Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference občanů nad 50 let (včetně) při výběru zájezdu

Preference občanů nad 50 let (včetně) při výběru zájezdu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Šmatláková
Šetření:10. 06. 2012 - 10. 07. 2012
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena866,67 %66,67 %  
muž433,33 %33,33 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 – 55 let758,33 %58,33 %  
56 – 60 let325 %25 %  
66 – 70 let18,33 %8,33 %  
61 – 65 let18,33 %8,33 %  

Graf

3. Kolik obyvatel má obec, ve které v současné době žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vice než 100.001 obyvatel541,67 %41,67 %  
10.001 – 15.000 obyvatel216,67 %16,67 %  
1.001 – 2.000 obyvatel216,67 %16,67 %  
501 – 1.000 obyvatel18,33 %8,33 %  
do 500 obyvatel18,33 %8,33 %  
30.001 – 40.000 obyvatel18,33 %8,33 %  

Graf

4. Které z uvedených možností patří mezi Vaše nejčastější záliby?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Vaše jiné oblíbené záliby jsou...?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čtení, památky, tv

vysokohorská turistika

6. Jaké jsou nejčastější důvody Vašeho cestování/Vašeho zájezdu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jiné nejčastější důvody Vašeho cestování/zájezdu jsou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

parta kamarádů, vztahy

8. Kolikrát ročně jezdíte na zájezd o délce 5 dní a více (zimní, letní, lázeňské pobyty, aj.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1325 %25 %  
2 krát216,67 %16,67 %  
dvakrát216,67 %16,67 %  
1x216,67 %16,67 %  
jedenkrát 18,33 %8,33 %  
jednou18,33 %8,33 %  
2 x18,33 %8,33 %  

Graf

9. Nejčastěji cestujete s…?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manželem (manželkou)/partnerem (partnerkou)758,33 %58,33 %  
s jinými rodinnými příslušníky18,33 %8,33 %  
manželem,vnoučaty a jinými rod.příslušníky18,33 %8,33 %  
s manželkou, vnoučaty,jinými rod.příslušníky18,33 %8,33 %  
sám18,33 %8,33 %  
s partou včetně manželky18,33 %8,33 %  

Graf

10. Jaké faktory při výběru zájezdu jsou pro Vás důležité?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Jaký druh dopravy nejčastěji volíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní (automobil)433,33 %33,33 %  
letecká325 %25 %  
autobusová325 %25 %  
autobusová, vlastní /automobil/216,67 %16,67 %  

Graf

12. Dáváte přednost kvalitnějšímu ubytování s vyšší cenou (tzn. lépe vybavený pokoj a více služeb v hotelu) či cenově přijatelnějšímu ubytování s menší kvalitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dám přednost kvalitě758,33 %58,33 %  
dám přednost ceně433,33 %33,33 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

13. Jakou délku zájezdu nejčastěji volíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 – 8 dní650 %50 %  
9 – 11 dní325 %25 %  
5 – 6 dní216,67 %16,67 %  
4 dny a méně18,33 %8,33 %  

Graf

14. Při koupi svého zájezdu požadujete nejčastěji zajištěné celodenní stravování (plná penze či all inclusive) či pouze omezené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
požaduji polopenzi650 %50 %  
požaduji pouze snídaně325 %25 %  
požaduji plné stravování (all inclusive, plná penze)216,67 %16,67 %  
nepožaduji žádné stravování - zajišťuji si vlastní18,33 %8,33 %  

Graf

15. Jaký způsob nákupu svého zájezdu volíte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákup v cestovní kanceláři/cestovní agentuře866,67 %66,67 %  
nákup přes internet216,67 %16,67 %  
dovolenou si zařizuji sám216,67 %16,67 %  

Graf

16. Volíte při nákupu zájezdu plný balíček služeb (tzn. ubytování + strava + doprava) či pouze vybrané služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celý balíček758,33 %58,33 %  
nepožaduji dopravu433,33 %33,33 %  
nepožaduji stravu18,33 %8,33 %  

Graf

17. Nejčastějším místem Vaší rekreace je….? Doplňte prosím zemi – např. Česká republika, aj.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika325 %25 %  
Španělsko, Slovensko, Česká republika216,67 %16,67 %  
Bulharsko18,33 %8,33 %  
Maďarská republika18,33 %8,33 %  
Chorvatsko18,33 %8,33 %  
ČR18,33 %8,33 %  
Slovensko18,33 %8,33 %  
Evropa18,33 %8,33 %  
itálie18,33 %8,33 %  

Graf

18. Kolik jste ochoten/ochotna investovat peněz za osobu do nákupu Vašeho zájezdu do této vybrané země (viz. otázka 17)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8.001 Kč – 11.000 Kč433,33 %33,33 %  
3.001 Kč - 5.000 Kč325 %25 %  
11.001 Kč – 15.000 Kč216,67 %16,67 %  
5.001 Kč – 8.000 Kč216,67 %16,67 %  
15.000 Kč – 20.000 Kč18,33 %8,33 %  

Graf

19. Kolik v průměru utratíte peněz (za osobu) na své rekreaci ve vybrané zemi (viz. otázka 17)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 3.000 Kč433,33 %33,33 %  
1.001 – 1.500 Kč216,67 %16,67 %  
2.501 – 3.000 Kč216,67 %16,67 %  
2.001 – 2.500 Kč216,67 %16,67 %  
501 – 1.000 Kč18,33 %8,33 %  
1.501 – 2.000 Kč18,33 %8,33 %  

Graf

20. Mezi země, které jste navštívili a doporučili byste je Vašim přátelům či známým, patří?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Španělsko216,67 %16,67 %  
Buůharsko18,33 %8,33 %  
Maďarsko18,33 %8,33 %  
Řecko, Španělsko18,33 %8,33 %  
Švýcarko18,33 %8,33 %  
Řecko, Turecko, Bulharsko18,33 %8,33 %  
Slovensko18,33 %8,33 %  
Skandinávie, Rakousko18,33 %8,33 %  
itálie18,33 %8,33 %  
Itálie, Slovensko, Švýcarsko18,33 %8,33 %  
Turecko, Francie18,33 %8,33 %  

Graf

21. V jakých měsících nejčastěji realizujete svůj zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
červenec – září866,67 %66,67 %  
duben – červen433,33 %33,33 %  

Graf

22. Jakou slevu nejčastěji využíváte při nákupu svého zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
first minute (nakupuji s předstihem)541,67 %41,67 %  
žádné325 %25 %  
last minute (nákup krátce před odjezdem)325 %25 %  
seniorské slevy18,33 %8,33 %  

Graf

23. Upřednostňujete na své rekreaci organizovaný program před volným časem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1083,33 %83,33 %  
ano216,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šmatláková, J.Preference občanů nad 50 let (včetně) při výběru zájezdu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://preference-obcanu-nad-50-let.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.