických okruhů, jaká je dle vás jejich důležitost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čtete internetové magazíny?

2. Jak často navštěvujete internetové magazíny?

3. Pokud by nějaký magazín zveřejňoval nové články jednou za týden (týdeník), je pro to lepší který den?

4. Pokud magazín obsahuje více tématických okruhů, jaká je dle vás jejich důležitost?

5. Vítáte u článků v magazínech diskuzi?

6. Bezplatně dostupný magazín potřebuje získat finance na provoz. Souhlasíte v takovém případě s vložením reklamy do magazínu?

7. Jste muž či žena?

8. V jaké se nacházíte věkové kategorii?

9. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čtete internetové magazíny?

2. Jak často navštěvujete internetové magazíny?

3. Pokud by nějaký magazín zveřejňoval nové články jednou za týden (týdeník), je pro to lepší který den?

4. Pokud magazín obsahuje více tématických okruhů, jaká je dle vás jejich důležitost?

5. Vítáte u článků v magazínech diskuzi?

6. Bezplatně dostupný magazín potřebuje získat finance na provoz. Souhlasíte v takovém případě s vložením reklamy do magazínu?

7. Jste muž či žena?

8. V jaké se nacházíte věkové kategorii?

9. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Leitman, P.Preference čtenářů internetových magazínů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://preference-ctenaru-interneto.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.