Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference při plánování výletů

Preference při plánování výletů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Abrahámová
Šetření:10. 09. 2011 - 30. 09. 2011
Počet respondentů:394
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 D

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Dobrý den,

jmenuji se Zuzana Abrahámová a jsem studentkou Slezské univerzity v Opavě. V současné době pracuji na své bakalářské práci, která je zaměřena na cestovní ruch v  rámci Jemnického mikroregionu. Tento dotazník je součástí mé práce a má za cíl zjistit Vaše preference co se týče volby a plánování Vašich výletů. Vámi poskytnuté informace jsou anonymní a získaná data poslouží jako zdroj informací pro moji práci. Za vyplnění dotazníku děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaký druh výletů s ohledem na dopravu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výlety autem17644,67 %44,67 %  
pěší12230,96 %30,96 %  
cyklistické6817,26 %17,26 %  
jiné287,11 %7,11 %  

Graf

2. Při výletech vyhledáváte především:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní a historické památky (hrady, zámky apod.)13133,25 %33,25 %  
přírodní atraktivity (CHKO, památné stromy apod.)13032,99 %32,99 %  
zábavu (aquaparky, kino apod.)10225,89 %25,89 %  
jiné317,87 %7,87 %  

Graf

3. Průměrná délka Vašeho pěšího výletu je asi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 10 km14236,04 %36,04 %  
11 - 20 km10225,89 %25,89 %  
0 - 5 km8922,59 %22,59 %  
více jak 21 km4210,66 %10,66 %  
žádná z uvedených možností - tohoto druhu výletu se vůbec neúčastním194,82 %4,82 %  

Graf

4. Průměrná délka vašeho cyklo výletu je asi :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jako 21 km15038,07 %38,07 %  
11 - 20 km10225,89 %25,89 %  
žádná z uvedených možností - tohoto druhu výletu se vůbec neúčastním8220,81 %20,81 %  
6 - 10 km348,63 %8,63 %  
0 - 5 km266,6 %6,6 %  

Graf

5. Využíváte při výletech publikací doporučujících určitou trasu (knižní průvodce, brožury apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas25664,97 %64,97 %  
ne, nikdy11829,95 %29,95 %  
ano, vždy205,08 %5,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký druh výletů s ohledem na dopravu preferujete?

2. Při výletech vyhledáváte především:

3. Průměrná délka Vašeho pěšího výletu je asi:

4. Průměrná délka vašeho cyklo výletu je asi :

5. Využíváte při výletech publikací doporučujících určitou trasu (knižní průvodce, brožury apod.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký druh výletů s ohledem na dopravu preferujete?

2. Při výletech vyhledáváte především:

3. Průměrná délka Vašeho pěšího výletu je asi:

4. Průměrná délka vašeho cyklo výletu je asi :

5. Využíváte při výletech publikací doporučujících určitou trasu (knižní průvodce, brožury apod.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Abrahámová, Z.Preference při plánování výletů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://preference-pri-planovani-vyl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.